A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Apáczai Csere János emlékezete

"Én gondolkodom, azért vagyok"/Válogatás 350 év Apáczai-irodalmából/A budapesti "Ego cogito ergo sum"-konferencia előadásai (2003. november 13.) Apáczai doktori értekezésének fordításával

Tartalom

ADY ENDRE: Magyar Messiások 5
Áprily Lajos: Tavasz a házsongrádi temetőben - Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének 5
Lászlóffy Aladár: Házsongárd; A legszebb síremlékkel felérő költemény 7
GYALUI FARKAS: János és Aletta 11
SZABÓ MAGDA: A nagy hegyen - Apáczai Csere János emlékezete 13
BAN IMRE: Az írói életpálya és a „Magyar Encyclopaedia" 21
BENKO SAMU: Századokat egybekötő emlékezet - Apáczai Csere János születése 300. évfordulójára 32
NÉMETH LÁSZLÓ: Bethlen Miklós 39
BETHLEN MIKLÓS: Tanulásomról, 1652-1659 - Keresztúri, Bisterfeld, Basirius, Apáczai 46
JANKOVICS JÓZSEF: Apáczai tanítása Bethlen Miklós műveiben 53
PÁPAI PÁRIZ FERENC: Apáczairól 55
CZVITTINGER DÁVID: Apáczai János 56
JÖCHER, CHRISTIAN GOTTLIEB: Compendiöses Gelehrten-Lexikon 56
BŐD PÉTER: Apátzai Csere János 57
WESZPRÉMI ISTVÁN: Apátzai Csere János 59
HORÁNYI ELEK: Apátzai Csere János 60
BENKŐ JÓZSEF: Apátzai Csere János 61
ADELUNG, JOHANN CHRISTOPH: Jöcher Gelehrten Lexikonjának kiegészítése és
folytatása 62
WALLASZKY PÁL: Apáczai 63
KATONA ISTVÁN: Apátzai János 64
PÁPAY SÁMUEL: A magyar literatúra esmérete 64
ARANY JÁNOS említése Apáczairól 65
BÁN IMRE: Apáczai Csere János - Csere vagy Cseri? Ifjúi évek 66
ERDÉLYI JÁNOS: Apácai Csere János ösmertetése 69
SZILÁGYI SÁNDOR: Basirius és Apáczai 71
TOLDY FERENC: A bölcsészeti s enciklopédiái irodalom kezdete - Apácai Csen János 74
HORVÁTH CYRILL: Egy nagy és eredeti törekvés 76
KREMMER DEZSŐ: Apáczai Cseri János nyelvezete általában 77
BEÖTHY ZSOLT: Descartes egyik legelső tanítványa 79
NEMÉNYI IMRE: Apáczai nemes egyénisége és erdélyi kultusza 80
A háromszázadik évforduló küszöbén - A kolozsvári Ellenzék Apáczai-összeállítása, Imre Sándor, Gyalui Farkas, Sulyok István, Makkal Sándor, Áprily Lajos, Moher Károly, Kovács Dezső, Mécs László, Vásárhelyi János, Bethlen Miklós, Kristóf György írása, (hasonmás) 82
MOLTER KÁROLY: Logikátska 90
TAVASZY SÁNDOR: Apáczai Cseri János szemelyisége és világnézete 91
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF: Magyar cartesianusok 92
SZERB ANTAL: „Övé gondolatnak kibeszélő nyelve 95
VAJTHÓ LÁSZLÓ: Állítólag a Marosba dobták 97
BISZTRAY GYULA: Apácai Csere János 98
BÁN IMRE: Apáczai Csere János - Előszó, Nyelv és stílus a Magyar Encyclopaediában (hasonmás); Apáczai-adatok a XVIII. századból 101
VITA ZSIGMOND: „A szívélyes lángész" - Döbrentei Gábor kiadatlan esszéje és az erdélyi romantika Apáczai-kultusza 120
BENKŐ ANDRÁS: Apáczai Csere János magyar nyelvű zeneelmélete 121
B1NDER PÁL-VOGEL SÁNDOR: Apáca és Apáczai Csere János 125
CSETRI ELEK: Gazdasági kérdések Apáczai műveiben 127
FEKETE CSABA: Apáczai utolsó hitvitája Veres Ferenc jezsuitával 130
BENKŐ LORÁND: Az anyanyelv szerepe Apáczai műveltségeszményében 131
SÜTŐ ANDRÁS: Erdélyi Prométheusz 133
PÁSKÁNDI GÉZA-SZILÁGYI ISTVÁN: Levélváltás egy első kiadású „Encyclopaedia"-példányról 134
SZÁSZ JÁNOS: Az Apáczai-modell 136
ILLÉS ENDRE: A példa 138
FÉJA GÉZA: Az „árva gyerek" legendája 141
BALÁZS JÁNOS: Apáczai enciklopédiája nyelvbölcseleti szempontból 143
VOIGT VILMOS: Apáczai Csere János magyar szemiotikája 144
V. ECSEDY JUDIT: A Fehérvári Akadémia tanárainak munkássága 145
SEBESTYÉN MIHÁLY: Adalékok Apáczai Csere János könyvtárának rekonstruálásához (hasonmás) 147
VISKOLCZ NOÉMI: A tankönyvkiadás programja 156
BÁLINT ISTVÁN JÁNOS: A meztelen nyelv 157
APÁCZAI CSERE JÁNOS: Versek - „Nézd meg a múzsák őseit..."; „Lámpást s fáklyákot..." (Bán Imre és Weöres Sándor magyarázatával); „Lát az elő, mozdít"; „Komáromi Csipkés Györgynek" 160
Versként tagolható helyek: „Ha mellyedben vagyon..."; „Az csillagok járásit..."; „Eső leszen ha az..."; „A fülemüle..." (kommentár: Bán Imre, K.S.I.) 163
HEREPEI JÁNOS: Apáczai betegsége és halála 165
Halotti versek Apáczairól, 1660: „Mint az erős gyökerű tölgy..." (Porcsalmi András); „Aki elolvasod..." (Mogyorósi Elek) Tóth István fordításai 167
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Könyv és koponya (Martinelli Jenő és Gy. Szabó Béla
Apáczai-ja) 168
„ Ego cogito ergo sum - Én gondolkodom, azért vagyok " - A Magyar Irodalomtörténeti Társaság konferenciája Apáczai Csere János gyulafehérvári székfoglaló beszéde elhangzásának 350. évfordulója alkalmából, Budapest, 2003. november 13.
BENKŐ SAMU: Köszöntő 183
KÖPECZI BÉLA: Apáczai és Descartes 186
LACZHÁZI GYULÁ: A szenvedélyek elmélete Apáczai Csere János enciklopédiájában 189
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Descartes magyarországi katonáskodása 196
KISS FARKAS GÁBOR: Teológiai disputáció „Az első emberpár hitehagyásáról" - Apáczai doktori értekezése és magyar fordítása 202
SZENTPÉTERI MARTON: Apáczai és Alsted 225
JANKOVICS JÓZSEF: Mester és tanítvány - Apáczai és Bethlen Miklós 230
JUHÁSZ DEZSŐ: A romániai nyelvatlasz mint a hagyományos kultúra és az erdélyi népnyelv enciklopédiája 233
NAGY LEVENTE: Apáczai és egyetemtervezete 238
ERDŐKERTESI KUN ÁGNES: Apáczai Csere János a német közvéleményben és a Sartori-kérdés 245
KISSNÉ KOVÁCS ADRIENNE: Apáczai tanítása a középiskolában 251
Magyar nyelvű tudományosság a XVI-XIX. században - A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanácskozása Keszthelyen a Festetics-kastélyban, 2003. november 14.
BENKŐ SAMU: Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai - Bevezetés 257
KULCSÁR PÉTER: Fejér György 265
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Szép János 270
A szerkesztő utószava 278
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem