1.026.591

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar irodalomtörténet

Szerző
Róla szól

Kiadó: Révai
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 536 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Révai-nyomda, Budapest. Második, átdolgozott kiadás. További kapcsolódó személyek a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Erdélyi Helikon, mint írói közösség és az Erdélyi Szépmíves Céh, mint kiadó, ünnepi érzéssel bocsátja útjára Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetét. Úgy érezzük, hogy ez a mű mindannál fogva,... Tovább

Előszó

Az Erdélyi Helikon, mint írói közösség és az Erdélyi Szépmíves Céh, mint kiadó, ünnepi érzéssel bocsátja útjára Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetét. Úgy érezzük, hogy ez a mű mindannál fogva, amit létrehozásában az erdélyi pályadíj, az erdélyi célkitűzés, az erdélyi íróközösség és kiadó tett, a mi szolgálatunk a magyar szellemi életnek ; amit írója alkotott, az önértékén túl maradandó bizonyságtétel a magyar szellem örökkéváló egysége mellett.
1930 június havában tűzte ki az Erdélyi Helikon, marosvécsi összejövetelén, ismeretes pályázatát. Most, mikor annak gyümölcsét adjuk át a magyar közönségnek, legyen szabad emlékeztetnünk az olvasókat a pályázat néhány feltételére. A mű szóljon az egész magyar társadalomhoz, de elsősorban a kisebbségi sorsban élő magyarsághoz. Hozza közéi a jelentős magyar irodalmi alkotásokat főként a mai nemzedékhez s mélyítse el a magyar irodalom tanulmányozásának vágyát. Bontakozzék ki belőle a magyar irodalom és a világszellem kölcsönhatása, de éles körvonalakban emelkedjék ki a műben a magyar zseni minden más néptől különböző sajátossága. Az esztétikai szempont vezető szerepe mellett súlyt kapjanak az irodalmat formáló eszmei, szociális, gazdasági és politikai történeti erőforrások is. Tegye jóvá a mű azokat az igazságtalanságokat, melyeket az irodalom és a haladás ellenségei egyes írók, művek, irodalmi mozgalmak ellen elkövettek... Vissza

Tartalom

Ajánlás4
Előszó. Írta Makkai Sándor5
Lectori salutem7
A módszerről7
Az egységes szempont14
Szelekció és felosztás17
Egyházi irodalom
Kéziratos irodalom
Bevezetés21
Őskor, ősvallás21
A kereszténység felvétele23
Az antik hagyomány. Magyarság és kereszténység25
Szerzők, megjelenési forma27
Latin irodalom31
Magyarnyelvű irodalom
Középkor34
Az átmenet kora36
Kódexeink tartalma38
Kódexeink közönsége. A kódexirodalom fellendülésének okai46
A humanizmus46
A könyvnyomtatás kora
A reformáció
Elterjedése50
A reformáció tartalma és embertípusa53
A reformáció belső fejlődése55
Az irodalom mint eszköz
A könyvnyomtatás59
Protestáns célú irodalom63
Az irodalom, mint cél
A ponyva születése67
Tinódi Sebestyén70
A históriák tárgya71
A katolikus restauráció
Habsburgok, főurak és jezsuiták74
Pázmány Péter77
Erdély és a protestantizmus a XVII. században81
Az autonóm ember
Nemzeti öntudat84
Írói öntudat93
A Felvilágosodás előfutárjai93
Az egyházi kultúra fénykora és hanyatlása104
A főúri irodalom
Bevezetés109
Udvari kultúra109
A magyar főúri költő112
Balassa Bálint és iskolája
A személyes líra megteremtése115
Az udvari szerelem119
Balassa iskolája123
Zrínyi Miklós
Főúr és költő, misztikus és reálpolitikus126
Zrínyi életcélja129
Sors és szabadakarat132
A Szigeti Veszedelem135
Zrínyi és a korszellem139
Gyöngyösi István143
A népivé lett főúri irodalom
A kéziratos daloskönyek148
A kuruc költészet153
A népballadák155
Erdélyi főurak
Erdély önmagába tekint157
Mikes Kelemen163
Késői barokk és rokokó169
A főúri felvilágosodás173
Nemesi irodalom
Bevezetés179
Nemes írók, nemes olvasók kora
A felújulás szellemi okai: A felvilágosodás185
A felújulás lelki okai: Preromantika192
Az első hullám
Uralkodók, szabadkőművesek, hírlapok196
Bessenyei György és barátai201
A deákos költők205
A hagyományok őrei208
Magyar preromantika
Harc a hegemóniáért214
Preromantikus szentimentalizmus217
A második hullám
I. Ferenc kora233
Írói szervezkedés227
Kazinczy Ferenc
A diktátor229
Levelek és emlékiratok232
A nyelvújítás234
Berzsenyi Dániel
Magyar kar mennyköve237
Az ihletett költő239
Hagyományok és népiesség
Kisfaludy Sándor243
Csokonai Vitéz Mihály248
Harc a magyar színházért
Rémdármák és ősi dicsőség255
A Bánk bán259
Kölcsey Ferenc
Romantikus elvágyódás265
Romantikus hazatalálás267
A romantikus hullám
Az új nemzedék megszervezése270
Társadalom és nemzetiség273
Intézmények, orgánumok278
Optimista nemzetfelfogás278
Gróf Széchenyi István280
Vörösmarty Mihály
Alkotó megismerés288
Fiatalság. Az époszok291
Enyészet295
Menekülés az enyészet elől. Drámák297
A férfi-munka299
Nemesi-népi irodalom
Bevezetés
A szabadságharc előtt304
Írói csoportok. Megjelenési forma. A közönség307
A szabadságharc után313
Erdély és a történelmi regény
Jósika Miklós316
Báró Kemény Zsigmond: Élet és ábránd319
Báró Kemény Zsigmond: Determinizmus322
A korrajzszerű regény
Báró Eötvös József325
Szórakoztató irodalom331
Jókai Mór334
Petőfi Sándor340
Lírai realizmus341
Biedermeier346
Népiesség349
Világszabadság353
Petőfi körül357
Arany János358
A népi fi363
Históraiai realizmus368
Tudatos költő373
Az öreg Arany378
Irodalmi tudat382
Madách Imre
Az Ember Tragédiájának szellemtörténeti helye388
Madách világnézete393
A Polgárosodó nemesség irodalma
A korszak negatív jellege396
A klasszicizáló iskola
Epigon líra402
A klasszicizmus a kor ellen fordul406
Klasszicizáló és népies színpad410
Mikszáth Kálmán412
Vajda János416
Irodalomszemlélet420
Polgári irodalom
Bevezetés425
A Nyugat előtt
A polgári irodalom kezdetei431
Konzervatívok435
Impresszionizmus440
A Nyugat445
Ady Endre448
Ősök, ifjúkor449
Nagyvárad és Párizs449
Romantikus korszak454
A későbbi Ady455
Ady vitalizmusa457
Ady és a halál458
Ady és a szerelem461
Ady vallásossága460
Pénz és szegénység466
Ady magyarsága469
Babits Mihály
A fiatal Babits472
A férfi Babits475
A Nyugat lirikusai478
A Nyugat prózaírói
Móricz Zsigmond484
A többiek488
A kilecszáztizes évek490
Az export-dráma491
Vallásos irodalom494
Az iskolán kívül494
Irodalom-szemlélet499
Háború és forradalom501
A mai irodalom
Hosszmetszet506
Keresztmetszet512
Az utód-államok magyar irodalma516

Szerb Antal

Szerb Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szerb Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem