Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szociológiai szemle 2004/1-4.

A Magyar Szociológiai Társaság folyóirata/14. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária - Barna Ildikó
BIZALOM ÉS GYANAKVÁS
Szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában

Bevezetés
A cikk azokat a... Tovább

Előszó

Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária - Barna Ildikó
BIZALOM ÉS GYANAKVÁS
Szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában

Bevezetés
A cikk azokat a morális és szociálpszichológiai akadályokat vizsgálja, amelyek fontosak az új kelet-közép-európai demokráciák piacgazdaságainak működése szempontjából. Célunk az, hogy a kelet-európai átmenet során kialakuló új gazdasági és társadalmi viszonyok néhány összefüggését feltárjuk, különös tekintettel a nyugati struktúráktól való eltérésekre, illetve a fordulat belső logikájának dinamikájára.
Az önszabályozó piacgazdaság működése elsődlegesen instrumentális feltételeken alapszik, de a fejlődő piaci rendszer gazdasági és társadalmi folyamatainak megértéséhez elengedhetetlen, hogy a szereplők lelki és értékbeli viszonyulását is feltárjuk. A gazdasági - jelen esetben a piaci - rendszer stabilitását és hatékonyságát alapvetően az határozza meg, hogy a szereplők mennyiben tekintik azt legitimnek, ebben pedig meghatározó elem a gazdasági rendszer iránti bizalom.
Elemzésünk szempontjából két, ellentétes értelmű fogalom központi jelentőségű: bizalom és gyanakvás. A bizalom a társadalmi és gazdasági rendszer működésmódjának elfogadását, helyeslését jelenti, valamint egy olyan társadalomlélektani mechanizmust, amely a rendszerben résztvevők társadalmi viselkedését is pozitív módon befolyásolhatja, és kapocsként szolgál a személyes motivációk és hitvallások, illetve az elérni kívánt szervezeti, társadalmi célok között. A bizalom ellentéte a gyanakvás, mely eltávolítja és megkérdőjelezi az egyén és a társadalom (vagy egyszerűen a "mások") kölcsönviszonyát, és lélektanilag elbizonytalanítja a szereplőt cselekvésének értelmében és sikerében (Festinger 1957). A bizalom és a gyanakvás az egyénhez kapcsolódó társadalmi jelenségként manifesztálódik. A bizalom olyan társadalmi tőke amely hozzájárul az egyén társadalmi sikeréhez, a gyanakvás pedig meggátolja az ilyen tőke akkumulációját. Társadalmi szinten a rendszerbe vetett bizalom a társadalmi integráció egyik legfontosabb alkotóeleme, míg a társadalmi szintű bizalom hiánya társadalmi dezintegrációhoz, a rendszer delegitimációjához vezet. Vissza

Tartalom

1. szám
TANULMÁNYOK
Csepeli György - Örkény Antal - Székelyi Mária - Barna Ildikó: Bizalom és gyanakvás. Szociálpszichológiai akadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában 3
Szakolczai Árpád: Az axialis kor avagy a globalizáció új megvilágítástan 36
Jávor István: Felelőtlen szervezetek. Sajátos szervezeti típusok, nem tönkremenő szervezetek: a bíróság szervezetszociológiája 66
TÁJÉKOZÓDÁS
Saád József: Sorokin útja: Kelet-Európából Kelet-Európába 88
Kiss Dénes: Román faluszociológia a poszt szocialista korszakban. 94
Hamar Farkas: Nyugdíjrendszer - problémák 122
KÖNYVEK
Landauer Attila: Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon 137
Kristóf Luca: Shlapentokh, Vladimir-Vanderpool, Christopher-Doktorov, Boris: The New Elite in Post-Communist Eastern-Europe 144
Mázik Adrienn: A posztmodern társadalom jelenségeinek társadalomlélektani
magyarázata 148
ABSTRACTS 151

2. szám
TANULMÁNYOK
Gedeon Péter: Társadalmi változás vagy társadalmi evolúció? 3
Vicsek Lilla: Bizonytalanságérzet és meghatározó tényezői a mai Magyarországon 27
MŰHELY
Tóth Kinga Dóra: Kiemelkedett cigányok (Gypsy/Travellers) etnikai identitásának jellegzetességei Angliában 58
TÁJÉKOZÓDÁS
Kürtösi Zsófia: Nők a felsővezetésben: hozhat-e újat a kapcsolathálózati megközelítés? 77
Monostori Judit: Konferenciaismertető a társadalmi kirekesztésről 96
KÖNYVEK
Zombory Máté: Kovács Éva (szerk.): Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években 102
Futó Péter: Székelyi Mária-Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról 106
Tamáska Máté: Papcke. S. - Oesterdickhoff. G.W. (Hrsg.): Schlüsselwerke
der Soziologie 111
Berényi Eszter: Minden, amit valaha is tudni akartunk a gazdagokról, kivéve, amit nem mertünk megkérdezni. A 100 leggazdagabb magyar 114
ABSTRACTS 119

3. szám
TANULMÁNYOK
Orthmayr Imre: A társadalmi normák döntéselemei és evolúciós magyarázata 3
TÁJÉKOZÓDÁS
Némedi Dénes: A kabil paradigma 23
Pokol Béla: A társadalom kettős szerkezete 36
Kovács György: Innováció, technológiai változás, társadalom: újabb elméleti
perspektívák 52
MŰHELY
Kovács Ernő - Csite András - Oláh Miklós - Bokor Ibolya: Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 79
Győrffy Zsuzsa - Ádám Szilvia: Az egészségügyi állapot, munka-stressz
és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban 107
KÖNYVEK
Szabó Károly: Az ezerarcú bizalom: a bizalom formáinak fejezetei 128
Csonka László: Dogan, M.: Elite Configurations at the Apex of Power 145
Sárközy Zsuzsanna: Bourdieu, P.: Les structure sociales de l'économie 153
Fényes Hajnalka: Felekezeti középiskolák, előny vagy hátrány? 163
ABSTRACTS 168

4. szám
TANULMÁNYOK
Szirmai Viktória:Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete 3
Kuczi Tibor: Tranzakciós költségek és munkaszervezetek 25
Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommunikációja 47
MŰHELY
Balogh Eszter: Vállalatközi konfliktusok és megoldási módszerek 61
Fokasz Nikosz - Fokasz Oresztész: Hullámverés.
Terjedési folyamatok a médiában 87
Tóth Lilla: A bizalom szerepe a helyi gazdasági kapcsolatokban.
Esettanulmány 95
KÖNYVEK
Kiss Zsuzsanna: A lengyel paraszt Magyarországon.
Thomas, W.I - Znaniecki, F.: A lengyel paraszt Európában és Amerikában 129
Tóth Pál Péter: Értékőrzés, értékteremtés.
Varga K.: Értékek fénykörében 142
Pusztai Gabriella: Felsőoktatás-kutatás kezdőknek és haladóknak.
Kozma T.: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája 145
ABSTRACTS 154
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szociológiai szemle 2004/1-4. Szociológiai szemle 2004/1-4. Szociológiai szemle 2004/1-4. Szociológiai szemle 2004/1-4. Szociológiai szemle 2004/1-4. Szociológiai szemle 2004/1-4.

A kötetek borítói kissé elszíneződtek. Az első és a negyedik kötet gerince, és a negyedik kötet borítója javított.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba