843.842

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az esztétikai érték (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 545 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-349-9
Megjegyzés: Szerdahelyi István szerző által dedikált példány.

Fülszöveg

E könyv az általános esztétika alapvető értékfogalmaival ismerteti meg az olvasót. Kifejtésének menetét tekintve az átfogó esztétikai elméletek hagyományait követi: teljességre törekszik, azaz a mezei vadvirágok jószagú szépségétől a világirodalmi remekművek megrendítő igazságáig minden lehetséges esztétikai értékfajtára kitér, s ezek rendszerező elemzését vállalja, olyan módon, hogy lépésről lépésre haladva fejti ki az egyes fogalmak tartalmát és a köztük kimutatható összefüggések fő vonalait.
Egy ilyen átfogó rendszerezés logikája szükségszerűen oda vezet, hogy a festmények színpompájának vagy a versek lüktető ritmusának érzékletes és közismert benyomásaitól el kell jutnunk a filozófiai esztétika színtelen-szagtalan, elvont fogalmainak ismeretlen világába is, ahová a mindennapi ember nem szívesen szokta követni a teória fellegekbe nyíló kapuit érthetetlen szakkifejezések varázsigéivel feltáró szakembert. E könyv szerzőjének azonban konok meggyőződése, hogy az esztétika valójában... Tovább

Tartalom

Az esztétikum
A fogalom körvonalai12
Az esztétikum és a nem esztétikai tulajdonságok12
Az esztétikum értékminősége17
Az esztétikum érzéki minőség18
Az esztétikum és a fogalmiság28
Összegezés: az esztétikai formák sajátosságai32
Az esztétikum lényegi mozzanata32
Az emberi lényeg36
A szabadság és korlátozottság egysége36
Az emberi lényeg fejlődése39
A szabadság42
Egyéni és nembeli szabadság49
A gonosztettek szabadsága56
Az állatok szabadsága61
Az állatok esztétikai érzéke62
Összegzés: az esztétikum és az emberi lényeg64
A természeti lényeg65
Az esztétikai érzék kiaakulása66
Az ember esztétikuma66
Az ember készítette tárgyak esztétikuma70
A természet esztétikuma73
A képletek bonyolultsága78
A hagyományok továbbélése86
Összegzés: az eszétikum mint az emberi lényeg érzéki jele88
Az esztétikai minőségek
A szabadság érzéki képei91
A szépség91
Az ember szépsége93
Tárgyaink szépsége101
A természeti szép105
Az elvont formák szépsége106
A fenségesség116
A magasztosság125
A bájosság és a kecsesség127
A tetszetősség130
A korlátozottság érzéki képei133
A rútság133
A borzalmasság141
Az alantasság143
A közönségesség146
A leigázott szabadság képei148
A "kevert" minőségek148
A tragikum149
Az elégikusság159
A leleplezett korlátozottság képei164
A komikum164
A humorosság172
Az abszurdság173
A bizarrság175
A groteszkség176
A komikum egyéb válfajai179
A tragikumikum180
A gúny182
A korlátok legyőző szabadság képei183
A diadalmasság183
A felszabadultság186
A hősies báj191
A leplét levető szabadság képei193
Az ellen-groteszk193
Az ellen-abszurdtól az ellen-humorig195
Az esztétikai minőségek rendszere196
Összegezés: a rendszer alapelvei196
A rendszer hézagai197
A valóságos jelenségek esztétikai arculata200
Összegezés: a leltár lehetetlensége202
Az esztétikai és nem esztétikai értékek alakzatai
A művészet204
Az értékalakzatok204
A műalkotás mint értékalakzat209
A művészetfajok: szépművészet és visszatükröző művészet212
A művészetiparok219
A szórakoztató művészetipar219
A didaktikus művészetipar228
Az agitatív művészetipar247
A gyakorlati művészetipar247
Átmeneti jelenségek252
A giccs261
Mi a giccs?261
A derűs visszatükröző giccs262
A komor visszatükröző giccs263
A szépművészeti giccs266
A giccsvilág268
Az értékalakzatok értelmezési támpontjai
A határok elmosódása269
Az "emberi alkotás" mibenléte271
A maradandóság kérdése272
A mutatómező273
A jelentésnélküliség problémája280
Az esztétikai érték szempontjából közömbös rendezőelvek281
Kereskedelmi érték281
Muzeális érték281
Eredetiség és technikai sokszorosítás283
Elitművészet és tömegművészet288
Hivatásos művészet és foklór289
Alkotóművészet és előadóművészet290
A művészeti ágak294
A szubjektív érték294
Az esztétikai minőségek a művészetekben297
Összegezés: művészet és nem művészet, művészet és giccs300
Érték és értékelés
Az értékek302
A kellemesség302
A természeti objektivitás305
Az érték meghatározása307
Objektív érték és hatásérték314
A katarzis mint hatásérték318
Önérték és eszközérték321
Az értékrangsorok324
Pillanatnyi és történelmi értékrangsorok324
A művészet helye a társadalmi értékrangsorban325
Az esztétikai szükségletek a szükségletek rangsorában330
A művészetfajok-művészetiparok rangsora és a művészet "átalakulása"334
Esztétikai érték és társadalmi gyakorlat337
A társadalmi objektivitás337
Az esztétikai minőségek objektivitása344
Az esztétikai tárgyak történelmi elsődlegességének problémája347
A közösségi értékrend349
A társadalmi értékrendek anyagi alapjai353
Az emberi lényeg fejlődése mint az értékrendek változásának alapja354
Az emberi nem fejlődésének mint az értékrendek változásának alapja354
Az emberi nem fejlődésének érdeke mint az esztétikai értékrend objektivitásának végső mértéke360
Az értékítéletek368
A mérték368
Az ízlés370
Az esztétikai elmélet374
Az esztétikai értékrend szerveződése376
Az értékek aprioritásának problémája381
Az esztétikai értékrend társadalmi szerepkörei383
Az esztétikai értékrend jelző szerepe383
A pozitív esztétikai értékek élvezeti szerepe386
Az esztétikum eszközérték-lehetőségei386
Összegezés: az esztétikai ítéletek objektivitása387
A visszatükröző művészet
A művészeti visszatükrözés mint megismerési forma389
A visszatükrözés389
Az élményszerűség391
A művészeti visszatükrözés jelenségvilága397
A saját lényegét kifejező jelenségforma397
Az idegen lényeget kifejező jelenségforma400
Az elvont formák lényegkifejező képessége408
Hagyomány, újítás és kifejezőképesség408
Fikció és valódiság411
A művészeti visszatükrözés lényegszerkezete417
A művészeti visszatükrözés tárgya417
Osztályjelenség a visszatükröző művészetben421
Átfogóbb létproblémák tükrözése424
Népiség és nembeli érdek427
Összegezés: forma és tartalom a művészi visszatükrözésben429
A művészi igazság431
A tipikusság: a dolgok valódi esztétikai minőségének felmutatása431
Az intenzív totalitás: az igazság teljessége433
Az ikonikus totalitás439
A szimbolikus totalitás440
Az indexikus totalitás445
A művészi igazság történetisége452
Az elvont formák történeti "holdudvara"452
A művészeti fejlődés455
A művészi igazság viszonylagossága458
A művészi igazság maradandósága459
Összegezés: a kor és igazsága468
A szépművészet
Az építőműészet, kertművészet és iparművészet469
Az építőművészet469
A kertművészet472
Az iparművészet474
A rang mint ellenérv476
Totalitás negativitás nélkül?478
Az építészeti szimbolika479
Kivételek és átmeneti jelenségek482
A szépművészet több ága486
A képzőművészeti válfaj486
A zeneművészeti válfaj487
Az irodalmi válfaj488
A táncművészeti válfaj489
A szépművészet és a társadalom490
Visszatükrözés a szépművészetekben490
Osztályjelleg a szépművészetben492
Nem esztétikai értékek a szépművészeti műben498
A szépművészetek társadalmi alapfunkciója500
Összegezés: az igazság nem szép502
Utószó502
Jegyzetek504
Tárgymutató525

Szerdahelyi István

Szerdahelyi István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szerdahelyi István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány) Az esztétikai érték (dedikált példány)

A védőborító kissé elszíneződött, kopottas, foltos, széle szakadozott. A borító, a lapélek és néhány lap enyhén foltos.

A címlapon a szerző, Szerdahelyi István névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba