Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Szénási Sándor: "Megtaláltuk a Messiást!"

Kapható pont: 5

A könyv adatai

(2 fotó)
20 cm x 15 cm

A könyv címe:

"Megtaláltuk a Messiást!"

Alcím:

Református konfirmációi olvasókönyv

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Szénási Sándor  (Szerző)

Pap Klára  (Grafikus)

Kürti László  (Szerkesztő)

Nagy László  (Szerkesztő)

Tislér Géza  (Szerkesztő)

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1990
ISBN-szám: 963-300-382-2
Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 223
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Köszöntő

3

Mi a konfirmáció?

5

Felfedező út

A hitrejutás alkalma

Isten szól, hozzánk

14

A 3 + 1 felelet

Általános és különös Kijelentés

A Biblia könyvei

A Biblia eredeti nyelve

"Vedd és olvasd!"

Legyen mindenkinek saját bibliája!

A hit megvallása

26

A zsidó nép

Péter

Az első keresztyén nemzedék

Az Apostoli Hitvallás

Az óegyházi zsinatok

A reformáció

Ismeret és élmény

A hitvallás három szubjektív vonása

Isten teremtő Urunk

38

Vannak-e istenbizonyítékok?

Hogyan vélekedjünk a bibliai teremtéstörténetről?

Nagy emberek hódolnak a Teremtő előtt

Az istenképűség

Hogyan vehetek részt a Teremtő dicsőítésében?

Mindenható Atyám van!

51

A gondviselésbe vetett hit öt haszna

Imádságok

Izgalmas témák: Meghallgat-e Isten minden imádságot?

Vannak-e csodák?

Szabad-e hétköznapi kérésekkel zaklatni Istent?

Kockázat a teremtésben

61

Hogyan jött be a világba a bűn?

Az eredendő bűn

A bűn négy fajtája

Mi történt az istenképpel?

A Törvény hármas haszna

A bűn: adósság

Jézus Krisztus személye

70

Hogyan készítette elő Isten a Megváltó eljövetelét?

A karácsony

A kettős természet

A karácsony ünnepének története

A Krisztus-esemény négy írásba rögzítője

Jézus Krisztus hármas tiszte

Jer, lássuk az Úr keresztjét!"

Mi volt a keresztrefeszítés?

A kereszt felirata

Jézus halálának páratlansága

Jézus hét szava a kereszten

Ki az oka Jézus halálának?

Három fontos szó

A kereszt üzenete hálára kötelez

A kereszt szenvedésközösségbe von

"Feltámadott az Úr!"

93

A feltámadás három bizonysága

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása

A húsvét neve

A húsvét következménye: a keresztyén reménység

Akik az Úrban haltak meg

Húsvéti jelképek

A mennybe ment Úr

105

Jézus életútja

Az "ég" hármas jelentése

A mennybemenetel hármas haszna

A világmisszió parancsa

A második ádvent

"Jövel, Szentlélek Úristen!"

113

Lukács, a történész

A Szentlélek jelképei

A Szentlélek munkássága

A pünkösd: az egyház születésnapja

Meg vagyok keresztelve!

123

A sákramentumok

A keresztség jelentősége

A keresztelési szertartás

Szülők, keresztszülők

Kálvin a felnőtt keresztségről

A konfirmáció

Az úri szent vacsora

132

Szereztetése

Jelentősége

Ünneplése

Vágyakozás az Úr vacsorájára

Hányszor járulhatunk az Úr asztalához?

Az anyaszentegyház

139

Mi az Egyház?

Mit mond az utca embere; a nyelvtan; az Újszövetség

Az Egyház tulajdonságai

Szükséges-e az Egyház?

Kérdőív

Az ökumené

147

A keresztyénség szétszakadozottsága

Statisztikák

Mi és a római katolikusok

Az ökumenikus mozgalom

A világ vallásai

A külmisszió

A Szentlélek engedelmességre késztet (A háládatosságról)

156

I. parancsolat

A szabadító Isten

A bálványok

II. parancsolat

Isten hasonlíthatatlan; fésltőn szerető; irgalmas

III. parancsolat

A káromkodás ellen, az imádság érdekében

"Imádkozzál és dolgozzál!"

164

A IV. parancsolat

A munka

Az ünnep

A gyülekezeti istentisztelet rendje

Az imádság

Az adakozás

Az egyházi év

A közösség Isten ajándéka

175

Az V. parancsolat

A család

Keresztyén házirend

Tanáraink

Magyar népünk

Az emberiség nagy családja

Az élet Isten ajándéka

184

A VI. parancsolat

Az istenképűség

A háború

Isten védi a meg nem született életet is!

Öngyilkosság

A gyilkosság gyökere

Az élet tisztelete

A Szentlélek temploma

193

A VII. parancsolat

Egy jellemes fiatalember

A feddhetetlen élet

Egy őszinte hang a tisztaságról

A házasság

A házassági eskü

Ne lopj; dolgozz; ajándékozz!

200

A VIII. parancsolat

A munkátlan életmód

A diakóniai lelkület

A diakónia három fajtája

A diakónia nagyjai

Igazmondás, jellem, bizonyságtétel

210

A IX. parancsolat

A hazugság fajtái

A népek közti gyűlöletszítás

Van gyógyító szó is!

A X. parancsolat

A bűn gyökere

Vannak jó kívánságok is

A Miatyánk magyarázata

Miért kell Isten Törvénye szerint élnünk?

Hogyan tovább?

Irodalom

220

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 640 Ft
Kapható pont: 5
Megjegyzés:
A borító védőfóliája enyhén felhólyagosodott. Néhány lapon ceruzás bejegyzés található.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes