A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vissza a történelemhez...

Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára

Tartalom

Balogh András: A magyar külpolitika és a nemzetközi rendszer
(Reflexiók Balogh Sándor műveinek újraolvasásához) 7
Berényi Sándor: A magyar közigazgatás újjászervezése 13
Diószegi István: Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba (1941. június) 25
Erényi Tibor: Parlamentarizmus Magyarországon az 1945 előtti évtizedekben 31
Feitl István: A magyar ifjúság az 1960-as években 43
Föglein Gizella: A nemzeti kisebbségek jogállása Magyarországon (1945-1993) 57
Földes György: Kádár János és a nemzet (1956. november) 65
Földesi Margit - Szerencsés Károly:
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a Magyar Szabadság Párt 73
Fülöp Mihály: Az „új Potsdam" (A Bevin-terv és a Külügyminiszterek Tanácsa német béketárgyalásai) 81
Gergely Jenő: Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatáról (1920-1990) 93
Glatz Ferenc: Európaiság, nyitottság, nemzeti kultúra (A százesztendős Eötvös Kollégium) 103
Horváth Jenő: Magyarország olasz diplomaták szemével (1944-1948) 119
Hubai László: Nógrád-Hont vármegye képviselő-választási eredményei (1939-1947) 129
Hunyady György: A XX. század magyar történetének megítélése
a közgondolkodásban: a rendszerváltás tükröződése és hatása 143
Izsák Lajos: Polgári pártok Magyarországon (1944-1956) 155
Kállay István: Társadalmi szervezkedés Székesfehérvárott a XX. század elején
Kardos József : Legitimista gondolkodók az 1930-as évek derekán (Griger Miklós, Pethő Sándor) 171
Kende János: Adalékok egy könyv történetéhez (Ahogy én láttam...) 181
Kirschner Béla: A Földművelésügyi Minisztérium 1918. novemberi földreform-értekezletéről 187
Kis Aladár: Másként is lehetett... (Emlékek és gondolatok Budapest
1942. szeptember 4-i és 9-i szovjet bombázásáról) 197
Kisfaludy Gyula: A Gazdasági Főtanács megalakulása 205
Korom Mihály: A Rákosi-uralom legfőbb törvénysértő szerve és fő felelősei 217
Krausz Tamás: Az oroszországi rendszerváltó történetírás csapdája 229
Nagy József: Vázlat a parasztság gazdasági és társadalmi helyzetének vizsgálatához az 1950-es években 241
Németh József: Iparpolitika és mérnökképzés kezdetei Magyarországon 253
Polányi Imre: Mester és tanítvány (A. Hlinka és J. Tiso) 261
Pölöskei Ferenc: A földreform a pártok, politikai irányzatok programjaiban (1919-1944) 269
Pritz Pál: A Haushofer-jelenség 279
Romsics Ignác: Az 1945 és 1948 közötti magyar történelem a magyar historiográfiában 293
Ságvári Ágnes: A centralizáció és konfrontáció történeti-gondolati előzménye 301
Salamon Konrád: A népi gondolat politikai erővé válása 311
Sípos Levente: A magyar nőmozgalom történetéről (1944-1956) 321
Sípos Péter: A magyar társadalom fejlődésének új feltételei a második világháború előestéjén és a háború időszakában (1938-1945) 331
Szabolcs Ottó: A magyar értelmiség két világháború közötti munkanélküliségének történetéhez 341
Szakács Sándor: Az első „ötéves" terv és „elfolyási csatornái" 351
Székely Gábor: A politikai pártok társadalmi bázisáról 369
Szilágyi Péter: A jog és a magyar átmenet 377
Vida István: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány átalakítása 1945 júliusában és a szovjet diplomácia 389
Balogh Sándor munkáinak összegyűjtött bibliográfiája. (Összeállította: Föglein Gizella) 419
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vissza a történelemhez...
Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba