863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vasi Szemle 1970/1-4.

Vas Megye Tanácsának tudományos és kulturális folyóirata - XXIV. árfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
25 éve történt...
Nagy Gábor: Vas megye felszabadulásának története 1
Napjaink
Széles Gyula: A mezőgazdasági termelés története a Hegyháton 1895-1960. 9
Novák Zoltán: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek ipari tevékenysége 24
Gál József: Középiskolásaink a soproni országos diáknapokon 33
Heckenast János: Előtanulmányok az új szombathelyi városháza tervezéséhez 43
Pajor Géza: Az iskolai egészségnevelés hatásfoka 62
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Gerse János - Söptei István: Forradalmi múzeum 68
Für Lajos: Jegyzetek az első tájtermeléstörténeti konferenciáról 73
Bertalan Lajos: Képek, szobrok közös nyelvén Pannónia '69 77
Hagyományok
Horváth Ferenc - Módos József: A celldömölki járás tanácsköztársasági eseményei 83
Székely György: A világ uralkodó osztály szerkezetének és kultúrájának fejlődése az Árpád-kori Magyarországon 103
Stahl Ferenc: Vas megyei török hódoltság összeírása a XVII. század közepéről 114
Hetyéssy István: Nagysitkei hatalmaskodás kegyetlenségei egy körmondatban 123
Naszádos István: Mikor választották nádorrá Nádasdy Tamást? 125
Házi Jenő: Kőszeg város viszonya a zsidókhoz 1740-ig 126
Házi Jenő: Vas megyei középkori oklevelek 131
Adattár
Dömötör Ákos: Alsósági igaz történetek 136
Irodalom
Fried István: Adatok Rumy Sámuel, kőszegi születésű költő működéséhez 138
Bárdosi Németh János: Könyvek között 140
Hőgye István: Nádasdy Ferenc sírverse 143
Bibliográfia
Palkó István: A magyar nyelvjárások atlasza 144
Csaba József: Hungarica in Austria 148
Bánó Zsuzsa-Takács Miklós; Vas megye irodalma 151

2. szám

25 éve történt
Németh István: Megnyitó 161
Gonda György: Vas megye 25 éve 163
In memoriam
Szentléleky Tihamér: Károlyi Antal 175
Napjaink
Széles Gyula: A mezőgazdasági termelés története a Hegyháton 1895-1935. 178
Péter Lajos: A Felszabadulási Emlékmű tervezése és kivitelezése 210
Horváth Margit: Kérdések, gondolatok Vas megye közművelődéséről 219
Gutter József: Hatékonyabb módszereket az ismeretterjesztésben 231
Horkay Márta: Vas megye idegenforgalmának fejlődése 235
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Gál József: Adalékok a szombathelyi Radnóti Miklós Irodalmi Színpad történetéhez 239
Kovács J. László: Látogatóban Csatkai Endrénél 249
Krónika
Kiss Mária: Felszabadulási tájkonferencia 1969. december 19. 252
Hagyományok
Kuntár Lajos: A Tanácsiköztársaság vasi sajtója 256
Tóth József: Egy régi leírás az Őrségről 272
Simon Endre: A szombathelyi szakmunkásképzés és ipariskola története 1948-ig I. rész 286
Stahl Ferenc: Vas megyei török hódoltság összeírása a XVII sz. közepéről 298
Smidt Lajos: Ismeretlen szombathelyi hírlapok 308
Bibliográfia
Palkó István: Reuter Camillo: Hosszúhetény község földrajzi nevei 309
Bánó-Takács: Vas megye irodalma 310

3. szám

25 éve történt
Kovács Tibor: Vas megye gazdasági fejlődésének főbb vonásai 321
Czupi János korreferátuma 326
Kövesdi László korreferátuma 320
Naszádois István korreferátuma 338
Bankits István: Megyénk politikai és történelmi fejlődésének néhány kérdése 341
Gerse János korreferátuma 358
Söptei István korreferátuma 361
Rácz János: Kulturális helyzetünk 25 évéről 307
Kiss Mária korreferátuma 380
Flamis László - Molnár László korreferátuma 391
Horváth Lajos korreferátuma 400
Horváth Ferenc: A helyismereti mozgalom fejlődése és feladatai 409
Kiss Gyula korreferátuma 417
Dala József korreferátuma 421
Németh István zárszava 428
Hagyományok
Horváth Ferenc: Szombathely harmadik városrendezési terve II. 429
Simon Endre: A szombathelyi szakmunkásképzés és ipariskola története 1948-ig II. 442
Tóth József: Egy régi leírás az Őrségről II. 456
Bánó Ádám: Egy öreg „oskolamester" megbecsülése régen 475

4. szám

25 éve történt
Gerse János - Söptei István: Az üzemi bizottságokról 1945-1948. I. 481
Horváth Ferenc: Az élet megindulása (Dokumentumok 1945-ből) I. 499
Napjaink
Széles Gyula: A mezőgazdasági termelés története a Hegyháton 1935-1960. III. 522
Medgyes László: A közúti közlekedési balesetek alakulása 545
Kuntár Lajos: Művelődési otthonok kialakulása és helyzete Vas megyében I. 561
A tudomány és kultúra műhelyeiből
Fülöp Lajos: Lenin-centenárium, 1970. 572
Vámos József: A Forradalmi Múzeum megnyitása 578
Söptei István: Jubileumi kiállítás és árubemutató, 1970. 582
Attalai Gábor: Gondolatok a szombathelyi tér- és faltexbil biennáléról 587
Kovács Tibor: Savaria Nyári Egyetem, 1970. 595
Hagyományok
Papp Vilmos: Őrségi iratok I. 597
Hetyéssy István: Jobbágy-kezeslevelek a Répce-mellékről 612
Csaba József: Chernel István és Kőszeg szerepe a sísport meghonosításában 617
Bendefy László: Dobrovics Győző (1855-1931.) 622
Irodalom
Tóth Gyula: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban (írta Heckenast G.-Nováki Gy. stb.) 625
Csaba József: Stephan Aumüller: Handbuch des Burgenländischen Naturschutzes 626
Bibliográfia
Bánó Zsuzsa - Takács Miklós: Vas megye irodalma 627
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem