1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szerep és személyesség

Verselemzések

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 362 oldal
Sorozatcím: Olvassuk együtt!
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-19-3281-8
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 41254. Felsőoktatási tankönyv.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Szomorú, rezignált, nosztalgikus versek. Fájdalmas, büszke, hősies, dühös kötetzárások. Elkeseredés és a rajta felülemelkedés dacos hangja.
Így sorolódtak, nem a választás előre megfontolt szándékától vezérelve, hanem egymástól függetlenül, egymást erősítve-összehangolódva a kilencvenes évek második felének elém került alkotásai. Alkotóikat nem is mind ismertem, csak a kötetek támaszkodtak a könyvtár tárlójában, szerényen kínálva magukat. Költői eszközökben - stílusban, szerkesztésben, képalkotásban - nem rokonai egymásnak. Mégis felfűződtek több gondolatsor mentén: egyrészt nagyon hasonló a világlátásuk, elégedetlenségük, a jelen világától való elfordulásuk - menekülésük másrészt egyformán szól vallomásaik bensőségessége, szenvedélyes személyessége, amelytől a mai kritika és teória pedig szeretné megszabadítani a lírát. Ezzel a szenvedélyes személyességgel vallanak sokszor megtépázott, mégis újra meg újra megtalált hitükről, arról, hogy kellene tenni valamit, ami azért fontos... Tovább

Fülszöveg

Szomorú, rezignált, nosztalgikus versek. Fájdalmas, büszke, hősies, dühös kötetzárások. Elkeseredés és a rajta felülemelkedés dacos hangja.
Így sorolódtak, nem a választás előre megfontolt szándékától vezérelve, hanem egymástól függetlenül, egymást erősítve-összehangolódva a kilencvenes évek második felének elém került alkotásai. Alkotóikat nem is mind ismertem, csak a kötetek támaszkodtak a könyvtár tárlójában, szerényen kínálva magukat. Költői eszközökben - stílusban, szerkesztésben, képalkotásban - nem rokonai egymásnak. Mégis felfűződtek több gondolatsor mentén: egyrészt nagyon hasonló a világlátásuk, elégedetlenségük, a jelen világától való elfordulásuk - menekülésük másrészt egyformán szól vallomásaik bensőségessége, szenvedélyes személyessége, amelytől a mai kritika és teória pedig szeretné megszabadítani a lírát. Ezzel a szenvedélyes személyességgel vallanak sokszor megtépázott, mégis újra meg újra megtalált hitükről, arról, hogy kellene tenni valamit, ami azért fontos nekik, mert fontos a kiábrándítónak látott és láttatott világnak. Közös a belső parancs: kell tenni valamit, ám közös a kétely is: de mit. Tanítani, mint Géher teszi? Várost építeni Marsall módra? Leveleket írni, mint Kemsei? Feljutni Payerrel az Alvilágból a fényre, Petrivel a „napsütötte sávig"? Vagy egyszerűen csak megszólalni?
Ez a tanulmánykötet mai líránk egy vonulatának személyes vívódását, a vívódás őszinte megvallását kívánja feltárni, de a feleletet a költőkre bízza. Majd megírják azt is. Vissza

Tartalom

„Arcot hordani arcod előtt" - Előszó helyett 5
MEGSZÓLÍTÓ ÉS MEGSZÓLÍTOTT 17
A költő kérdez és válaszol (Orbán Ottó: Születésnapodra) 19
Vita egy mindenekfelett tisztelt költőelőd vallomásával
(Lászlóffy Csaba: A tálentom ára) 22
Az isten, az idea és a művész (Faludy György: Michelangelo
utolsó imája) 28
Kemsei István: Levelek Pontusba - a sorstárshoz 36
A száműzött Ovidius keservei és levelei 38
A száműzött Juhász Gyula keservei és levelei 43
Kemsei István: Levelek Pontusba, avagy „Arcot hordani
arcod előtt..." 45
Kemsei levéltöredékei Ovidiusnak 47
„Országos volt a pusztulásban..." 48
A régi dal vagy a dal halála 50
Időjáték, helyszínjáték 51
Kemsei látlelete a Rómát és Pontust egyesítő magyar
Metropoliszról 53
És mégis... Róma 55
A magánlét rozzant ólja és közös Aranykorunk 57
„Arcot hordani arcod előtt..." 59
ALTEREGO ÉS SZEREP 63
Botár Attila: Atthisz naptekercsei 65
Alteregó és sorstárs a perifériáról 65
Miért az ókori Görögország? 66
A világ apró jelenségei szép költői képekben 66
Szép képek - egyedi ritmusok 67
Szép képek - szép világ?
Miért éppen Atthisz?
Szerep és személyesség - Orbán Ottó: A dán királyi főszámvevő
jelentése a Fortinbras & Fortinbras cég átvilágításáról 75
A cím szituáltsága 75
Szerepek: Marcellus és a költő 77
A parafrázis két szintje és a stílusszintek 82
Dualitások: ellentétpárok és kettőződések 86
Élet és irodalom - politika és költészet 90
A mozdulatlan mozdulás - avagy Petőcz András nyugtalan utazása 92
Medúza 92
A repetitív forma 92
A stílusteremtő bizonytalanság 97
Átmenetiség, átváltozás 99
Mitikus átváltozások - az Orlando-mitologéma 101
Átmenetiség: kettős személyiség és szereplíra 104
(Excursus vendégszövegre) 107
Az idézetek és a személyiség kettős (vagy többszörös?) aspektusai 108
A változatlan változatosság 109
Orlando, avagy a változatlan változatosság 110
Kísértet és kelmeminta 112
Védőbeszéd egy nem létezőnek nyilvánított költő ügyében -
Kuczka Péter: Seregek Ura 112
I. Prooimion sive exordium 112
1. Captatio benevolentiae 112
2. Propositio thematis 113
II. Expositio sive disputatio 113
1. Narratio 113
2. Pisztisz sive argumentatio 123
3. Epilógus 130
4. Peroratio 133
Anakreón-variációk: vágyott életminőség avagy sorsközösség? 134
Gondolatok Géher István Anakreóni dalok című kötete kapcsán 134
Felületes ismereteken alapuló előítéletek 134
I. Egy új Anakreón-kép 135
Anakreón és az individuális lét a görög lírában 144
II. Anakreón és ókori követői: az Anakreonteia 147
Az Anakreonteia főbb témái 148
III. Az anakreóni költészet hatása az európai költészetre 161
IV. Géher István, az Anacreon redivivus 191
A ravasz Anakreón hagyatéka 204
V. Anakreón és az Internacionálé - Payer Imre: Föl, föl, ti
rabjai a földalattinak! 206
A kettős aspektus 206
Alvilág-víziók 207
Miért vész el hajnaltól hajnalig a hajnal? 211
Mi veszett el még a körbenjárás során? 216
Es elveszett még 220
Lehet-e cselekedni és változtatni? Remény és kétségbeesés
között 222
Szerkezeti elemek a kötet makro- és mikrostruktúrájában 226
Egy igazi költő eszközei 229
Huszonnégy óra tanulságai - röviden 231
SZEMÉLYESSÉG ÉS UTÓPIA 233
Egy utópia utóélete 235
Gyimesi László: Visszatérés Na'Conxipánba 235
I. Na'Conxypan születése 235
Na'Conxypan, a vágyálom 238
Na'Conxypan - negyedszázaddal később 239
II. Gyimesi László: Visszatérés Na'Conxipánba 240
Kik a történet szereplői? 241
A különc-furcsa emberi lények környezete 242
Beszédes szerkezetek 1.: lineáris szerkesztés 243
Beszédes szerkezetek 2.: a mikrostruktúrák 250
Beszédes szerkezetek 3.: a makrostruktúrák 253
Mitől édes ez a keserű haza? 254
Mitől szép ez a keserű kötet? 256
Hová térünk vissza? 256
Az átváltozás kora - avagy Marsall László Utópiába készül 258
A madármotívum 260
A gyerekmotívum 264
Az időmotívum 265
(Excursus egy jelzőre: a „régi" mint az idő egyik szelete) 266
(Excursus kötetcímekre) 267
Az élhető város
Város papírmadárból - avagy az átváltozás mint átmenet 268
(Excursus a struktúrára - avagy a madár hordozta pillérek) 273
Meditáció hajnalodáskor
Az élhetetlen város
Az utópista város
(Excursus városalapításra)
Élet Utópiában 284
(Excursus imbolygó halottakra) 285
Madár vagy szárnyas ember? 286
Utópia helyett a megvalósult „Szép, új világ" 289
A „Szép, új világ" 291
Város helyett menhely 292
A költői lét minősége a menhelyvárosban 292
SZEMÉLYES PERBEN A VILÁGGAL 295
Jog a rosszkedvre - avagy az aktuális Petri (Petri György: Ismeretlen
kelet-európai költő verse 1955-ből) 297
A cím 298
A látlelet 300
A volt hit 302
Bizalmatlanság, kiábrándultság - és a világnézet átépítése 308
Tettvágy-tettkényszer 309
Eszmék és hitek 310
Örökpetri 312
IDEGENSÉG ÉS VALLOMÁS 315
Ezredvégi önarcképünk: a haiku 317
Miért a haiku? 317
A japán haiku 317
A magyar haiku - a kezdetek 328
A magyar haiku - távol-keleti meditáció és európai neuraszténia
között 332
A magyar haiku - koan és epigramma között 335
A magyar haiku - formai sajátságok, újítások 342
Szabályos forma - hagyományos tartalom 343
Szabályos forma - megújított tartalom 344
Szabályos alapú, ötvözött forma - újszerű tartalom 346
Szabadulás a formától - közeledés a japán hangulathoz 351
Kislexikon a kortárs költőkhöz 355

Szepes Erika

Szepes Erika műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szepes Erika könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szerep és személyesség
Állapot:
2.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba