A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére

Tartalom

Kálmán Béla: Előszó5
Szende Aladár: Szerkesztői tájékoztatás7
Fábián Pál: Az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztéséért10
Irányelvek
Benkő Loránd: Anyanyelvi nevelésünk néhány kérdéséről27
Bencédy József: Az iskolai anyanyelvi nevelés rövid és hosszabb távű továbbfejlesztése39
Deme László: Anyanyelvi tanterveink alapja és tendenciái45
Bázistanulmányok
Balázs János: Az általános és az akalmazott nyelvészet helye és szerepe az anyanyelvi oktatás korszerűsítésében65
Kálmán Béla: Rokon nyelvi alapismeretek a középiskolában85
D. Mátai Mária. A történeti szemlélet az anyanyelvi oktatásban94
Rácz Endre: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról112
Sebestyén Árpád: "A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről130
Kálmán Béla: A nyelvjárástudomány eredményeinek felhasználása az iskolában145
Deme László: A szövegtan, a szövegismeret és a szövegszemlélet az anyanyelvi nevelés rendszerében158
Fábián Pál: A helyesírás iskoláinkban171
Bencédy József: Nyelvhelyesség, nyelvművelés az iskolában184
Wacha Imre: A beszédművelés a tudományban és az iskolában193
Nagy Ferenc: A szaknyelv a szakközépiskolai anyanyelvi nevelésben213
Szende Tamás: A hangtani kutatások újabb eredményei és alkalmazási lehetőségeik a közoktatásban219
Nyelvészeti résztanulmányok
Huszár Ágnes: A mondat aktuális tagolása és tanítása239
Wacha Balázs: Az aspektualitás és tanítása257
Szolga Sándor: A nem-verbális kommunikáció az oktatásban276
Nagy Ferenc: A kvantitatív nyelvészet oktatásáról291
Pedagógiai megalapozás
Szebenyi Péterné: Az anyanyelv mint társadalmi tényező305
Szebenyi Péterné: Az anyanyelv mint személyiségformáló tényező317
Szende Aladár: Személyiségformáló anyanyelvoktatás328
Bachát László: Az ifjúsági nyelv és a köznyelv343
Kísérletek, felmérések, javaslatok
Losoncz Mihályné: Anyanyelvi nevelés az óvodában355
Rónai Béla: A beszédművelés oktatása és oktatói367
Hangay Zoltán: A szöveg integráló szerepének érvényesítése az alsó tagozati magyartanításban381
B. Fejes Katalin: Életkor - szöveg - szintaxis390
Stéger Hajnal: Javaslat a felső tagozat helyesírási tantervére402
D. Berencsi Margit - Fekete Péter - O. Bozsik Gabriella - Pásztor Emil - Raisz Rózsa - Varga Gyula: Ötödik osztályos tanulók szókincsének vizsgálata413
Schmidt Ferenc: Tantárgyközi kapcsolatok kiépítése az általános iskola felső tagozatán431
Szabó Géza: Nyelvi tudatosság és nyelvhasználat az általános iskolában Vas megyében441
Király Lajos: A köznyelvi kiejtés tanítása és a regionális nyelvhasználat452
Fülöp Lajos: A fakultatív anyanyelvi nevelés helyzete és fejlesztésének lehetőségei463
Sebestyén Árpádné: tantárgyi kulcsfogalmak elsajátítási és rögzülési szintjének mérése egy gimnáziumban475
Szende Aladár: Kísérlet az anyanyelv és az irodalom integrált oktatására a szakmunkásképző iskolában481
Graf Rezső: A nem magyar szakos tanárjelöltek egységes anyanyelvi képzéséről488
Továbbképzés
Benkő Loránd - Deme László - Fábián Pál - Fülöp Lajos - Szathmári István - Szende Aladár: Pedagógus-továbbképző tanfolyam tervezete magyar nyelvből519
Tantervi tervezet
Szende Aladár: Előterjesztés az anyanyelvi nevelést fejlesztő program megtervezésének elveiről531
Javaslat az iskolafokok anyanyelvi nevelési tanterveinek továbbfejlesztésére540
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére
Állapot:
1.180 Ft
590 ,-Ft 50
3 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére

A borító enyhén elszíneződött, kopott.

Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba