1.047.521

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar irodalomtörténet

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 494 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: További kapcsolódó személyek a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Ajánlás25
Lectori salutem27
A módszerről28
Az egységes szempont34
Szelekció és felosztás37
Egyházi irodalom
Kéziratos irodalom
Bevezetés
Őskor, ősvallás43
A kereszténység felvétele45
Az antik hagyomány. Magyarság és kereszténység46
Szerzők, megjelenési forma48
Latin irodalom52
Magyar nyelvű irodalom
Középkor55
Az átmenet kora57
Kódexeink tartalma58
Kódexeink közönsége. A kódexirodalom fellendülésének okai62
A humanizmus65
A könyvnyomtatás kora
A reformáció
Elterjedése70
A reformáció tartalma és embertípusa72
A reformáció belső fejlődése74
Az irodalom mint eszköz
A könyvnyomtatás78
Protestáns célú irodalom81
Az irodalom mint cél
A ponyva születése85
Tinódi Sebestyén87
A históriák tárgya88
A katolikus restauráció
Habsburgok, főurak és jezsuiták91
Pázmány Péter93
Erdély és a protestantizmus a XVII. században97
Az autonóm ember
Nemzeti öntudat100
Írói öntudat108
A Felvilágosodás előfutárjai112
Az egyházi kultúra fénykora és hanyatlása (XVIII. sz.)117
Főúri irodalom
Bevezetés
Udvari kultúra125
A magyar főúri költő128
Balassa Bálint és iskolája
A személyes líra megteremtése131
Az udvari szerelem134
Balassa iskolája138
Zrínyi Miklós
Főúr és költő, misztikus és reálpolitikus141
Zrínyi életcélja143
Sors és szabad akarat146
A Szigeti Veszedelem149
Zrínyi és a korszellem152
Gyöngyösi István159
A népivé lett főúri irodalom
A kéziratos daloskönyvek160
A kuruc költészet165
A népballadák167
Erdélyi főurak
Erdély önmagába tekint169
Mikes Kelemen174
Késői barokk és rokokó179
A főúri felvilágosodás183
Nemesi irodalom
Bevezetés191
Nemes írók, nemes olvasók kora
A felújulás szellemi okai: a felvilágosodás197
A felújulás lelki okai: a preromantika203
Az első hullám
Uralkodók, szabadkőművesek, hírlapok207
Bessenyei György és barátai211
A deákos költők215
A hagyományok őrei217
Magyar preromantika
Harc a hegemóniáért223
Preromantikus szentimentalizmus226
A második hullám
I. Ferenc kora231
Írói szervezkedés235
Kazinczy Ferenc
A diktátor236
Levelek és emlékiratok239
A nyelvújítás241
Berzsenyi Dániel
Magyar kar mennyköve243
Az ihletett költő246
Hagyományok és népiesség
Kisfaludy Sándor249
Csokonai Vitéz Mihály254
Harc a magyar színházért
Rémdrámák és ősi dicsőség260
A Bánk bán263
Kölcsey Ferenc
Romatikus elvágyódás269
Romatikus hazatalálás271
A romantikus hullám
Az új nemzedék megszervezése274
Társadalom és nemzetiség277
Intézmények, orgánumok279
Optimista nemzetfelfogás281
Gróf Széchenyi István283
Vörösmarty Mihály
Alkotó megismerés290
Fiatalság. Az eposzok293
Enyészet296
Menekülés az enyészet elől. Drámák298
A férfimunka300
Nemesi-népi irodalom
Bevezetés
A szabadságharc előtt305
Írói csoportok. Megjelenési forma. A közönség308
A szabadságharc után312
Erdély és a történelmi regény
Jósika Miklós315
Báró Kemény Zsigmond: Élet és ábránd318
Determinizmus321
Korrajzszerű regény
Báró Eötvös József324
Szórakoztató irodalom329
Jókai Mór332
Petőfi Sándor337
Lírai realizmus338
Biedermeier342
Népiesség345
Világszabadság348
Petőfi körül352
Arany János
A népi fi358
Históriai realizmus362
Tudatos költő367
Az öreg Arany371
Irodalmi tudat375
Madách Imre
Az ember tragédiájának szellemtörténeti helye380
Madách világnézete384
A polgárosodó nemesség irodalma
A korszak negatív jellege388
A klasszicizáló iskola
Epigon líra393
A klasszicizmus a kor ellen fordul397
Klasszicizáló és népies színpad400
Mikszáth Kálmán402
Vajda János405
Irodalomszemlélet409
Polgári irodalom
Bevezetés415
A Nyugat előtt
A polgári irodalom kezdetei420
Konzervatívok424
Impresszionizmus428
A Nyugat433
Ady Endre436
Ősök, ifjúkor437
Nagyvárad és Párizs440
Romantikus korszak441
A későbbi Ady443
Ady vitalizmusa444
Ady és a halál446
Ady vallásossága447
Ady és a szerelem449
Pénz és szegénység451
Ady magyarsága454
Babits Mihály
A fiatal Babits457
A férfi Babits460
A Nyugat lírikusai462
A Nyugat prózaírói
Móricz Zsigmond 468
A többiek471
Névmutató475

Szerb Antal

Szerb Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szerb Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar irodalomtörténet Magyar irodalomtörténet Magyar irodalomtörténet

A védőborító szakadozott. Néhány lap vágáshibás.

Állapot:
2.480 Ft
1.240 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar irodalomtörténet Magyar irodalomtörténet

A védőborító szakadozott.

Állapot:
2.480 Ft
1.730 ,-Ft 30
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar irodalomtörténet Magyar irodalomtörténet

A védőborító kopott.

Állapot:
2.480 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba