821.648

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Megtaláltuk a Messiást!"

Református konfirmációi olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Református Zsinat Iroda Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 253 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-300-878-6
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.

Előszó

Volt idő, amikor a királyok sem tudták leírni a nevüket: pecsétgyűrűjüket nyomták az okmányra olvasztott viaszba. Ám a reformáció és a könyvnyomtatás feltalálása óta a legszélesebb tömegek... Tovább

Tartalom

Köszöntő3
Mi a konfirmáció?5
Felfedező út
A hitrejutás alkalma
Isten szól, hozzánk14
A 3 + 1 felelet
Általános és különös Kijelentés
A Biblia könyvei
A Biblia eredeti nyelve
"Vedd és olvasd!"
Legyen mindenkinek saját bibliája!
A hit megvallása26
A zsidó nép
Péter
Az első keresztyén nemzedék
Az Apostoli Hitvallás
Az óegyházi zsinatok
A reformáció
Ismeret és élmény
A hitvallás három szubjektív vonása
Isten teremtő Urunk38
Vannak-e istenbizonyítékok?
Hogyan vélekedjünk a bibliai teremtéstörténetről?
Nagy emberek hódolnak a Teremtő előtt
Az istenképűség
Hogyan vehetek részt a Teremtő dicsőítésében?
Mindenható Atyám van!51
A gondviselésbe vetett hit öt haszna
Imádságok
Izgalmas témák: Meghallgat-e Isten minden imádságot?
Vannak-e csodák?
Szabad-e hétköznapi kérésekkel zaklatni Istent?
Kockázat a teremtésben61
Hogyan jött be a világba a bűn?
Az eredendő bűn
A bűn négy fajtája
Mi történt az istenképpel?
A Törvény hármas haszna
A bűn: adósság
Jézus Krisztus személye70
Hogyan készítette elő Isten a Megváltó eljövetelét?
A karácsony
A kettős természet
A karácsony ünnepének története
A Krisztus-esemény négy írásba rögzítője
Jézus Krisztus hármas tiszte
Jer, lássuk az Úr keresztjét!"
Mi volt a keresztrefeszítés?
A kereszt felirata
Jézus halálának páratlansága
Jézus hét szava a kereszten
Ki az oka Jézus halálának?
Három fontos szó
A kereszt üzenete hálára kötelez
A kereszt szenvedésközösségbe von
"Feltámadott az Úr!"93
A feltámadás három bizonysága
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása
A húsvét neve
A húsvét következménye: a keresztyén reménység
Akik az Úrban haltak meg
Húsvéti jelképek
A mennybe ment Úr105
Jézus életútja
Az "ég" hármas jelentése
A mennybemenetel hármas haszna
A világmisszió parancsa
A második ádvent
"Jövel, Szentlélek Úristen!"113
Lukács, a történész
A Szentlélek jelképei
A Szentlélek munkássága
A pünkösd: az egyház születésnapja
Meg vagyok keresztelve!123
A sákramentumok
A keresztség jelentősége
A keresztelési szertartás
Szülők, keresztszülők
Kálvin a felnőtt keresztségről
A konfirmáció
Az úri szent vacsora132
Szereztetése
Jelentősége
Ünneplése
Vágyakozás az Úr vacsorájára
Hányszor járulhatunk az Úr asztalához?
Az anyaszentegyház139
Mi az Egyház?
Mit mond az utca embere; a nyelvtan; az Újszövetség
Az Egyház tulajdonságai
Szükséges-e az Egyház?
Kérdőív
Az ökumené147
A keresztyénség szétszakadozottsága
Statisztikák
Mi és a római katolikusok
Az ökumenikus mozgalom
A világ vallásai
A külmisszió
A Szentlélek engedelmességre késztet (A háládatosságról)156
I. parancsolat
A szabadító Isten
A bálványok
II. parancsolat
Isten hasonlíthatatlan; féltőn szerető; irgalmas
III. parancsolat
A káromkodás ellen, az imádság érdekében
"Imádkozzál és dolgozzál!"164
A IV. parancsolat
A munka
Az ünnep
A gyülekezeti istentisztelet rendje
Az imádság
Az adakozás
Az egyházi év
A közösség Isten ajándéka175
Az V. parancsolat
A család
Keresztyén házirend
Tanáraink
Magyar népünk
Az emberiség nagy családja
Az élet Isten ajándéka184
A VI. parancsolat
Az istenképűség
A háború
Isten védi a meg nem született életet is!
Öngyilkosság
A gyilkosság gyökere
Az élet tisztelete
A Szentlélek temploma193
A VII. parancsolat
Egy jellemes fiatalember
A feddhetetlen élet
Egy őszinte hang a tisztaságról
A házasság
A házassági eskü
Ne lopj; dolgozz; ajándékozz!200
A VIII. parancsolat
A munkátlan életmód
A diakóniai lelkület
A diakónia három fajtája
A diakónia nagyjai
Igazmondás, jellem, bizonyságtétel210
A IX. parancsolat
A hazugság fajtái
A népek közti gyűlöletszítás
Van gyógyító szó is!
A X. parancsolat
A bűn gyökere
Vannak jó kívánságok is
A Miatyánk magyarázata
Miért kell Isten Törvénye szerint élnünk?
Hogyan tovább?
Irodalom220
Konfirmációi vizsgakérdések221

Szénási Sándor

Szénási Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szénási Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Megtaláltuk a Messiást!" "Megtaláltuk a Messiást!" "Megtaláltuk a Messiást!"

A borító enyhén töredezett, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba