Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szociológia 1978/1-4.

Az MTA szociológiai bizottságának folyóirata

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Papp Zsolt: A filozófiától a szociológiáig? Egy problémafelvetés a német polgári történet vetületében1
Kovács Géza: A műszaki és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatának perspektívái17
Fórum
Farkas János: Nemzetközi tudományszociológiai konferencia Budapesten (1977. szeptember 7-9.). A konferencián elhangzott előadások rövidített anyaga33
P. P. Gajdenko: A tudomány a kultúra rendszerében43
W. Van Rossum: A tudomány közösségi struktúrája47
M. Alestalo: Az interdiszciplinaritás a tudományfejlődés és a tényleges kutatómunka fényében55
G. Küppers: A technológia és a tudomány kapcsolata. Az ismeret célja és az elméletek dinamikája - Magyarázó példákkal az égési technológia és a termodinamika valamint a hidraulika területéről65
K. Müller: Alap- és alkalmazott tudomány és fejlődésének társadalmi, gazdasági feltételei71
R. Johnston - T. Jagtenberg: A tudományos kutatás célirányossága77
Szociográfia
Pártos Ferenc: Az ipari szakmunkástanulók világa85
Műhely
Angelusz Róbert - Nagy Lajos Géza - Tardos Róbert: Tendenciák a gazdasági vélemények formálódásában101
S. Molnár Edit - Pataki Judit: A lakással való elégedettség mérésnek lehetőségei115
Tájékozódás
A funkcionális elemzésről (Összeállította: Bertalan László)125
Folyóiratszemle (Összeállította: Kulcsár László)143
Könyvek
Pataki Ferenc: Társadalomlélektan és társadalmi valóság (Csepeli György)152
Csepeli György - Hegedüs T. András - Kozma Tamás: Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei (Veres Sándor)154
Rudas János: Technika, munka, szakképzettség (Nemes Ferenc)157
Hírek160
2. szám
Tanulmányok
Csákó Mihály - Liskó Ilona: A szakmunkástanulók pályaválasztásának szociológiájához173
Ladányi János: A vállalatok "társadalmi áldozatvállalásának" funkciói197
Heleszta Sándor - Rudas János: Empirikus szexuálszociológiai kutatás magyar egyetemisták és munkásfiatalok körében211
Szergej Golod: Empirikus szexuálszociológiai kutatás szovjet egyetemisták és munkásfiatalok körében229
Műhely
Lukács János: Műhelyvita a Szociológiai Kutató Intézetben Héthy Lajos - Makó Csaba: Munkások, érdekek, üzemi demokrácia c. könyvének kéziratáról243
Kutas János - Vámos Dóra: A népesség iskolai végzettségének várható alakulása az ezredfordulóig253
Figyelő
A szocialista országok szociológiájából (Összeállította: Tamás Pál)266
Tájékozódás
Az ideáltípusról. I. rész. (Összeállította: Bertalan László)275
Könyvek
Zsigmond László: Claude-Henri de Saint-Simon - Szentpéteri István288
Jan Szczepanski: A szociológus szemével - Bánlaky Pál - Újvári József292
Somogyi Miklós - Harsányi László - Vass Dezső: A fizikai dolgozók állományának foglalkozási szerkezete - Kovács Géza298
Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai - Szabó Ildikó303
3. szám
Tanulmányok
Papp Zsolt: Konszenzus eszmény és "tervezett tömegdemokrácia"311
Gábor R. István - Galasi Péter: A "másodlagos gazdaság": a szocializmusbeli magánszféra néhány gazdaságszociológiai kérdése329
Szántó Miklós: Gondolatok a szocialista életmódról345
Fórum
Hanák Katalin: Vázlatok a mai falusi munkásságról361
Bőhm Antal - Pál László: Bejáró munkások társadalmunk szerkezetében379
Gerő András - Lakatos László - Polgár Judit - Szántó Zsuzsa: Csalóka városiasság: egy speciális település életmód-problémái397
Visszhang
Cseh-Szombathy László: Gondolatok az egyensúly-modellnek a háztartási kapcsolatok vizsgálatánál való alkalmazásáról409
Szociográfia
Némedi Dénes: A "polgárosodás" a népi szociográfiában415
Figyelő
Tamás Pál: Életmódkutatás a szocialista országokban435
Al-Hassan: A szociológia eredete és fejlődése Irakban450
Tájékozódás
Az ideáltípusról. II. rész. Összeállította: Bertalan László455
Könyvek
Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben (Hoffmann Istvánné)471
Mohás Lívia: Gimnazisták énképe önjellemzéseikben (Kronstein Gábor)472
Hírek
4. szám
Tanulmányok
Huszár Tibor: Falurajz-társadalomrajz (A fiatal Erdei Ferenc műhelyében)491
Némedi Dénes: A szintézis keresése. Erdei Ferenc szociológiája a 40-es évek első felében511
Az uppsalai szociológiai világkongresszusról
Szalai Sándor: Új kutatási súlypontok a Világkongresszus tükrében527
Kulcsár Kálmán: Társadalmi fejlődés - történetiség - marxizmus535
Vitányi Iván: Kultúrszociológiai témák Uppsalában. Tudomány, kommunikáció, szabadidő, művészet541
Andorka Rudolf: Társadalmi szerkezet és társadalmi mobilitás. Társadalmi tervezés és társadalompolitika545
Műhely
Molnár László: Az otthonon kívül végzett munka szerepe a nő életútjának különböző szakaszaiban - életrajz módszerrel vizsgálva553
Figyelő
A szocialista országok szociológiájából - Bulgária - Tamás Pál559
Tájékozódás
A teljesítmény-taktikázásról. I. rész - Bertalan László569
Könyvek
Huszár Tibor: Fejezetek az értelmiség történetéből579
Értelmiség kutatás - kutatás közben (Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások)582
Módra László: Az értelmiség falun583
Három könyv a fenomelogikus szociológia köréből585
Hírek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szociológia 1978/1-4. Szociológia 1978/1-4.
Állapot:
3.600 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba