Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája IV/1-2.

1981-1985

Szerző

Kiadó: Madách Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Bratislava
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.095 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 12 cm
ISBN: 80-7089-179-3
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiájának IV. kötete ötéves szünet után követi a III-at, és az 1981-85 között megjelent irodalmi művek és folyóiratbeli közlések bibliográfiai adatait tartalmazza. A kötet szerzője megjegyzi: „Irodalmunk erőteljes fejlődése, örvendetes gyarapodása, gazdagodása immár nem tette lehetővé, hogy most is egy egész évtized termését vegyük számba, az anyag bősége ugyanis meghaladta egyetlen kötet terjedelmét.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a mostani kötetünkben csupán öt év bibliográfiai adatait rögzítjük. Erre ösztönöztek bennünket azok a biztató társadalmi, politikai változások is, amelyek időközben hazánkban elindultak, s amelyek lehetővé tették, hogy bibliográfiánk anyaggyűjtő területét az irodalmon túl egész nemzetiségi könyvkiadásunkra és művelődésügyünkre is kiterjesszük." A változások és a kutatási terület bővülése magával hozta az anyaggyűjtés szempontjainak változását is, ez azonban nem érintette a bibliográfia felépítését.... Tovább

Tartalom

Bevezetés . . 41
A folyóiratok és hírlapok címének rövidítésjegyzéke 44
A címszavakban alkalmazott rövidítések . . . . 44
írói nevek, álnevek, szignók jegyzéke 46
I. Általános rész
1. Könyvek 50
A/ Eredeti művek 50
Költészet . . . 50
Széppróza 51
Dráma 52
Monográfia, esszé, tanulmány, bibliográfia . 52
Interjú 54
Gyermek- és ifjúsági irodalom 54
Antológiák, gyűjteményes munkák, összeállítások 54
Irodalmi, nyelvészeti tankönyvek, szótárak, nyelvművelési kiadványok, módszertani
segédkönyvek 55
Néprajzi, népismereti, népművelési kiadványok 58
Műsorfüzetek, zenei kiadványok, táncgyűjtemények, műkedvelői segédkönyvek . 58
Vallási kiadványok 59
Vidéki irodalmi körök kiadványai 59
Alkalmi kiadványok, évkönyvek 61
B/ Műfordítások 63
Cseh nyelvű fordítások 63
Szlovák nyelvű fordítások 63
Irodalmi művek 63
Általános művek 64
Szlovák nyelvű művek magyar fordításban . . 65
a/ Irodalmi művek 65
Költészet 65
Széppróza 65
Dráma 66
Esszé, tanulmány 66
Gyermek- és ifjúsági irodalom ... 67
Antológiák 67
b/ Általános művek 67
Társadalomtudományi, politikai kiadványok 67
Tankönyvek, módszertani segédkönyvek, nevelési, oktatási szakirodalom ... 71
Történelmi, kultúrtörténeti, művészettörténeti művek 73
Vallási kiadványok 73
Orvosi, egészségügyi kiadványok ... 74
Mezőgazdasági, vadászati, háztartási szakirodalom 74
Közlekedésügyi kiadványok 75
Útikönyvek és sportkiadványok ... 75
Cseh nyelvű művek magyar fordításban . . 75
a/ Irodalmi művek 75
Költészet 75
Széppróza 75
Dráma, színházi szakirodalom ... 78
Gyermek- és ifjúsági irodalom ... 78
Antológia 79
b/ Általános művek 79
Társadalomtudományi, politikai kiadványok 79
Tankönyvek, módszertani segédkönyvek, nevelési, oktatási szakirodalom ... 80
Mezőgazdasági és műszaki kiadványok . 83
Orosz nyelvű művek magyar fordításban . . 83
2. Újságok, folyóiratok, naptárak 83
Központi lapok, folyóiratok 83
Vidéki lapok 85
Naptárak 85
3. Újságokban és folyóiratokban közölt írások . . 86
a/ Irodalomelmélet, irodalompolitika, esztétika, irodalompublicisztika 86
b/Irodalomtörténet, művelődéstörténet ... 91
Esszék, tanulmányok 91
írói arcképek, művészportrék 97
Megemlékezések, méltatások 103
Nekrológok, gyászbeszédek 130
Irodalomtörténeti, művelődéstörténeti adatközlések 132
c/ Irodalomkritika, műbírálat 140
összefoglaló tanulmányok 140
Könyvismertetések, kritikák 145
Színházpolitikai publicisztika, színibírálat, filmkritika 196
Zenei élet, zenekritika 219
Képzőművészeti élet, műbírálat 225
d/ Általános könyvészet, könyvkiadás, könyvterjesztés, könyvtárügy, sajtó, rádió,
televízió 243
Nyomdászat, könyvtörténet, bibliográfia . . 243
Könyvkiadás 244
Könyvterjesztés 246
Könyvtárügy 249
Sajtó, rádió, televízió 251
e/Irodalmi élet 256
Az írószövetség tevékenysége 256
Irodalmi események 257
Irodalmi ankétok, írói nyilatkozatok . . . 259
Irodalmi esték, író-olvasó találkozók . . . 260
Pályázatok, irodalmi díjak, kitüntetések . . 262
írói riportok, nyilatkozatok, interjúk, vallomások, levelek 263
Irodalomtanítás, irodalmi műveltség . . . 269
g/ Nyelvészeti tanulmányok, nyelvoktatás, nyelvművelő, nyelvvédő írások, nyelvjárásgyűjtés . 272
Nyelvészeti tanulmányok . . . . . . 272
Nyelvoktatás 273
Nyelvművelő, nyelvvédő írások . . . . . 276
Nyelvi bírálatok, nyelvészeti viták 290
Nyelvészeti tanácskozások, a nyelvművelés eseményei, nyelvjárásgyűjtés 291
h/ Nemzetiségi politika, Csemadok, iskolaügy, közművelődés 293
Nemzetiségi politika . 293
A Csemadok tevékenysége 295
Iskolaügy, pedagógia 298
Közművelődés, klubmozgalom 306
i/ Amatőr művészeti mozgalom 313
Elvi, módszertani írások 313
Országos rendezvények, fesztiválok . . . .315
Színjátszás, irodalmi színpadok, bábjátszás . 325
Táncmozgalom 330
Kórusmozgalom, népzenei élet 333
j/ Folklór 335
Néprajzi, népismereti írások, tanulmányok, a néprajzkutatás múltja 335
A néprajzkutatás eseményei 337
A néprajzi gyűjtőmunka eredményei, beszámolók, néprajz, népművészettel foglalkozó dolgozatok 338
Tárgyi népművészet, népi hangszerek, kerámia, bútor, építészeti emlékek 340
Népi mesterségek és foglalkozási eszközök . 341
Népviselet, öltözködési szokások 343
Népi ismeretek, hiedelmek 343
Népszokások, gyermekjátékok, mondókák 345
Néprajzi tájházak, néprajzi gyűjtemények, hagyományápolás 346
Amatőr festészet, fafaragás 348
k/ Ásatás, régészet, műemlékvédelem, muzeológia, természetvédelem 349
Egyéni rész . 353
ÁG TIBOR: 354
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 354
Népzenei, néprajzi vonatkozású cikkek, tanulmányok, kritikák 354
Társszerzős mű 354
Irodalom 355
AICH PÉTER: 355
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 355
Versek 355
Mese 355
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák . . . 355
ALABÁN FERENC: 355
Könyv 355
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 355
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok . . 355
Könyvismertetések, kritikák 356
Megemlékezések 357
ARCHLEB GÁLY TAMARA: 358
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 358
Megemlékezések 358
Esztétikai tanulmányok 358
Festőművészportrék 358
Szobrászművészportrék 358
ARDAMICA FERENC: 359
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 359
Elbeszélések, karcolatok 359
Irodalmi paródia 359
Irodalmi vonatkozású cikkek, kritikák . . . 359
Műfordítások 360
Elbeszélések 360
ÁSGUTHY ERZSÉBET: 360
Újságban közölt Írások 360
BÁBI TIBOR: 360
Könyv 360
Újságban és folyóiratban közölt művek . 360
Versek 360
Irodalmi vonatkozású írás 360
Műfordítások 361
Versek 361
Irodalom 361
BALÁZS BÉLA: . . 361
Könyv 361
Műsorfüzet . 361
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 362
Irodalomra, sajtóra, közművelődésre vonatkozó cikkek, kritikák 362
Megemlékezések 362
BALLA KÁLMÁN: 362
Könyvek 362
Összeállítások 362
Műfordítások 362
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 363
Vers 363
Irodalmi, nyelvészeti, művészeti vonatkozású írások, kritikák, megemlékezések 363
Műfordítások 363
Folytatásokban közölt műfordítás . . . .363
Vers 364
Esszé 364
BARAK LÁSZLÓ: 364
Könyvek 364
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 364
Versek . . 364
Mesék 365
Könyvismertetések, kritikák 366
Műfordítások 366
Versek 366
Széppróza . 366
BÁRCZI ISTVÁN: 366
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 366
Versek 366
BATTA GYÖRGY: 366
Könyv 366
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 367
Versek 367
Mesék 367
írói vallomások, nyilatkozatok 367
Irodalmi, kulturális vonatkozású cikkek, kritikák 367
Irodalmi riportok 368
Műfordítások 368
Elbeszélések 368
Irodalom 368
BERECK JÓZSEF: 368
Könyvek 368
Szlovák nyelvű kiadás 368
Műfordítás 369
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 369
Elbeszélések, karcolatok 369
Mesék 369
írói vallomások 369
Irodalommal kapcsolatos cikkek, kritikák . . 369
Műfordítások 370
Elbeszélések 370
BERTHA MÁRIA: 370
Könyvek 370
Műfordítások 370
BERTÓK IMRE: 370
Könyv 370
Társszerzős mű 370
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 370
Nyelvészeti tanulmányok 370
Tankönyvkiadással kapcsolatos írások . . .371
BETTES ISTVÁN: 371
Könyvek 371
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .371
Versek 371
Irodalmi, művészeti vonatkozású írások, kritikák 372
Műfordítások 372
BLASKOVICS JÓZSEF: 373
Könyv 373
Társszerzős mű 373
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 373
Tanulmányok 373
Irodalom 373
BODNÁR GYULA: 373
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 373
Elbeszélések, karcolatok 373
Könyvismertetések, kritikák 374
Irodalmi megemlékezések, interjúk . . . 375
Irodalomterjesztéssel, könyvtárüggyel kapcsolatos írások 376
Színibírálatok 376
Film- és tévékritikák 377
Műbírálatok 378
Népművelésre, az amatőr művészeti mozgalomra vonatkozó jegyzetek, kritikák 378
Iskolaüggyel, nevelésüggyel kapcsolatos írások 380
Természetvédő írások 381
Műfordítások 381
Vers 381
Mese, gyermekhumor 381
BODNÁR PÁL: 381
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 381
Elbeszélések, karcolatok 381
BODZSÁR GYULA: 381
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 381
Versek 381
Aforizmák 382
Irodalmi, kulturális vonatkozású cikkek, jegyzetek 382
BÖDÖK ZSIGMOND: 382
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .382
Folytatásokban közölt népszerű tudományos írások 382
Népszerű csillagászati és tudományos írások . 382
Irodalom 383
BÖSZÖRMÉNYI JÁNOS: 383
Folyóiratban közölt művek 383
Helytörténeti tanulmányok 383
BRAUNSTEINER GLÓRIA 383
Könyv 383
Műfordítás 383
Újságban és folyóiratban közölt irodalmi vonatkozású írások 383
CÚTH JÁNOS: 383
Könyvek 383
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 384
Elbeszélések, karcolatok 384
Könyvismertetések, kritikák 384
CZAGÁNY IVÁN: 384
Könyvek 384
Műfordítások 384
CSÁKY KÁROLY: 385
Könyv 385
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 385
Versek 385
Irodalomtörténeti, helytörténeti tanulmányok 386
Irodalomtörténeti, művelődéstörténeti adatközlés 386
Könyvismertetések, kritikák 386
Megemlékezések 388
Az irodalmi életre, művelődésügyre vonatkozó cikkek, jegyzetek 388
Néprajzra, népi kultúrára vonatkozó cikkek, tudósítások 389
Irodalom 389
CSÁKY PÁL: 389
Újságban és folyóiratban közölt művek 389
Elbeszélések, karcolatok 389
Könyvismertetések, kritikák 390
Közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos cikkek, írások 390
CSANDA SÁNDOR: . .390
Könyvek 390
Társszerzős tankönyvek 391
Szerkesztés 391
Szlovák nyelvű kiadások .391
Műfordítás 391
Újságban és folyóiratban közölt művek 391
Irodalomtörténeti tanulmányok . 391
Könyvismertetések, kritikák . .392
Megemlékezések, méltatások 392
Irodalom 393
CSÉFALVAY ESZTER: 393
Könyvek 393
Műfordítások 393
CSELÉNYI LÁSZLÓ: 393
Könyvek 393
Műfordítások 393
Újságban és folyóiratban közölt művek 394
Versek, montázsok 394
Könyvismertetések, kritikák . .394
Műbírálatok, tévékritikák . .397
Megemlékezések, méltatások 398
Műfordítások 398
Versek 398
Irodalom 399
CSEPÉCZ SZILVIA: 399
Újságban és folyóiratban közölt művek 399
Versek 399
CSIBA LÁSZLÓ: 399
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 399
Irodalomra, sajtóra, könyvkiadásra vonatkozó írások, interjúk 399
Színibírálatok, műbírálatok, kritikák ... 400
Az amatőr művészeti mozgalomra, népművelésre vonatkozó írások 400
CSICSAY ALAJOS: 400
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 400
Elbeszélések, karcolatok 400
Mesék, történetek 401
Néprajzi, népismereti Írások 403
Iskolaügyi, pedagógiai írások 403
Népszerű tudományos írás folytatásokban . . 404
CSONTOS VILMOS: 404
Könyv 404
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 404
Versek 404
írói vallomások 406
Irodalom 406
DÁVID TERÉZ: 407
Könyvek 407
Szlovák nyelvű kiadás 407
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 407
Elbeszélés, karcolat, színműrészlet . . . . 407
írói vallomások 407
Irodalmi és színházi jegyzetek 407
Irodalmi riportok 407
Irodalom 407
DÉNES GYÖRGY: 408
Könyvek 408
Műfordítás . . . . 408
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 408
Versek 408
Dalszövegek 412
Karcolatok, mesék, történetek 413
írók, történetek 413
Nyilatkozatok, írói vallomások 414
Irodalmi interjúk 414
Irodalmi riportok, irodalmi vonatkozású írások 415
Könyvismertetések, kritikák 415
Megemlékezések, méltatások . . . . . 419
Műfordítások 420
Versek 420
Irodalom 421
DOBI GÉZA: 422
Könyv 422
Összeállítás 422
DOBOS LÁSZLÓ: 422
Könyvek 422
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 422
Regény folytatásokban 422
Elbeszélések, regényrészletek 422
Nyilatkozatok, írói vallomások, kritikák . . 422
Esszék, tanulmányok 423
DUBA GYULA: 423
Könyvek 423
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 423
Folytatásos regények, regényrészletek . . . 423
Elbeszélések, karcolatok, regényrészletek . . 424
Nyilatkozatok, írói vallomások 424
Irodalmi tanulmányok, esszék, jegyzetek . . 425
Könyvismertetések, kritikák 425
Megemlékezések, méltatások 426
Irodalom . . . . 426
DUSIK ÉVA: 427
Újságban közölt művek 427
Irodalmi, művészeti, kulturális vonatkozású írások, interjúk . 427
Irodalmi riportok 427
DUSZA ISTVÁN: 427
Könyvek 427
Fordítások 427
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 427
Elbeszélések, karcolatok, mesék, történetek . 427
Irodalmi jegyzetek, irodalommal, könyvtárüggyel, olvasómozgalommal kapcsolatos
írások . . 428
Irodalmi interjúk 429
Könyvismertetések, kritikák 430
Megemlékezések, méltatások 432
Színibírálatok, színházi jegyzetek 433
Tévéjegyzetek, filmkritikák 439
Műbírálatok, képzőművészeti jegyzetek . . 439
Művelődéstörténeti tanulmány folytatásokban 440
Nemzetiségi iskolaüggyel, népműveléssel kapcsolatos írások 440
Az amatőr művészeti mozgalommal, népművészettel kapcsolatos írások . . . .441
Műemlékvédelemmel, helytörténettel, tájházakkal foglalkozó írások 443
EGRI VIKTOR: 443
Könyvek 443
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 443
Elbeszélések, regényrészletek 443
Könyvismertetések, kritikák, jegyzetek . . . 444
Irodalom 444
FÁBRY ZOLTÁN: 444
Könyvek 444
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 445
Elbeszélések, karcolatok 445
Esszék, tanulmányrészletek 445
Irodalom 445
FARKAS JENŐ: 446
Újságban közölt művek 446
Versek 446
Műfordítások 446
Versek 446
FARKAS VERONIKA: 446
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 446
Művészportrék 446
Műbírálatok 447
FARNBAUER GÁBOR: 447
Könyvek 447
Összeállítások 447
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 447
Versek 447
Esszék, jegyzetek 448
FECSÓ PÁL: 448
Újságban közölt művek 448
Versek 448
Irodalmi riportok 448
FELLINGER KÁROLY: 449
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 449
Versek 449
Irodalmi paródiák 449
FERENCZY ANNA: 450
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 450
Versek 450
Elbeszélések, történetek, mesék 450
önéletrajzi regény folytatásokban 450
Írói vallomás 450
FINTA LÁSZLÓ: 450
Könyv 450
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 450
Versek 450
Elbeszélések, karcolatok 450
Mesejáték folytatásokban . . . . . .450
FÓNOD ZOLTÁN: 450
Könyvek 450
Összeállítások 450
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 452
Nyilatkozatok, írói vallomások 452
Irodalomtörténeti tanulmány folytatásokban 452
Esszék, tanulmányok 453
Könyvismertetések, kritikák . . . . . . 453
Megemlékezések, méltatások 453
Irodalom 454
FORBÁTH IMRE: 454
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 454
Versek 454
Irodalmi tanulmányok 454
Irodalom 454
FÖLDES PIROSKA: 455
Könyv 455
Műfordítás . 455
FÖLDES SÁNDOR: . . . 455
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 455
Versek 455
FÖLDESNÉ KOVÁTS PIROSKA: . . . . .455
Könyvek 455
Összeállítás 455
Műfordítások 455
FUKÁRI VALÉRIA: 456
Újságban és folyóiratban közölt Írások . . 456
Könyvismertetések, kritikák 456
Megemlékezések, műbírálatok 456
FUNDÁREK MAGDA: 457
Könyvek 457
Műfordítások 457
FÜLÖP ANTAL: 457
Újságban közölt művek 457
Vers 457
Elbeszélések 457
Irodalomkritika . 457
FÜLÖP IMRE: 457
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 457
Elbeszélések 457
GÁGYOR JÓZSEF: 458
Könyv 458
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 458
Népköltészeti közlések 458
Néprajzi, népismereti tanulmányok, dolgozatok 458
GÁGYOR PÉTER: 459
Könyv 459
Színmű 459
GÁL SÁNDOR: 459
Könyvek 459
Műfordítás 459
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 459
Versek 459
Elbeszélések, karcolatok 460
Könyvismertetések, kritikák 460
Irodalmi, művészeti, kulturális jegyzetek, tudósítások, kritikák 461
Irodalmi riportok 461
írói vallomások, nyilatkozatok . . . . . 462
Népművelésre, az amatőr művészeti mozgalomra vonatkozó írások 463
Néprajzi vonatkozású írások 463
Műfordítások 464
Versek . 464
Irodalom 464
GARAJ LAJOS 464
Könyv 464
Összeállítás 464
Újságban és folyóiratban közölt írások . . . 464
Megemlékezések, kritikák 464
GÁSPÁR MÁRIA: 465
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 465
Versek 465
Elbeszélések, aforizmák 465
GÉCZI LAJOS: 465
Könyv 465
Összeállítás 465
Újságban és folyóiratban közölt írások . . . 465
GRENDEL LAJOS: 465
Könyvek 465
Szlovák nyelvű kiadás 466
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 466
Elbeszélések, regényrészletek 466
írói vallomások, nyilatkozatok 466
Könyvismertetések, kritikák 466
Megemlékezések, méltatások .. . 467
Interjú 467
GULYÁS JÁNOS: 467
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 467
Versek 467
GYIMESI GYÖRGY: 467
Könyvek 467
Újságban közölt művek 468
Vadásztörténetek 468
Irodalom 468
GYŐRY DEZSŐ: 468
Könyv 468
Újságban közölt művek 468
Versek 468
Irodalom 468
GYURCSÓ ISTVÁN: 469
Könyvek 469
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 469
Versek 469
Irodalom 469
GYÜRE LAJOS: 470
Könyv 470
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 470
Versek 470
Mesék, történetek 470
Irodalomtörténeti tanulmányok 471
Könyvismertetések, kritikák 471
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 471
Irodalom 471
HÁGA ANNA: 471
Újságban közölt művek 471
Versek 471
Elbeszélés 471
HASÁK VILMOS: 472
Újságban és folyóiratban közölt írások . . . 472
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 472
HERDICS FERENC: . 473
Újságban közölt művek 473
Elbeszélések, karcolatok 473
HIDEGHÉTY ERZSÉBET: . 473
Könyvek 473
Műfordítások 473
HIMMLER GYÖRGY 473
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 473
Könyvismertetések, kritikák 473
Néprajzi vonatkozású írások 474
HIZSNYAI ZOLTÁN: 474
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 474
Versek 474
Irodalom 474
HODOSSY GYULA: 475
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 475
Versek 475
írói levél 475
Irodalomkritikák 475
HOCMAN GÁBOR: 475
Újságban és folyóiratban megjelent művek . . 475
Elbeszélések, karcolatok 475
HOGYA GYÖRGY: 476
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 476
Elbeszélések, karcolatok 476
Kritikai jegyzet 476
Irodalom 476
HUBIK ISTVÁN: 477
Könyvek 477
Műfordítások 477
Folyóiratban közölt tanulmányok 477
Tanulmányok a műfordításról 477
ILLÉS ANNA: 477
Könyvek 477
Műfordítások . 477
IVANICS ISTVÁN: 478
Könyv 478
Műfordítás 478
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .478
Elbeszélések 478
Társszerzős útirajz folytatásokban 478
JAKAB ISTVÁN: 478
Könyv . 478
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 478
Nyelvészeti tanulmányok, jegyzetek . . . 478
Nyelvművelő írások 479
JÓBA ALAJOS: 482
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 482
Versek 482
JUHÁSZ JÓZSEF: 482
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 482
Versek 482
Elbeszélések 482
Irodalmi paródiák . 483
Irodalmi jegyzet . 483
KARSAY KATALIN: 483
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 483
Versek 483
Irodalmi jegyzetek 483
Az Irodalmi Szemle tartalomjegyzékei . . . 483
Az irodalmi élet hírei 483
Műfordítások 484
Esszék, tanulmányok 484
KENDI MÁRIA: 485
Könyv . . 485
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 485
Versek 485
Esszé 485
Irodalmi riportok 485
Irodalom 486
KESZELI FERENC: 486
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 486
Versek 486
Elbeszélések, karcolatok 486
Irodalmi paródiák 487
Tréfás szómagyarázatok 488
írói levelek 488
Irodalmi jegyzetek, riportok 488
Irodalmi riportok 488
Könyvismertetések, kritikák 489
Megemlékezések, méltatások 489
Tévéjegyzetek, filmkritikák 490
Művészportrék, műbírálatok 490
Néprajzi, népművészeti írások 491
KISS PÉNTEK JÓZSEF: 491
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 491
Versek 491
Könyvismertetések, kritikák 492
írói nyilatkozatok . 492
Színibírálatok, színházi jegyzetek 492
Filmkritikák 493
KLIMITS LAJOS: . 493
Könyvek 493
Összeállítás 493
Szlovák nyelvű kiadás 494
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 494
Jelenet 494
Útirajzok, útijegyzetek 494
írói nyilatkozat 494
Művelődésügyi jegyzetek, megemlékezések . 494
Irodalom 494
KMECZKÓ MIHÁLY: 494
Könyv 494
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 495
Versek 495
Elbeszélések, jelenet 495
Színibírálatok, színházi jegyzetek 495
KONCSOL LÁSZLÓ: 496
Könyvek 496
Műfordítások 496
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 496
Versek 496
Esszék, tanulmányok 497
Irodalmi publicisztika 498
írói vallomások, nyilatkozatok 498
Könyvismertetések, kritikák 498
Megemlékezések, méltatások . .. . . .499
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 499
Fotóművészeti, képzőművészeti jegyzet . . 499
Műfordítások 499
Versek 499
Elbeszélések, mikronovellák 500
Esszék, tanulmányok 500
Irodalom 501
KOPASZ CSILLA: 501
Könyvek 501
Műfordítások . 501
Összeállítás 501
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 501
Elbeszélés, karcolatok 501
Irodalmi, művészeti vonatkozású írások, kritikák 502
Színibírálatok, színházi jegyzetek, interjúk . . 502
KORCSMÁROS LÁSZLÓ: 503
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 503
Versek 503
Irodalmi, művelődésügyi kritikák, jegyzetek . 503
Képzőművészetre, néprajzra, az amatőr művészeti mozgalomra vonatkozó írások 503
KOVÁCS JÓZSEF: 504
Újságban közölt művek . 504
Elbeszélések, karcolatok 504
Mesék, történetek 504
Jelenetek 505
Megemlékezések, színházi jegyzet 505
KOVÁCS MAGDA: 505
Könyv 505
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 505
Elbeszélések 505
Mesék, történetek 505
írói vallomások 506
KÖBÖLKÚTI JÓZSEF: 506
Újságban közölt írások 506
Könyvismertetések, irodalmi jegyzetek . . . 506
Megemlékezések, méltatások 506
KÖVESDI JÁNOS: 506
Könyvek 506
Műfordítások 507
Összeállítások 507
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 507
Karcolatok 507
Irodalmi, irodalompolitikai publicisztika . . 507
Irodalmi interjúk 508
Könyvismertetések, kritikák, folyóiratszemlék . 508
Megemlékezések, méltatások 509
Színibírálatok, zenekritikák 509
Műbírálatok 510
Az amatőr művészeti mozgalomra, népművelésre vonatkozó írások 510
Pedagógiai, iskolapolitikai publicisztika . .511
Műfordítások 511
Elbeszélések, regényrészletek 511
Mesék 512
Esszék 512
KÖVESDI KÁROLY: 512
Könyv 512
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .512
Versek 512
Irodalmi paródia 513
Könyvismertetések, kritikák 513
Műfordítások 513
Versek 513
Irodalom 513
KRAUSZ TIVADAR: 514
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .514
Versek 514
Karcolatok, mininovellák 514
Kritikai jegyzetek 514
Műfordítások 515
Versek 515
KULCSÁR FERENC: 515
Könyvek 515
Műfordítások 515
Összeállítások 516
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .516
Versek 516
Mesék, történetek 517
Irodalmi paródiák 518
Anekdoták 518
Tréfás szólásmondások 518
írói vallomások, nyilatkozatok 518
Könyvismertetések, kritikák 519
Műfordítások 519
Műfordítás folytatásokban 519
Versek 519
Irodalom 520
KULCSÁR TIBOR: 520
Könyvek 520
Társszerzős tankönyvek 520
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 520
Versek 520
Irodalomtörténeti tanulmány 520
Műfordítások 521
Versek 521
Irodalom 521 -
LACKÓNÉ KISS IBOLYA: 521
Újságban közölt művek 521
Irodalom 521
LACZA TIHAMÉR: 522
Könyvek 522
Fordítás 522
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 522
Művelődéstörténeti tanulmány folytatásokban 522
írói levelek 522
Könyvismertetések, kritikák 522
Megemlékezések, méltatások 524
Művelődéstörténeti, tudománytörténeti tanulmányok 526
Az amatőr művészeti mozgalommal, népműveléssel kapcsolatos írások 526
Interjúk 526
LEHEL ZSOLT: . 527
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 527
Művészportrék 527
Műemlékvédelmi, művészettörténeti jegyzetek, tanulmányok 527
Műbírálatok 527
LENDVAY TIBOR 528
Újságban közölt művek 528
Elbeszélések, karcolatok 528
LOVICSEK BÉLA: 528
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 528
Regények folytatásokban 528
Elbeszélések, karcolatok 529
írói vallomás 529
Irodalmi riportok 529
Irodalmi, művelődésügyi jegyzetek 530
Irodalom 530
LISZKA JÓZSEF: 530
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 530
Néprajzi, népismereti tanulmányok folytatásokban . . . . 530
Néprajzi, népismereti tanulmányok, tudósítások, jegyzetek 530
Régészeti tanulmányok, tudósítások, jegyzetek 531
Könyvismertetések, kritikák 531
Megemlékezések 533
Művelődésügyi jegyzetek, tudósítások . . . 533
LŐRINCZ EMŐKE: 533
Könyv 533
Műfordítás 533
LŐRINCZNÉ GÁLY OLGA: 534
Könyvek 534
Műfordítás 534
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 534
Versek 534
írói vallomások 534
Műfordítások 534
Versek 534
Irodalom 535
MÁCS JÓZSEF: 535
Könyvek 535
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 535
Elbeszélések, regényrészletek 535
írói levelek 535
írói vallomások, nyilatkozatok 536
Irodalmi riportok . . . 536
Könyvismertetések, kritikák, irodalmi jegyzetek 538
Megemlékezések, méltatások 538
Népműveléssel, az amatőr művészeti mozgalommal kapcsolatos írások 538
Interjúk 539
Irodalom 539
MÁCZA MIHÁLY: 540
Könyvek . . 540
Újságban és folyóiratban közölt írások ... 540
Megemlékezések 540
MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ: 540
Újságban és folyóiratban közölt írások ... 540
Útirajz 540
Megemlékezések, méltatások 540
Színi-és műbírálatok 540
Irodalom 541
MÁTÉ LÁSZLÓ: 541
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 541
Elbeszélések, karcolatok 541
Mesék, történetek 541
Irodalmi vonatkozású írások . . . . . 542
MAYER JUDIT: 543
Könyvek 543
Műfordítások 543
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 543
Nyelvészeti, műfordítói tanulmányok . . . 543
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 543
Könyvkiadásra, irodalomra vonatkozó írások, kritikák 545
Irodalom 545
MÁZIK ISTVÁN: 546
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 546
Versek 546
Elbeszélések, karcolatok 546
MÉSZÁROS ANDRÁS: 547
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 547
Filozófiai tanulmányok 547
Könyvismertetések, kritikák 547
Megemlékezések, méltatások 547
MÉSZÁROS KÁROLY: 547
Könyv 547
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 548
Elbeszélések, karcolatok 548
Nyilatkozatok, írói vallomások 548
Könyvismertetések, kritikák 548
Megemlékezések, méltatások 548
MÉSZÁROS LÁSZLÓ: 549
Könyv 549
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 549
Elbeszélések . 549
Aforizmák 549
Irodalmi tanulmányok . 549
Könyvismertetések, kritikák 549
MIHÁLYI MOLNÁR LÁSZLÓ: 550
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 550
Versek 550
Karcolatok 551
Könyvismertetések, kritikák 551
Nyelvművelésre, népművelésre, képzőművészetre vonatkozó jegyzetek, tudósítások 551
MIKLÓSI PÉTER: 552
Könyvek 552
Műfordítások 552
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 552
Könyvismertetések, kritikák 552
Színibírálatok, színházi jegyzetek 552
Műbírálatok, jegyzetek 554
Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti jegyzetek 555
Néprajzra, népművészetre, népművelésre vonatkozó írások 555
Interjúk . 555
MIKOLA ANIKÓ: 556
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 556
Versek 556
Elbeszélések 556
írói nyilatkozatok 556
Irodalmi riportok 556
Könyvismertetés, irodalmi jegyzet 557
Műfordítások . 557
Versek 557
Elbeszélések 557
Irodalom . 558
MORVAY GÁBOR: 558
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 558
Tanulmányok a műfordításról 558
Nyelvművelő, nyelvvédő írások 558
MORVAY GYULA: 560
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 560
Versek 560
Elbeszélések 560
MOYZES ILONA: 560
Könyv 560
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 560
Versek 560
Regény folytatásokban 561
Elbeszélések, regényrészletek 561
Mesejátékrészlet 561
Irodalom 561
MÓZSI FERENC: 561
Társszerzős tankönyvek 561
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 562
Irodalommal, pedagógiával kapcsolatos írások 562
Megemlékezések, méltatások 562
Zenepedagógiai tanulmányok 562
NAGY JUDIT: 562
Könyvek 562
Műfordítások 562
NAGY LÁSZLÓ ENDRE: 563
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 563
Versek, dalszövegek 563
Mesék, történetek . . 563
Néprajzi tanulmány folytatásokban 563
Népismereti írások 564
Irodalom 564
NÉMETH GYULA: 564
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 564
Könyvismertetések, folyóiratszemlék, kritikák 564
Műbírálatok, képzőművészeti jegyzetek . . 565
Színi-, rádióműsor- és hanglemezbírálatok . . 566
NÉMETH ISTVÁN: 567
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 567
Versek . . 567
Megemlékezések, méltatások 567
Irodalmi interjúk, jegyzetek 567
Műbírálatok, riportok . : 568
NEUBAUER PÁL: 569
Könyv 569
POLÁKNÉ OLEXO ANNA (P. OLEXO ANNA) 570
Könyvek 570
Műfordítások 570
Összeállítás 570
ORDÓDY KATALIN: 570
Könyvek 570
Műfordítás 570
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 570
Regény folytatásokban 570
Elbeszélések, karcolatok 570
írói vallomások, nyilatkozatok 571
Irodalmi vonatkozású írások, tudósítások . .571
Irodalom 571
ÓVÁRY PÉTER: . . . . 571
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 571
Versek . 571
OZOGÁNY ERNŐ: . 572
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 572
Film-, színház-, tévétechnikai írások . . . 572
Művelődéstörténeti, tudománytörténeti írások 572
OZSVALD ÁRPÁD: 573
Könyvek 573
Műfordítások 573
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 573
Regény folytatásokban 573
Versek 573
Glosszák 574
írói levelek 574
írói vallomások 575
Irodalmi riportok, útijegyzetek 575
Könyvismertetések, kritikák 575
Megemlékezések, méltatások 576
Művelődéstörténeti jegyzetek 576
Műfordítások 577
Versek 577
Mesék 577
Irodalom 577
PATUS JÁNOS: 578
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 578
Versek 578
PETRIK JÓZSEF: 578
Könyvek 578
Társszerzős tankönyv 578
Műfordítás 578
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 578
Versek, dalszövegek 578
Elbeszélések, karcolatok 579
Művelődésügyi jegyzetek, tudósítások ... 519
Műfordítások 580
Versek 580
Elbeszélések 580
POLÁK IMRE: 580
Könyvek 580
Műfordítások 580
POÓR JÓZSEF: 580
Könyv 580
Műfordítás 580
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 581
Elbeszélések, karcolatok 581
Mesék, történetek 581
PÜSPÖKI NAGY PÉTER: 581
Könyvek 581
Társszerzős mű 581
Szlovák nyelvű kiadás 582
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 582
írói vallomás 582
Történelmi tanulmányok 582
RÁCZ OLIVÉR: 582
Könyvek 582
Társszerzős tankönyv 583
Szlovák nyelvű kiadás 583
Műfordítások 583
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 583
Versek 583
Regények folytatásokban 584
Elbeszélések, regényrészletek 584
írói vallomások, nyilatkozatok 584
Irodalmi publicisztika 584
Megemlékezések, méltatások 584
Műfordítások 586
Versek 586
Elbeszélések 587
Irodalom 587
RÁKOS PÉTER: 587
Könyvek 587
Cseh nyelvű kiadások 587
Összeállítások 587
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 587
Irodalmi tanulmányok 587
Megemlékezések, méltatások 588
Nyilatkozat 588
Irodalom 588
RAVASZ JÓZSEF: 588
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 588
Versek 588
Kritikai jegyzetek 589
RÉVÉSZ BERTALAN: 589
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 589
Irodalomtörténeti tanulmányok 589
Irodalommal, nyelvműveléssel, iskolaüggyel kapcsolatos írások 589
SÁGI TÓTH TIBOR: 589
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 589
Elbeszélések, karcolatok 589
Könyvismertetések, kritikák 590
Megemlékezések, méltatások 590
Könyvterjesztéssel, könyvtárüggyel kapcsolatos írások 590
SÁNDOR KÁROLY: . 591
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 591
Versek 591
SAS ANDOR: 591
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 591
Tanulmányok 591
Irodalom 591
SCHMIDT ÉVA: 591
Könyv 591
Műfordítás 591
SELLYEI JÓZSBF: 591
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .591
Elbeszélések, karcolatok 591
SIMKÓ TIBOR: . . 592
Könyv 592
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 592
Versek, dalszövegek 592
Kritikai jegyzetek 592
Műfordítások 592
Versek 592
Irodalom 593
SIPOSS ERNŐ: 593
Újságban közölt művek 593
Művészportrék, színészsorsok 593
SOMOS PÉTER: 594
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 594
Versek 594
Könyvismertetések, kritikák 594
Irodalmi jegyzetek 594
SOÓKY LÁSZLÓ: 594
Könyvek 594
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 594
Versek 594
Mesék, történetek 595
Irodalmi paródia 595
írói vallomás 595
Könyvismertetések, kritikák 596
Színibírálatok 596
STEHLIK BÉLA: 596
Könyv 596
SZABÓ BÉLA 596
Könyv 596
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 596
Versek 596
Elbeszélések 597
Irodalom 597
SZABÓ GYULA: 597
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 597
Irodalom 597
SZABÓNÉ HALTENBERGER KINGA: ... 597
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 597
Irodalmi és műkritikák 597
Művészportrék 598
SZÁNTÓ GYÖRGY: 598
Újságban és folyóiratban közölt írások ... 598
Irodalmi vonatkozású írások, kritikák ... 598
Megemlékezések, méltatások 598
SZÁRAZ PÁL: . 599
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 599
Versek 599
Elbeszélések, karcolatok 599
Könyvismertetések, kritikák 599
Néprajzi közlések és jegyzetek 600
SZASZÁK GYÖRGY: 600
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 600
Könyvismertetések, irodalmi jegyzetek . . . 600
Megemlékezések, méltatások . . . . . 600
Színibírálatok, színházi jegyzetek 600
Műbírálatok, riportok 601
Közművelődéssel, az amatőr művészeti mozgalommal, népművészettel kapcsolatos
írások . . 601
Iskolaüggyel, régészettel kapcsolatos írások . 602
SZÁSZI ZOLTÁN: 602
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 602
Versek . 602
SZEBERÉNYI ZOLTÁN: 603
Könyvek 603
Összeállítások 603
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 603
Irodalomtörténeti tanulmányok 603
Könyvismertetések, kritikák 604
Megemlékezések, méltatások 604
írói portrék 605
SZÉNÁSSY ÁRPÁD: .606
Könyv 606
Újságban közölt írás 606
SZÉNÁSSY ZOLTÁN: 606
Könyvek 606
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 606
Megemlékezések 606
Irodalomtörténeti, történelmi tanulmányok . 606
Irodalom 606
SZENES PIROSKA: 607
Könyv 607
SZIGETI LÁSZLÓ: 607
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 607
Könyvismertetések, kritikák 607
Jegyzetek a könyvterjesztésről, olvasásról . . 607
Megemlékezések 607
Színibírálatok, színházi jegyzetek . . . . 608
Képzőművészeti riportok, művészportrék . . 608
Az amatőr művészeti mozgalomra vonatkozó írások, kritikák 608
SZILVÁSSY JÓZSEF: 609
Könyvek 609
Társszerzős mű 609
Összeállítások 609
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 609
Aforizmák 609
írói vallomások, nyilatkozatok 609
Irodalompolitikái, művelődésügyi jegyzetek . 609
Könyvismertetések, kritikák 610
Megemlékezések, méltatások 611
Színibírálatok, színházra, zenei életre vonatkozó jegyzetek 612
Az amatőr művészeti mozgalomra, népművelésre vonatkozó írások . 613
Rádió- és tévéjegyzetek 615
Képzőművészeti riportok, kritikák 615
Iskolaügyi, pedagógiai jegyzetek, kritikák . . 615
Könyvkiadásra, könyvterjesztésre vonatkozó írások 616
Irodalom 616
SZITÁSI FERENC: 616
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 616
Versek . 616
Mese, elbeszélés 617
Irodalmi riportok 617
Műfordítások 617
Versek 617
SZŐKE JÓZSEF: 617
Könyvek 617
Műfordítás 617
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 618
Mesék, történetek 618
Könyvismertetés, könyvtárügyi írás 618
Művelődéstörténeti, természetvédelmi írások folytatásokban 618
Irodalom . . . 619
TALAMON ALFONZ: . 619
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .619
Vers 619
Elbeszélések, karcolatok 619
TALLÓS BÉLA: 619
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .619
Versek 619
Elbeszélések, karcolatok 620
TAMÁS MIHÁLY: 620
Könyv 620
TANKÓ LÁSZLÓ: 620
Társszerzős tankönyv 620
TOK BÉLA: 620
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 620
Könyvismertetések, kritikák . . . ... . 620
Megemlékezések, méltatások 621
Néprajzi dolgozatok 621
TÓTH ANIKÓ: 621
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 621
Elbeszélések, karcolatok 621
Mesék 621
Irodalomkritika 621
TÓTH ELEMÉR: 621
Könyvek . 621
Műfordítások 621
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 621
Versek 621
Mese, történet 623
Várak, történetek 623
Méltatások 623
Könyvkiadásra, nyomdászatra vonatkozó írások 623
Az amatőr művészeti mozgalomra vonatkozó írások 623
Iparművészeti, népművészeti riportok . . . 624
Műfordítások 624
Versek 624
Elbeszélések, karcolatok 625
Irodalom 626
TÓTH KÁROLY: 626
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 626
Versek 626
Esszék, irodalmi tanulmányok 626
Könyvismertetések, kritikák 627
TÓTH LÁSZLÓ: 627
Könyvek 627
Műfordítások . . . 627
Összeállítások 628
Újságban és folyóiratban közölt művek 628
Versek 628
Elbeszélések, karcolatok 630
Mesék, történetek 630
Aforizmák, tréfás gondolatok 631
Irodalmi, színháztörténeti tanulmányok 631
Könyvismertetések, kritikák 631
Megemlékezések, méltatások 633
Színibírálatok, színházi és tévéjegyzetek 633
Riportok, tudósítások 634
Irodalmi hírek, az Irodalmi Szemle tartalom jegyzéke 634
Műfordítások 634
Versek 634
Elbeszélések, karcolatok 637
Esszé 637
Mesék, történetek 637
Aforizmák, szlovák népi találós kérdések 638
TÓTH MIHÁLY: 639
Könyv . .639
Műfordítás 639
TÓTH TIBOR: 639
Könyvek 639
Műfordítások 639
Újságban és folyóiratban közölt művek 639
Műfordítások 639
Elbeszélések, regényrészletek 639
TÖRÖK ELEMÉR: 640
Könyvek 640
összeállítások 640
Újságban és folyóiratban közölt művek 640
Versek 640
Nyilatkozatok 641
Irodalom 642
TŐZSÉR ÁRPÁD: 642
Könyvek 642
Szlovák nyelvű kiadás 642
Műfordítások 642
Összeállítások 642
Újságban és folyóiratban közölt művek 642
Versek 642
írói vallomások, nyilatkozatok 643
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok . . 643
Könyvismertetések, kritikák 644
Megemlékezések, méltatások 644
Műfordítások 644
Versek 644
Elbeszélések 645
Irodalom 645
TRUGLY SÁNDOR: 645
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 645
Könyvismertetések, kritikák 645
Régészeti dolgozatok, a honismereti mozgalomra vonatkozó írások 646
TURCZEL LAJOS: 646
Könyvek 646
Összeállítás 646
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 646
írói vallomások 646
Irodalmi, irodalomtörténeti tanulmányok . . 647
Könyvismertetések, kritikák 647
Megemlékezések, méltatások 647
Irodalom 648
URBÁN ALADÁR: 648
Könyv 648
összeállítás . . . 648
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 648
Könyvismertetések, kritikák 648
Megemlékezések, méltatások 649
Népismereti dolgozatok, riportok 649
URR IDA: 649
Újságban közölt művek 649
Versek 649
Megemlékezés . . ... . . . . 649
Műfordítások 649
Versek 649
Irodalom . 649
VAJKAI MIKLÓS: 650
Könyvek 650
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 650
Elbeszélések, karcolatok 650
Mesék, történetek 651
írói vallomások 651
Könyvismertetések, kritikák 652
Irodalmi jegyzetek 652
Interjúk 552
Műfordítások 652
Mesék, történetek 652
VARGA ERZSÉBET: 653
Könyvek 653
Műfordítások 653
Összeállítás 653
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 653
Versek 653
írói vallomások, nyilatkozatok 654
Irodalmi tanulmányok 654
Irodalmi, irodalompolitikai jegyzetek . . . 654
Irodalmi hírek 655
Könyvismertetések, kritikák . . . . . .655
Megemlékezések, méltatások 656
Színibírálatok, színházi jegyzetek 656
Művészportrék, műbírálatok 656
Interjúk 657
Útijegyzetek, riportok 658
Műfordítások 658
Vers 658
Elbeszélések 658
Esszék, tanulmányok 658
VARGA IMRE: 659
Könyv 659
Műfordítás 659
VAS GYULA: 659
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 659
Könyvismertetések 659
Megemlékezések, méltatások 659
Könyvterjesztéssel, könyvtárüggyel kapcsolatos írások 659
Képzőművészeti jegyzetek 660
Az amatőr művészeti mozgalommal, népműveléssel kapcsolatos írások 660
VÉRCSE MIKLÓS: 660
Könyvek 660
Műfordítások 660
VERES JÁNOS: 661
Újságban és folyóiratban közölt művek ... 661
Versek 661
írói vallomások 661
Megemlékezések, méltatások 661
Műfordítások 661
Versek 661
Irodalom 661
VERSEGHY ERZSÉBET: 662
Újságban közölt művek . 662
Gyermekversek, dalszövegek 662
VOJTEK KATALIN: 663
Újságban közölt írások 663
Megemlékezések, méltatások 663
VOZÁRI DEZSŐ: 664
Könyv 664
VÖRÖS PÉTER: 664
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 664
Versek 664
Könyvismertetések, kritikák 664
Megemlékezések 665
ZÁDOR ANDRÁS: 665
Könyv 665
Műfordítások 665
ZÁDOR MARGIT: . 665
Könyvek 665
Műfordítás 665
ZALABAI ZSIGMOND: 665
Könyvek 665
Műfordítás . . . . 665
Összeállítások 666
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 666
Falumonográfia-részletek 666
Mese 666
írói nyilatkozatok 666
Irodalmi, nyelvészeti, stilisztikai tanulmányok 666
Irodalmi, nyelvészeti jegyzetek 667
Könyvismertetések, kritikák 667
Megemlékezések, méltatások 668
Kulturális jegyzetek 668
Műfordítások 668
Versek 668
Regényrészlet 668
Mesék 668
ZSÉLYI NAGY LAJOS: 668
Könyvek 668
Újságban és folyóiratban közölt művek . . . 669
Versek 669
Rendetlen napló - folytatásokban 670
Karcolatok, mesék, történetek 670
írói levelek 670
írói vallomások, emlékek 671
Irodalmi riportok 671
Könyvismertetések, műbírálatok 671
Közművelődési tudósítások 671
Műfordítás 672
Vers 672
Irodalom 672
ZSEMBERI ETELKA: 672
Újságban és folyóiratban közölt művek . . .672
Versek 672
NÉVMUTATÓ 674
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem