A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ige szolgálatában

A 60 éve Tarjányi Béla köszöntése

Fülszöveg

A bibliamagyarázat mindig a teológus legszebb és legfontosabb feladatai közé tartozott. A II. Vatikáni Zsinat nyomatékkal mutatott rá a Szentírásnak az Egyház életében elfoglalt különleges helyzetére. A Pápai Biblikus Bizottság zsinat óta megjelent dokumentumai hasonló szellemben nyilatkoznak, hangsúlyozva a tudományos kutatás és felsőfokú oktatás jelentőségét, ugyanakkor azt is, hogy a Szentírás szelleme és tanítása az Egyház lelkipásztori tevékenységét a lehető legszélesebb körben hassa át.
Tarjányi Béla professzor a Hittudományi Akadémián 1971-től az Ószövetségi, majd 1977-től az Újszövetségi Szentírástudományi Tanszék tanszékvezető tanáraként a Biblia kutatását és oktatását tűzte ki életcélul. Az akadémiai tevékenységén túl sokat tett azért, hogy a Szentírás szövege és tanítása eljusson a hívek szélesebb köréhez, és így Isten igéje a magyar katolikus Egyház életében egyre hatékonyabb szerephez juthasson.
Az emlékkönyv a Hittudományi Kar professzorainak és a magyar katolikus... Tovább

Tartalom

Köszöntő7
Előszó8
Benyik György: Nevetés a Bibliában9
Bolberitz Pál: Az ateizmus filozófiatörténeti háttere17
Cziglányi Zsolt: Szociológiai megfontolások a Deuteronomisztikus Történeti Mű megközelítéséhez23
Erdő Péter: Hierarchikus kommunikáció46
Fodor György: Az eszkatológia eredete az Ószövetség teológiájában55
Gánicz Endre: A vihar lecsendesítése (Mk 4,35-41)64
Gyürki László: Szentföldi zarándoklat egy mozaiktérkép segítségével81
Kocsi György: Mit is jelent az, hogy "Isten megbánata"?103
Kocsis Imre: Az Eucharisztia értelmezése a Korintusiaknak írt első levélben115
Kránitz Mihály: A szentírási kánon lezárása a Karthágói Zsiaton (397)139
Martos Levente Balázs: Szentség és szabadság. A szentség mint a páli etika kulcsfogalma az 1Kor 5-7 fejezetekben147
Puskás Attila: A Szentháromság titka mint a valóság értelmezésének kulcsa161
Rokay Zoltán: 178
Rózsa Huba: A személyes felelősség kérdése Ezekial próféta könyvében202
Schmatovich János: Jézus követése - szegényen, nőtlenül, engedelmesen211
Soltész János: Ózeás erkölcsi útmutatásának vázlata226
Szatmári György: Isten és ember dialógusa: gondolatok a Prológus sorairól243
Székely János: Jézus jeruzsálemi útja Szent Lukács evangéliumában261
Takács Gyula: A Szent Márk-evangélium irodalomszerkezete281
Tarjányi Zoltán: A Biblia erkölcsi üzenete338
Ternyák Csaba: Szent László király tisztelete349
Thorday Attila: Húsvét örömhíre Szent Máté szerint353
Török József: Szent Gellért és a Biblia367
Vanyó László: Az ókeresztény exegézis zsidó gyökerei és kapcsolata a görög allegorikus exegézissel373
Xeravits Géza: Az angyali Melkizedek alakja Qumránban396
Tarjányi Béla professzor életrajza és szakmai életútja409
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ige szolgálatában Az ige szolgálatában Az ige szolgálatában Az ige szolgálatában

A lapélek enyhén foltosak. A kötés megtört.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba