865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Acta Iuvenum 1968/2.

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar KISZ Szervezetének tudományos folyóirata - 1968. II. évfolyam 2. szám

Előszó

Részlet:
"A XVII. század derekán a Török Birodalom ereje a Keleten, majd a Velencével folytatott háborúk során egyre hanyatlott. Kedvezőtlenül alakul számára a nemzetközi helyzet. Rosszabbodtak a... Tovább

Tartalom

Marosi Endre:
A vasvári béke, mint a bécsi politika ás hadvezetés eredménye 7
Korner Tamás:
Boszorkányszervezetek Magyarországon 32
Szabó Dániel:
A Monarchia fennmaradásának lehetőségei a közös külügyminiszterek visszaemlékezéseiben 54
Söptei István:
A NÉKOSZ szerepe és Jelentősége 81
Papp Zsolt:
Vázlatok a marxi társadalomfilozófia antropológiai előfeltevéseiről 102
Molnár László:
Az érzéki tudat dialektikája Hegelnél 117
Szentmihályi Szabó Péter:
William Golding 133
Zatykó Mária:
Németh László regényeinek világképe 180
VERSELEMZÉSEK
Lengyel Magda:
Az éjszaka képei, Juhász Ferenc 202
Vasy Géza:
Sebesülés ás gyógyulás /Csoóri Sándor: Idegszálaival a szál című versének elemzése/ 214
NYELVÉSZET
Bartha Magdolna:
Szókincsábrázolás és szómezőelmélet 230
VITA
Theisler György:
Az ókortörténet tárgyi forrásanyagának néhány kérdése 238
Kolosi Tamás:
Vázlatok a drámai idő problematikájához 243
Barlay László:
Szabadidő és szinházpolitika /3 tézis+l modell/ 251
KÖNYVEKRŐL
Hans Mayer:
Hauptroarm /ism. Nagy Béla/ 238
Ursula Münchow:
Naturalizmus /ism. Nagy Béla/ 262
Menschenneitsdämmerung /ism. Nagy Béla/ 265
Jurij Mann V.:
A groteszk az irodalomban /ism. Király Zsuzsanna/. 268
Harald Wienrich:
Tempus. Beschproehene und erzählte Welt /ism.
Molnár Sarolta/ 270
Stéphanie Des Loges:
L'art struotural de la narration dans la nouvelle
de Balzac /ism. Mihályfi Zsuzsa/ 273
Poszpelov N. Sz.:
O szootnosenyii grammaticseszkih znacsenij
glagolnüh form bremenu b rusazkom jazüke /ism.
Roboz Katalin/ 276
BIBLIOGRÁFIA
Énekes Ambrus: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán 1967/68-as tanévben megvédett jeles szakdolgozatok jegyzéke 284-294
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem