Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 2004. január-december

LXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Január:
Lukács László: Mag hó alatt1
Havas László: II. Szilveszter pápa és a Szent István-i Magyarország (tanulmány)2
Tusor Péter: Az esztergomi "bíborosi szék" történetéhez (tanulmány)13
Gárdonyi Máté: A Magyar Katolikus Egyház önértelmezése a pártállam idején (tanulmány)25
Szép/Írás
Vathy Zsuzsa: Rekviem Zoliért és Bolond Lacigyerekért (kispróza)33
Tatár Albert: Emlékezés Toldalagi Pálra36
Toldalagi Pál: Zsuzsa emlékkönyvébe; Végszavak (versek)41
Toldalagi Pál levele Rónay Lászlónak (1971. február 18.)41
Lábass Endre: Omegarus. Utazás a néptelen földön (esszé)42
Lászlóffy Aladár: Haydn: Búcsúszimfónia (vers)56
Tandori Dezső. Az "elbeszélés" további nehézségei (esszé)58
Beszélgetés
Michael Albus: Hans Urs von Balthasarral (Görföl Tibor fordítása)65
Mai meditációk
Török Endrének, akként70
Kritika
Sárkány Péter: Vallás és hagyomány filozófiai fogalma. Mezei Balázs: Vallás és hagyomány74
Szemle77
Sághy Marianne: Versek és vértanúk. A római mártírkultusz Damasus pápa korában (366-384)
Török József: A tizenkettedik század magyar egyháztörténete
Jacques le Goff: Assisi Szent Ferenc
Prakfalvi Endre: Római katolikus templomok az egyesített Fővárosban
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa
Február:
Lukács László: Életutazásunk81
Élet-korok
Görföl Tibor: Az életkorok és a teológia82
Romano Guardini: Az életkorok (részletek) (Görföl Tibor fordítása)84
Tarjányi Zoltán: Önmagunkra találni - az alapdöntés89
Horváth-Szabó Katalin: Az emberélet középső szakasza - pszichológiai szempontból98
Gloviczki Zoltán: Philemon és Baucis108
Szép/Írás
Beney Zsuzsa: Summa; Por (versek)118
Keresztesi József: Színöröm. Petri György: Mosoly (Esszé)119
Balla Zsófia: Téli képek: Csupasz fák, Mikulás, Jégrajz (Versek)124
Báthori Csaba: Freskó (Vers)125
Lábass Endre: Haydon, a festő, és az önsorsrontás anatómiája (esszé)126
Vasadi Péter: Ha van ég (vers)135
Kjell Askildsen: Atyavilág!; A kávéházban; M. asszony (kisprózák) (Pap Vera-Ágnes fordításai)136
A Vigilia beszélgetése
Görföl Tibor: Tringer Lászlóval140
Mai meditációk
Debrecenyi Károly István: A növekedés boldogsága. A fölfelé vezető út149
Kritika
Varga Emőke: A titokzatos artikulációi. Beney Zsuzsa: A tárgytalan lét155
Szemle157
Pomogáts Béla: Költői univerzum
Esterházy Péter - Kertész Imre - Nádas Péter: Kalauz. Bojtár Endre kísérő írásaival
Kántor Péter: Lóstaféta
Pásztor János: Misszió a XXI. században
Március:
Lukács László: Gyengé(de)n hatalmas161
Erő és erőtlenség
Johann Baptist Metz: Az idegen szenvedésre való erőtlen emlékezés (Görföl Tibor fordítása)162
Fila Béla - Lázár Kovács Ákos: Az erőtlenség paradoxona172
Székely János: Az erősek joga helyett a jog ereje182
Mezei Balázs: A gondolkodás ereje és erőtlensége194
Szép/Írás
Nagy Gáspár: H (4); H (5) (Versek)199
Vasadi Péter: Jegyzetlapok. Tarkovszkij szomorúsága (esszé)201
Jász Attila: A jó és a rossz tapasztalatról (vers)204
Sajgó Szabolcs: 222. zsoltár (vers)204
Tandori Dezső: Saját emlékeimről. Új folyam (I. rész) (esszé)206
Rónay László: A magyar költészet új lehetőségei (esszé)210
Arthur Schnitzler: A görög táncosnő (elbeszélés) (Tatár Sándor fordítása)215
A Vigilia beszélgetése
Juhász Éva: Szónoczky Jánossal224
Mai meditációk
Erik Peterson: "Nem az ács fia-e ez?" (Hári Andrea fordítása)229
Egyház a világban
Bende József: Egy 20. századi mártír, Christian de Chergé trappista szerzetes testamentuma231
Kritika
Frenyó Zoltán: Az igazi Szent Ágoston. Peter Brown: Szent Ágoston élete233
Szemle235
Clairvaux-i Szent Bernát: A kegyelemről és a szabad elhatározásról; Hogyan szeressük Istent?
Studia Patrum
Nagy Gáspár: Ezredváltó, sűrű évek
Németh György: A Mozgó Világ története 1971-1983
Hanna Krall: Egy lépéssel az Úristen előtt
Klaus-Werner Stainger: Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában
Április:
Lukács László: Innen és túl a halálon241
Halmos Ábel: A feltámadás evangéliuma242
Zsengellér József: Test és lélek. Jézus feltámadása és a zsidó feltámadáshit interakciója a hellenisztikus-római korban247
Hellenizmus, judaizmus és kereszténység
Xeravits Géza: Zsidóság és hellenizmus. Néhány pillantkép256
Jakab Attila: Philón öröksége. Az alexandriai hellenista zsidóság szellemi hagyatéka a keresztény teológiában264
Theresia Hainthaler: A görög gondolatiság a korai kereszténységben - a kereszténység "hellenizálása"? (Görföl Tibor fordítása)271
Farkas Zoltán: Ióannés Italos bukása283
Szép/Írás
Borbély Szilárd: Szabálytalan zsolozsma (vers)288
Georg Trakl: De profundis (vers) (Vajda Károly fordítása)290
Vajda Károly: Georg Trakl De profundisának margójára (verselemzés)292
Makay Ida: Hova, merre?; Megnyílt; Leszáll (versek)299
A Vigilia beszélgetése
Görföl Tibor: Barbara Nichtweiss-szal Erik Petersonról300
Mai meditációk
Máthé Andrea: Egymásra utaltan309
Egyház a világban
Tőzsér Endre: Edith Stein levele XI. Piusz pápának312
Kritika
Zalatnay István: Nacsinák Gergely András: A szem böjtje314
Szemle316
Xeravits Géza: Átalakuló hagyományok
Akathiszos Könyv
Örömszerző költők
Piarista iskoladrámák I.
Tömör létigazságok. Hajdú László festményei a ráckevei Keve Galériában
Május:
Lukács László: A töredék foglalatában321
A Summák világa
Deák Viktória Hedvig: Aquinói Szent Tamás teológiai summája és a Summa teológiája322
Kelemen János: A skolasztikai summái és Dante szintézise330
Patsch Ferenc: Totalitás és fragmentáció. Mit jelent a "posztmodern"?337
Szép/Írás
Kemény Katalin: Ahol nem lehet házat építeni (esszé)349
Balogh Márton: Hon; Fa, gyökerestől (kisprózák)357
Visky András: Útra kelni, zarándokolni (esszé)362
Villányi László: Bombázás; Fecske; Walkershofen (versek)370
Lábass Endre: A Fekete Kocsi emberei. Sir Thomas More, John Stow és egy reneszánsz embervadászat története (esszé)371
A Vigilia beszélgetése
Bakos Gergely: Szavaktól a csöndig. Beszélgetés Benoit Standaert bencés szerzetessel379
Mai meditációk
Rochlitz Kyra: Törékeny találkozás389
Egyház a világban
Szennay András: Egy hosszú élet titka. Franz König bíboros (1905-2004)393
Franz König: Krisztus egyháza legyen... (Bánhegyi B. Miksa fordítása)395
Szemle396
Órigenész: A princípiumokról I-II.
Kenyeres Zoltán: Korok, pályák, művek
Visky András: Júlia. Párbeszéd a szerelemről
Báthori Csaba: Üvegfilm
Június:
Lukács László: A szeretet humanizmusa401
Louise Gnädinger: Jézus Krisztus és az őt követő ember teljessége Johannes Tauler müsztagógiájában (tanulmány) (Görföl Tibor fordítása)402
Pákozdi István: Szentek az egyházban (esszé)411
Prohászka Ottokár: Aki önmagánál nagyobb (esszé) (Élet, 1911)414
Szénási Zoltán: Prohászka Ottokár és a tudattalan (tanulmány)418
Egedy Gergely: A "józan ész" konzervativizmusa: Gilbert Keith Chesterton424
Sárfány Attila: Giesswein Sándor emlékezete (tanulmány)431
Szép/Írás
Rába György: Egy perc tündérkedés (vers)439
Vasadi Péter: Jegyzetlapok (esszé)440
Szegedi Szabó Béla: Macbeth búcsúja; Enteriőr zongorázó nővel; D. Scarlatti C-moll szonáta K115; B-A-C-H; Marcus Aurelius (versek)442
Tandori Dezső: Saját emlékeimről. Új folyam (II. rész) (esszé)445
Halasi Zoltán: A virtuóz ökonómiája. Goethe Hétalvókja elé447
J. W. Goethe: Hétalvók (vers) (Halasi Zoltán fordítása)450
Kosztolánczy Tibor: A szerda déli rövid adás (próza)453
A Vigilia beszélgetése
Falus Andrással463
Mai meditációk
Csanádi Szilvia: Tekintetek467
Napjaink
Húsz év szolgálatában471
Kritika
Erdődy Edit: Kertész Imre: Felszámolás473
Szemle476
Ioannes Saresberiensis: Metalogicon
Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz
Tar Sándor: A térkép szélén
József császár. Madách Imre utolsó drámája?
Esztergomi érsekek 1001-2003
Medgyessy L. Emmánuel: Kegyelem és akarat a személyes imádságban
Július:
Lukács László: Világtérkép481
Fajcsák Györgyi: "A sárkányok országából". Európai Kína-kép a hosszú 19. században482
Kereszténység Kínában
Kósa Gábor: A nesztorianizmus a Tang-kori Kínában492
Salát Gergely: Katolikusok a Kínai Népköztársaságban504
Mészáros Klára: A vallásszabadság védelmében - katolikusok Hongkongban518
Vámos Péter: Magyar misszionáriusok Kínában523
Szép/Írás
Zombory Klára: Gao Xingjian531
Gao Xingjian: Lélek-hegy (regényrészlet) (Zombory Klára fordítása)532
Vasadi Péter: Az Áttűnő (vers)539
Marjai Éva: Imádságok alt hangra: Éva; Ráháb; Johanna; Margit (próza)540
Oláh András: El; Definíció (versek)543
A Vigilia beszélgetése
Salát Gergely: Csongor Barnabással544
Mai meditációk
Farkas Norbert: Úton-lét550
Dokumentum
Fr. Peregrin: Lombos László előadása a magyar ferencesek kínai missziójáról552
Lombos László: A Magyar Ferencesek Kínai Missziója (1960)552
Napjaink
Körmendy Kinga: Csapodi Csaba (1910-2004)554
Szemle556
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona
Gárdonyi Máté: A papi élet reformja a Trienti zsinat korában
Stefan Gerge költeményeiből
Szőke Katalin: Álommúzeum
Írások a XX. századi orosz irodalomról
Jacques Attali: Blaise Pascal, avagy a francia szellem
Augusztus:
Lukács László: Boldogasszony561
Orosz Athanáz: A zsoltár-ima szerzetesség hajnalán (tanulmány)562
Cseke Ákos: Nicolaus Cusanus574
Nicolaus Cusanus: 243. beszéd: Tota pulchra es, amica mea et macula non est in te - "Egészen szép vagy, kedvesem, és szeplő nincsen benned" (Bencze Ágnes fordítása)575
Jan-Heiner Tück: Megbocsátani a megbocsáthatatlant? Jankélévitch, Derrida és a minden remény ellenére élő remény (Görföl Tibor fordítása)583
Szép/Írás
Makay Ida: Kivégzés; A völgy ágyán (versek)595
Nádas Péter: Mohács (regényrészlet)596
Halasi Zoltán: Zsoltár-parafrázis; Az ablakrésben (versek)616
Tóth Máté: "S mint a régi pásztor..." Dokumentumok Babits Mihály Szent Imre-versének keletkezéstörténetéhez (tanulmány)617
Mai meditációk
Terdik Szilveszter: Ad imaginem Dei623
Napjaink
Barna Gábor: Bálint Sándor (1904-1980) születési centenáriuma627
Bálint Sándor: Naplórészlet629
Kritika
Bazsányi Sándor: Mors sua, nihil aliud. Nádas Péter: Saját halál631
Szemle635
Walter Kasper: Jézus Krisztus Istene
Istenek, szentek, démonok Egyiptomban
Móser Zoltán: Mondottam ember...
Ljudmila Ulickaja: Kukockij esetei
Torgny Lindgren: A tüdőkása
Rónay György életműsorozat
Szeptember:
Lukács László: Egyetemesség és forma641
Európa és kereszténység
Joseph Ratzinger: Európa - a keresztényeket kötelező örökség (Ujlaki Tibor fordítása)642
Gárdonyi Máté: II. János Pál víziója Európáról649
Gánóczy Sándor: Az Európai Unió válsága és hivatása teológiai szemszögből658
Jókai Anna: Genius loci: Európa664
Robert Markus: Vízválasztó-e a hatodik század az európai kultúrában? (Sághy Marianne fordítása)670
Varga Szabolcs: Christianitas és Európai Unió679
Szép/Írás
Beney Zsuzsa: Begina; A néma szó; És lett; Víz (versek)686
Kálnay Adél: Titok (próza)688
Takács Zsuzsa: Madárhangok; Naplóbejegyzés (versek)691
Dér Terézia: "Királyoknak gyöngye, éke". Megjegyzések Szent László himnuszához (tanulmány)692
A Vigilia beszélgetése
Bende József: Kereszty Rókussal698
Mai meditációk
Borián Elfréd: Végigjárni a labirintust705
Napjaink
Szakolczay Lajos: Érdes világosság. Kalász Márton hetven évére711
Kritika
Rónay László: Miért hiszek?713
Szemle715
Kis Filokália. A szívbéli imádság könyve
Pierre Blet: XII. Piusz és a második világháború a Vatikán archívumai alapján
Martin Márk: Járj utat kétszer járj! Vallomások a magyartalanságomról
Kjel Askildsen: A tesszaloniki kutyák. A tűz jegyében. Molnár László László festményei a Galéria '13-ban
Október:
Lukács László: A halál csak átmenet721
Kereszténység és kultúra a mai Svájcban
Leo Karrer: Az államegyházjogi forma és a pasztorális gyakorlat Svájcban (Németh Gábor fordítása)722
Dévény István: Vázlat a svájci keresztény egyházak jelenlegi helyzetéről732
Günther van Norden: Karl Barth politikai állásfoglalásai a II. világháború után (Görföl Tibor fordítása)743
Thomas Krenski: Hans Urs von Balthasar mint lelkipásztor (Lázár Kovács Ákos fordítása)753
Szép/Írás
André Vladimir Heiz: Knapp (regényrészlet)763
Pierre Chiquet: Königsmatt (regényrészlet)767
Markus Werner: Festland (regényrészlet)773
Albert Zsuzsa: Belgium; Hallanám (versek)777
Fogarassy Miklós: Röpesszé a madarakról (esszé)778
Rónay László: Lázas hetek (regényrészlet)781
Mai meditációk
Verba Andrea: "...vékonyka csend"786
Napjaink
Endreffy Zoltán: Új jégkorszak?790
Kritika
Gerold László: "Tükör gyanánt..." Margócsy István: Hajóvonták találkozása794
Szemle796
Philip R. Davies - George J. Brooke - Phillip R. Callaway: A holt-tengeri tekercsek világa
Marie-Madeleine de Cevins: Az egyház a késő-középkori magyar városokban
A Katolikus Egyház Svájcban
Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni!; Az erő
Herencsár András rajzai
November:
Lukács László: Az egyház mindig fiatal801
A II. Vatikáni zsinat forrásvidékénél
Gánóczy Sándor: A II. Vatikáni zsinat előzményeiről. Hogyan jött létre? Ki dolgozta ki? Hova vezet?802
Nemeshegyi Péter: Yves Congar810
Molnár Miklós: Megjegyzések Karl Rahner levelihez822
Karl Rahner levelei a II. Vatikáni Zsint éveiből (Molnár Miklós fordítása)823
Szuromi Szabolcs Anzelm: Karl Rahner szerepe a II. Vatikáni zsinat egyházról szóló dogmatikus konstitúciójának megszületésében827
Dolhai Lajos: Karl Rahner szentségtani jelentősége832
Szép/Írás
Alfonz Jestl: Filozófia; Mustármag; Méz-fájdalmak; Temetés (versek) (Báthori Csaba fordításai)838
Pór Péter: Köves Gyuri utazása a Rossz birodalmában (tanulmány) (Bende József fordítása)840
Tandori Dezső: Nem csupán egy verskötetről (esszé)850
Lábass Endre: Cigánytanya és kaleidoszkóp (esszé)856
Pardi Anna: Adalbert (vers)866
A Vigilia beszélgetése
Karl Lehmann bíborossal868
Mai meditációk
Bakos Gergely: Mit jelent őszintén élni?872
Kritika
Máté-Tóth András: Az ártatlanság elveszítése. Johann Baptist Metz: Az új politikai teológia alapkérdései875
Szemle877
T. S. Eliot: A kultúra meghatározása
John Main: A szemlélődés útja; Jöjj el Uram - az Úr eljött!
Az irodalom hajósa
Mihail Bulgakov: Sárba taposva. Naplók, levelek 1917-1940
Robert Walser: A séta
December:
Lukács László: Virrasztás881
Karl Rahner: Szent éj (Somfai Boglárka fordítása)882
Patsch Ferenc: Jézus a testvérünkké lett885
Anton Strukelj: A megtestesülés - a teremtés teljessége (Görföl Tibor fordítása)891
Cseke Ákos: Szentviktori Hugó901
Szentviktori Hugó: A szeretetről (Cseke Ákos fordítása)902
Szép/Írás
Vasadi Péter: Imádás; A pillanatom (versek)906
Gabriel Marcel: Mozart, az őrangyal (esszé) (Bende József fordítása)908
Makay Ida: Félálom; a lángpillékkel felrepülsz (versek)909
Báthori Csaba: Őszi derengés; Párbeszéd homályban (versek)910
Dévény István: Julien Green naplójegyzeteiről (versek)912
Julien Green: Én miért vagyok én? (naplójegyzetek)913
Jász Attila: (mintakarácsony) (vers)919
Heinrich Böll: Arról, aki emberré lett (esszé) (Kalász Márton fordítása); A betlehemi hír (novella) (Benkő Gitta fordítása)920
Bertolt Brecht: A Jóisten csomagja (novella) (Benkő Gitta fordítása)923
Marno János: Nárcisz az életben (vers)925
Rónay László: A háború embertelensége. Márai Sándor: A mészáros (tanulmány)927
Cseszlav Milosz: Öregasszonyok; Emigrálni? (versek) (Gömöri György fordításai)936
A Vigilia beszélgetése
Albert Zsuzsa: Legenda Cs. Szabó Lászlóról (I. rész)937
Mai meditációk
Gáspár Csaba László: Egzisztencia és gondolkodás946
Kritika
Selyem Zsuzsa: Herceg, hátha megjön a tél is? Beney Zsuzsa Tél című verseskötetéről953
Szemle956
Fényképfestészet. Gémes Péter kiállítása
Tamás Attila: Határhelyzetben
Romano Guardini: "Sehol világ, csak belül..."
Lőkös István: Átölelő szivárvány
Fried István: Öreg Jókai nem vén Jókai
Vasy Géza: Szarvas-ének
Áthoszi Jerondasz Paisziosz: Kappadókiai Szent Árszeinosz
Benkő Antal - Szentmártoni Mihály: A gyógyító Jézus nyomában; Testvéreink szolgálatában
Nagy Gyula: Evangélikus dogmatika II/I.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem