A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Könyv-szemle 1892/1893.

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának közlönye - Új folyam első kötet

Szerző

Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 403 oldal
Sorozatcím: Magyar könyv-szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatóak. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája nyomása, Budapest. Néhány kihajtható melléklettel illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

1. ÉRTEKEZÉSEK, ÖNÁLLÓ KÖZLEMÉNYEK.
Acsády Ignácz: A dicalis összeírások gyűjteménye az orsz. levéltárban 195
A Magyar Könyv-Szbmle új folyama 1
Dr. Áldásy Antal: Olaszországi történelmi kutatások 240
Fejérpataky László: A Gutkeled biblia 5
Fraknói Vilmos: Az új vatikáni könyvtár 236
Horváth Ignácz: A külföldi irodalom magyar vonatkozású termékei az
1892-ik évből 290
A Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtár ősnyomtatványainak jegyzéke. (I. közlemény.) 130
Lehrs Miksa: A budapesti egyetemi könyvtár XV. századbeli ritka rézmetszete. (Egy melléklettel.) Az eredeti német kéziratból fordította Kudora Károly . . . . . . . . .. 191
Magyar Könyvesház. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.)
I. Magyar nyelvű nyomtatványok. (Közlik: Hellébrant Árpád,
dr. Hodinka Antal, Sch. Gy. és Széli Farkas.)
II. Idegen nyelvű hazai nyomtatványok. (Közlik: Hellébrant
Árpád, Ráth György, Varja Elemér.) 217
Pauler Gyula: A magyar királyi országos levéltár 122
Ráth György: Pilcz Gáspár és ellenfelei. (Adalékok a hazai kryptokálvinizmus hitvitázó irodalmához.) 28
Schönherr Gyula: A boroszlói levéltári lelet magyar vonatkozásai . . 277
Dr. Schrauf Károly. A bécsi egyetem középkori magyar anyakönyve.
(Két melléklettel.) 22
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György udvari iskolái történetéhez ... 91
Szily Kálmán: Magyarországi György mester arithmetikája 1499-ből.
(Három hasonmással.) 86
Dr. Thim József: Az 1848/49. magyarorsz. szerb felkelés tört. irodalma 102
2. TÁRCZA.
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az 1891/92-ik munkaévben . . 320
A M. Tud. Akadémia könyvtárának állapotáról az 1892. évben . . . 833
Dr. Ferenczi Zoltán. Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárának
1891/92. évi állapotáról az egyesület közgyűléséhez 334
- Jelentés a kolozsvári m. kir. Ferencz-József-tudomány-egyetem
könyvtárának 1891/92. évi állapotáról 338
Reizner János: Jelentés a szegedi Somogyi-könyvtár 1891/92. állapotáról 340
Szilágyi Sándor: Jelentés a budapesti m. kir. tudomány-egyetem könyvtárának rendezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1892-ben 328
Szinnyei József: Jelentés a M. N. Múzeum könyvtáráról 1891/93-ban 302
3. SZAKIRODALOM
Dr. Áldásy Antal: Die Handschriften in Göttingen. 1. Universität-Bibliothek. 369
Décsényi Gyula: A m. kir. József-műegyetem könyvtárának czímjegyzéke 362
D. Gy.: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok viselt dolgairól 363
Erdélyi Pál: Bibliotheca Zrinyiana 353
Dr. Ferenczi Zoltán: A könyvtárak berendezésről 365
Hellebrant Árpád: Kudora Károly, Könyvtártan 345
Horváth Sándor: A győri püspöki papanevelő-intézet könyvtárának czímjegyzéke 357
Kollányi Ferencz: Vetus Hymnarium eclesiasticum Hungariae, cura et impensis Josephi Dankó 350
Folyóiratok Szemléje 371
4. VEGYES KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Könyv-Szemle új folyama (Schönherr Gyula) 376
Változások a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában 377
A M. N. Múzeum könyvtárának gyarapodása és forgalma az 1892. évben
A Magyar Tud. Akadémia új főkönyvtárnoka 378
A M. Nemzeti Múzeum ügye az országgyűlésen
Múzeumok és könyvtárak a vidéken
Müller Miksa ajándéka 379
A legnagyobb könyvtárak
Pap János budai könyvárus végrendelete 1509-ből
A papir ára Kassán 1533-ban 380
Hornus cometa
A chicagoi könyvtári világ-kongresszus
Bél Mátyás V. kötetének új kiadás 381
1848/49-iki iratok a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában
Erdélyi iskolai könyvek bibliografiája 382
Adalékok az 1848/49-iki szerb felkelés irodalmához
Hibaigazítás
Név- és tárgymutató 383
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893. Magyar Könyv-szemle 1892/1893.
Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba