1.047.795

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kronológia kézikönyve

A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Könyvértékesítő Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 211 oldal
Sorozatcím: Tudománytár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-02-3036-4
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A történetírás iránt érdeklődő olvasó a magyar történettudomány múltját vizsgálva érdekes jelenségre bukkanhat. Bizonyos történeti korszakokban a kutatók nagyszámban közölnek apróbb részkérdésekkel... Tovább

Előszó

A történetírás iránt érdeklődő olvasó a magyar történettudomány múltját vizsgálva érdekes jelenségre bukkanhat. Bizonyos történeti korszakokban a kutatók nagyszámban közölnek apróbb részkérdésekkel foglalkozó dolgozatokat, nagy energiát fordítanak látszólag érdektelennek tűnő problémák megoldására, máskor pedig háttérbe szorul az aprólékos forrásfeltárás, és helyette a nagyszabású áttekintések, történeti szintézisek kimunkálása lesz a fő feladat. Hasonló jelenség természetesen minden nagymúltú nemzet történetírásban megtalálható és e szinte periodikus változás könnyen érthetővé válik, ha csak az elmúlt két évszázad nagy történeti, politikai korszakváltásaira gondolunk.
Minden új történeti korszakban a történetírásnak már-már kötelességszerű feladata lesz a addig megtett útnak az új korszak értékrendjének megfelelő értékelése, hiszen időközben új, eddig figyelembe nem vett szempontok merülhetnek fel, fejlődik a forrásfeltárás és értékelés módszertana, újabb és újabb tudományágak segíthetik a múlt minél pontosabb és hitelesebb rekonstruálását. Vissza

Tartalom

Szögi László: Előszó az új kiadáshoz9
Gazda István: Bibliográfiai útmutató13
Szentpétery Imre: Bevezetés az Oklevéltani naptár tervezett, átdolgozott kiadásához15
Szentpétery Imre: Chronologia. A közép- és újkori időszámítás vázlata
A chronologia fogalma19
A chronologia tudománya19
Időmérés a primitív népeknél19
A mathematikai chronologia és a történeti chronologia19
A középkor keresztény népeinek időszámítása20
A húsvéti táblázatok20
Az időszámítás középkori művelői21
A Gergely-naptár előzményei21
A chronologia tudományának fejlődése a naptárreform után22
A chronologia újabb irodalma22
A magyarság és a nyugati keresztény időszámítás. A chronologia hazai irodalma23
Az időmérés tényezői általában24
Az időmérés mértéke24
A tropikus év24
A Hold mozgása25
A Nap és a Hold járásának számítása a középkorban25
Julius Caesar naptára26
A Meton cyclus27
A keletjelölés elemei28
A keletjelölés elemei28
Az év28
Az uralkodási évekkel való számítás28
Az indictio szerint való számítás30
A görög indictio és a Beda-féle indictio31
Az epacták és a concurrensek31
A cyclus és az aera31
Másféle area-számítási módok33
A középkori évkezdetek (stílusok)33
A hónap és az évszakok36
A napév 12 hónapra való felosztása36
A Julius-i naptár hónapjai36
A hónap fogalma37
A hónap neve37
Az évszakok37
A hét38
Az ókori hét38
A héttel kapcsolatos középkori keltezések38
A vasárnapi betű39
Naptárunk újjáalakítása40
A nap40
A napok római számítása40
A hónap napjainak sorszámmal való jelölése41
Az olasz számítási mód42
A keresztény egyház ünnepei szerint való napjelölés43
Az állandó ünnepek43
A változó ünnepek44
Nem a húsvét időpontjától függő változó ünnepek44
A húsvét ünnepének idejétől függő napok44
A vigilia46
Az ünnepek szerint való keltezés hazai gyakorlata46
Az egyházi ünnepek szerint való keltezés47
A görög egyház ünnepei47
A Cisioianus szerint való napjelölés47
A királyi hadoszlás szerinti napjelölés49
A húsvétszámítás49
A húsvét49
A passah-ünnep49
A húsvéthatár megállapítása50
A lunaris betűk50
Az örökös Julianus-naptár51
A húsvét időpontja az öröknaptárban52
Az epacták52
A concurrensek53
A regularisok53
A claves terminorum54
A bizánci húsvétszámítás54
A Gergely-féle naptárreform55
A Gergely-féle naptárreform55
A Lilianus-epacták56
Az új naptár elterjedése58
Újabb naptárjavítási kísérletek59
A francia forradalmi naptár59
A zónaidő60
A húsvét napjának módosítására tett kísérletek60
A kelet-európai keresztény időszámítás elemei61
A bizánci éra61
A húsvét idejének kiszámítása a kelet-európai orthodox vallású népeknél61
A görög egyház ünnepei62
A török időszámítás elemei62
A török (mohamedán) időszámítás elemei62
A török hódoltság korának mohamedán időszámítása63
Raj Tamás: Zsidó naptár és naptári ünnepek 64
A zsidó naptár64
Az évkezdet és a hónapok a zsidó naptárban65
A szökőév a zsidó naptárban66
A hetek és a hónapok a zsidó naptárban66
A zsidó ünnepek67
A zsidó naptári ünnepek68
Érszegi Géza: A keresztény egyházi ünnepek és egyéb időjelölő kifejezések összefoglaló jegyzéke69
Érszegi Géza: Magyar naptár82
A pápák névsora a magyar királyság alapítása óta87
Szögi László: Fejezetek a magyar világi és egyházi archontológiából
A magyar királyok uralkodásának kezdő és végső napjai95
A magyar királyság nádorai 1848-ig. A királyi helytartók és nádori helytartók megjelölésével96
A magyarországi közigazgatás vezetői az abszolutizmus korában (1848-1867)101
Esztergomi érsekek, érsek-prímások. Az érseki kormányzók és apostoli adminisztrátorok megjelölésével101
Erdélyi vajdák 1541-ig103
Erdélyi fejedelmek, vajdák, kormányzók (1541-1711)106
Erdélyi gubernátorok, guberniumi elnökök, katonai és polgári kormányzók (1691-1869)107
Udvarispánok, országbírók (1865-ig)109
Horvát, dalmát és szlavón bánok (1190-1918)112
Szentpétery Imre: Oklevéltani naptár. Táblázatok a chronologiához
Útmutató az Oklevéltani naptár használatához121
A római naptár123
Táblázat ismert ünnepek szerint jelölt dátumok feloldására124
A vasárnapi betűk táblázata125
A concurrensek126
Az epacták127
Az indictiok128
Táblázat török keltezések átszámítására129
Az ismert hadoszlások (residentia exercitus) sorozata130
A 35 naptár131
A naptár-mutató számok202
A Julianus és Gregoriánus öröknaptár210
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kronológia kézikönyve A kronológia kézikönyve A kronológia kézikönyve

A borító kopott, a gerinc elszíneződött. Néhány lapon jelölés látható.

Állapot:
4.380 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba