992.921

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szociológia 1975/1-4.

Az MTA szociológiai bizottságának folyóirata

Tartalom

1975/1.
VIII. Szociológiai Világkongresszus
A kongresszusról általában (Kulcsár Kálmán)
A tudományos-technikai forradalom társadalmi kérdései (Ágoston László)
Társadalmi struktúra és mobilitás (Andorka Rudolf)
Politikai szociológiai témák (Balogh István)
A jogszociológiai kutatásokról (Kulcsár Kálmán)
Munka- és iparszociológiai kutatások (Makó Csaba)
Családszociológiai előadások és viták (Cseh-Szombathy László)
A nemek szerepe a társadalomban (Molnár László)
A tömegkommunikáció szociológiája (Szecskő Tamás)
A tudománypolitika és tudomány-szociológia kérdései (Farkas János)
Az időmérleg-kutatások (Varga Károly)
A szekciók munkájának tematikája
Tanulmányok
Andics Jenő: Technikai fejlődés - változások a fizikai munkások képzettségi színvonalával szembeni követelményekben62
Szabady Egon: Termékenységi változások hatása a népességfejlődésre84
Takács József: A tanyai népesség helyzete98
Figyelő
N. Sz. Manszurov: A társadalmi tervezés tapasztalatai termelő vállalatoknál115
A második országos szociográfus találkozó (Kunszabó Ferenc)118
A szocialista országok tudományszociológiai tanácskozásáról (Tamás Pál)122
A latin-amerikai nők részvétele a termelési folyamatban. A chilei példa ("J. M.")127
Doktori és kandidátusi értekezések vitái
Szabady Egon doktori vitája (Hoóz István)134
Cseh-Szombathy László kandidátusi vitája (S. Molnár Edit)136
Visszhang
Széljegyzetek László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben c. könyvéhez Bélley László, Nagy András, Varga Tibor139
Könyvismertetések
Ferge Zs., - Háber J. (szerk.) Az iskola szociológiai problémái
Losonczi Á. Zene - ifjúság-mozgalom
Népesedéspolitika Magyarországon149
Hírek
1975/2.
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: A történetiség jelentősége a társadalomépítésben169
Szabady Egon: A társadalom szerkezetének módosulása az elmúlt 30 évben183
Szalai Sándor: A nők helyzete a mai nemzetközi időmérleg-kutatás tükrében209
V. A. Jadov - A. A. Kiszel: Elégedettség a munkával: empirikus adatok és elméleti magyarázatuk230
Műhely
M. Venyige Júlia - Papp Ágoston: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Munkatudományi Tanszékének szociológiai és munkapszichológiai kutatómunkája240
Gyenes Antal: Szociológiai kutatás a Szövetkezeti Kutató Intézetben245
Héthy Lajos - Makó Csaba: Az automatizáció és az ipari munkások. Kutatási program II.251
Kozma Tamás: A szervezetkutatás lehetőségei az oktatásügyben262
Visszhang
Gunar Myrdal: Korunk kihívása világszegénység c. könyvéhez (Andorka Rudolf, Bélley László, Kulcsár László)271
Könyvekről
Szentpéteri István: Az igazgatástudomány szervezetelméleti alapjai (Laky Teréz)281
Buda Béla - Szilágyi Vilmos: Párválasztás. Párkapcsolatok (Cseh-Szombathy L.)286
Szántó Miklós: Munkaidő-csökkenés és életmód (Fukász György)289
Thorne Deuel: A társadalmak működésének közösségi tényezőjéről (Gergely Attila)293
1975/3.
Tanulmányok
M. N. Rutkevics: A társadalmi struktúra változásának tendenciái a szovjet társadalomban305
Ifj. Gyenes Antal: A környezeti követelmények és a gazdasági szervezetek változása316
Hegedűs Zsuzsa: F. W. Taylor és korai kritikusai333
Michael Brossard - Marc Maurice: Létezik-e a szervezeti struktúrák univerzális modellje?347
Varga Csaba: Racionalitás és jogkodifikáció359
Szociográfia
Balázs Sándor: Dimitrie Gusti monografikus szociológiája379
Berkovits György: Telkes munkások a főváros környéki falvakban395
Műhely
G. M. Andrejeva: Az értékprobléma új aspektusai a társadalmi megismerésben414
Simó Tibor: A termelőszövetkezeti vezetők vertikális és horizontális mobilitása420
S. Molnár Edit: A kérdőívkérdések megértésének ellenőrzése (Kérdezésmetodikai megfontolások)430
Visszhang
Magyar munkásszociográfiák. Szerkesztette: Litván György (Gondos Ernő, Kárpáti Zoltán)445
Könyvekről
Kulcsár Kálmán: Társadalom, politika, jog (Szilágyi Péter)449
Jiri Musil: Lakásszociológia (Hantó Zsuzsa)453
Varga Károly: Teljesítménymotiváció és a kutatói-fejlesztői munka hatékonysága (Moussong-Kovács Erzsébet)456
Mód Aladárné - Kozák Gyula: A munkások rétegződése, munkája, ismeretei és az üzemi demokrácia a Dunai Vasmű két gyárrészlegében (Fehér János - Nagy Gyula)457
Hírek
1975/4.
Szociológiai örökségünk
Erdei Ferenc: Az úri középosztály465
Szabad értelmiségi pályák472
Huszár Tibor: Jegyzete476
Tanulmányok
Huszár Tibor: Értelmiségelméletek, értelmiségivizsgálatok Magyarországon477
Szabó András: A jogászság megváltozott társadalmi szerepe502
Bánlaky Pál - Kérész Gyuláné - Somogyi Zsuzsa: Orvosok az orvosi munkaterületekről512
Andics Jenő: A technikai fejlődés és a gazdasági szervezetek szellemi dolgozói504
Háber Judit: Pályát elhagyó pedagógusok553
Műhely
Terestyéni Tamás: Az értelmiségről kialakított kép egy politikai napilap és egy irodalmi hetilap négy évfolyamában566
Garami László: Anyagi és erkölcsi ösztönzők hatása a falusi értelmiségiek és vezetők művelődésére, kultúra közvetítő tevékenységére.586
Figyelő
Kepecs József - Klinger András: A felsőfokú végzettségűek demográfiai adatai611
Kovács I. Gábor: Az értelmiség kereseti viszonyai a két világháború között624
Könyvekről
Adatok és tények a diplomásokról (Katona Tamás)645
Az értelmiségi elitről - amerikai módra (Csepeli György)652
Szakmai titok és hivatásetika (Somlai Péter)654
Hírek658
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szociológia 1975/1-4. Szociológia 1975/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.600 Ft
1.800 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba