A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orosz költők

Fülszöveg

Az orosz líra fiatal, csak a 19. században szólal meg. De mindjárt micsoda erővel! Ott a káprázatos ikercsillag: a hihatetlenül művelt, világról, emberről, magáról mindent tudó, a részleteket éles fénybe állító, de mindig az egészre tekintő Puskon. A másfél évtizeddel ifjabb, romantikusan ajzott, de modernül érzékeny, ideges Lermontov. A roppant mindenségbe vetett teremtmény drámáját nagy látomásokban elénk vetítő Tyutcsev. S a hozzájuk méltó 20. századiak: a zaklatott lelkű szimbolista, Blok, a parasztvilág áhítatos énekese, a csavargó Jeszenyin, a függetlenségét konokul védelmező Paszternak, sejtelmes-sugallatos verseibe a kor lázait-gyötrelmeit sűrítő Mandelstam.
Kötetünk tíz orosz költője tíz nagyja a világirodalomnak.

Tartalom

Alekszandr Puskin: (1799-1837)
A tizedik parancolat (Szabó Lőrinc)7
Varázsos múlt múzsája (Szabó Lőrinc)8
Irigyellek (Eörsi István)9
Egy gaz démon fellázította (Eörsi István)9
Bocsásd meg féltékenységemet (Sazbó Lőrinc)10
A magvető (Szabó Lőrinc)12
Az élet szekerén (Szabó Lőrinc)13
Szívünk mily ráncba szedhetetlen (Eörsi István)14
Téli este (Szabó Lőrinc)14
A próféta (Szabó Lőrinc)16
Dajkámnak (Áprily Lajos)17
Óh, gúny Múzsája (Szabó Lőrinc)18
Emlékezés (Szabó Lőrinc)19
A virág (Szabó Lőrinc)19
A hógörgeteg (Rab Zsuzsa)20
Nem, már nem vonzanak (Szabó Lőrinc)22
Egy költőhöz (Szabó Lőrinc)22
Ördögök (Áprily Lajos)23
Elégia (Szabó Lőrinc)26
Álmatlan éj (Szabó Lőrinc)26
A felhő (Szabó Lőrinc)27
Koronás jog s erő (Szabó Lőrinc)28
Jámbor asszonyok és szerzetesek (Szabó Lőrinc)29
Ha a városi zaj (Szabó Lőrinc)29
Fjodor Tyutcsev: (1803-1873)
Nyári est (Szabó Lőrinc)33
Álom a tengeren (Szabó Lőrinc)34
A gleccserek (Szabó Lőrinc)35
Végítélet (Szabó Lőrinc)36
Szilencium! (Szabó Lőrinc)36
Ahogy forró hamu felett (Szabó Lőrinc)37
Megbékülés (Szabó Lőrinc)38
A tenger paripái (Szabó Lőrinc)38
A hattyú (Szabó Lőrinc)39
Ködös, nyirkos est (Szabó Lőrinc)40
Galambszürke árnyak (Szabó Lőrinc)40
Miért sírsz úgy, éjszakai szél? (Szabó Lőrinc)41
Éji hangok (Szabó Lőrinc)42
Nincs semmi érzés (Szabó Lőrinc)43
Szeretem nagy szemed (Szabó Lőrinc)43
A Néva fölött álltam (Szabó Lőrinc)44
Kelletlenül, riadozva (Szabó Lőrinc)45
Az éj (Szabó Lőrinc)46
Óh, milyen gyilkos (Szabó Lőrinc)46
Száll a nap (Szabó Lőrinc)48
Téli erdő (Szabó Lőrinc)49
Vannak nagy percek (Szabó Lőrinc)50
A padlón ült (Szabó Lőrinc)51
Bár fészkem én (Szabó Lőrinc)52
Egész nap szendergett (Szabó Lőrinc)52
Az eget komor éjbe vonják (Szabó Lőrinc)53
Mikor erőnk már roskatag (Szabó Lőrinc)54
Bármilyen nehéz a halál (Szabó Lőrinc)55
Nyári felhő füstölög (Szabó Lőrinc)56
Mihail Lermontov: (1814-1841)
Monológ (Lator László)59
Ima (Lator László)59
Emlékszel (Lator László)60
Vihar (Lator László)61
Este, eső után (Lator László)62
Kaukázusi reggel (Lator László)63
Kereszt a sziklán (Lator László)64
Jóslat (Lator László)64
Az angyal (Lator László)65
Halál (Lator László)66
Románc (Lator László)67
Nem, nem Byron, más vagyok én (Lator László)68
Életre vágyom (Lator László)68
Vitorla (Lator László)69
A költő halála (Lator László)70
Szentföldi pálmaág (Lator László)72
Mikor hullámzanak (Lator László)74
Elváltunk (Lator László)75
Ég áldjon, piszkos Oroszország (Lator László)75
A tőr (Lator László)76
Hálaadás (Lator László)77
Rosztopcsina grófnőhöz (Lator László)77
A szikla (Lator László)78
Álom (Lator László)79
Nem, nem téged szeretlenk (Lator László)80
Kimegyek az éji ködös útra (Lator László)80
A próféta (Lator László)81
Afanaszij Fet: (1820-1892)
Diana (Lator László)85
Imádni téged (Lator László)85
Régi park (Rab Zsuzsa)86
A megáradt Dnyeperen (Lator László)89
Már nőnek, nőnek (Lator László)89
A kertben (Lator László)90
Esti sztyepp (Rab Zsuzsa)91
Ne kérdezd, kedvesem (Rab Zsuzsa)92
A beteg (Lator László)93
Szénaboglyán (Tellér Gyula)94
Még egy májusi éj (Rab Zsuzsa)95
A telihold mily fényesen (Lator László)96
Ezüstös éj (Lator László)97
Ha annak sebes iramában (Lator László)97
Ablaknál (Tellér Gyula)98
Soha (Rab Zsuzsa)99
Kihúnyt csillagokhoz (Szabó Lőrinc)101
Karszékbe süppedek (Rab Zsuzsa)101
Alekszandr Blok: (1880-1921)
Az úton ért az éji köd (Lator László)105
A bajkiáltó madár (Lator László)105
Vihar előtt (Lator László)106
Ne hívj (Lator László)107
Még látom olykor (Lator László)108
Olykor úgy tűnt, rég elmaradt (Lator László)108
Sötét toronyban (Lator László)109
Teremtett lény, állok remegve (Lator László)110
Mentem megtudni éjidőtt (Lator László)110
A nem-földiről szóltam (Lator László)111
Oroszhon (Lator László)112
Emlékszem még a gyötrelemre (Lator László)114
Oly ismerős vagy (Lator László)115
Oroszország (Lator László)116
Pászmásan dőlt (Lator László)117
A piszkos ablaknál (Lator László)118
Nem alusznak (Lator László)119
A máglya kék füstje (Lator László)120
Hegedűszó (Lator László)121
Füstgomolyok szállnak (Lator László)121
Sikong a hó, orkán dudál (Lator László)122
Áldott, amit megéltem (Lator László)123
Szállunk mocsaras, puszta réten (Lator László)124
Barátném, e csendes ház nyugalma (Lator László)125
Fejünk felett lecsapni készen (Lator László)125
Zsenge ágát rázogatta (Lator László)126
A démon (Lator László)127
Borisz Paszternak: (1890-1960)
Júliusi vihar (Lator László)133
Fülledt éj (Illyés Gyula)134
A kertből egész délelőtt (Pór Judit)135
Zápor suhogott (Pór Judit)136
Ballada (Pór Judit)137
Második ballada (Fodor András)139
Vaklárma (Lator László)141
Hajnali vonatokon (Illyés Gyula)142
A szél (Pór Judit)144
Téli éjszaka (Pór Judit)145
Virradat (Lator László)146
Hamlet (Pór Judit)148
Vallomás (Illyés Gyula)149
Reggeli fagyok (Illyés Gyula)149
Minden valóra vált (Garai Gábor)151
Éhség (Pór Judit)152
Tengeri szélcsend (Lator László)153
Fagy (Lator László)155
Mikor erdőnyi fák (Pór Judit)156
Álmatlanul (Pór Judit)157
Szabad ég alatt (Lator László)157
Oszip Mandelstam: (1891-1938)
Rossz ez a mai nap (Pór Judit)161
Hűs mérővel fukar sugarat (Lator László)162
Csillagok monoton (Lator László)162
Az Admiralitás (Lator László)163
Tündöklő Petropolban meghalunk (Lator László)164
Félelmetes magas (Pór Judit)165
Tristia (Pór Judit)166
A múzsák az legelső táncfüzérnek (Pór Judit)167
Feodoszija (Pór Judit)168
Szólni akartam (Lator László)170
Mert nem tartottam (Lator László)171
Koncert a pályaudvaron (Lator László)172
Mosdom éjjel kinn az udvaron (Lator László)173
Kinek arak a tél (Lator László)174
Pala-óda (Kálnoky László)175
1924. január 1. (Lator László)178
Nem voltam én soha (Lator László)181
Erődbe, oroszlán-verembe (Lator László)182
Kerek, tépett öböl (Lator László)182
Egyszeri, ami él (Pór Judit)184
Szergej Jeszenyin: (1895-1925)
Este, este (Rab Zsuzsa)187
Rólad álmodom, szülőföld (Rab Zsuzsa)188
Elindulok, szelíd zarándok (Rab Zsuzsa)189
Szikkadoz a mélyút árka (Rab Zsuzsa)190
Fönn a menny hideg-kék tálján (Rab Zsuzsa)191
Itthon vagyok (Rab Zsuzsa)192
Szülőfalum (Rab Zsuzsa)193
Bokraink közt (Rab Zsuzsa)194
Kékség (Rab Zsuzsa)195
Éneklő tengelyű szekérről (Rab Zsuzsa)197
Túl a kiserdő barna sávján (Rab Zsuzsa)198
Köd száll (Rab Zsuzsa)199
Dűlők álmodnak (Rab Zsuzsa)200
Eső és förgeteg hazája (Rab Zsuzsa)201
Huhog ősziesen (Rab Zsuzsa)202
Nem siratlak (Rab Zsuzsa)203
Elmegyek e tájról (Rab Zsuzsa)204
Ifjúságod széthordta más (Rab Zsuzsa)205
Aranylik, őszül (Rab Zsuzsa)207
Örök vándor, elmegyek (Rab Zsuzsa)208
Jószerencse, áldd meg (Rab Zsuzsa)209
Nyikolaj Zabolockij: (1903-1958)
Ősz (Fodor András)213
Nyári est (Áprily Lajos)215
Reggeli dal (Illyés Gyula)216
Közelgő tél (Fodor András)217
Éji kert (Hárs György)218
Átváltozások (Illyés Gyula)219
Vihar (Rab Zsuzsa)221
Seregélyem, adj egy kis helyet (Illyés Gyula)222
Végrendeletem (Hárs György)223
Eső (Illyés Gyula)225
Hazatérés munkából (Rab Zsuzsa)226
Midőn a tél közelget (Illyés Gyula)226
Jön a vihar (Fodor András)227
Dido és Aeneas (Baka István)231
Szonett (Baka István)232
Anno Domini (Baka István)233
Majdnem elégia (Baka István)236
Odüsszeusz Télemakhosznak (Baka István)237
Elégia John Donne-ért (Gergely Ágnes)238
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Orosz költők Orosz költők Orosz költők Orosz költők

A védőborító enyhén elszíneződött, a borító kopott. A védőborítón bejegyzés található.

Állapot:
1.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba