A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar történet I-V.

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 3.525 oldal
Sorozatcím: Magyar történet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, fekete-fehér és színes kihajtható térképekkel illusztrálva. Az I., III., IV. kötet 1935-ben került kiadásra. Nyomatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapesten. Az V. kötet végén "Magyar történet Tárgy- és névmutató" található. Harmadik változatlan kiadás.

Előszó

A Magyar történeti ismereteknek egyedüli forrásai hosszú időn át Bonfini és Istvánffy Miklós művei voltak. Hét-nyolc nemzedék merítette egész történeti tudását a két nagy humanista munkáiból, míg... Tovább

Fülszöveg

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. KÖTET
1. Európa és Ázsia népei a Kr. e. I. század derekán (térkép) ....................17
2. Szkíta-hún áldozati bronzüst (kép) ...............................33
3. Európa Attila halála után 470. táján (térkép) .....................49
4. Európa a VII. század derekán (térkép) ...........................65
5. A magyar nép családfája (színes táblázat) .......................81
6. Európa a IX. század első felében (térkép) ..........97
7. Kelet-Európa népei az V-IX. században (táblázat) ..............113
8. Magyarország a honfoglalás előtt és a 895. évi besenyőtámadás (térkép)....... 129
9. A magyar törzsek elhelyezkedése az új hazában (térkép) .........145
10. Honfoglaláskori emlékek magyar vezér sírjából (kép) ........161 11. A magyarok kultúrérintkezései a X. századig (táblázat) ........169 12. A szász és bajor uralkodóházak összeköttetései a magyarokkal (táblázat) ..............................................................177
13.... Tovább

Tartalom

I. kötet
A szerzők előszava7
Első könyv: Az ősidőktől a XII. század végéig
Eredet és Őshaza15
Népvándorlás33
A Meotisz partján49
Az avarok örökösei75
Magyarok elei90
Honfoglalás115
Nyugati és balkáni hadjáratok133
A törzsszervezet bukása153
Szent István keresztény királysága181
Császárok küzdelme Magyarország birtokáért241
Az ország megállapítása 280
Társországok325
Bizánc és Magyarország365
III. Béla magyarbirodalma387
Második könyv: XIII-XIV. század
I. rész. Az Árpád-ház kihaltáig
Nagyhatalmi törekvések421
Új kor, új eszmék, új törekvések454
Újítások és visszahatásuk473
Tatárveszedelem515
Az ország helyreállítása556
Oligarchia585
Kútfők és irodalom627
Időrendi áttekintés660
Mellékletek jegyzéke682
II. kötet
Második könyv: XIII-XIV. század
II. rész. A magyar nagyhatalom
Az ország romlása9
A királyi hatalom helyreállítása56
A közhatalom új szervezete79
Világuralmi tervek149
A magyar nagyhatalom208
Harmadik könyv: XV. század
I. rész. A nagybirtok uralma
A rendi társadalom szervezete267
Pártok küzdelme, pártok bukása311
A Garai Cillei Liga uralma358
Küzdelem a török ellen412
II. rész. A magyar renaissance állam (Írta Szekfű Gyula)
A magyar renaissance állam467
A rendek uralma Mohácsig564
Kútfők és irodalom613
Időrendi áttekintés650
Mellékletek jegyzéke689
III. kötet
Előszó a IV. és V. könyvhöz7
Negyedik könyv: A tizenhatodik század
A polgárháború és a háromrészre osztás11
A Habsburg-királyság berendezése63
A kereszténység védőbástyája. A védelem királyi szervezése101
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe168
A vallási kérdés. A hitújítás228
Az erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása286
A német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig32
Ötödik könyv: Tizenhetedik század
Első rész. Föld és népe a török hódoltság korában
A magyar táj színváltozása393
A török terület társadalmi és nemzetiségi viszonyai402
Nemzetiségi viszonyok a királyi és erdélyi területen469
A jobbágyság helyzete. Az alsó kulturális fok500
Nemesség és városok. Magasabb műveltség539
Kútfők és irodalom575
Időrendi áttekintés626
Mellékletek jegyzéke638
IV. kötet
Ötödik könyv: A tizenhetedik század
Második rész. Az erdélyi magyar államrendszer. A vallásügy
Az új nemesi alkotmány és politikai gondolkozás9
Az erdélyi fejedelemség51
A vallási kérdés. A katholikus restauráció92
Harmadik rész. A bécsi abszolutizmus útján
A politikai fejlődés a Wesselényi-összeesküvésig145
A Lipót-féle abszolutizmus179
A török kiűzése206
Hatodik könyv: A tizennyolcadik század
Első rész. Az új leopoldi berendezés és a Rákóczi-felkelés
Bécsi kísérlet az új berendezésre235
Rákóczi-felkelés275
Második rész. A barokk-rendi korszak
A közjogi kompromisszum311
A barokk műveltség366
Az új népesség, gazdasági és nemzetiségi viszonyok417
Mária Terézia korszaka488
Kútfők és irodalom577
Magyarázatok a térképekhez623
Időrendi áttekintés624
Mellékletek jegyzéke659
V. kötet
Hatodik könyv: A tizennyolcadik század
Harmadik rész. A felvilágosodás
A felvilágosodás terjedése. A barokk-rendi szellem bomlása9
A felvilágosodás krízise. A nacionalizmus53
Erdély és a melléktartományok96
Hetedik könyv: Tizenkilencedik és huszadik század
Első rész. A rendi nacionalizmus
Nemzeti és rendi politika145
A társadalom209
Második rész. A reformnacionalizmus
Széchenyi és a harmincas évek257
Kossuth és a negyvenes évek303
A nemzeti kisebbségek kifejlődése349
Harmadik rész. Negyvennyolctól hatvanhétig
Forradalom és szabadságharc363
Abszolutizmus és kiegyezés439
Negyedik rész. A kiegyezési korszak
A dualizmus; A szabadelvű párt uralma469
A szellemi kép512
Az egyensúly megbomlása. A fejlődés irányai583
Kútfők és irodalom605
Időszaki áttekintés650
Mellékletek jegyzéke686
Magyar történet - Tárgy- és névmutató1-148
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem