820.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 611 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Nyomtatta a Révai-nyomda, Budapest.

Előszó

E korbeli novella- és regényirodalmunk történetének áttekintése csak úgy válhatik előttünk egészen világossá, hogyha először megrajzoljuk azt a kultúrális környezetet, amelyben íróink éltek, s... Tovább

Tartalom

I. A Bach-korszak
I. Haynau rémuralma, br. Geringer és Albrecht főherceg kormányzása. - Zsandárság és rendőrség. - Kellemetlen intézkedések. - A nemesség súlyos anyagi helyzete. - A polgárság. - Közigazgatás, a Bach-huszárok s az őket gúnyoló adomák. - Magyar tisztviselők. - Túlzott loyalitás. - Elégedetlenség, zaklatások. - Passiv resistentia. - Az 1859-i olasz háború és hatása. - Bach bukása, enyhébb politikai légkör. - A Kazinczy-ünnep. - A politikai fordulatot jellemző egyéb mozzanatok. - 1859 fontos fordulópont 1
II. Közlekedés: hajó, gyorskocsi, vasút. - Buda és Pest lakossága. - A Lánchíd, Alagút, csónakközlekedés, helyihajók, omnibuszok, bérkocsik. - Gázvilágítás, parkozás, a Színház-tér. - Építkezés, a házak számozása, boltok. - Az ipar. - Fogadók, kávéházak, vendéglők. - Bálok, egyéb mulatságok. - Kaszinók, társasélet, egyesületek. - Fürdői és kisvárosi élet 14
III. Képzőművészet: iskolák, képtárak:. - Műegylet, szobrászat, festészet. - Zene: a népies műdal, cigányzene, Hangászegyesület, dalárdák, a Filharmóniai Társaság. - Zeneszerzők, Liszt Ferenc. - Külföldi művészek Pesten. - Zenekritika, zeneműkereskedés. - A Nemzeti Színház operaelőadásai: magyar és külföldi operák. - Más operaelőadások. - Magyar és
külföldi operaénekesek. - A balett. - A N. Színház drámai műsora: magyar darabok, külföldi klasszikusok, középszerű, főként francia darabok. - Magyar színészek, külföldi vendégek. - A N. Színház épülete, személyzete, helyárai. - Panaszok a színház ellen. - A német színház 29
IV. Az írók üldözése. - Cenzúra. - Olvasóközönség. - Írói tiszteletdíjad. - Bajok magában, az irodalomban. - Irodalmi perpatvarok. - A műbírálat. - Három legjelesebb kritikusnak. - Kritika-ellenes hangulat. - A külföldi irodalmak ismertetése. - Lexikonok. - Irodalomtörténet. - Történelem. - Földrajzi munkák. - Népies irodalom. - Ponyvairodalom. - Ifjúsági irodalom. - Irodalmi társulatok. - Nyomdák. - Könyvárusok. - Könyvkiadás. - Líránk és verses epikánk. - Drámairodalmunk 53
II. Hol jelentek meg elbeszéléseink?
I. Politikai és szépirodalmi lapok, folyóiratok, zsebkönyvek, albumok s más időszaki vállalatok 1849-1852-ig: Hölgyfutár, Magyar Hírlap, majd Budapesti Hírlap, Figyelmező, Pesti Napló, Magyar Emléklapok és folytatásai, Csokonai Lapok, Katholikus Néplap, Népbarát, Remény, A falu könyve, Losonczi Phoenix, Romemlékek, Nagyenyedi Album, Családi Lapok, Értesítő, Budapesti Viszhang, Őrangyal 101
II. 1853-1855: Szépirodalmi Lapok, Délibáb, Divatcsarnok, Hetilap, Magyar Thalia, Szikszói Enyhlapok, Nők Könyve, Falusi Esték, Vasárnapi Újság, A magyar nép Könyvtára, A magyar nép Könyve, Részvét Hangjai, Magyar Sajtó, Család Könyve, Nefelejcs, Estike, Laczikonyha, Fáncsy-Album 116
III. 1856-1857: Kolozsvári Közlöny, Magyar Futár, Erdélyi Múzeum, Magyar Néplap, Emlény, Gyulai Árvízkönyv, A Nagy Tükör, Szépirodalmi Album, Napkelet, Nővilág, Magyar Posta, Kalauz, Győri Közlöny, Szépirodalmi Közlöny, Budapesti Szemle, Az én Albumom, Erdélyi Múzeum, Mátyás diák Könyvesháza, Peleskei Nótárius, Protestáns Népkönyvtár 126
IV. 1858-1859: Delejtű, Társalgó, Üstökös, Aradi Híradó, Kétgarasos Újság, Hírmondó, Bolond Miska Albuma, Remény, Kakas Márton Albuma, Szépirodalmi Album, Nefelejts, Szegedi Híradó, Képes Újság, Kolozsvári Színházi Közlöny. - Összegezés 133
V. Naptárak. - Novella- és regénytárak. - Önállóan megjelent regényei és novelláskötetek. - Regényíróink és novellistáink 139
A ROMANTIKA.
III. A francia romantikus regény.
A francia romantika hatása elbeszélő irodalmunkra a szabadságharc előtt. - A francia romantika főbb eszméi és jellemző vonásai. - A francia regényírók. - A francia romantikus regények alakjai, lélekrajzai leírásai, meséi, kedvelt indítékai. - Érzelgősség humor, irányzatosság, 'párbeszéd 147
IV. Jókai munkássága és népszerűsége.
I. Jókai munkásságának áttekintése 1850-1859-ig. - Minden egyes évben megjelent novellái, regényei, önálló kötetei, mit szerkesztett, hová dolgozott? 163
II. Jókai nagy népszerűsége. - Mit írtak munkáiról, termékenységéről, készülő munkáiról, külföldi fordításairól, életének körülményeiről? - Dicsérő és gáncsoló bírálatok 183
V. Jókai elbeszélései és regényei.
I. Jókai fejlődése. - Francia romantikus külföldi tárgyú elbeszélései: az európai tárgyú római, görög, francia, bécsi, olasz, spanyol, orosz, skót, dán, cseh, moldvai
történetek; az exotikusak: Óceánia, szíriai, perzsa, kínai, indiai, amerikai, afrikai, csendestengeri történetek; török-tárgyú elbeszélések, köztük A fehér rózsa, A janicsárok végnapjai s a Véres könyv. - Összefoglalás 197
II. Szadadságharci tárgyú elbeszéléseink Jókai előtt. - Ilyen tárgyú novellái: a Forradalom és csataképek. - Az önkényuralom kora elbeszéléseinkben. - Jókai: Egy bújdosó naplója s egyéb ilyen vonatkozású elbeszélései 236
III. A szabadságharc és a Bach-korszak többi elbeszélőink műveiben
IV. Jókai történeti elbeszélései. - Erdély aranykora. - A kétszarvú ember. - Törökvilág Magyarországon. - Novellái: az erdélyi tárgyúak, a magyarországi tárgyúak. - Jókai korrajza 291
V. Jókai jelenkori magyar-tárgyú elbeszélései. - A komoly-tárgyúak: a francia-romantikus modorúak, az értékesebbek, a jelentéktelenebbek, melyek igazán magyarok, s melyekben alig van magyar környezetrajz. - Humoros elbeszélései: az értékesek, a kisebb, adomaszerűek: magyar életet rajzolók s melyekben alig van magyar környezetrajz 315
VI. Jókai társadalmi regényei: Szomorú napok, Felfordult világ, A régi jó táblabírák. Az elátkozott család. Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán 325
VI. Jókai elbeszélő művészete.
I. Jellemrajzai, lélekrajzai és leírásai 353
II. Kompozíciója, világszemlélete, képzelete, elbeszélő módja 372
III. Humora és nyelve 394
IV. Hazafias küldetése az önkényuralom korában, erkölcsi hatása. - Világhíre. - A Jókai-féle magyar romantika.- Mivel fejlesztette tovább a magyar elbeszélést? 411
VII. Jókai hatása.
I. Fellengős stílusának utánzatai: patétikus felkiáltások és aposztrofálások, kérdések, eposzias ismétlések, reflexiók, ellentétek. - Ennek a stílusnak paródiái 419
II. Exotikus, török-tárgyú és ősmagyar-tárgyú novellák 429
III. Egyéb tárgyi hatások 439
IV. Humorának, humoros és komoly stílusának hatása. - Összefoglalás 448
VIII. A romantikus történeti elbeszélés.
I. A történeti regény és novella a szabadságharc előtt. - Br. Jósika Miklós munkáinak időrendi áttekintése. - Történeti regényei: Eszther, A nagyszebeni királybíró, A zöld vadász, A szegedi boszorkányok, A tudós leánya, A rom titkai, Jő a tatár, A rejtett seb, A két királynő, A hat Uderszki leány. - Társadalmi regényei: A gordiusi csomó, Pygmaleon, Egy magyar család a forradalom alatt. - Társadalmi novellái. - Lélek- és jellemrajzai. - Leírásai, - Korrajzai. - Szerkesztő módja. - Reflexiói. - Új szavai. - Stílusa. - Hanyatló népszerűsége 457
II. P. Szathmáry Károly élete és munksságának áttekintése. - Jósika, Jókai és a francia romantikusok tanítványa. - Regényei: Sirály, Samil, Magyarhon fénykora, Erdély vészcsillaga. Vetélytársak, Bethlen Miklós, Izabella. - Történeti novellái: erdélyi, magyarországi és külföldi tárgyúak. - Összefoglalás 490
III. A szabadságharc előtti írónemzedék folytatja működését. - Pálffy Albert: A fejedelem keresztleánya, Az ítélőmester leánya, A szebeni ház, víg történeti elbeszélései. - Remellay Gusztáv: Hunyadi János, A huszár és kedvese, oláh-, délszláv- s egyéb-tárgyú történeti novellái. - Dózsa Dániel: Komizs Ilona, Boronkai Margit. - Kőváry László. - Kelmenfy László. - Ney Ferenc: Matild és Olga. - Irinyi József: Dicső napok. - Királyi Fái: Szigetvár 1566-ban. - Ormós Zsigmond: A banya sziklája 512
IV. A történeti elbeszélés újabb művelői. - Jósika követői: Halmágyi Sándor: elbeszélések, Saphira. - Gr. Kálnoky Dénes: Karacsai Indár. - Jókai követői: Győry Vilmos, Vértesi Arnold elbeszélései. - Virághalmi Ferenc: A fegyverkovács. Törökvilág Győrben. - Ábrai Károly, Papp Miklós. - Kisebb, inkább műkedvelő írók: Paulikovics Lajos: elbeszélések, Hét
vár. - Szőllősy Benő, Pataky József, Válkay Imre, Sarkady István, Úrváry Lajos, Udvardy Vince, Kempelen Győző: Magyar önkéntesek. - Gaal Karolina: Egy síkert-őr Mátyás király korából. - A legkisebbek 538
V. A társadalmi elbeszélés művelőinek s a humoristáknak történeti elbeszélései. - A régiek: Degré Alajos: Salvator Rosa. - A művészekről és írókról írt novellák. Beőthy László novellái és Pugatscheffje, Kuthy Lajos, Bérczy Károly, Obernyik Károly, Császár Ferenc, gr. Lázár Kálmán, Komáromy Ferenc és Pompéry János novellái. - Az újak: Abonyi Lajos: Észak csillaga és novellái, Vadnai Károly, Szokoly Viktor s a többiek novellái. - Összefoglalás 580

Szinnyei Ferenc

Szinnyei Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szinnyei Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék)

A gerinc kissé kopott.

Állapot:
4.800 Ft
3.360 ,-Ft 30
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban I. (töredék)

A borító enyhén kopott, a borító, a lapélek és néhány lap foltos. Pár lap enyhén szakadt, a könyv kötése megtört.

Állapot:
4.800 ,-Ft
38 pont kapható
Kosárba