A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára

1980. augusztus 19.

Tartalom

Bak Borbála: Az igazgatástörténet és a topográfia kapcsolata Győr XVIII. századi történetében7
Bertényi Iván: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem új címere25
Bolla Ilona: A középkori magyarországi hidak történetéhez33
Borsa Iván: A Mohács előtti megyei archontológia ügye45
Buza János: "Pusztán hagyott" puszták a XVII. század második felében (Adalékok Kecskemét és Nagykőrös pusztabérleteinek történetéhez)59
Diószegi István: Tisza István és a világháború75
Galántai József: Az első világháború alatti országgyűlési nyomtatványok forrásértékéről89
Gerics József: Az Aranybulla ellenállási záradékának értelmezéséhez99
Kállay István: Birtokkormányzat és levéltár109
Kozma Béla: Odoaker és az itáliai katolikus egyház viszonyának néhány kritikus pontjához123
Kubinyi András: Az 1525. évi "Kalandos szövetség"141
Kumorovitz L. Bernát: Kálmán király 1109. évi veszprémvölgyi "ítéletlevele"155
Ladányi Erzsébet: Az Ilosvay kódex keletkezésének körülményei169
Maksay Ferenc: Magyar birtokostársadalom a 16. század közepén (A rovásadóösszeírások vizsgálatának néhány tanulsága)181
Rottler Ferenc: Adalék XIX. századi történetíróink pályakezdéséhez (Rómer Flóris pályaindulása195
Sashegyi Oszkár: A hazai bányászati viszonyok polgári jellegű átalakításának kísérlete 1848-ban207
Stern Miklós: A Magyar Rádió helye a hírközlés struktúrájában az 1930-as években221
Szabad György: A pénzügy alkotmányos kezelésének igénye a reformkorban235
Szathmári István: A reformáció és a magyar irodalmi nyelv269
Székely György: A huszita antifeudális mozgalom társadalmi hasadása Csehországban - az eszmei irányzatok kútfői283
Szögi László: Az egyetemi szintű hazai mérnökképzés nehézségei az 1790-es években301
Tálasi István: A gyulai ostromzár migrációs kihatásai319
Unger Mátyás: XVI-XVII. századi történelmünk jellemzése az 1918 utáni osztrák történetírásban331
Varga János: Az 1840-ben kiküldött folyószabályozási országos választmány működése351
Vörös Károly: Adatok a belgiumi Kossuth emigráció történetéhez367
Wellmann Imre: Gabona-terméseredmények a XVIII. században385
Draskóczy István: Sinkovics István munkássága (1933-1978)415
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem