Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi kronológia

Általános és középiskolások számára

Szerző
Lektor

Kiadó: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-5961-13-8

Előszó

Hegeltől jól tudjuk, hogy a világ történelmiségében szemlélendő. Történelmileg, ahol egymásutániság van. Ez a kronológia.
Hogyan kinek készült ez a könyv? Mindazoknak, akik érettségizni fognak (az... Tovább

Tartalom

Ajánlás5
A történelem előtti kor (őskor)7
Emberelőd7
Hominidák (Előember)7
Homo7
Neolitikum8
Ókor9
Mezopotámia (Kr. e. IV-II. évezred)9
Egyiptom10
Hettiták11
Izrael12
Fönícia12
Asszíria13
A perzsák14
Az ókori India15
Az ókori Kína16
A helladikus kor17
Az archaikus kor Hellaszban (Kr. e. 750-492)17
A görög-perzsa háború (Kr. e. 492-449)19
Periklész - V. század20
A peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404)20
Hellenizmus21
Róma korai története (Kr. e. 753-510)21
Korai köztársaság Rómában (Kr. e. 510-265)23
Társadalmi küzdelmek23
Róma korai külpolitikája23
A Földközi-tenger medencéjének a meghódítása (Kr. e. 264-46)24
Reformkísérletek a köztársaság válságának a megoldására24
Az első trimvirátus (Kr. e. 60-49)26
Caesar egyeduralma (Kr. e. 48-44)28
Augusztus monarchiája, a principátus (Kr. e. 44-Kr. u. 14.)28
A császárkor30
A magyarok története az államalapításig34
Egyetemes történet a XI-XIII. században37
A Német-római Császárság a XI. században37
A keresztes hadjáratok39
Anglia XI-XIII. században40
Franciaország a XI-XIII. században40
Kelet-Európa a XI-XIII. században41
A mongol kánság41
Az Árpád-kor Magyarországon43
I. (Szent) István uralkodása43
A XI. század43
A XII. század44
A XIII. század45
Egyetemes történet a XIV-XV. században46
A nyugat-európai rendi fejlódés46
Közép- és Kelet-Európa47
Oszmán Birodalom48
Magyarország a XIV-XV. században49
Az Anjou-ház49
A Luxemburg-ház50
A Hunyadiak kora51
Európa és az Európán kívüli világ a XVI. században53
(Földrajzi felfedezések)53
A Reformáció és ellenreformáció55
Anglia57
Franciaország57
Német-római Császárság58
Lengyelország59
Oroszország60
Az iszlám világ61
Magyarország a XVI. században63
A Jagellók kora63
Az ország három részre szakadása64
A várháborúk65
A magyarországi reformáció kezdetei66
Az 1570-1580-as évek67
A tizenötéves háború67
Bocskai István mozgalma69
A XVII. századi Európa70
A harmincéves háború70
Franciaország72
Spanyolország72
Német-római Császárság72
Anglia és az angol polgári forradalom73
Skandinávia76
Lengyelország77
Oroszország78
Magyarország a XVII. században79
Erdély a század első felében79
A királyi Magyarország a század első felében80
Erdély a század második felében81
A királyi Magyarország a század második felében82
Európa a XVIII. században87
A felvilágosodás szülöttei87
Nemzetközi kapcsolatok89
Franciaország91
Nagy-Britannia92
A német fejedelemségek93
Szászország93
Bajorország93
Poroszország94
A Habsburg Monarchia95
Spanyolország96
Portugália97
Lengyelország97
Oroszország98
Az Egyesült Államok megalakítása100
Magyarország a XVIII. században103
A Rákóczi-szabadságharc103
Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba106
A francia polgári forradalom110
A forradalom közvetlen előzménye110
Az alkotmányos monarchia110
A girondista köztársaság112
A jakobinus diktatúra112
A thermidori köztársaság113
Nepóleon uralma Franciaországban115
A konzulátus időszaka115
Napóleon császársága115
A Szent Szövetség Európája118
A bécsi kongresszus118
Az ipari forradalom - technika és technológia118
Az ipari forradalom - politikai ideológiák120
Nemzetközi kapcsolatok122
Szent Szövetség-ellenes felkelések122
Európa a XIX. század első felében126
Nagy-Britannia126
Franciaország127
A Német Szövetség127
Oroszország128
Európán kívüli világ a XIX. században129
Az Egyesült Államok129
Latin-Amerika129
Kína130
Reformkor Magyarországon131
A kezdetek és a korai reformerek131
A harmincas évek - Széchenyi132
A negyvenes évek - Kossuth135
Az 1848-as európai forradalmak137
Franciaország137
Berlin137
Bécs138
Frankfurt139
Itália139
Forradalom és szabadságharc Magyarországon140
Nemzetközi kapcsolatok 1849 után145
A krími háború145
Az olasz egység létrejötte146
A német egység147
Polgárháború az Egyesült Államokban149
Magyarország 1849 és 1867 között151
A megtorlás151
Bach-korszak151
Az ellenállás151
Az emigráció152
A neoabszolutizmus átalakításának kísérlete (1859-1861)153
A kiegyezés154
Európa a XIX. század végén156
A balkáni háború156
A szövetségi rendszerek létrejötte157
Magyarország a dualizmus korában158
Pártok és kormányok a kiegyezés után (politikatörténet 1890-ig)158
A dualizmus válsága (1890-1914)160
Európa, 1890-1914163
Nemzetközi kapcsolatok163
Németország164
Anglia165
Franciaország165
Oroszország166
Az Osztrák-Magyar Monarchia166
Az első világháború167
Az első világháborút lezáró békerendszer173
Az 1917-es oroszországi forradalom és közvetlen következményei175
Németország179
Magyarország az első világháborúban180
Őszirózsás forradalom180
A Tanácsköztársaság182
A két világháború közötti Európa184
Nemzetközi kapcsolatok184
Nagy-Britannia189
Franciaország190
Németország190
Olaszország194
A spanyol polgárháború (1936-1939)195
Szovjetunió196
Amerikai Egyesült Államok199
Magyarország története a két világháború között201
Horthy hatalomra kerülése201
A rendszer konszolidációja202
Károlyi Gyula miniszterelnöksége206
Gömbös Gyula kormányzata206
Darányi Kálmán miniszterelnöksége208
Imrédy Béla kormányzata209
A második világháború211
A háború közvetlen előzményei211
A háború első szakasza - német sikerek212
A háború második szakasza - a Szovjetunió megtámadásától a fordulatig216
A háború harmadik szakasza - az antifasiszta kolaíció támadása218
A háború negyedik szakasza - a fasiszta hatalmak összeomlása220
Magyarország története a második világháború alatt227
Teleki Pál miniszterelnöksége227
Bárdossy László miniszterelnöksége229
Kállay Miklós miniszterelnöksége231
Sztójay Döme miniszterelnöksége234
Lakatos Géza miniszterelnöksége236
Szálasi Ferenc miniszterelnöksége237
Egyetemes történelem 1945-1969 között239
Nemzetközi kapcsolatok239
Amerikai Egyesült Államok251
Nagy-Britannia254
Franciaország257
Német Szövetségi Köztársaság259
Olaszország261
Japán263
Szovjetunió264
Kína268
Magyarország története (1944-1968)273
A magyarság fejedelmei és királyai288
Magyarország miniszterelnökei290
Erdély fejedelmei292
Az európai integráció legfontosabb eseményei293
Ajánlott és felhasznált irodalom295

Szincsák Tibor

Szincsák Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szincsák Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi kronológia
Állapot:
980 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba