Lexikonok témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Alumínium-kézikönyv

A Mérnöki Továbbképző Intézet 1948. évi alumínium-tanfolyamának anyaga

Előszó

Magyarországon számbavehető alumíniumipar csak a harmincas évek második felében alakult ki. A magyar ipar szakemberei az alumínium technológiáját részben a hazai repülőgépgyártás kifejlődésével,... Tovább

Tartalom

Előszó
Dr. Vendel Miklós: A magyar bauxitok teleptana 1
A bauxit teleptani fogalma és ásványos felépítése1
A bauxitok keletkezése5
Magyarországi vörös vályogok és földek, lateritek15
A Kárpát-medence bauxitelőfordulásai18
Az egyes előfordulások rövid földtani és teleptani jellemzése20
Ajtay Zoltán Endre A bauxitbányászat 28
A hazai és külföldi bauxitelőfordulások ismertetése és azok ércvagyona28
Hazai bauxitelőfordulások28
Külföldi bauxitelőfordulások32
A bauxit kutatása34
Ércminőségek megállapítása, a piac kívánalmai35
Bauxitbányaüzemek telepítése37
Külművelések37
Mélyművelések38
Jövesztőgépek alkalmazása38
Teljesítményadatok, anyagfelhasználás, önköltség39
Javaslatok a hazai bauxitbányászattal kapcsolatosan39
Dr. Gedeon Tihamér: Timföldgyártás 41
Bauxitminősítés41
A bauxit lúgos feltárása46
Pirogénfeltárás46
Bayer-eljárás49
Scholder-eljárás70
Wagner-eljárás70
Pedersen-eljárás70
Scailles-eljárás. Dyckerhof-eljárás71
Módosított Pedersen-Schailles-eljárás71
Semleges eljárások23
Hall eljárása73
Serpek-eljárás74
Haglund-eljárás74
Savas eljárások76
Sósavas eljárások77
Kénes-savas eljárások79
Kénsavas eljárások81
Alunit feldolgozó eljárások82
Ammóniumszulfátos eljárások83
Salétromsavas eljárás86
Széki János: Alumíniumkohászat 88
Az alumínium előállítása kémiai úton88
Az alumínium előállítása elektrokémiai úton93
Az alumíniumelektrolízis fejlődése93
Az alumíniumnak és az előállításkor szereplő anyagoknak kohászati szempontból fontos tulajdonságai98
Az elektrokémiai eljárás fizikai és kémiai alapelvei105
Az alumíniumkohók műszaki berendezése109
Az alumíniumkohó üzeme112
Finom alumínium (Al 99,99) előállítása117
Alumíniumötvözetek előállítása elektrokémikus úton123
Statisztika és befejezés123
Dr. Verő József: Az alumíniumötvözetek megallográfja 125
Széki Pálma Az alumíniumnak és ötvözeteniek metallográfiai vizsgálata 156
Makroszkópos módszerek156
Mikroszkópos eljárás157
Szemcseszámlálás163
Az ötvözetlen alumínium163
Az alumíniumötvözetek szilárdságának növelései hőben való kezeléssel (nemesítés)165
A nálunk használatos alumíniumötvözetek166
Kis Mg tartalmú Al-Mg-Si ötvözetek (Aldrey)166
Nagy Mg tartalmú Al-Mg ötvözetek (Hidronálium)167
Al-Cu-Mg ötvözetek (Duralumin)169
Al-Si ötvözetek (sziluminok)171
Széki Pálma Az alumínium ötvözésének és az ötvözetek nemesítésének elmélete 175
Kétalkotós ötvözetek175
Többalkotós ötvözetek179
Réti Pál: Az alumíniumnak és ötvözeteinek mechanikai és technológiai vizsgálati módszere 183
Sztatikus vizsgálatok183
Közönséges hőmérsékleten183
Nagy- és kis hőmérsékleten végzett vizsgálatok195
Dinamikus vizsgálatok200
Ütve-hajlító kísérletek200
Ismételt igénybevételek201
Technológiai vizsgálatok205
Mélyhúzó vizsgálatok205
Hajlíthatósági vizsgálatok206
Mika József: Alumíniumnak és ötvözeteinek elemzése 207
A színképelemzés208
Alumíniumnak és ötvözeteinek kémiai vizsgálata221
Dr. Romwalter Alfréd: Az alumínium korróziója 233
A korrózió keletkezése233
Az alumínium kohójának mérése241
Köves Elemér: Alumínium olvasztó- és hőkezelő kemencék 245
Olvasztókemencék245
Tégelyes olvasztókemencék246
Koksztüzelésű tégelyes olvasztókemence245
Olajtüzelésű tégelyes olvasztókemence247
Gáztüzelésű tégelyes olvasztókemence247
Villamos ellenállásfűtésű tégelyes olvasztókemence247
A tégely és a kemence falazata249
Nyílt tüzelésű teknős kemencék250
Szilárd tüzelőanyagfűtésű teknős olvasztókemence250
Olaj- és gáztüzelésű teknős olvasztókemence251
Villamos ellenállásfűtésű teknős olvasztókemence251
Villamos indukciósfűtésű olvasztókemence252
Az alumínium olvasztókemencék gazdaságossága254
Hőkezelő kemencék255
Tömbelőmelegítő kemencék256
Szilárd tüzelőanyaggal, olajjal, vagy gázzal fűtött tömbelőmelegítő kemencék257
Villamos ellenállásfűtésű tömbelőmelegítő kemencék257
Lágyítókemencék260
Olaj- vagy gáztüzelésű lágyítókemence260
Villamos ellenállásfűtésű lágyítókemence260
Nemesítőkemencék261
Villamos ellenállásfűtésű sófürdős nemesítőkemence261
Villamos ellenállásfűtésű jégcirkulációs hőkezelőkemence263
Az egyes hőkezelőkemencék alkalmazási lehetősége264
A hőmérséklet mérése és szabályozása264
Dr. Verő József: Alumíniumnak és ötvözeteinek olvasztása, öntése 268
Solti Márton: Könnyűfém-dugattyúk öntése 292
Dr. Geleji Sándor: Az alumínium és alumíniumötvözetek képlékeny alakítása 316
Lemezhengerlés316
Csövek és rudak sajtolása329
Hideghúzás334
Kovácsolás336
Hajlítás347
Mélyhúzás352
Nyújtóhúzás361
Lemez-mélynyomás362
Az alumínium hidegfolyása363
Villamos vezetőhuzalok előállítása364
Dr. Gillamot László: Alumínium hegesztése 368
Az alumínium és ötvözeteinek hegesztése általában368
Kovácshegesztés370
Gázláng-hegesztés370
Villamos ívhegesztés374
Villamos ellenállás hegesztések381
Alumínium forrasztása385
Átalános irányelvek385
Lágy forraszanyagok386
Lágy forraszttáshoz használt melegítőberendezések388
Forrasztási eljárások389
Forrasztások szilárdsága390
Az alumínium kemencék forrasztása390
Lettner Ferenc: Alumíniumnak és ötvözeteinek forgácsolása 392
Technikai felületek finomsági határai392
A szerszámok kiképzése396
A szerszámok tartóssága398
Esztergálás400
A marás művelete400
A fúrás művelete401
Feldörzsölés402
Menetvágás402
Fűrészelés402
Reszelés403
Csiszolás403
Gyémántszerszámok alkalmazása404
Szuperfinis405
Kenőanyagok406
Különleges kenőanyagok406
Szerszámgépek407
Köves Elemér: Az alumíniumnak és ötvözeteinek szegecselése 409
Szegecsformák és kiképzések410
Szegecs-ötvözetek412
Szegecsek és szegecskötések méretezése413
Szegecsfej413
Szegecsátmérő415
Szegecshossz416
A szegecsek szilárdsága és megengedett igénybevétele416
Szegecskötések méretezése417
Szegecselő-szerszámok és gépek418
A szegecselés kivitele420
Dr. Proszt János: Az alumínium felületi kezelése 422
Az alumínium és alumíniumötvözetek korróziójának áttekintése és az ellene való védekezés adottságai422
Alumíniumtárgyak bevonása más fémmel, elektrolitikus úton424
Nemfémes védőrétegek előállítása párolással427
Alumíniumfelületek levonása anódos oxidációval429
A nemfémes védőrétegek tulajdonságai, vizsgálata és kezelése433
Füzesséry Béla: Az alumínium felhasználása a vasúti járművek gyártásában 438
Veretek, berendezési tárgyak438
A teherhordó váz, illetve járműszekrény szerkezeti elemei443
Szerelvények és vezetékek451
Gépberendezési elemek451
Winkler Dezső: Könnyűfém alkalmazása a közúti járművekben 456
Rácz Elemér: Az alumínium szerepe a repülőgépgyártásban 469
Dr. Feimer László: Az alumínium felhasználása tartószerkezetekben 484
Az alumíniumötvözetek ismertetése és tulajdonságai484
Tartók gyártására alkalmas alumíniumötvözetek (Szerkezeti könnyűfémek)484
A szerkezeti könnyűfémek szilárdsága és szívóssága485
Az Al-Cu-Mg ötvözetcsoport485
Az Al-Mg-Si vagy mesterségesen nemesíthető ötvözetek487
Az Al-Mg, vagy nem nemesíthető ötvözetek488
A szerkezeti könnyűfémek alakíthatósága489
A hajlíthatóság határértékei. Hajlító próbák és a szakadási kontrakció489
Zömítő próba490
Szegecs- és csavarkapcsolatok szilárdsága490
Érzékenység bemetszésekkel és a korrózióval szemben491
Szerkezeti könnyűfémek fáradási szilárdsága492
Szerkezeti könnyűfémek összefoglaló méltatása a felhasználás szempontjából493
Szilárdság943
Alakíthatóság494
Csavar- és szegecskapcsolatok494
Korrózió494
Javasolt megengedhető igénybevételek, adatok a tervezésre és a kivitelezésre495
A javaslatoknak alapul szolgáló elvek493
Igénybevételek sztatikus terhelésekre495
Megengedhető igénybevételek sűrűn ismétlődő terhelések esetén498
Javaslatok megengedhető igénybevételekre499
Adatok a tervezésre és kivitelre500
Önszilárduló ötvözetek502
Mesterségesen nemesíthető ötvözetek503
Nem nemesíthető ötvözetek503
Kivitelre került szerkezetek ismertetése503
Magyar szétszedhető híd süveggerendája503
Deniflée Sándor: A vezetőalumínium és az alumínium szabadvezetékek 508
Mándi Andor - Gohér Mihály: Az alumínium alkalmazása villamosgépekben, transzformátorokban és készülékekben547
Bevezetés. Az alumínium és a réz tulajdonságainak összehasonlítása547
A réz- és Al-tekercsek összehasonlítása gazdaságossági és technológiai szempontból548
Alumíniumoxid mint szigetelőanyag551
Kivezetések, csatlakozások553
Al-tekercselések gyártásakor kifejlesztett eljárások; szerkezeti részletek555
A C. 188. szabályzatnak a villamos gépek állórésztekercselésére vonatkozó irányelvei555
Alumíniumgombolyítású motorok kapocsdeszkái555
Al-gombolyítású transzformátorok kivezetései556
Al-tekercsek hegesztése, ill. forrasztása557
Hegesztés557
Forrasztás561
Az alumínium alkalmazása villamosgépek forgórészeiben562
Szigetelt forgórész-gombolyítások562
Szigeteletlen (öntött) forgórész-gombolyítások564
Villamos gépek szerkezeti alkatrészei569
Transzformátorok570
Készülékek572
Domony András: Alumínium az élelmiszer- és kémiai iparban 574
Általános irányelvek574
Az alumínium felhasználásakor szerzett tapasztalatok591
Székely János: Irányelvek az alumínium felhasználásakor gépszerkesztők részére 614
Szilárdság605
Húzás611
Nyomás614
Kihajlás616
Behajlás618
Rugalmas alakítási munka619
Tartós szilárdság620
Ellenállás kopással szemben621
Felületi nyomás622
Rováshatás (vágás-érzékenység)622
Acél- és alumíniumötvözetek vegyes használata622
Biztonsági tényező623
A másodlagos könnyítések fontossága623
Ötvözet és gyártmányfajta megválasztása623
Öntvények624
Alakítható ötvözetek624
Kötésmódok625
Vegyes kötések626
Felhasználás626
Domony András: Alumínium-szabványok630
Színalumínium-szabványok630
Alumíniumötvözetek szabványai639
Holluby Zoltán: Ártényezők és gazdasági vonatkozások az alumíniumiparban 653
Alumíniumkohó-kapacitás659
A magyar alumíniumipar660
Az alumíniumgyártás nyersanyaga: bauxit, agyag, kaolin662
A timföld665
Alumíniumkohászat666
Az alumínium-félgyártmányok670
Az alumínium alkalmazása675
Név- és tárgymutató681
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv Alumínium-kézikönyv

A borító enyhén kopottas, néhány lap javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés és pecsét található. A lapélek enyhén foltosak, pár lapon ceruzás jelölések, bejegyzések láthatók.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba