Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felelősség és szankció a jogban

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A jogi norma szerkezetében hagyományosan elismert elem - a hipotézis és a diszpozíció mellett - a szankció. Habár tudunk olyan normákról, amelyek nélkülözik a szankciót, ezeket mégis inkább... Tovább

Tartalom

KIRÁLY TIBOR: Előszó .................................... ... 9
BIHARI MIHÁLY: A felelősség jogelméleti kérdései .......... ......... 11
I. Bevezetés ......... ............... ...... ... 11
II. Felelősség - determináció - kauzalitás ... ... ...... 14
III. Az objektív és a szubjektív magatartásirányítási rendszer ... 26
IV. A jogi felelősség elméleti alapjai ... ............... 44
SZILÁGYI PÉTER: A jogi felelősség alapja - avagy mire jó a felelősségelmélet? ... 57
I. A jogi felelősség alapja, mint probléma és megoldásának
módszertani előfeltevései ........................ 57
II. Az ún. mérsékelt determinista koncepció „de lege ferenda"
társadalmi funkciója ............ .............. 72
III. Az ún. mérsékelt determinista koncepció „de lege lata" társadalmi funkciója.............................. 96
IV. Az ún. következetes determinista koncepció „de lege ferenda" társadalmi funkciója ..................... 99
V. Az ún. következetes determinista koncepció „de lege lata"
társadalmi funkciója ... ..................... ... 106
VI. összegezés ... . ... 107
VIGH JÓZSEF: A determinizmus elvének érvényesítése a büntető felelősségre
vonásban ...... ... ... ........................ 109
I. Fogalmi és elméleti alapvetés ..................... 109
II. A büntetés célja és alapelvei ..................... 127
GYÖRGYI KÁLMÁN: A magyar büntetőjog szankciórendszerének fejlődése a felszabadulás után..................... ............ ... 151
I. A büntetőjogi szankciórendszer állapota a felszabadulást követő években.............................. ... 152
II. A Büntető Törvénykönyv új általános része és a szankciórendszer reformja ............ ............... 162
III. Az 1961. évi Büntető Törvénykönyv büntetési és intézkedési
rendszere ................................. 178
IV. A szankciórendszer novelláris továbbfejlesztése és az új
Büntető Törvénykönyv előkészítése.................. 194
TAUBER ISTVÁN: Az erkölcsi felelősség, a büntetőjogi felelősség, a társadalom felelőssége a deviáns magatartásokért ... ..............213
I. Az erkölcs, az erkölcsi felelősség, deviáns magatartások ..213
II. A bűnözés .............................. ..220
III. Az alkoholizmus......... ....................227
IV. Az öngyilkosság .............................234
MEZEY BARNA: A magyar feudális büntetőjogi felelősség a XVIII. század első évtizedeiben ... ... ... ... ...241
I. A feudális büntetőjogi felelősség főbb jellemzői..................241
II. Jogellenesség, felelősségre vonás és beszámítás..................245
III. Szankciók ..................................................................254
ASZTALOS LÁSZLÓ: Szankció és felelősség a polgári jogban ... ... ........................263
I. Bevezetés...........317
II. A jogi norma szerkezete és a szankció................269
III. A jogi norma és a szankció realizálódása a jogviszonyban 281
IV. A polgári jogi felelősség általában....................................290
V. A polgári jogi felelősség feltételei és fokozatai ..................295
VI. A polgári jogi felelősség következményei ........................308
VII. Befejezés ..................... ........................313
LENKOVICS BARNABÁS: A környezetszennyező magatartások polgári jogi szankciói ... 317
I. Válaszúton a civilizáció ................................................317
II. A környezetvédelmi jog komplexitása ..............................320
III. Reagálás felelősségi eszközökkel ............... ... 321
IV. A nem kártérítési szankciók hatékonyabbak........................326
V. Új megoldások is szükségesek..........................................330
VI. Eljárásjogi kérdések......................................................333
VII. Válaszúton a jogtudomány ..........................................337
BÓNIS GABRIELLA: A nem vagyoni kár a magyar jogban ....................................339
I. Az erkölcsi kár első ízben való bevezetése........................340
II. Az eszmei károkért járó kárpótlás eltörlése ..................342
III. Az általános kártérítés ................................................343
IV. Az eszmei kár és kárpótlása ............... ............346
V. A nem vagyoni kár és az általános kár elhatárolása............351
VI. Az eszmei kár és a biztosítás ... ............... 352
VII. összefoglalás ... ...... .......................................354
PRITZ ÉVA: A vállalati morál és a vállalat jogi felelőssége ......... 357
VALKI LÁSZLÓ: Szankció a nemzetközi jogban........................ 377
TAKÁCS IMRE: A miniszteri felelősség ........................... 401
I. Bevezető megjegyzések ............... ......... 401
II. Történeti és összehasonlító elemzés ... ..............................402
III. A miniszteri felelősség hatályos szabályozása ..................407
IV. Záró gondolatok............................................................411
TÓTH JÁNOS: Szankció és felelősség a pénzügyi jogban ..............................413
I. Bevezetés ... .................. ........................413
II. A pénzügyi jogi szankciók rendszere ..............................415
III. A pénzügyi jogi szankciók általános vonásai........................428
IV. Felelősség a pénzügyi jogban..........................................431
V. A pénzügyi jogi felelősség általános jellemzése..................444
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem