Növényvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rubicon 2003/1-12.

Történelmi folyóirat - XIV. évfolyam 127-138. szám (1-2., 3-4., 5., 6., 7-8., 9-10., 11-12. duplaszám)

Szerző

Kiadó: Rubicon-Ház Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 731 oldal
Sorozatcím: Rubicon
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér illusztrációkat, fotókat tartalmaz.

Tartalom

1-2. szám
Csoma Zsigmond: Bor és borászat a Kárpát-medencében4
Hevesi Attila: Borvidékeink természeti adottsága és hírneve9
Buza János: A szerémségi borok török kori nyomai14
Andrásfalvy Bertalan: Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon17
Pércsy András: A nemesség borfogyasztása a török hódoltság idején22
Mezey Barna: Bor és jog. A borforgalom jogi szabályozása a Corpus Juris Hungarici tükrében25
Mód László - Simon András: A szőlővédőszentek tisztelete32
Krisch András: A soproni bor. A kékfrankos legendája37
Máté Andrea: A bikavér legendája40
Módos Ernő: Szekszárdi tradíciók42
Szigethy Gábor: Bordalok a reformkorban43
Draveczky Balázs: Jókai Mór, a borász46
Csoma Zsigmond: Erdélyi ürmösök és aszúk48
H. Balázs Éva: Porto és Tokaj50
Ungváry Kriszitán: Egy legenda nyomában. A tokaji borok exportja a 17-19. században54
Szepsy István: Hírnév és valóság: Tokaj58
Orosz István: Bortermelésünk a polgári átalakulás korában59
Mohos Mária: Két térkép nyomában62
Beck Tibor: A filoxéra pusztítása65
Pálvölgyi Balázs: A fuchsintól a tamarindig. Borhamisítás a békeidőkben75
Majdán János: Elfeledett borvidékek a Kárpát-medencében75
Draveczky Balázs: Krúdy Gyula a borról78
Majdán János: a vasutak és a restik szerepe a borfogyasztásban80
Draveczky Balázs: Fröccstörténelem82
Égető Melinda: Szőlő- és borkultúra Magyarországon a filoxéravésztől a második világháborúig84
Kovács László: A Duna borrégió88
Gál Tibor: A világ négy borégtája92
Beck Tibor: A magyar bortermelő lelki alkata Nemzetkarakterológia Szekfű Gyula munkájában94
Molnár Tamás: Tamás Bátya pincéje98
Csupor István: Cserépedények és a borkultúra99
Németh György: Mámoros ókor102
Nagy Balázs: Szőlőkultúra és borfogyasztás a középorban106
Török József: A bor és a szerzetesek a középkorban111
Balázs Géza: A bor szemiotikája113
3-4. szám
Vadász Sándor: Az Európa-gondolat fejlődése a 19-20. században4
Heil Péter: Quo vadis, Európa?10
Horváth Jenő: Kényszerek és választások, 1945-195715
Horváth Jenő: Az "alapító atyák"21
Hamza Gábor: Az Európa-gondolat atyja: Robert Schuman25
Horváth Jenő: Az Európai Gazdasági Közösség Rómától Maastrichtig28
Horváth Jenő: Az integráció kronológiája, 1945-200035
Rácz Margit: Az Európai Unió Maastrichttól Nizzáig38
Magyarics Tamás: Amerika Európában - Áldás vagy átok?44
Haraszti Miklós: Európa-Amerika - Transzatlanti hasadás?47
Timothy Garton Ash: Amerika Európa-ellenessége49
Robert Kagan: USA és Európa. Erő és gyengeség55
Sz. Bíró Zoltán: Az önálló Oroszország Európa-politiája70
Kiss. J. László: A francia-német tandem - Az integrációt dinamizáló kapcsolat78
Palánkai Tibor: Magyarország és a régió útja az unióba83
Gordos Árpád: Az Európai Konvent és Magyarország88
Kengyel Ákos: A felzárkóztatás problémái89
Pomogáts Béla: Magyar nemzetstratégiák az európai integrációban97
Bod Péter Ákos: A pénzügyi szuverenitás sorsa hazánkban Szent Istvántól az euró átvételéig104
Pók Attila: Az integráció az európai történészek szemével109
Rostoványi Zsolt: Irak három háborúja116
5. szám
300 gyanús év4
Kristó Gyula: A "kitatált középor" kitalálása6
Ifj. Barta János: Eltüntethető-e a középkor?9
Hetesi Zsolt: Hogyan jött létre jelenlegi naptárunk?18
Hetesi Zsolt: A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka24
Papp Imre: Carolus Magnus - Valós történetek és tévhitek Nagy Károly életéről26
Képes György: Jogtörténeti kalandozás a "kitalált" Frank Birodalomban35
Balogh Elemér: A kora középkor Európa jogtörténeti forrásairól38
Nagy Balázs: Arab támaszpont a délfrancia partvidéken40
Bárány Attila: A "lyukak országa"? Anglia Nagy Alfréd korában50
Olajos Teréz: Bíborbanszületett Konstantin. Meghamisította-e a történelmet a bizánci császár?50
Katus László: A pápaság. A világ legősibb folyamatosan működő intézménye52
Tomka Péter: Az avarok54
Fodor István: Képtelenség könyve63
A történelem legnagyobb hamisítása
6. szám
A történész mestersége4
Az antik hagyomány (Lukianosz: Hogyan kell történelmet írni?)6
A középkori keresztény történetírás (Szent Ágoston: Isten városáról. Ötödik Könyv)9
A reneszánsz és a reformáció (Lorenzo Valla: Értekezés Konstantin állítólagos adományozási okiratának meghamisításáról. Jean Mabillon: Librorum de re diplomatica supplementum)12
A felvilágosodás (Voltaire: Tanácsok egy újságírónak. A történelemről. Voltaire: Levél Jean Baptiste Dubos apátnak)17
A német idealizmus (Wilhelm von Humboldt: A történetíró feladatáról)22
A pozitivizmus (Henry Thomas Buckle: A civilizáció története Angliában)26
A romantika (Thomas Babington Macaulay: Történelem)29
A historizmus (Leopold von Ranke: Előszó. Leopold von Ranke: Hogyan értendő a történelmi haladás gondolata)32
A marxizmus (Jean Jaurés: Bevezetés a szocialista történelembe)35
A történetírás mint akadémiai diszciplína38
Szakosodás és szintetizálás a 20. században40
Arnold J. Toynbee: Történelemfelfogásom47
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában50
Az új század küszöbén. Antonio Polito beszélgetése Eric Hobsbawm-mal. Eric Hobsbawm: Mit köszönhetnek a történészek Karl Marxnak? Eric Hobsbawm: Fejlődött-e a történetírás?53
Ismeretelméleti viták: relativizmus, marxizmus, neopozitivizmus (Charles A. Beard: Az a nemes álom. Karl R. Popper: A történetírás és a történelem értelme)56
Posztmodern ismeretelmélet és történetírás (Simon Schama: Polgárok. A francia forradalom krónikája)63
7-8. szám
Romsics Gergely: Két bevonulás Budapestre - Horthy Miklós és IV. Károly4
Gergely Jenő: Prohászka Ottokár és a "keresztény kurzus"15
Barta Róbert: Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései - Páter Zadravecz titkos naplója21
Püski Levente: A '30-as évek kormánypolitikájának krónikása - Lázár Andor30
Ablonczy Balázs: Jellem és viszonyok. Teleki Pál43
Vonyó József: "Miniszterelnök akarsz-e lenni, vagy Vezér?!" - Kortársak Gömbös Gyuláról52
Vigh Károly: Visszaemlékezések Bajcsy-Zsilinszky Endréről66
Zeidler Miklós: Az első bécsi döntés visszhangja74
Szakály Sándor: Andreánszky Jenő emlékezései82
Héri Vera: A Horthy-korszak kitüntetései89
Miklya Luzsányi Mónika: Gyermekmentési akció a nyilas uralom alatt - A jó pásztor-Sztehlo Gábor95
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny106
9-10. szám
Molnár András: Az ifjú Deák Ferenc4
Gergely András: Deák Ferenc a reformkorban9
Fónagy Zoltán: Szabadság és tulajdon. Deák és a jobbágyfelszabadítás14
Deák Ferenc: A jobbágyok birhatási jogáról22
Révész T. Mihály: Küzdelem a sajtó szabadságáért24
Deák Ferenc: A szólásszabadságért29
Balogh Elemér: A nemzet prókátora34
Hermann Róbert: Egy nem forradalmi ember a forradalomban. Deák Ferenc 1848-49-ben36
Estók János: Kiváró állásponton46
Dobszay Tamás: A magyar alkotmányosság őre. Deák Ferenc az 1861-es országgyűlésen54
Deák Ferenc: Az első felirati javaslat, 186162
Mezey Barna: Deák, a kodifikátor72
Deák Ferenc: A húsvéti cikk78
Estók János: Keskeny ösvényen81
Katus László: Együtt és egymás mellett. Deák Ferenc és a nemzetiségi kérdés91
Estók János: A szürke eminenciás96
Basics Beatrix: Deák Ferenc alakja a képzőművészetben101
11-12. szám
Kubinyi András: Perszonáluniók a késő középkori Közép-Európában7
Pálosfalvai Tamás: Albert és V. László - Az első Habsburgok a magyar trónon16
Hahner Péter: V. Károly birodalma18
Kovács Péter: Ferdinánd főherceg és Magyarország26
Ágoston Gábor: Magyarország az oszmán politikai tervekben32
Magyar történetírók36
Barba Gábor: A Sztambulba vezető út, 1526-1528 A török-magyar szövetség és előzményei
Oborni Teréz: Habsburg Ferdinánd harca a magyar trónért41
Alfred Kohler: Habsburgok és a Magyar Királyság osztrák szemmel48
Ágoston Gábor: Vetélkedő birodalmak. Rivális ideológiák és propaganda a 16. század első felében52
Oborni Teréz: Erdély sorsa. A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére, 1557-156459
Nyulásziné Straub Éva: Címeradományozás I. Ferdinánd korában65
Bessenyei József: Vajon kinek a pártján? A Habsburg-párti arisztokrációa kiformálódása70
Pálffy Géza: A magyar nemesség I. Ferndinánd király bécsi udvarában77
Magyar történetírók
Szekfű Gyula: Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe81
Gecsényi Lajos: Kereskedelempolitika a Habsburg hatalomváltás évtizedeiben84
Magyar történetírók
Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában86
Kenyeres István: A magyarországi pénzügyigazgatás modernizációja91
Fazekas István: Uralkodók és felekezetek95
Vallási átalakulás a 16. századi Magyarországon
Repertórium 1990-2003. I. Korszakok szerint99
Repertórium 1990-2003. II. Szerzők szerint113
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem