807.641

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múlt, jövő mezsgyéjén I-II.

Romániai magyar költők

Tartalom

I. KÖTET
Előszó (Cs. Gyímesi Éva)5
Tompa László:
Virágzó fák alatt39
Múlt, jövő mezsgyéjén40
Éji szálláson a segesvári vártorony alatt41
Csökönyösség43
Emlék43
Sötét kor pusztáiban44
Kiáltás45
Az Örömszimfónia46
Lófürösztés48
Diogenész lámpájával50
Áprily Lajos:
Ajánlás52
Őszi monológ52
Az irisórai szarvas53
Éjjeli zene55
Tavaszodik56
Marathon57
Március57
Tetőn58
Tavasz a Házsongárdi temetőben59
Talákozásom Farkas Gabriellel61
Vallomás63
Egy pohár bor64
Berde Mária:
Katonasír67
Boldog vers68
Reményik Sándor:
Föld71
Az Ünőkő72
Izvor73
Petőfihez73
Az ige76
Ha nem lesz többé iskolánk77
Nocturne78
Mohács után80
Hát ők?81
Szentimrei Jenő:
Elesettek kara a tarlón84
Az ár felel a gátnak86
Dithiramb88
Falak90
Segédszerkesztő91
Zárszámadás helyett91
Olosz Lajos:
Korzikaiak103
Ite missa103
Szűzdacú havas104
Sampierdarenai emlék105
Ma még Apolló106
Kibontott rügy106
Barlanghomály107
Bartalis János:
Az erdőről hazatérő favágók109
154 x 28110
De különben csend van112
Ne bántsatok115
Az ősi házban 117
Aranygyümölcsös Kosály118
No, idilli világ120
"Érj haza, testvérem"122
Endre Károly:
Veliki hrb126
Vérem, vérem, ó drága harmat127
66. életévemre128
Józsa Béla:
Kolozsvár februárja130
Zúg az erdő134
Számadás135
Horváth Imre:
Tavaszi ág136
Béke136
Villog mindörökre136
Ruhák szimfóniája137
Fűért, fáért138
Felmutatlak139
Hősnél többek140
Jó vers142
Előtte ballagok142
Kétség143
Kontraszt143
Non plus ultra143
Relativitás144
Megtisztulásunkra144
Lépésenként144
Nem könnyű145
Szemlér Ferenc:
Katona146
Októberi délután147
Május148
Kortárs149
Ó, költő, énekelj!150
Mellettem állsz151
A rézbőrűek152
Megdobbanó erekkel153
Most jön az este154
Kiáltozunk155
Kezdődő tél155
Gyönyörűm156
Szabédi László:
Belészülettem158
Nélkülem159
Optikai csalódás160
Rózsahullató fa160
Meghalni máris161
Válassz162
Árva csillag163
Külön kerék164
Költők s bírálók165
Álmoddal mértél167
Mese169
Dsida Jenő:
Ormok felé172
Szerenád Ilonkának173
Nagycsütörtök177
Az utcaseprő178
Kóborló délután kedves kutyámmal (részlet)179
Hulló hajszálak elégiája184
A tó tavaszi éneke188
Tavalyi szerelem191
A sötétség verse192
Sírfelirat193
Horváth István:
Mint a száraz katáng szára194
Tornyot raktam196
Nanyó mesél198
Ne hunyd szemed, ha szikra pattan201
Télhajnali varjúörvény202
Hozzám jött ma az erdő lelke204
Mégis206
Tanúként208
Marad hát így208
Lelépett tarlók fölött209
Nyílt levéllel211
Ennyi maradt212
Méliusz József:
Békegalamb215
Haldokló szabadságharcos utolsó szavai216
Őrségen. Álmok szállodája217
A szénásszekér elégia219
Salamon Ernő:
Szegény-ének pusztuláskor228
Gyönyörű sors229
Már lélegzik a börtönudvar bokra230
Ma az ember úgy hányódik233
Példa a hangszerfáról234
Hála hűséges éneke235
Dal utódoknak (részlet)239
Korvin Sándor:
Dal a petróleumlámpáról241
Gépvilág243
Ábránd egy városi udvaron244
Kiss Jenő:
Csontos, vén paraszt volt247
Mint kirándulásról kreol leány248
A köszörűs249
Úti rapszódia251
Emlékezés egy malomra254
Márványfej töredéke256
Kenyér és bor és vérző rózsák257
Mérleg258
Az asztal partján259
Brassai Viktor:
Biztatás barbárság idején261
Történelem262
Őszi kérdés263
Gellért Sándor:
Tornácküszöbön264
Hóra véres kerekéről265
A magyarok háborúja (részlet)267
Létay Lajos:
Emlék270
Elégia271
Tán csillagok leszünk273
Két diófa274
Csak ház, csak udvar275
Csak ennyi volt?277
Majtényi Erik:
Búcsú az ódáktól279
Betegágyon280
Gesztenye281
Barlanglakók282
Eszterlánc284
Mosoly285
Tóth István:
Névtelen emlékek között287
Hazatérés288
Tömbház288
Kolozsvári tavaszok289
Erasmus vagy az emberi arc (1, 14)291
Hajdu Zoltán:
A következő korszakért293
Tavaszi vers295
Száz János:
Cigaretták elégiája297
Lehet299
301
Márki Zoltán:
Sorok a nagyvárosról303
Részeg304
Dűlőutak305
Egyszerű310
II. KÖTET
Kányádi Sándor:
Bot és furulya5
Arany János kalapja6
Két nyárfa9
Vén juh az ősz10
Tűnődve áll a férfi10
Rege11
Apokrif ének12
Fától fáig18
Kufsteini grádicsok éneke22
Jönnek hozzám23
Töredék24
Noé bárkája felé25
Fekete-piros26
Halottak napja Bécsben29
Székely János:
Egy láda agyag44
Csillagfényben51
A sárga szem52
Bölcső55
Ígéretekkel, kényszerekkel57
Tiszták vallatása59
Dózsa (részlet)62
Bodor Pál:
Áldott asszonyom65
Gyermekünkre65
Szolgám67
Profán tűnődés Che Guevarához68
Fábián Sándor:
Homo felix73
Tűrés75
Apám75
Hervay Gizella:
Nosztalgia77
Hangtalanul77
Három hangra78
A szobor79
Reggeltől halálig79
Átalvető80
Ítélet81
Szertartás82
Tűzkoronával II.83
Űrlap84
Mennyei felvonulás85
Palocsay Zsigmond:
Kórémuzsika87
A fákról91
Tréfás ars poetica92
Csontforrasztó93
A fekete gólya96
Jancsik Pál:
Titok98
Tavaszi etűdök99
Elszabadult egy ló101
Fiam szavára102
II. Rákóczi Ferenc imája103
Lászlóffy Aladár:
A lencse-csiszoló105
Férfiak107
Szövetségek (Az óriás)108
Monológ110
Az első hó éjszakáján110
Magam korától111
Nyugtalanító történelemóra112
Valódi téli táj112
Születésnap118
Arcom119
Kádár János:
A vályúfaragó120
Bürokrácia121
Azután...?122
Csak így122
Szilágyi Domokos:
Halál árnyéka (részletek)123
Még alig alkonyodik129
Ha nem vagy itt130
Boszorkány131
(Betegen)135
A láz enciklopédiája (részlet)136
Don Quijote szerenádja137
Haláltánc-szvit142
Missa solemnis153
Az ünnep156
Bartók Amerikában166
Október168
Törpe ecloga169
Lászlóffy Csaba:
Az utolsó szolgálat172
Bruegel: A betlehemi gyermekgyilkosság172
Koloswar174
Tabula rasa175
Kiben lakásra találtam176
Vásárhelyi Géza:
Menekülő Dózsa seregéből177
Hajnali hó179
Szőcs Kálmán:
Érett ének180
Csöndes kiáltvány182
Én úgy tudom182
Küldj milliárd palackot183
Király László:
Virradat186
Lovasok187
Ballada fáradt asszonyokról189
Sétalovaglás191
Krúdy Gyula emléke194
Bosch-album196
Kenéz Ferenc:
Emlékmű200
Horizontok201
Illyés Kinga szavai202
Farkas Árpád:
Lipovánok205
Idegenben206
A szivárgásban208
Alagutak a hóban210
Csiki László:
Ballada - gondolatjelekkel212
Optimizmus213
Kit így szeretnek214
A Szilágyi Domokos földrész fölfedezése215
Balla Zsófia:
Amikor hazajöttél218
Anyám megdicsőülése a máglyán uralkodása és özvegysége idején218
Széleken219
Bábel tornyán219
Elmondom, milyen háború221
Szőcs Géza:
Kapkodnád te is fejed223
Levél Burgosba, Angel Otaeguinek224
A jóreménység227
Függelék
Könyvészet229
Jegyzetek, méltatások230
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem