A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar irodalomtörténet

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 554 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-270-651-x
Megjegyzés: A szerző fotójával illusztrálva. További kapcsolódó személyek a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"Irodalomtudósaink közt kevés a művészember. Szerb Antal az. Ért az árnyalatoknak azon a nyelvén, amely nélkül a halhatatlanok minden írása (akárhogy tudjuk a rájuk vonatkozó irodalmat, pletykákat, évszámokat) zavaros abrakadabra, melyre szegény tudósunk még zavarosabb madárnyelvvel felel...
Szerb Antal elsősorban azzal emelkedik... az irodalomtörténészek fölé, hogy több köze van az írókhoz és művekhez, mint nekik. Még ha kevésbé ismeri is egyiket-másikat, betalál szivük belsőbb köreibe, van érzékszerve hozzájuk, nem a hivők tiszteletteljes vakságával nézi őket, hanem ahogy egyik asszony mustrálja a másik asszonyt öltözködése, kozmetikája és táncoló izmai kinyilatkoztatásában. Irodalomtörténetében kevesebb a tisztelet, de több az intim hozzáértés...
Nagy újsága Szerb Antal irodalomtörténetének az is, hogy olyan ember írta, aki... távcsövét szabadon forgathatja az európai égboltozaton, s végig is járatta, mielőtt a mi csillagainknál megállapodott... Az ember minden ítéletében érzi... Tovább

Fülszöveg

"Irodalomtudósaink közt kevés a művészember. Szerb Antal az. Ért az árnyalatoknak azon a nyelvén, amely nélkül a halhatatlanok minden írása (akárhogy tudjuk a rájuk vonatkozó irodalmat, pletykákat, évszámokat) zavaros abrakadabra, melyre szegény tudósunk még zavarosabb madárnyelvvel felel...
Szerb Antal elsősorban azzal emelkedik... az irodalomtörténészek fölé, hogy több köze van az írókhoz és művekhez, mint nekik. Még ha kevésbé ismeri is egyiket-másikat, betalál szivük belsőbb köreibe, van érzékszerve hozzájuk, nem a hivők tiszteletteljes vakságával nézi őket, hanem ahogy egyik asszony mustrálja a másik asszonyt öltözködése, kozmetikája és táncoló izmai kinyilatkoztatásában. Irodalomtörténetében kevesebb a tisztelet, de több az intim hozzáértés...
Nagy újsága Szerb Antal irodalomtörténetének az is, hogy olyan ember írta, aki... távcsövét szabadon forgathatja az európai égboltozaton, s végig is járatta, mielőtt a mi csillagainknál megállapodott... Az ember minden ítéletében érzi egy nagyobb ismeretkör közelségét, s nemcsak ítéletében, hanem abban is, ahogy a magyar írók törekvéseit nézi...
Emberien élő, emberien átélt humánus stílus által szerette volna a magyar irodalmat emberi szívekhez közel hozni. Ez, amennyiben a szívek elfogulatlanok, eléggé sikerült is neki, s éppen a stílusa révén, amely könyvének az alázata és előkelősége egyszersmind...Megírt egy irodalomtörténetet, amelyet úgy olvas végig az ember, mintha regény volna a kezében..." Vissza

Tartalom

Előszó7
Ajánlás29
Lectori salutem31
A módszerről32
Az egységes szempont39
Szelekció és felosztás42
Egyházi irodalom
Kéziratos irodalom
Bevezetés
Őskor, ősvallás49
A kereszténység felvétele51
Az antik hagyomány. Magyarság és kereszténység53
Szerzők, megjelenési forma55
Latin irodalom59
Magyar nyelvű irodalom
Középkor63
Az átmenet kora65
Kódexeink tartalma67
Kódexeink közönsége. A kódexirodalom fellendülésének okai71
A humanizmus74
A könyvnyomtatás kora
A reformáció
Elterjedése79
A reformáció tartalma és embertípusa81
A reformáció belső fejlődése84
Az irodalom mint eszköz
A könyvnyomtatás88
Protestáns célú irodalom92
Az irodalom mint cél
A ponyva születése96
Tinódi Sebestyén98
A históriák tárgya100
A katolikus restauráció
Habsburgok, főurak és jezsuiták103
Pázmány Péter105
Erdély és a protestantizmus a XVII. században109
Az autonóm ember
Nemzeti öntudat112
Írói öntudat122
A Felvilágosodás előfutárjai126
Az egyházi kultúra fénykora és hanyatlása (XVIII. sz.)132
Főúri irodalom
Bevezetés
Udvari kultúra139
A magyar főúri költő143
Balassa Bálint és iskolája
A személyes líra megteremtése145
Az udvari szerelem149
Balassa iskolája153
Zrínyi Miklós
Főúr és költő, misztikus és reálpolitikus157
Zrínyi életcélja159
Sors és szabad akarat163
A Szigeti Veszedelem166
Zrínyi és a korszellem170
Gyöngyösi István173
A népivé lett főúri irodalom
A kéziratos daloskönyvek178
A kuruc költészet184
A népballadák186
Erdélyi főurak
Erdély önmagába tekint188
Mikes Kelemen194
Késői barokk és rokokó200
A főúri felvilágosodás204
A korrajzszerű regény
Báró Eötvös József361
Szórakoztató irodalom367
Jókai Mór370
Petőfi Sándor376
Lírai realizmus376
Biedermeier382
Népiesség385
Világszabadság389
Petőfi körül393
Arany János
A népi fi399
Históriai realizmus404
Tudatos költő409
Az öreg Arany414
Irodalmi tudat418
Madách Imre
Az ember tragédiájának szellemtörténeti helye424
Madách világnézete429
A polgárosodó nemesség irodalma
A korszak negatív jellege433
A klasszicizáló iskola
Epigon líra438
A klasszicizmus a kor ellen fordul443
Klasszicizáló és népies színpad446
Mikszáth Kálmán448
Vajda János452
Irodalomszemlélet456
Polgári irodalom
Bevezetés463
A Nyugat előtt
A polgári irodalom kezdetei469
Konzervatívok473
Impresszionizmus477
A Nyugat483
Ady Endre486
Ősök, ifjúkor487
Nagyvárad és Párizs490
Romantikus korszak492
A későbbi Ady494
Ady vitalizmusa496
Ady és a halál497
Ady vallásossága499
Ady és a szerelem501
Pénz és szegénység504
Ady magyarsága507
Babits Mihály
A fiatal Babits510
A férfi Babits513
A Nyugat lírikusai516
A Nyugat prózaírói
Móricz Zsigmond522
A többiek527
Névmutató533

Szerb Antal

Szerb Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szerb Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar irodalomtörténet Magyar irodalomtörténet

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.480 Ft
1.860,-Ft 25
37 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv