864.544

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar történet I-V.

I. kötet: Az ősidőktől a XII. század végéig/II. kötet: XIII-XIV. század (A magyar nagyhatalom)/III. kötet: XVI. század/IV. kötet: XVII. század (Az erdélyi-magyar államrendszer. A vallásügy)/V. kötet: XVIII. század (A felvilágosodás)

Szerző

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 3.525 oldal
Sorozatcím: Magyar történet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek fekete-fehér fotókkal, színes kihajtható térképekkel illusztráltak. Nyomatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapesten. Az I., III-V. kötet második bővített, teljes kiadás, a IV. kötet harmadik, változatlan kiadás. Az I., III-IV. kötet 1935-ben került kiadásra.

Előszó

A SZERZŐK ELŐSZAVA
A MAGYAR történeti ismereteknek egyedüli forrásai hosszú időn át Bonfini és Istvánffy Miklós művei voltak. Hét-nyolc nemzedék merítette egész történeti tudását a két nagy... Tovább

Tartalom

I. kötet
A szerzők előszava7
Első könyv: Az ősidőktől a XII. század végéig
Eredet és Őshaza15
Népvándorlás33
A Meotisz partján49
Az avarok örökösei75
Magyarok elei90
Honfoglalás115
Nyugati és balkáni hadjáratok133
A törzsszervezet bukása153
Szent István keresztény királysága181
Császárok küzdelme Magyarország birtokáért241
Az ország megállapítása 280
Társországok325
Bizánc és Magyarország365
III. Béla magyarbirodalma387
Második könyv: XIII-XIV. század
I. rész. Az Árpád-ház kihaltáig
Nagyhatalmi törekvések421
Új kor, új eszmék, új törekvések454
Újítások és visszahatásuk473
Tatárveszedelem515
Az ország helyreállítása556
Oligarchia585
Kútfők és irodalom627
Időrendi áttekintés660
Mellékletek jegyzéke682
II. kötet
Második könyv: XIII-XIV. század
II. rész. A magyar nagyhatalom
Az ország romlása9
A királyi hatalom helyreállítása56
A közhatalom új szervezete79
Világuralmi tervek149
A magyar nagyhatalom208
Harmadik könyv: XV. század
I. rész. A nagybirtok uralma
A rendi társadalom szervezete267
Pártok küzdelme, pártok bukása311
A Garai Cillei Liga uralma358
Küzdelem a török ellen412
II. rész. A magyar renaissance állam (Írta Szekfű Gyula)
A magyar renaissance állam467
A rendek uralma Mohácsig564
Kútfők és irodalom613
Időrendi áttekintés650
Mellékletek jegyzéke68
III. kötet
Előszó a IV. és V. könyvhöz7
Negyedik könyv: A tizenhatodik század
A polgárháború és a háromrészre osztás11
A Habsburg-királyság berendezése63
A kereszténység védőbástyája. A védelem királyi szervezése101
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe168
A vallási kérdés. A hitújítás228
Az erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása286
A német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig32
Ötödik könyv: Tizenhetedik század
Első rész. Föld és népe a török hódoltság korában
A magyar táj színváltozása393
A török terület társadalmi és nemzetiségi viszonyai402
Nemzetiségi viszonyok a királyi és erdélyi területen469
A jobbágyság helyzete. Az alsó kulturális fok500
Nemesség és városok. Magasabb műveltség539
Kútfők és irodalom575
Időrendi áttekintés626
Mellékletek jegyzéke638
IV. kötet
Ötödik könyv: A tizenhetedik század
Második rész. Az erdélyi magyar államrendszer. A vallásügy
Az új nemesi alkotmány és politikai gondolkozás9
Az erdélyi fejedelemség51
A vallási kérdés. A katholikus restauráció92
Harmadik rész. A bécsi abszolutizmus útján
A politikai fejlődés a Wesselényi-összeesküvésig145
A Lipót-féle abszolutizmus179
A török kiűzése206
Hatodik könyv: A tizennyolcadik század
Első rész. Az új leopoldi berendezés és a Rákóczi-felkelés
Bécsi kísérlet az új berendezésre235
Rákóczi-felkelés275
Második rész. A barokk-rendi korszak
A közjogi kompromisszum311
A barokk műveltség366
Az új népesség, gazdasági és nemzetiségi viszonyok417
Mária Terézia korszaka488
Kútfők és irodalom577
Magyarázatok a térképekhez623
Időrendi áttekintés624
Mellékletek jegyzéke659
V. kötet
Hatodik könyv: A tizennyolcadik század
Harmadik rész. A felvilágosodás
A felvilágosodás terjedése. A barokk-rendi szellem bomlása9
A felvilágosodás krízise. A nacionalizmus53
Erdély és a melléktartományok96
Hetedik könyv: Tizenkilencedik és huszadik század
Első rész. A rendi nacionalizmus
Nemzeti és rendi politika145
A társadalom209
Második rész. A reformnacionalizmus
Széchenyi és a harmincas évek257
Kossuth és a negyvenes évek303
A nemzeti kisebbségek kifejlődése349
Harmadik rész. Negyvennyolctól hatvanhétig
Forradalom és szabadságharc363
Abszolutizmus és kiegyezés439
Negyedik rész. A kiegyezési korszak
A dualizmus; A szabadelvű párt uralma469
A szellemi kép512
Az egyensúly megbomlása. A fejlődés irányai583
Kútfők és irodalom605
Időszaki áttekintés650
Mellékletek jegyzéke686
Magyar történet - Tárgy- és névmutató1-148
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V. Magyar történet I-V.

A kötetek gerince és néhány borító sarka enyhén sérült, néhány kötet lapélei kissé foltosak.

Állapot:
65.000 ,-Ft
325 pont kapható
Kosárba