A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június

Tizenötödik folyam, I-II. füzet/Jelen kettős füzethez három autotypiai melléklet van csatolva

Szerző

Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 162 oldal
Sorozatcím: Magyar könyv-szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 3 autotypiai melléklettel. Az oklevelek eredeti nyelvükön találhatók meg a füzetben. Nyomtatta Hornyánszky Viktor nyomdája, Budapest.

Fülszöveg

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt 1876-ban folyóiratot indított meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni.
E folyóirat a jelen évben XV. folyamába lép.
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó értekezéseket és az újabb fölfedezésekről szóló értesítéseket, ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Figyelemmel fogja kísérni a külföldi könyvtárakban létező hungaricákat, s tudomást vesz a külföldi bibliographia hazánkat érdeklő nevezetesebb mozzanatairól. Ezenkívül külön rovatban ismertetni fogja a külföldi könyvtárak mozgalmait és nevezetesebb vívmányait. Továbbá összeállítja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes jegyzékét.

Tartalom

Fraknói Vilmos: Mátyás király leveleinek új kiadása 1-10
Schönherr Gyula: Középkori iskolázásunk történetéhez 11-20
Szilágyi Sándor: A Báthori-biblia történetéhez 21-22
Illésy János: A kassai szent Erzsébet-székesegyház 1606-ik évi könyvtára 23-28
Csontosi János: Könyvbuvárlatok Ausztriában 29-41
Ráth György: A legelső nagyszombati nyomtatvány 42-47
Kovács Nándor - Fejérpataki László - Dr. Csánki Dezső - Csontosi János :
Adatok a hazai könyvtárak történetéhez 48-53
Csontosi János: Diomedes Carafa: De instituone vivendi ad Beatricem reginam Hungariae. 54-86
Kemény Lajos: A kassai nyomdászat XVII. századbeli történetéhez 87-91
Erdélyi Pál: A "Virágos kert" czímű kézirat a Nemzeti Múzeum könyvtárában 92-103
Horváth Ignácz: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez 104-105
Hodinka Antal: Erdélyben és Oláhországban megjelent ó-szláv nyomtatványok 106-126 Láng Jágó: Magyar orvostudományi szaklapok a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 127-135
Széll Farkas: Ujabb adalékok Komáromi Csipkés György bibliájához 136-145
Vegyes közlemények
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáráról 146-162
A Landrecht-Buch egy 1430-ik évi példánya a kassai városi levéltárban. Adalék Gutgesell Dávid bártfai nyomdász 1579-ik évi ismeretlen naptárához. Schönherr Gyula: Ismeretlen Mátyás-korabeli leveleskönyv Darmstadtban. Ligeti Antal halála. A Corvina külföldi maradványai érdekében. Lengyelországi könyvbuvárlatok. A múzeumi könyvtár nevezetesebb szerzeményei 1889-ben. A porosz közoktatási miniszter rendelete a könyvtárak közti könyv- és kéziratkölcsönzések tárgyában. Néhai Pesty Frigyes irodalmi hagyatéka. Mátyás király halálának 400-ik évfordulója. A Magyar Könyvszemle.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június Magyar Könyv-Szemle 1890. január-június

A könyv gerince vászonnal pótolt. A lapélek egyenetlenek.

Felvágatlan példány.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba