766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Primitív és kultúrvallások, iszlám és buddhizmus/Zsidóság és kereszténység (rossz állapotú)

A világ vallásai I-II.

Szerző

Kiadó: Dante Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím: A világ vallásai
Kötetszám: 1-2
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: A köteteket fekete-fehér szövegképek és műmellékletek illusztrálják. Nyomtatta Biró Miklós könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

A világ vallásai
I.: Ez a könyv a vallás csodálatos világát tárja fel és írja le.
A vallás az emberiségnek az az örökké megújuló törekvése, hogy e világ anyaga és kézzelfogható valóságai mögött... Tovább

Tartalom

I. kötet
A vallás világa1
Mi a vallás?1
A vallás megnyilatkozási formái5
Istenek5
Hitregék6
A hitregék istenei7
Szellemek10
Istentisztelet10
Varázslat11
Papok11
Hit és tan12
Élet a halál után12
A vallás közügy13
A vallás keletkezése13
A vallás fejlődése16
Vallási típusok17
Az egyetemes vallástörténet 150 éves17
Primitív vallások21
Sírok22
Áldozóhelyek24
Régies maradványok25
Fetisek, totemek26
Animizmus27
Hitregék27
Afrikai vallások30
A négerek30
A dinkák dala a teremtésről31
Az eve-vallás32
Tro-hit33
Adedze papjának az avatása34
Vuve ünnepe35
Halotti ünnepek állatok tiszteletére36
Jóslás36
Születés, halál36
A silluk vallás37
Nyikang tisztelete38
Az ajvogók38
Silluk királyok halála39
Ausztráliai és a szigettengeri népek vallása41
A maláji szigetek népei42
A batak vallás43
Hogyan lett a világ?43
Áldozatok44
Begu és tondi45
A pangulubalang készítése45
Papok, varázslók48
A pápuák vallása48
Pápua hitregék48
Tabu49
Areoi társaság49
A melanéziai szigetek népei50
Hogy él a halott?51
A mikronéziai népek53
Ázsiai vallások54
Ázsia népei54
A mongolok vallása54
A tatár kánok hite 55
Mongol istenek55
A szibériai népek56
Az ainuk vallása56
A madsuk vallása57
A császári disznóáldozat58
Az ural-altáji népek vallása59
A mordvák60
A moldva teremtéstörténet60
Nagy áldozatok62
A votjákok63
Keremettől félnek63
Sajtán kiűzése65
A cseremiszek65
Áldozó berkek66
A világraszóló istentisztelet66
A csuvasok vallása72
A jurak-szamojédek72
Az elejtett medve kiengesztelése73
Szent helyek és bálványok74
Test-lélek75
Samán76
A tunguzok76
Amerika őslakói78
Indián totemizmus78
A huronok halprédikációja79
Indián hitregék79
Indián másvilág81
Az ijka-indiánok vallása82
A mexikói és perui napvallások84
Emberáldozatok87
Peru88
Az uitotok vallása90
Az eszkimók vallása91
A lelkekben való hit91
Halál, másvilág92
Szellemek93
Teremtésmondák93
Angekok94
Amulettek95
Titkos szövetségek96
Az egboe rend97
A Yeve-szövetség97
A görög misztériumok99
Isis kultusza99
Az asszasinek társasága100
A cakta-szövetség100
A thuguk társasága101
A keleti kultúrnépek vallásai103
Az egyiptomi vallás103
A régi Egyiptom103
A napisten üdvözlése106
Isis és Osiris107
IV. Amenhotep reformációja109
A nagy naphimnusz110
A 104. zsoltár112
Templomok113
Halott-kultusz115
A boldogok szigete117
Babilon, Asszíria és Elam vallása119
Babilon és Asszíria119
Marduk120
Tammuz és Istar123
Gilgames-éposz124
Babiloni "zsoltár"126
Varázsszövegek127
Az eridui varázsformula128
Babiloni babona129
Az elamiták vallása130
A hethiták131
A kanaáni és a szíriai vallások134
A perzsa vallás137
Az ind vallás testvére137
Zaratustra élete139
Zaratustra reformációja140
Örök küzdelem a jóért!141
Tűzimádás142
Az utolsó parszik144
Mithras144
Mani élete145
A manicheizmus146
A kínai vallás149
A kingek149
A kínai államvallás150
Kungfutse élete153
Kungfutse beszélgetései155
A taoizmus158
Laotse159
Dsuang Dsi161
A Shinto164
A kamik és a mitama hit164
80 vagy 800 miriád isten165
Ősi templomok166
Istenhivatalnokok167
A shinto lényege168
Régi európai népvallások169
A görög vallás169
Régi görög vallás169
Homeros és Hesiodos istenei171
Dionysos-Backhos175
Tovább élő primitívségek176
Orpheus és misztériumai179
A vallásalapító Pythagoras180
Felvilágosodás181
Mi él tovább a görög vallásból?183
Az etruszk és a római vallás184
Az etruszkok vallása184
A római vallás187
Szakistenek188
Áldozatok190
Papok, jósok191
Új istenek192
Császárkultusz193
A római vallás vége194
A germánok vallása195
Az Edda198
Teremtés-mítosz199
A Baldur-mítosz201
Az istenek kalandjai203
A pogányság pusztulása205
A kelták vallása207
A balti népek és a szlávok vallása211
A finnek vallása213
A Kalevala világa213
Ukkó és a kisebb istenek216
Hazajáró lelkek216
Az észtek vallása218
A bölcs noid218
A pap lesz az ördög219
Peko tisztelete220
A halottak világa221
Hősök221
A magyar vallás223
A térítés223
Pogánylázadások225
A baskirok felkeresése226
Milyen volt a pogány magyar vallás?227
Samánizmus228
A moldvai magyarok pogánysága a 17. században230
A "Magyar mythológia"230
Visszaállítsuk-e a pogányságot?231
Az iszlám233
Az arabok vallása233
A dsinek és ghulok233
Arab hitetlenség234
A városi arabok234
Az iszlám előfutárai236
Mohammed és az iszlám236
Mohammed élete236
Mohammed Mekkában236
Mohammed Medinában237
Mohammed győz238
A Korán239
A hagyomány240
Az iszlám lényege241
Az idsma242
Birkavi kátéja242
A negyven hagyomány244
Az iszlám irányai245
Siiták245
A bahaizmus247
Az ahmedijja felekezet247
Szunniták248
Vahhabiták249
Szufik249
Akbar napvallása249
Az ind vallások és a buddhizmus251
A védák vallása251
A védák251
A védák istenei252
A védák mítoszai255
Az áldozatok255
A brahmánok256
A brahmanizmus257
Tat tvan asi258
A lélekvándorlás259
Az üdvösség útja259
Teológiai iskolák260
Brahma Samads262
A sikk vallás263
A dsainizmus265
A buddhizmus266
A Buddha-legenda267
Az élet szenvedés277
A nyolcágú út278
Kasina gyakorlat279
A hitvallás279
A Hinayana és a Mahayana279
A nyugati misszió281
Szent iratok281
Ceyloni buddhizmus282
Buddha-ereklyék283
A birmai buddhizmus284
A buddhizmus Sziámban285
A hindu vallás285
Tulasi Dása költeményei289
A lámák vallása291
Bon vallás291
A buddhizmus Tibetben291
Tsongkhapa292
A mai lamaizmus293
A lámák294
A dalai Lama295
Népvallás295
A papok szerepe296
A buddhizmus Kínában297
A japán buddhizmus299
Szekták303
II. kötet
A zsidó vallás3
A források3
Az ószövetség4
A törvény5
Történeti könyvek8
Próféták9
Az írások13
A kánon14
Targum, Midras, Misna, Talmud15
A zsidó vallás története18
A zsidó történet legfontosabb évszámai - A kezdet20
Mózes21
Mózes jelentősége24
A kanaanita vallás hatása alatt25
A próféták harca Jahu tiszteletéért25
Az új törvény27
A fogság29
A második reform30
A katasztrófa felé32
A kultusz33
A templom33
Áldozatok34
Az ünnepek35
A papság37
A vallásos élet és hit világa39
A körülmetélkedés39
tisztasági szabályok40
Más ismertető jegyek41
A hit világa42
Kinyilatkoztatás44
A messiási várakozások46
A tizenhárom hitágazat47
A zsinagóga zsidósága51
A jebi és a heliopoliszi szentély51
A zsinagógák52
Sma Israel55
A Semóne Esré56
A Kaddis58
A Kiddus59
Ima engesztelés napján59
Más szertartások61
A samaritánusok vallása62
Az esszénusok64
A rekabiták és a nazireusok64
Az esszénusok64
A therapeuták65
Az esszénusok a Krisztus-regényekben66
Farizeusok, szadduceusok66
A karaiták66
A falasák66
A Kabbala68
Gematria63
Notarikon69
Temura és zerúf69
A Sepher Jezira és a Zohar70
A Kabbala terjedése72
A kereszténység73
Az alapvetés75
Keresztelő János és Jézus Krisztus75
Keresztelő János76
Jézus Krisztus76
Az evangéliumok78
Egyénisége79
Hite és vallása81
Az evangélium lényege82
A hagyomány Krisztus képe84
Mi az új Jézus Krisztusnál?85
Jézus induktív vallásos gondolkozó86
Az induktív teológia jelentősége88
A tanítványok és Pál apostol90
A tanítványok90
A jeruzsálemi gyülekezet90
Pál apostol91
Az új irány92
Teológiája94
Ki alapította a kereszténységet?95
A teocentrikus és a christocentrikus teológia96
Marcion és Montanus97
A káosz százada97
Marcion97
A két isten98
Radikálisan szakít a zsidósággal98
Új szentírása101
Az ellenhatás102
Az egyház kánona102
A keresztény hitvallás és a dogmák kialakulása103
Közös front Marcion ellen104
A kereszténység eredete Marcion-ellenes világításban104
Marcion egyháza105
Montanus105
A gnosztikusok 107
A vallásos felvilágosodás és a hit elmélyítése107
A megváltás108
Gnosztikus szövegek108
A lélek himnusza109
A kereszténység harca a gnózissal112
Simon mágus113
Basilides113
Valentinus114
Ptolemaeus levele Flórához115
A gnózis hatása a kereszténységre115
Keresztény gnosztikusok116
A mandeusok116
Nagy Constantinus és Juliánus122
Keresztényüldözések112
A felszabadulás125
Csoda126
Constantinus adománylevele127
Hamisítvány128
Julianus128
Keresztényellenes intézkedései129
Tollal a kereszténység ellen130
A pogányság megreformálása131
Árius és Athanasius132
Ember, vagy isten volt-e Jézus Krisztus132
Krisztus istenítése 133
Az "apostoli" hitvallás134
A további fejlődés135
Arius 135
A nicaeai zsinat136
Athanasius137
A nicaea-konstantinápolyi hitvallás138
Az u. n. athanasiusi hitvallás139
A szentháromság-tan140
Az elágazódások143
A keleti ortodox egyház143
Jeruzsálem, Byzánc és Róma 143
A keleti és a nyugati egyház145
A végleges szakadás146
A konstantinápolyi patriárkátus és a nemzeti egyházak146
Az ortodoxia147
Kyrillos Lukaris148
A papság149
Szerzetesek és kolostorok151
Athos, a szent hegy köztársasága152
A kultusz153
A nagyhét Jeruzsálemben154
Az egyházi év155
A "liturgia"156
A misztériumok kiszolgáltatása157
A görög katolikus egyházak159
Az orosz szekták160
Raskolnikok161
Bespopovzy162
Chrysty162
Skopzok163
Molokánok és duchoborzok163
A stundizmus164
Tolsztoj és Dosztojekvszki164
A római katolikus egyház165
Semper eadem165
A katolikus egyház kialakulása166
A monarchisztikus gondolat167
A római püspökök élre kerülnek167
A pápaság követelményei168
A középkori pápaság169
Az egyházon kívül nincs üdvösség172
A tridenti hitvallás173
A pápaság az újkorban174
A katolikus egyház kormánya176
A bűn és a megváltás178
A katolikus egyház biblicizmusa179
Jézus Krisztus181
Jézus szent szíve182
Mária és a szentek tisztelete184
A szenttéavatás185
Az ereklyék186
Krisztus-ereklyék186
A képek tisztelete188
Legendák189
A szentségek190
Szentelmények193
A kat. vallástudomány193
Az egyházatyák194
Az irányítás a pápa kezében194
Elkülönülés más nézetűektől195
Az index196
A modernizmus ellen196
A szerzetesek197
Lelkigyakorlatok198
Az ókatolikusok200
Az ókatolikus hitvallás202
Középkori eretnekek205
A katarok207
A katarok mitológiája és hitélete207
Kipusztításuk208
A valdensiek209
Az eretnekség büntetése a máglya210
A valdensiek terjedése210
Az angol reformáció211
Vyelif János212
Sir John Oldcastle215
A lollardok alapelvei216
Husziták216
Yyclif hatása Husz Jánosra216
Husz JKános élete 217
Husz Konstanzban219
Prágai Hieronymus221
A calixtinusok vagy utraquisták222
A prágai egyesség223
Belső harcok223
Az új cseh-szlovák egyház224
A reformáció225
A reformáció igazi atyja Vyclif225
Az egyházi harcok szertelen élessége226
Luther Márton227
A német reformáció230
Luther jelleme232
Az ágostai hitvallású evangélikus egyházak234
A svájci reformáció240
Zwingli Ulrich240
Zwingli és Luther245
Kálvin János247
Genf reformációja249
A Servet-ügy250
A református egyházak251
Az új genfi egyházalkotmány254
Az anglikán egyház255
VIII. Henrik elszakad a római egyháztól255
Az államegyház256
A skót protestantizmus257
A kongregationalisták257
A reformáció oldalhajtásai259
A biblia és az élet259
A bibliások követelményei260
Az unitáriusok261
A magyar unitáriusok262
Tanaik és szervezetük263
A nyugati unitárizmus264
Unitáriusok Angliában és Amerikában264
A szombatosok265
A reakció menete265
Péchi Simon és az üldözések266
Angol szombatosok268
A herrnhuti testvérközösség268
Swedenborg és az új Jeruzsálem egyháza269
A baptisták271
Münster és az anabaptista királyság272
A mennoniták274
Angol és amerikai baptisták274
A campbelliták275
A baptisták Németországban és nálunk276
Az ócsai hitvallás277
Az adventisták279
A komoly bibliakutatók281
A nazarénusok282
A magyar hívők282
A methodisták283
John Weslley284
Mi a methodizmus287
Különlegességek289
Az irvingiánusok289
Az új apostoli gyülekezet291
A darbysták291
Vissza Jeruzsálembe!293
Joh. G. Rapp293
Kornthal293
A templom-társaság294
A "keresztény tudomány"295
Mary Baker296
A scientista világnézet296
Gyógyítások297
Zion egyháza298
Az üdv-hadsereg299
William Booth299
Alkotásai300
A mormon vallás303
Joseph Smith303
Mormon könyve304
A mormonok vándorlásai305
Az új mormon állam306
A mormon teokrácia306
A mormonok 13 pontja307
A Barátok Társasága311
Fox György311
Világmissziója313
Penn Vilmos313
A kvéker vallás314
Irányok317
Jelentősége317

Szimonidesz Lajos

Szimonidesz Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szimonidesz Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem