A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági Szemle 1983/1-4.

XIV. évfolyam 1-4. szám

Előszó

A gépipari vállalatok helyzete 1981-82-ben - az ipar átlagát nézve - közepesnek volt mondható. Voltak ugyanis lényegesen rosszabb helyzetű iparágak, ahol a vállalatok jelentős része válságos... Tovább

Tartalom

1. szám:
Polonkai János: A gépipari vállalatok helyzete és felkészülése a 80-as évekre 7
Zányi Jenő: A gyógyszeripari vállalatok helyzete mai feltételeink között 16
Fülöp Sándor: Helyzetkép a 80-as évek elejéről a textilipar szemszögéből 25
Beck Tamás: A minőség és a vezetés kapcsolata 32
Chernenszky László: Exportgazdaságosság és -jövedelmezőség az iparban
1980-81-ben 39
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Tudományos ülésekről 56
Szeminárium a gépipari specializáció és szervezet kérdéseiről 59
Az innováció feltételeinek javításával kapcsolatos szabályozási feladatok 63
Holding, tröszt, felügyelő tanács 66
Az új francia gazdaságpolitika fókusza: az iparfejlesztés 74
A gazdaságirányítási eszközök megválasztásának problematikája 77
A gazdasági növekedés és az energiaszükséglet az NDK gazdaságában 84
Új vonások a szovjet ipari és kereskedelmi vállalatok kapcsolatában 87
Új döntési módszerek a tőkés vállalatok vezetésében 93
Nyugatnémet vizsgálat a második gazdaságról 97
Tudományos fokozatok 101
SZAKIRODALOM
Susánszky János: A racionalizálás módszertana 103
Schweitzer Iván: A vállalatnagyság 105
E. J. Mishan: Költség-haszon elemzés. Cost-benefit analysis 110
H. Kahn új könyve a jövőről 113
Két szovjet tervezési szakkönyv 115
Új könyvek 117

2. szám:
TANULMÁNYOK
A műszaki fejlesztés távlati főirányai (OMFB-tanulmány) 7
Deák János: Az iparvállalatok teljesítmény- és exportösztönzésének tapasztalatai a legutóbbi években 29
Gálik László: A normativitás érvényesülése a gazdaságirányításban 40
Botos Balázs: Iparpolitikai viták az Egyesült Államokban 59
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Ankét a vállalati gazdasági munkaközösségek tapasztalatairól 71
Felmérés a vállalatok középtávú tervezéséről 74
ILO-útmutató vállalkozóknak 78
Nemzetközi áttekintés az iparcikkexport ösztönzésének módszereiről 82
Népgazdasági programok a Szovjetunióban 85
Javaslat az ágazati irányítás fejlesztésére a Szovjetunióban 91
A kombinátokra épülő irányítási rendszer az NDK-ban 94
A kisvállalatok Csehszlovákiában 98
EGK-tanulmány a technológiai változások tendenciáiról 103
Módszerek az általános költségek csökkentésére 107
SZAKIRODALOM
Két új UNIDO-kiadvány 111
V. J. Jaremenko: Strukturális változások a szocialista gazdaságban 115
W. J. Baumol: Az állami és a magánvállalatok a vegyes gazdaságokban 118
Könyvek Japánról - amerikai szemmel 119
Új könyvek 121

3. szám:
TANULMÁNYOK
Lendvai István: Kisvállalatok Kanadában 7
Fodor László: A strukturális alkalmazkodás és a visszafejlesztés dilemmája 19
Huszár Józsefné: Az ipari beruházások szerepe a strukturális alkalmazkodásban 33
Borszéki Zsuzsa: A központi fejlesztési program mint struktúrapolitikai eszköz 45
Berkó Lilli: Az iparvállalatok külkereskedelmi joga mint a strukturális alkalmazkodás eszköze 62
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Műhelyvita a strukturális alkalmazkodás eszközrendszeréről 76
Erősáramú termékek ráfordításainak nemzetközi összehasonlítása 79
Ütemesség az iparban (veszteségek, tartalékok) 85
UNIDO-konferencia a fejlődő országok iparfejlesztési kilátásairól 89
Világbank-tanulmány az iparirányítás jugoszláv rendszeréről 95
Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése a KGST-országokban 101
Termelékenység-összehasonlítási módszer az-NDK-ban 104
A japán kihívás egyik eszköze: minőségi körök működése 108
Az üzemek életciklusa 113
Az Ipari Minisztérium ipargazdasági-szervezési intézetei 116
Tudományos fokozatok 124
SZAKIRODALOM
Simon György: Gazdaságpolitika és gazdaságfejlődési törvényszerűségek 126
R. Rothwell - W. Zegveld: Innováció és gazdaságpolitika 129
Termelékenységgel foglalkozó könyvekről röviden 132
Új könyvek 135

4. szám:
Bokor János: A felügyelő bizottságok és az igazgató tanácsok szerepe az irányításban 7
Voszka Éva: Az 1980-83-as vállalati szervezeti változtatások előkészítése 15
Kikker Lajos: Egy önállósult vállalat tapasztalatai 24
Varga Sándor: A döntési hatáskörök megoszlásának korszerűsítése az iparvállalatoknál 31
Szilágyi Sándor: Az üzemi demokrácia helyzete és fejlesztése iparunkban 39
Aubrey Silberston: Az állami vállalatok irányítása Angliában 55
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 55
Az engineering tevékenység kibontakoztatása 58
KGST-intézet ajánlásai vállalatkomplexumok irányítási rendszerére 63
A vállalaton belüli önálló elszámolás a Szovjetunióban 67
A kombinátok és üzemeik kapcsolata az NDK-ban 71
A divizionális irányítás a nyugatnémet iparban 74
Az ipar és a kereskedelem kapcsolata az osztrák gazdaságban
Vállalati stratégiák a hanyatló iparágakban 83
A kisvállalatok problémái egyes tőkés országokban 86
SZAKIRODALOM
Horváth László - Csath Magdolna: Stratégiai tervezés. Elmélet és gyakorlat 91
D. E. Hussey: A tőkés vállalati tervezés gyakorlata 95
A fejlett szocializmus gazdaságirányítási rendszere 98
Új könyvek 103
Az ipari szervezetről az Ipargazdasági Szemlében megjelent közlemények jegyzéke (1970-1983) 105
Az Ipargazdasági Szemle 1983. évi számainak tartalomjegyzéke 111
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági Szemle 1983/1-4. Ipargazdasági Szemle 1983/1-4. Ipargazdasági Szemle 1983/1-4.

A kötetek gerincei kissé kopottak, töredezettek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba