819.511

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Marosvásárhely és vártemploma

Fülszöveg

A decemberi forradalom véres napjai után jártam Marosváráshelyen. Már csak a házfalak golyóütötte sebei emlékeztettek arra, hogy a székely fővárosban is a tüntető tömeg közé lőttek a zsarnokság rohamosztagosai: az összecsapás után több halott és igen sok sebesült maradt a híres főtéren. Aztán elcsitultak a harcok, megalakultak az új hatalmi szervezetek, a Nemzeti Megmentés Frontja Maros megyei Tanácsának elnöke Király Károly lett, az az erdélyi magyar politikus, aki több mint egy évtizede hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét az erdélyi magyarságot sújtó erőszakos elnyomásra s ennek következményeire. Megalakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség marosvásárhelyi bizottsága is,új napilap idnult, s a korábbi, már régen hitelét vesztett Igaz Szó helyett létrejött a látó című irodalmi folyóirat.
Néhány órát töltöttem csupán a városban, akkor minden a békés élet képét mutatta: az árkádiai szépségű történelmi főtéren emberek siettek a dolguk után, s próbáltak valamit vásárolni... Tovább

Tartalom

Pomogáts Béla: A székely főváros (előszó)5
MAROSVÁSÁRHELY MÚLTJÁBÓL
Orbán Balázs: Marosvásárhely fekvése és keletkezése (részlet)11
Hunfalvy János: Marosvásárhely s a székelyek 15
Kelemen Lajos: Marosvásárhely múltjából21
ERŐS VÁR
Entz Géza. A marosvásárhelyi református templom35
Nagy Zoltán: A marosvásárhelyi vártemplom48
Luther Márton: Erős vár (Szabédi László fordítása)52
Farczády Elek: A marosvásárhelyi református egyház vázlatos története54
Beszélgetés Fülöp Dénessel, a marosvásárhelyi vártemplom lelkészével (Riporter: Pálfy Balázs)74
Koncz József: Göcsi Máté a marosvásárhelyi ev. rev. egyházközösség legelső papja, Erdély harmadik református püspöke77
Nagy Szabó Ferenc: Borsos Tamásról és a marosvásárhelyi vár építéséről83
Borsos Tamás: Vásárhelyről a Fényes Portáig90
Kővári László: A marosvásárhelyi vár98
Márki Sándor: Az utolsó fejeedelmi beiktatás Erdélybe101
MAROSVÁSÁRHELYI GONDOLATOK
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok (vers)109
Tonk Dándor: A marosvásárhelyi református kollégium múltjából113
Fogarasi Sámuel: Marosvásárhelyi professzor az emlékezés tükrében (Kovásznai Sándor)123
Kovásznai Sándor: Négy vers125
Benkő Samu: A marosvásárhelyi református kollégium diákjainak művelődési törekvései a múlt század harmincas éveiben (érzslet)127
Koós Ferenc: A marosvásárhelyi református kollégium szervezete 1840-ben133
Faragó József: A marosvásárhelyi diákok népköltészeti gyűjtőmunkája az 1860-as években136
Vári Attila: Hallod, Sárospatak?143
Szabó T. Attila: A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák145
Bajza József: Teleki Sámuel és a Teleki-ték148
Kazinczy Ferenc: Erdélyi levél (részlet)151
Vita Zsigmond: Aranka György, Erdély Kazinczyja153
Jancsó Elemér: Köteles Sámuel160
Spielmann József: Gecse Dániel163
Gyulyás Károly: A vásárhelyi zenélőkút166
1848 Forradalmától a közművelődési ház felépítéséig
Mentovich Ferenc: Unió-dal171
Jékely Zoltán: Mentovich Ferenc, az Unió-dalok költője173
Bözödi György: 1848 márciusa Marosvásárhelyen 179
Bem József kiáltványa a székelyekhez195
Petőfi Sándor levele hitveséhez197
A székely vértanúk emlékoszlopának felirata (Írta: Koncz József)199
Molter Károly: Emlékezés a szabadság vértanúira200
Báró Eötvös József levele a marosvásárhelyi Székely néplap szerkesztőségéhez203
Szilágyi Domokos: Két Ovidius (vers)205
Farkas Árpád: A tökély kiszemeltje (vers)207
Makkai Sándor: A két Bolyai tragikuma208
Székely János: Bolyai hagyatéka (szonettkoszorú)214
Tolnai Lajos: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság222
Móricz Zsigmond: Zászlóhajtás Tolnai Lajos előtt224
Szentimrei Jenő: Petelei229
Petelei István: A marosvásárhelyi céhek házi szokásairól 235
Braun Róbert: Adatok a vidéki munkásság életéhez241
Széfeddin Sefket bey: Marosvásárhely (részlet)254
Ady Endre Bernády Györgyről és a marosvásárhelyi Kőzművelődési Házról256
Móricz Zsigmond levele Bernády Györgyhöz257
Marosi Barna: "Épült Dr. Bernády györgy polgármestersége idejében" (részletek)258
A KÉPTÁR ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI FESTŐTRIÁSZ
Bíró József: A marosvásárhelyi képtár277
M. Kiss Pál: Dósa Géza287
M. Kiss Pál: Vida árpád299
Vásárhelyi Z. Emil: Bordy András308
ZORD IDŐ
Ligeti Ernő: Osváth Kálmán315
Tompa László: Magányos fenyő (vers)318
Reményik Sándor: Berde Mária320
Berde Mária Hogyan született meg ötven év alatt a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság?324
Dsida Jenő: Krisztus (vers)330
Dsida Jenő levele Sényi Lászlóhoz, a Kemény Zsigmond Társaság főtitkárához331
Móra Ferenc levele Sényi Lászlóhoz, a Kemény Zsigmond Társaság főtitkárához332
Móra Ferenc: Marosvásárhelyi ünnepi könyv333
Molter Károly: Kuncz Aladár a keleti állomáson335
Kosztolányi Dezső: Napló (két részlet)337
Németh László: Magyarok romániában (részlet)339
Molter Károly: A Bolyai házban341
Tamási Áron: Hősökhöz, nehéz időben (A Vásárhelyi Találkozó elnöki megnyitója)345
Tamási Áron: Hitvallás (A vásárhelyi Találkozó záróhatározata)348
Kemény János: A Vásárhelyi Találkozó353
HAMU ÉS LÉLEK
Barabás Gyula: A székelyek fővárosa (részlet)357
Kelemen Sándor: Egy marosmenti falu359
Illyés Gyula: Naplójegyzet367
Cs. Szabó László: Erdélyben (részlet)368
Márai Sándor: Hamu és lélek371
Bözödi György: Az eltűnt marosvásárhelyi szobrok375
MAROSVÁSÁRHELYI VÁLTOZÁSOK
Szentimrei Jenő: Kétszáz év küzdelme Marosvásárhelyen az állandó színházért381
Jánosházy György: A Székely Színház öröksége389
Illyés Gyula: Székelyföldi tudósítás393
Veress Dániel: Németh László a Bolyaiak városában396
Mikó Imre: Brassai a Bolyaiak városában399
Bartis Ferenc: Tantárgy lettem (vers)402
Szőcs Kálmán: Fohász (vers)403
Szőcs Géza: Fogalmazás (vers)404
Katona Szabó István: Marosvásárhelyi változások405
Beke György: Molter Károly hagyatéka431
Markó Béla: Hol vétettük el? (vers)433
Sütő András: Maradok, másként nem tehetek! (levél)434
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szándéknyilatkozata (részletek)438
Medvigy Endre: Marosvásárhely és vártemploma (utószó)445
Képjegyzék449
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Marosvásárhely és vártemploma Marosvásárhely és vártemploma
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba