Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szemelvénygyűjtemény a magyar munkásmozgalom története tanulmányozásához I-II.

Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Tankönyvi száma: J 1-331.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó9
A szocialista munkásmozgalom kialakulása, a marxista eszmék elterjedése, az MSZDP politikai irányvonala (1868-1918)11
A Magyarországi Általános Munkáspárt 1880-as programja11
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Elvi Nyilatkozata14
Engels: (Az "Arbeiter Wochenchronik" és a "Népszava" Szerkesztőségeinek, Budapest)17
Engels: (A Magyar Szociáldemokrata Párt Vezetőségének a harmadik pártkongresszus alkalmából)18
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1903-as programja20
A Népszava tudósítása az iparcsarnoki békegyülésről és tüntetésről24
A Forradalmi Szocialisták röplapja a szociáldemokrata pártvezetőség árulásáról és a munkásság feladatairól34
A polgári demokratikus és proletárforradalom Magyarországon. A magyarországi tanácsköztársaság37
A Magyar Nemzeti Tanács 1918. október 26-i kiáltványa megalakulásáról és céljairól37
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság, a Népbiztosok Tanácsa és a Moszkvai Szovjet felhívása az osztrák-magyar állam dolgozó népéhez43
A "Vörös Ujság" első számának vezércikke a Kommunisták Magyarországi Pártja programjáról. 1918. december 7.45
A Kommunisták Magyarországi Pártjának felhívása a frontról hazatérő katonához: harcoljatok a proletárdiktaturáért47
A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesülésének elvi alapjai49
Jegyzőkönyv a Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata párt egyesüléséről56
"Mindenkihez!" A Forradalmi Kormányzótanács felhívása a nemzetközi proletáriátushoz. 1919. március 22.58
Lenin: Üdvözlet a magyar munkásoknak60
A Szocialista Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának programja63
Varga Jenő beszámolója a Tanácskongresszuson a gazdasági helyzetről (részlet)69
A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya75
A magyar munkásmozgalom a magyarországi tanácsköztársaság leverésétől a világgazdasági válság végéig (1919. augusztus - 1933.)89
Az MSZDP röplapja az osztályharc felfüggesztésére és a békés termelés megindítására hívja fel a munkásságot (1919. szeptember 10.)89
A KMP első, Magyarországon kiadott röpirata a legális szervezetek védelmére hívja fel a proletariátust (1919. december)90
A Kommunista Internacionálé II. kongresszusának felhívása a világ proletáriátusához Magyarország hóhérai ellen (1920. augusztus 19.)92
A "Proletár" cikke a Bethlen-kormányról (1921. május 5.)94
A Bethlen-Peyer paktum (1921. december 29.)98
A "Kommün" cikke a kommunisták paktum elleni harcáról101
A Magyarországi Szocialista Munkáspárt akcióprogramja (1925. április 14.)103
Részlet a pártaktívák részére készített kongresszusi tájékoztatóból (1925. augusztus)106
Részletek az MSZMP ideiglenes agrárprogramjából: "Uj földreformot". "Munkásság és parasztság"114
Berend T. Iván - Ránki György: A munkásosztály helyzete az ellenforradalmi rendszer első évtizedében (1919-1929)118
A politikai rendőrség összefoglaló jelentése a szeptember 1-i tüntetésről (1930. szeptember 2.)134
A Munkanélküliek Bizottságának felhívása az 1931. december 17-i tüntetésre (1931. december)136
Küzdelem a totális fasizmus és a háború ellen, az antifasiszta erők tömörítéséért és a Hitler-ellenes nemzeti front létrehozásáért139
A KMP Központi Bizottságának egységfrontjavaslata (1934. október)139
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusának G. Dimitrov beszámolójával kapcsolatban elfogadott határozata (1935. augusztus 20.) (Részlet)142
Szabó Bálint: A Kommunista Párt politikai irányvonalának alakulása a Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa után és a második világháború éveiben (részlet)151
A Márciusi Front 12 pontja (1937. március 15.)163
A Kommunisták Magyarországi Pártjának röplapja nemzeti összefogásra, háborúellens harcra szólítja fel a dolgozókat (1940. február)165
A "Népszava" cikke a budapesti haladó fiataloknak 1941. október 6-án, a Battyháy-emlékmécsesnél rendezett tüntetésről (1941. október 12.)166
A "Népszava" 1941-es karácsonyi száma hitet tesz az antifasiszta, Hitler-ellenes nemzeti összefogás mellett. Szakasits Árpád: A mi Földünk: a mi életünk (1941. december 25.)168
A Magyar Történelmi Emlékbizottság felhívása (1942. március 1.)171
A Függetlenségi Front programja (1942. december 28.)172
A demokratikus pártok kiáltványa a magyar nemzethez (1944. június)173
A népi demokratikus rendszer kialakulása és fejlődése Magyarországon (1945-1948)177
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének programjavaslata a közvetlen politikai és gazdasági feladatok megoldására (1944. november 30.)177
A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt nyilt levele valamennyi szervezetéhez és tagjaihoz (1945. április 27.)182
A Magyar Kommunista Párt országos értekezletének határozata a politikai helyzetről és a párt feladatairól (1945. május 20-21.)185
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének határozata az országgyűlési választások eredményeiről és a párt előtt álló feladatokról192
A Baloldali Blokk nyilt levele a Független Kisgazdapárt tagjaihoz (1946. junius 3.)197
Részlet a A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának határozataiból (1946. szeptember 28. - október 1.)201
A Magyar Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt közös kormányprogram-javaslata (1947. szeptember 28.)207
Részlet a Magyar Dolgozók Pártjának programnyilatkozatából (1948. junius 12-14)212
A szocializmus alapjainak lerakása Magyarországon227
A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának határozata (1951. február 25. - március 2.)227
Szabó Bálint: Népi demokrácia - proletárdiktatura - többpártrendszer234
Zsilák András: A magyar társadalom osztályszerkezetének alakulása a szocializmus építésének kezdeti időszakában és a Magyar Dolgozók Pártja szövetségi politikájának főbb vonásai (1949-1956)274
A gazdaságpolitika szocialista koncepciójának kialakulása, s azt befolyásoló politikai tényezők (Berend T. Iván: Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor 1948-1950 című tanulmányából291
Az MDP Központi Vezetősége 1956. július 18-21-i ülésének határozata315
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956 decemberi határozata (1956. december 5.)329
Részlet az MSZMP országos értekezletének határozatából (1957. június 27-29)348
Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei (1957. június)372
A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusának határozata a szocializmusért folyó harc történelmi tapasztalatairól és a további feladatokról (Részlet)388
Az MSZMP VIII: kongresszusának határozata a szocialista forradalom új győzelméről hazánkban és társadalmi, politikai rendszerünk fejlődéséről399
A fejlett szocialista társadalom építésének kérdései399
Kádár János: A szocializmus építésének néhány magyarországi tapasztalata (1977. január)411
Részlet az MSZMP IX. kongresszusának határozatából (1966. november 28. - december 3.)429
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a gazdasági mechanizmus reformjáról (1966. május 25-27.)450
Az MSZMP X. kongresszusának határozata az államélet, a szocialista demokrácia fejlesztéséről és a párt vezető szerepéről (1970. november 23-28.)457
Részlet az MSZMP XI. kongresszusának határozatából (1975. március 17-22.)479
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata489
Aczél György: A fejlett szocializmus építésének néhány kérdéséről513
Gáspár Sándor: A szakszervezetek feladatai a XI. pártkongresszus után524
Lakos Sándor: A szocialista demokrácia egyes kérdései539
A Központi Bizottság 1978. április 19-20-i határozata a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól555
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szemelvénygyűjtemény a magyar munkásmozgalom története tanulmányozásához I-II. Szemelvénygyűjtemény a magyar munkásmozgalom története tanulmányozásához I-II.

A borítók felső része kissé elszíneződtek.

Állapot:
1.440 Ft
720 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba