797.577

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Várpalota

Fejezetek a város történetéből

Szerző

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 643 oldal
Sorozatcím: Magyar világ
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Kihajtható melléklettel.

Előszó

Ebben a könyvben egy város múltját és jelenét mutatjuk be, amennyire a fonások és a kutatás jelenlegi eredményei lehetővé teszik. Csak a helytörténeti kutatás adhat feleletet - a megfelelő... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 7
1. A HELYTÖRTÉNETÍRÁS JELENTŐSÉGE
A múlt ismerete, a hagyományok értékelése, a jelen és a jövő munkálása. - Várpalota régen, ma és holnap 11
2. A TÁJ KÉPE
A Bakony. - A Balaton-Felföld és a Sárrét találkozása. - Kopárok, források, kutak. - Talajviszonyok. - A „palotai eső". - A növényzet. - A rovar- és állatvilág. - A változó táj 17
Első rész: A RÉGI VÁRPALOTA. 1440-1944
3. VÁRPALOTA NEVÉNEK EREDETE
A Palota név írása. - V. Palota, Vég-Palota, Vár-Palota. - Inota, Palota, Pét - Várpalota 31
4. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
Régi korok emlékei. - Római duzzasztómű a Kikeri-tónál. - A magyar középkor nyomai Várpalotán és környékén 33
5. A MAGÁNBIRTOKOSOK KORA
„Várpalota" kezdetei. - Bátorkő. - Pusztapalota. - Zenhel-Szénhely-Szélhel-Széhel. - Palota vára. - Újlaki Miklós és Lőrinc. - Csulai Móré László. - Palota első ostroma: 1533. - Podmaniczky János és Rafael. - Palota királyi vár lesz 43
6. PALOTA A TÖRÖK VILÁGBAN
Thuri György várkapitánysága. - Az őrség és a vár katasztrofális helyzete; végnélküli nélkülözések. - Arszlán basa. - Palota 1566-os ostroma. - Thuri György távozása Palotáról. - Utódai. - Pálffy Tamás. - 1593: Palota török kézre kerül. - Török-magyar-német viszony a 16-17. században. - Palota sorsa Bocskai és Bethlen alatt. - Törökvilág Palotán. - 1687:
Palota felszabadulása a török megszállás alól 67
7. A TÖRÖK KORSZAK GAZDASÁGI ÉS NÉPESEDÉSI MÉRLEGE. - KURUC-LABANC VILÁG PALOTÁN
A lakosság pusztulása a megyében és Palotán. - A várkapitányság jövedelme. - Adózási viszonyok. - A lakosság érzelmi világának alakulása. - Kuruc-labanc világ. - Heister támadása 1704-ben. - Ének Palota környékének pusztulásáról. - Domonkos brigadéros. - Béri Balog Ádám. - 1711: új korszak kezdődik 116
8. KATOLICIZMUS - PROTESTANTIZMUS. 1450-1700
A ferencesrend virágzása és pusztulása. - Tomori Pál. - A reformáció. - A protestáns és a római katolikus egyház. - A felekezetek szervezkedése 138
9. A FELEMELKEDŐ VÁROS. 1711-1836
Régi és új lakosok. - Egyezségek az urasággal: 1711, 1740, 1746, 1768. - A földesúr és a városi polgárság harca. - Szőlőművelés és törkölyözés. - A szántók, rétek, kaszálók kérdése. - Az állattenyésztés helyzete. - A Sárrét lecsapolása. - Az erdők pusztulása. - Iparosok, gazdálkodók, zsellérek 142
10. AZ IPAR ÉS A KERESKEDELEM KIALAKULÁSA. 1700-1835
Iparosok betelepülése; számuk alakulása 1715 és 1828 között. - Az ipar differenciálódása. - A kereskedelem kifejlődése 174
11. A HANYATLÓ VÁROS. 1836-1918
Várpalota 1848-as emlékei. - 1858: városi rangra emelik, majd járási székhely. - A városi bizottmány működése. - A város és a földesúr közti viszony. - Tűzvész 1860-ban. - Gróf Waldstein János. - Gróf Sztáray Antal. - Gróf Zichy Vladimír és a felsőurasági birtok sorsa. - Gróf Zichy Paulina és az alsóurasági birtok további története. - A város egészségügye. - Dr. Rutsek Pál, Makkay Zoltán és Vinkler Márton 181
12. A HELYI IPAR PUSZTULÁSA. 1836-1914
A pusztulás okai. - A lakosság számának csökkenése, elnéptelenült utcák. - Az egyes iparágak sorvadása. - Csapók, szűrszabók, csizmadiák, bognárok, fazekasok, kötélgyártók, kádárok, pékek, mézeskalácsosok, meszesek, kőművesek. - Építőiparosok olvasóköre. - Az iparosság társadalmi és testületi élete. - Ipartestület és Iparos Olvasókör. - Vegyes ipartársulat 1874 200
13. A SZELLEMI ÉLET 1700 UTÁN
A római katolikus egyház és iskolái. - A két protestáns egyház különválása és építkezései. - A német nyelvű prédikáció kérdése az evangélikus és katolikus egyházban. - Az erkölcsi élet és a felekezeti torzsalkodás. - Hrabovszky György nevelésügyi reformjai; árvaháza. - Naszályi János uniós törekvése. - A zsidó hitközség. - Waldstein János művészetpártolása. - Pállik Béla festőművész Várpalotán. - Tanonciskola és tanoncképzés 216
14. A SZÉNBÁNYÁSZAT A RÉGI VÁRPALOTÁN. 1876-1944
A szénbányászat kezdete. - Witzleben korszerűsíti a bányaművelést. - Az első külszíni fejtés. - A részvénytársaságok kora. - A termelés növekedése. - A környékbeli gyártelepek szerepe. - Ahidrálás. - Gépesítés. - A bányamunkásság kereseti viszonyai 1900 körül. - A bányában dolgozók számának alakulása. - Vájárképzés. - A széntermelés alakulása 238
15. A MUNKÁSMOZGALOM KEZDETE VÁRPALOTÁN. 1906-1919
A munkásszervezés nehézségei. - Az első munkásgyűlés 1906-ban. - Az első világháború hatása. - 1918: a szakszervezetek megalakulása. - A Tanácsköztársaság Várpalotán. - Az ellenforradalom kezdete 256
16. A HORTHY-KORSZAK. 1920-1944
A népesség alakulása. - Parasztság. - Iparosság. - A bányászkolónia kialakulása. - Korompay Lajos. - A munkásság anyagi és társadalmi helyzete. - Szociális „tevékenység". - Iskolaügy. - Kulturális élet. - Munkásmozgalmi tevékenység a két világháború közötti időszakban 264
17. A HORTHY-KORSZAK VÉGE. 1944-1945. AZ ÚJ KORSZAK KEZDETE
Német megszállás, bombázások. - 1945. március 21: Várpalota felszabadul. - A veszteségek. - A demokratikus alapvetés. - A legfontosabb intézkedések 297
Második rész: AZ ÚJ VÁRPALOTA. 1945-1959
18. A BÁNYAIPAR FEJLŐDÉSE. 1945-1959
A szénbányászat helyzete a második világháború után. - A munkaerő kérdése. - Államosítás. - Beruházások. - A munkaerő és a termelés alakulása 305
19. A VÁROS ÚJJÁÉPÍTÉSE
A háború pusztítása. - Népesedéspolitikai adatok. - A lakáshelyzet. - Merre fejlesszék a várost? - Rákóczi bányásznegyed. - Új lakónegyedek. - A lakásépítkezés eredményei. - Múló jelenségek, biztató jövő. - Vájárintézet. - Palota szálló. - Rendelőintézet. - Az új Művelődési Ház. - Új város a régi felett 324
20. A KÖNNYŰIPAR, A KERESKEDELEM ÉS A KÖZLEKEDÉS FEJLŐDÉSE
A szocialista ipar fejlődése. - A magánkisipar. - A város kereskedelmi hálózata. - A forgalom alakulása. - A közlekedés helyben és a környéken. - MÁVAUT, vasút, posta 350
21. A MEZŐGAZDASÁG ÚTJA
Földreform Várpalotán. - A mezőgazdaság helyzete 1945 után. - A hagyományos mezőgazdálkodás alkonya. - Fogyó szántók, romló legelők. - A szövetkezeti gazdálkodás. - Az állattenyésztés. - A szőlő- és gyümölcstermelés. - Új utak, új lehetőségek felé 360
22. A KÖZEGÉSZSÉGÜGY FEJLŐDÉSE
A múlt öröksége. - Dr. Szabó András. - Kórház és két rendelőintézet. - Vízvezeték- és csatornahálózat. - Köztisztaság. - Járványos betegségek. - Orvosi ellátottság 372
23. A KULTURÁLIS HELYZET. 1945-1958
250 év öröksége. - Az iskolakérdés. - Teremhiány. Új iskolák. - Ipari tanulóképzés, vájárképzés. - Zeneiskola, zenei élet. - Színjátszás. - A könyvtárak és az olvasók. - Élet a Művelődési Házban 378
24. MŰEMLÉKVÉDELEM
Helytörténeti Múzeum. - Műemlékek és műemlék jellegű épületek. - Régi korok emlékei. - A temetők művészete. - A Zichy-kastély. - Pusztapalota és leírása. - Az újjáépülő vár és néhány vele kapcsolatos probléma. - A zsinagóga. - Elpusztult emlékek 402
25. AZ ÉLETSZÍNVONAL ALAKULÁSA
Közvetett és közvetlen juttatások. - Hova lett a nyomor? Hova lettek a koldusok? - Kik élnek jól és kik panaszkodnak? - A bányászok keresetének alakulása 1943-ban és 1959-ben. - Egyéb dolgozó rétegek kereseti viszonyai 432
26. ÚJ TÁRSADALOM - KÖZÖSSÉGI EMBER
Átalakul az ember. - A paraszti élet alkonya. - A bányásztársadalom rétegeződése. - Az értelmiség. - Kispolgári gondolkodás. - Nemzedéki problémák. - A vallás sorsa. - Szekták. - Erkölcsi élet. - A nő helyzete a társadalomban 448
27. KÉT VILÁG MÉRLEGE
Az írói felelősség. - Alapvetően megváltozott a helyzet. - Amit a nép és állama épített 1945-1959 között 477
Harmadik rész: A HAGYOMÁNY VILÁGÁBÓL
28. BÁNYÁSZHAGYOMÁNYOK
A gyűjtés fontossága és nehézségei. - A babona világából. - A bányamanó. - Ünnepi szokások. Borbála kultusz. - Egyéb ünnepek: május elseje, juniálisok 489
29. JEGYZETEK 513
Negyedik rész: ADATTÁR
30. IDŐRENDI TÁBLÁZAT
Várpalotára - azaz Bátorkőre, Pusztapalotára, Palotára vonatkozó fontosabb adatok. Okleveles emlékek. - A történeti, gazdasági és szellemi élet fontosabb adatai 543
31. NÉVSOROK
Családnevek és különféle névsorok az 1696-1789. közötti évekből 549
32. NEMZETSÉGTÁBLÁZAT
A Várpalotán birtokos Zichy-család nemzetségtáblázata. 16-20. század 557
33. DŰLÖ- ÉS HATÁRNEVEK, VÁROSRÉSZEK ÉS AKNÁK ELNEVEZÉSEI 558
34. SZÓTÁRAK
Idegen szavak szótára. - Idegen eredetű bányászkifejezések .. 562
35. FELHASZNÁLT IRODALOM
Várpalota történetére: múltjára, jelenére, szereplőire vonatkozó nyomtatott, kéziratos, valamint sokszorosított könyvek, tanulmányok, cikkek, feljegyzések, adatok, utalások jegyzéke 567
36. KÉPEK JEGYZÉKE 589
37. NÉV-, HELYSÉG- ÉS TÁRGYMUTATÓ 594

Szíj Rezső

Szíj Rezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szíj Rezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Várpalota Várpalota Várpalota Várpalota Várpalota Várpalota Várpalota

A borító kissé kopott, a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba