Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szociológia 1982. január-december

Az MTA szociológiai bizottságának folyóirata - 1982/1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Lakatos Gyula: A motivációs konfliktusok és a személyiség harmóniájának értelmezéséhez1
Tóth Olga: Státushierarchia és a származás összefüggése13
Szociográfia - Esettanulmányok
Hatvani Dániel: Lakótelepek - Teleplakók23
Somorjai Ildikó - Tausz Katalin: A Béres család (1930-1980)51
Műhely
Szántó Miklós: Az emigráció és bevándorlás - szociológiai elemzési kategóriáiról69
Babics László - Dénes Tamás: A társadalmi mobilitás volumenének eloszlásáról83
Kozma Tamás: Az iskolarendszer fejlesztési stratégiája95
Molnárné Venyige Júlia - Orolin Zsuzsa: A korlátozott teljesítőképességű munkaerő fogalma és fontosabb csoportjai109
Figyelő
Bihari Mihály: A politika elmélete és szociológiája121
Tájékozódás
Bertalan László: A taxonóma alapjairól135
Visszhang
Balázs Katalin: Kornai János: a hiány149
Szegő Andrea: Termelési vizsonyok, gazdasági intézmények és a költségvetési korlát jellege153
Könyvek
Halász Gábor: Margaret S. Archer: Oktatási rendszerek és oktatásügyi változások165
Tamás András: Jog és filozófia. Szerk.: Varga Csaba171
Andorka Rudolf: Ferge Zsuzsa: Egy alakulóban levő társadalom176
Balázs Katalin: Kovács Géza: Jövőkutatás és társadalmi tervezés176
Orolin Zsuzsa: Molnár László: A munka szerepe a nők életútjában177
2. szám
Tanulmányok
Sajó András: Racionalisták és materiális igazságosság a "modern" jogban185
Greskovits Béla: Ellentmondásos értékek és értékes ellentmondások Polányi Károly elméleti rendszerében201
Fórum
Bihari Mihály: A politikai rendszer és környezete: funkciók és struktúrák rendszere215
Róbert Péter: Az élettörténeti módszer. - Szakidrodalmi áttekintés és alkamazási lehetőségek233
Szociográfia - Esettanulmányok
Gábor László - Háber Judit: Tanító- és tanárképző főiskolák végzős hallgatóinak munkahelyválasztása265
Tájékozódás
A faktorelemzés alapjai. I. rész. Összeállította: Bertalan László283
Akadémiai Értekezések Vitájáról
Hernádi Miklós kandidátusi értekezésének vitája301
Könyvek
Székely János: M. Crozier: a bürokrácia jelentősége305
Farkas István: Kolosi T. - Papp Zs. - Gombár Cs. - Pál L. - Bara J.: Réteghelyzet - rétegtudat311
Török L. Gábor: Folyamatos jelen315
Bíró Dávid: H. Goldberg: The new male - from self-destruction to self-care319
3. szám
Tanulmányok
Andorka Rudolf - Falussy Béla: Az időmérleg változásai, 1967-77.325
Lővey Imre: A tekintélyelvű gondolkodás vizsgálata és néhány mérési eredmény a vezetők köréből351
Szociográfia - Esettanulmányok
Bakcsi Ildikó: Vonzások és választások373
Széljegyzetek
Interjú Immanuel Wallersteinnel. Készítette: Miszlivetz Ferenc389
Műhely
Forray R. Katalin: Iskolázási tendenciák Budapesten399
Pelle János: Az értelmiség autonómiája vagy egy illúzió realitása417
Figyelő
Balló Róbert: Az egészségügy és a táppénzes helyzet437
Ferenczy Ágnes - Kálló Éva - Juhász Bertalanné - Kelemen Mária - Stróbl Mária - Tardos Anna: Néhány adat a budapesti bölcsődékben dolgozó csecsemő- és gyermekgondozónők helyzetéről447
Tájékozódás
A faktoranalízis alapjairól. II. rész. Összeállította: Bertalan László459
Akadémiai értekezések vitájáról
Z. M.: Ferge Zsuzsa nagydoktori értekezésének vitája475
Könyvek
Farkas István: Kulcsár Kálmán: A mai magyar társadalom478
Gaál Gyula: ifj. Gyenes Antal - Rozgonyi Tamás: Az alá és fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben482
Sárkány Mihály: A falu a mai magyar társadalomban. Szerkesztette: Vágvölgyi András484
Vukovich György: Andorka Rudolf488
4. szám
Beszámoló a XIII. Politikatudományi Világkongresszusról és a X. Szociológiai Világkongresszusról:
Kulcsár Kálmán: Társadalom, tudomány, politika493
Tanulmányok
Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemléletére503
Szakolczai Árpád: A cigányság értékrendjének sajátosságai521
Falussy Béla: Az ingázás és az életmód összefüggései535
Szociográfia - Esettanulmányok
Lengyel György - Pártos Gyula: A "hagyományos vezetői típus" felbomlása561
Műhely
Andorka Rudolf - Kulcsár Rózsa: Az anya társadalmi helyzetének és iskolai végzettségének hatása a gyermek társadalmi mobilitására577
Figyelő
Pokol Béla: A pozitivitás dicsérete. Nikleas Luhmann "generalizált" jogszociológiája589
Remete László: A szociológiai kutatás könyvtári és információellátásáról597
Tájékozódás
Az út-elemzésről. I. rész. Összeállította: Bertalan László611
Hírek
Szalai Sándor 1912-1983637
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem