Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.279

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az unitáriusok költészete

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 682 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Megjelent 800 példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának negyedik kötetében az unitáriusok énekköltészetének a század első feléből származó emlékeit tesszük közzé. A magyar költészetnek ezt az ágát az... Tovább

Előszó

A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatának negyedik kötetében az unitáriusok énekköltészetének a század első feléből származó emlékeit tesszük közzé. A magyar költészetnek ezt az ágát az irodalomtörténeti kutatás meglehetősen elhanyagolta; míg Erdély e sajátos hitfelekezetének ideológiájával az utóbbi évek marxista kutatása is behatóan foglalkozott, addig költői emlékeik többsége még modern kiadásban sem jelent meg. A kötetünkben kiadott énekek nagyobb része itt jelenik meg először.
A közzétett anyag első, nagyobb fele az unitáriusok egyházi énekeit tartalmazza. Időköre a század első három évtizede: az első unitárius énekeskönyv 1605-7 körül megjelent énekeivel kezdődik és Thordai János 1627-ben szerzett verses psaltériumával zárul. Az 1632 körül megjelent második unitárius énekeskönyv új anyaga is feltehetően még a 20-as években keletkezett. Ez az időszak az unitárius egyházi énekköltészet nagy fellendülésének az ideje. A 30-as évektől kezdve viszont teljesen elhal, mindössze a század legvégén jelenik meg egy-két új ének. - Ezt az anyagot egészíti ki két unitárius szerzőnek, Szentmártoni Bodó Jánosnak és Kolosi Török Istvánnak munkássága. Az ő munkásságuk már nem egyházi, sőt részben már nem is vallásos jellegű; a régi magyar irodalom egy sajátos műfaját, a mesterség-dicsérő éneket teremtik meg.
A kötet összeállításakor némileg módosítanunk kellett azokat az általános irányelveket, melyeket a sorozat tervével kapcsolatban a Régi Magyar Költők Tára I. kötetének 10-13. lapjain fogalmaztunk meg. Ad) pontban ugyanis ezt írtuk: ,,A legrégibb ismert unitárius énekeskönyv 1600 táján jelent meg (RMK I, 342.) s ez minden valószínűség szerint kizárólag XVI. századi anyagot foglal magában. Az ebben meglevő énekeket ezért nem vesszük figyelembe." A közelebbi vizsgálat során azonban kiderült, hogy nincs okunk az énekeskönyv hagyományos 1605-7-i keltezésében kételkedni, továbbá, hogy legalább egy ének esetében messzemenően valószínűsíthető, hogy a XVII. században keletkezett. Természetesen lehetséges, hogy a kötet szövegeinek egy része - talán nagyobb része - még a XVI. századból való. Vissza

Tartalom

Előszó 5
TORDAI MÁTÉ
1. Az Izraelnek egy Isteneröl
Tanvsagtokra szóllok az élö Istenről 9
EGYHÁZI ÉNEKEK
2. Hymnus de ascensione Domini
Mostan ieles innep és igen nagy öröm 23
3. Hym: Veni creator Domine
Iövel teremtő Wr Isten 23
4. Invocatio
Vilagossagoknac szent Attya 24
5. Inuocatio in die Pentecostis
Ier mi keryük az mi Attvankat 25
6. Karaczonra
Betlehembe születek Christus ez vilagra 26
7. Az tiz paranczolat
Oh te keresztyen ember serkeny fel almodbol 27
8. V. Psalmvs
Isten kegyes filéd szómat 28
9. Psalmvs XIII.
Iay meddig nagy Wr Isten nyuitod nagy haragod 30
10. Psalmvs XIIII.
Im s' hogy kiált Istentelen 30
11. Psalmvs XVI.
Oh nagy Wr Isten, az szent Dávid Király 32
12. Psalmvs XXX.
Ki tisztitvan Absolonnak 33
13.Psalmvs XXXI.
Istenben bizvan Dávid enekel 35
14. Psalmvs XXXII.
Bűnek soksaga hogyha kit iszonyit 36
15. Psalmvs LXVI.
Egész Izraelnek nepe 38
16. Psalmvs LXIX.
Banattyaban Dávid könyörög igyen 41
17. Psalmvs LXXI.
Remensegem vagy Istenem 44
18. Psalmvs LXXXVI.
Erös ellensegétöl mikor Dávid Király 48
19. Psalmvs LXXXIX.
Nagy irgalmassagat az Felseges Istennek 50
20. Psalmvs G.
Az Wr Istent az egesz föld 53
21. Psalmvs CIII.
Aldgyad en Lelkem mindenkor az Wrat 53
22. Psalmvs CIII.
Aldgyad lelkem az Wr Istent s' minden tetemek 54
23. Psalmvs CXVI.
Eorvend Wram az en lelkem te benned 55
24. Psalmvs CXXV.
Az kik az Wr Istenben biznak 58
25. Mas szép enek
Dicziretet mondgyunk az nagy Wr Istennek 59
26. Praedicatio utan
Felseges Isten neked halat adunk 60
27. Ierusalem városanak pusztulásáról
Hogy Ierusalemnek draga Templomát 61
28. Az Szent írásbeli iokrol
Kerlek Keresztyen ember halgasd meg az iokat . 63
29. TOROCZKAI MÁTÉ: Psalmvs LXXXVIII.
Bvdostaban szent Dávid Propheta 65
30. Psalmvs XXX.
Mikor Isten Dávidot meg halgata 67
31. Nagy hálákat az Istennek adgyunk 68
32. Mennek földnek düczöseges kirallia 70
33. CXV. Psalmus
Nem nekünk Uram, nem nekünk Uram, ad az tiszteosseget 72
34. Szent Vristen, ki uagy menyben 74
35. Fidelium matutina gratiarum actio
Adgiunk halat az nagi Vr Istennek 74
36. Pja admonitoria
Kerlek teged, oh emberi allat 75
37. Tery meg ember az te büneydböl 77
38. Kegielmes Vristen, tekencz mi reánk 78
39. Halakot adgiunk Istenek feienkent 79
40. Keoniörgwnk teneked, kegies Isten 79
41. Ohaytasat es siralmat ania zenteghaznak 80
42. Keonieoreoguen neked, hatalmas Vristen 80
43. Psal. 13. Vsque quo Domine etc.
Menybeli Isten, kegielmes szent attiank 81
44. Kegielmes Attya Isten, könyörgünk sziuwnkben 82
45. Wigillandum in aduentum Christi
Ved ezedbe te kereztien az Christus mondassatt 83
46. Ad sepulturam
Emlekezzel meg emberi allat 83
47. Igaz az Ur [Pestiskorra való enek]
Isten világ keöszikláia 86
48. Karacsonra
Szükség nékünk megh emlekeznünk Istenünknek ió-tétéröl 87
49. In Epiphaniis canend.
Ier mondgyunk éneket az mi Urunknak 89
50. Magunk meg ismeretiről
Gyakran tsapdos az szent Isten ez alsó világban 94
51. Fel támadót Christus ö koporsoiábol * 97
52. Oratio dominica secundum Lucám
Mij Atyánk ki vagy Menyben 99
EPIKUS ÉNEKEK
53. RÁKOSI ANDRÁS: Széphistória egy pharisaew, és egy pvblicanvsnak imádsagokrol bok historiakat boltsek éneklettek 103
54. A hét ifjiak história ja
Sokan szenved enek az Isten kedvéért 191
55. FIÁTFALVI GYÖRGY: [Pokolbeli látomás]
Gonos bűnben hevers oh emberi nemzet 13S
Thordai János
A' szent Dávid király düitseretinek magyar versekkel való rövid magyarázattya
56. Psalmus I.
Boldogh az ollyan ember minden ö dolgában 156
57. Psalmus II.
Im mint lázzattanak fel az Poganok 157
58. Psalmus III.
Nézd Uram mely sok ezer kéz fogott en ellennem fegyvert 158
59. Psalmus IV.
Igassagomnak Istene 159
60. Psalmus V.
Vedd füledben Uram az én sok kiáltásom 161
61. Psalmus VI.
Hatalmason uralkodo bölts Isten 162
62. Psalmus VII.
Benned vagyon hütöm kegyelmes Istenem 164
63. Psalmus VIII.
Uralkodo hatalmas Ur és Felségh 166
64. Psalmus IX.
Ditserem Ur Isten az te neved tellyes életemben 168
65. Psalmus X.
Kegyes Isten töllünk meszsze miért mégy 169
66. Psalmus XI.
Bizom az Úrban mint eröss várban 171
67. Psalmus XII.
Tarts meg' és üdvözits engem 172
68. Psalmus XIII.
Uram meddigh felejtesz el 174
69. Psalmus XIV.
Az esztelen igy szoll vigh kedvében 175
70. Psalmus XV.
Szent Ur Isten ki mehet te elődben 176
71. Psalmus XVI.
Te benned szent Atyám minden bizodalmom 177
72. Psalmus XVII.
Halgasd meg' Ur Isten imádkozásom 179
73. Psalmus 18.
Szeretlek tégedet édes Atyám Uram, mert te vagy erősségem 180
74. Psalmus XIX.
Az szép kerek kék Égh, hol nints látható végh 183
75. Psalmus XX.
Hallya meg' Isten minden ügyedben a' te könyörgésed 185
76. Psalmus XXI.
Ur Isten a' király, job keze felöl ály, mert téged áld 185
77. Psalmus XXII.
En Istenem, en Istenem 186
78. Psalmus XXIII.
Pásztorom az Ur a' ki mindent éltet 189
79. Psalmus XXIV.
Dütsöseges az Ur Isten, és hatalmas Felségh 190
80. Psalmus XXV.
Uram bizvást könyörgök hald meg' kiáltásom 191
81. Psalmus XXVI.
Itely meg' Uram engemet 194
82. Psalmus XXVII. &
Az bölts hatalmas Ur vilagositt engem azért semmit nem felek 195
83. Psalmus XXVIII.
Hajts meg' füled Ur Isten az en szómra 197
84. Psalmus XXIX.
Istent Urak tisztellyétek mint Atyátok 198
85. Psalmus XXX.
Magasztallak en Istenem 199
86. Psalmus XXXI.
Nagy irgalmadért igasságodért hatalmas Isten 201
87. Psalmus XXXII.
Boldog' a' kinek bűne nints meg' tartva 203
88. Psalmus XXXIII.
Szentek örvendezzetek az Úrban 205
89. Psalmus XXXIV.
Áldom az en szent Uramot 207
90. Psalmus XXXV.
Itild meg' Uram iteld megh azokat 210
91. Psalmus XXXVI.
Eletét a' ki ondok bűnben éli 212
92. Psalmus XXXVII.
Ne busuly a' hütötlen jo állapottyán 214
93. Psalmus XXXVIII.
Uram engem busultodban 217
94. Psalmus XXXIX.
Mondek szivemben: Tellyes éltemben 220
95. Psalmus XL.
Várám az Urat elö remenséggel 222
96. Psalmus XLI.
Istennek áldása az ollyan emberen 224
97. Psalmus XLII.
Mint a' hévség' miatt 225
98. Psalmus XLIII.
Ur Isten engem itély megh 228
99. Psalmus XLIV.
Hallotta fülünk, Uram mert nekünk Atyáink beszélték 229
100. Psalmus XLV.
Uj éneket mond kedvel megh ádázot szivem 231
101. Psalmus XLVI.
Eröss várunk az Ur és bástyánk 233
102. Psalmus XLVII.
Tapsollyon a' mi két kezünk 235
103.Psalmus XLVIII.
Nagy Ur a' mü szent Istenünk, a' kit ez vilagh fél 236
104. Psalmus XLIX.
Hallya megh ezt minden nép es minden nemzetségh 237
105. Psalmus L.
Az edgy mindeneken hatalmas Ur Isten 239
106. Psalmus LI.
Rajtam nagy irgalmu Isten könyörüly 241
107. Psalmus LII.
Oh rosz erköltsben ditsekedö 242
108. Psalmus LIII.
Monda a' bolond szivében 244
109. Psalmus LIV.
Ur Isten ügyemet 245
110. Psalmus LV.
Hald megh Ur Isten kérésem 246
111. Psalmus LVI.
Szány megh engem Ur Isten szegény embert 248
112. Psalmus LVII.
En Istenem szány megh engem 249
113.Psalmus LVIII.
Ellennem öszve gyűlt sok nép 251
114. Psalmus LIX.
Szabadits megh Ur Isten sok éllenségimtöl 252
115. Psalmus LX.
Ur Isten minket a' te népedet előlied el űztél 254
116. Psalmus LXI.
Halgasd megh Uram az én könyörgésem 255
117. Psalmus LXJI.
Tellyesseggel Istenben nyugszik lelkem 255
118. Psalmus LXIII.
Ur Isten en Istenem mégh hajnalban 257
119. Psalmus LXIV.
Könyörgésem Uram kerlek hogy megh halgasd 258
120. Psalmus LXV.
Jo kedvedet Uram hallyuk 259
121 .Psalmus LXVI.
Isten törvényében ditsekedö szent nép 261
122. Psalmus LXVII.
Irgalmas legyen az Isten hozzánk 263
123. Psalmus 68.
Fegyvert fogh mij velünk a' mi kegyes Atyánk 263
124. Psal. LXIX.
Tarts megh Ur Isten engemet 266
125. Psalmus LXX.
Vigyázz értem Ur Isten, és légy gyámol ügyemben 269
126. Psalmus LXXI.
Reménsegem Uram tsak te benned vagyon és nem másban 270
127. Psalmus LXXII.
Bölts Isten adgy szent Lelket a' kiralynak . . 272
128. Psalmus LXXIII.
Bizony jobb az Isten minden jónál 274
129. Psalmus LXXIV.
Kegyelmes Ur Isten 276
130. Psalmus LXXV.
Hálát adván vallást teszünk 278
131. Psalmus LXXVI.
Isméretes az Ur Isten : 280
132. Psalmus LXXVII.
Bus szivemből siralomra mozdulek 281
133. Psalmus LXXVIII.
Hald meg, oh Izrael, úgymond Isten, az en szom 283
134. Psalmus LXXIX.
Ur Isten a' te örökségedben Poganok rohantak 287
135. Psalmus LXXX.
Izrael igaz Pasztora 288
136. Psalmus LXXXI.
Eorvendezzetek a' kik szolgáltok a' nagy Ur Istennek 290
137. Psalmus LXXXII.
Wigyaz Isten mind ez széles vilagra 291
138. Psalmus LXXXIII.
Ur Isten ne mulass, ne halgass vesztegh 292
139. Psalmus LXXXIV.
Tellyes gyönyörűséggel 293
140. Psalmus LXXXV.
Emlékezünk jol, Felseges Isten, mely nagy gondod volt 295
141. Psalmus LXXXVI.
Hajts le Ur Isten a' te füledet, halgass meg' engemet 296
142. Psalmus LXXXVII.
Az Ur Isten lelt házának szép helyt 297
143. Psalmus LXXXVIII.
Oh Ur Isten teged hilak 298
144. Psalmus LXXXIX.
Kegyelmességet jo téteményét hirdetem az Urnák 300
145. Psalmus XC.
Ur Isten oltalmad igerted mü nékünk 303
146. Psalmus XCI.
Nagy reménséggel tökélletes hütböl 305
147. Psalmus XCII.
Jo ditsémi az Ur Istent 307
148. Psalmus XCIII.
Országol az Isten ez világon 309
149. Psalmus XCIV.
Oh hatalmas kézzel boszut állo Isten 310
150. Psalmus XGV.
Jer mind örvendgyünk, vigh szűvel zengjünk 312
151. Psalmus XCVI.
Uj eneket tiszta sziböl mondgyunk az Istennek 314
152.Psalmus XGVII.
Országol az Ur Isten bennünk jo kedvel 315
153.Psalmus XGVIII.
Istennek uj enekeket 316
154. Psalmus XGIX.
Az hatalmas Isten országol mindenen 317
155. Psalmus C.
Minden nép és Nemzetségh az Istent 318
156.Psalmus CI.
Szent Isten téged ditsérlek 319
157. Psalmus CII.
Kegyelmes Isten halgasd megh az en szóm 321
158. Psalmus CIII.
Szivem, vesém szám minden eröm s- lelkem 323
159. Psalmus CIV.
Oh en gyarló lelkem áldgyad az Ur Istent 325
160. Psalmus CV.
Hirdessétek minden szentek az Ur Istent 327
161. Psalmus GVI.
Ditsérjétek az Urat, mert az Ur merő joságh 330
162. Psalmus CVII.
Hirdessétek a' Felseges Istent, mert ö irgalmas 333
163. Psalmus CVIII.
Kész az én szivem, Uram kész szivem te néked éneklek 335
164. Psalmus CIX.
Ditsé retem Ura figyelmezzél szómra 336
165. Psalmus CX.
Mondot Uramnak az Ur: Uly vesztegh az én jobbom felöl 339
166. Psalmus CXI.
Szivei igen hűvel az Ur Istent vallom 340
167. Psalmus CXII.
Boldog' ember a' ki hütböl az Istent féli 341
168. Psalmus CXIII.
Istennek áldot népe szived arra bird 342
169. Psalmus CXIV.
Mikor Izrael Aegyptumbol 343
170. Psalmus CXV.
Dütsöséget Uram a' te nevednek adgy 344
171. Psalmus CXVI.
Szeretem az Istent az en szivemből 345
172. Psalmus CXVII.
Ditsérjétek az Istent minden népek 347
173. Psalmus CXVIII.
Irgalmas az Isten es igen kegyelmes vallya meg' ezt Izrael 347
174. Psalmus CXIX.
Boldogok a' kik hütök meg' őrzik s- ártatlanul élnek 348
175. Psalmus CXX.
Megh eskütt kegyetlen ellenségem háborgat 355
176. Psalmus CXXI.
Nagy Ínségemben és szükségemben a' magos hegvre 356
177. Psalmus CXXII.
Oervend meg' repesvén szivem 356
178. Psalmus CXXIII.
Magoss Mennyekben nagy dütsöségben uralkodo Atyánk 357
179. Psalmus CXXIV.
Ha az hatalmas Isten 358
180. Psalmus 125.
Tellyes szüböl az kik biznak az Ur Istenben 359
181. Psalmus CXXVI.
Hogy Izrael vigasságban 360
182. Psalmus CXXVII.
Ha a' bölts mindenható Isten 361
183 .Psalmus 128.
Boldog és áldot vagy az ki az Ur Istentől f§lsz 362
184. Psalmus CXXIX.
Régtől fogván igen nyomorgat engem 363
185. Psalmus CXXX.
Bűneimnek mély örvényében ülök 364
186. Psalmus CXXXI.
Nintsen bennem Ur Isten kevély és negedes szü 365
187. Psalmus CXXXII.
Hogy szent Dávid jo szüböl fél vévé 366
188. Psalmus CXXXIII.
Jo edgyessegben és békeségben az hiveknek élni 368
189. Psalmus 133.
Io az edgyessegben, az szep békességben eggyüt élni 368
190. Psalmus CXXXIV.
Isten házának gondviselői 369
191. Psalmus CXXXV.
Urnák hivei a' kik békeségben laktok 370
192. Psalmus CXXXVI.
Ditsérjétek az Urat 371
193. Psalmus CXXXVII.
Babylloniában hogy nagy fogságban 373
194. Psalmus CXXXVIII.
Hálát adok Ur Isten tellyes szivemből 375
195. Psalmus CXXXIX.
Ártatlan szivét Szent Dávid mind azokhoz 376
196. Psalmus CXL.
Ments megh Istenem a' gonosz emberektől 378
197. Psalmus CXLI.
Nyomorultaknak szent Ura 379
198. Psalmus CXLII.
Keseredet szivei kiáltok az Istenhez 381
199. Psalmus CXLIII.
Igaz látó szent Ur Isten hald meg' az én szóm 382
200. Psalmus CXLIV.
Az Ur áldandó áldott Ur 383
201. Psalmus CXLV.
Kegyes Ur Isten mindenen Ur vagy azért magasztallak 384
202. Psalmus 146.
Ditsird az nagy Urat kedve szerént szüvem 386
203. Psalmus CXLVII.
Nintsen jobb dologh mint az Istent félni 387
204. Psalmus CXLVIII.
Ditsérjetek az Istent Menyben élők 388
205. Psalmus CXLIX.
Uj eneket mondgyatok az Urnák 389
206.Psalmus CL.
Ditsérjétek Istent az ö szentségével 390
207. [Bevezető vers az Epiktétosz-fordításhoz] lo oluaso ély iol
Mint hogi ez eletben sok banat enyesztue szűuűnkben 391
SZENTMÁRTONI BODÓ JÁNOS
208. Az vasról való enek
lm minden rendek dolgokban el iárnak 395
209. Az tékozlo fiúnak historiaia
Szertelen rvt dolog volt bűnnel meg rakodni 400
210. História az Maria Magdolnanak sok bűneiből való, jo remenseg alatt, kegyes
meg-téréséről
Az olvasóhoz: Vétkes életünknek meg-jobbítására 421
Szentül éneklették edgy halott énekben 421
211. A" vadaszasnak ditsiretiröl való enek
Sötét havasokra vadak siessenek 434
212. Az malom, es acs mesterségnek ditsérétiről való enek
Minap indulék egy fel töt utamra 439
213. Az sónak ditsiretiröl való magyar rythmusok
THURI MIHÁLY: Epigramma. CaŰiope Musat ditsirték régenten 443
Az én ekém penna pappyrosson szántok 445
KOLOSI TÖRÖK ISTVÁN
214. Az aszszonyi-nemnek nemességéről méltóságáról és ditsiretiröl való rythmusok
Az Menynek és az Földnek formálo Istene 457
Ad Vatem et Lectorem Autor. Ki Vers iro Poéta vagy 483
215. Az szent lanos evangelista és apostol historiaia
Soha semmi hatalma az ördögnek 484
216. Az világi embereknek bolondságán, és nyomorúságán való siralom
Sir Heraclitus nyomorúságunkon 502
217. Cantiuncula de natvra et proprietatibus galli
Sokan vannak a' papok közzül kik nem tudgyák 505
218. Az edgyes életnek kedvetlen és káros voltárol
SZENTMÁRTONI BODÓ JÁNOS: In commendationem.
Az edgyes életet ha ki jovalhattya 508
Iöy elö musáknak éneklő serege 508
JEGYZETEK
Bevezetés 521
Tordai Máté (1. sz.) 523
Egyházi énekek 527
A nyomtatott unitárius énekeskönyvek 528
Toroczkai Máté graduálja 530
Az első nyomtatott unitárius énekeskönyv 531
Kéziratok 1607-1632 között 533
A második nyomtatott unitárius énekeskönyv 536
Unitárius források a XVII. század 2. feléből 538
Jegyzetek a 2-52. sz. versekhez 539
Epikus énekek (53-55. sz.) 566
Thordai János 572
Élete 572
Művei 574
Zsoltárfordítása 580
Jegyzetek az 56-207. sz. versekhez 599
Szentmártoni Bodó János (208-213. sz.) 659
Kolosi Török István (214-218. sz.) 669
JEGYZÉKEK, MUTATÓK
Szójegyzék 685
A források jegyzéke 691
A dallamok jegyzéke 694
A nótajelzések mutatója 696
A képek jegyzéke 699
A rövidítések jegyzéke 700
Az énekek kezdősorainak mutatója 701
Névmutató 705

Szentmártoni Bodó János

Szentmártoni Bodó János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szentmártoni Bodó János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem