Közel 24.000 kötet Életrajz témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kémiai Közlemények 1980/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának folyóirata 54. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 583 oldal
Sorozatcím: Kémiai Közlemények
Kötetszám: 54
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

I. kötet
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Százötven éve született Say Móric vegyészakadémikus1
Előadások
J. A. C. Broekaert: Új sugárzásdetektorok az optikai emissziós színképelemzésben7
H. Charcosset: Az aktív fázis állapota Pt alapú alumínium-oxid hordozós kétfémes katalizátorokon35
Noszticzius Z.: A Belouszov-Zsabotyinszkij-reakció mechanizmusa, néhány analógia és feltevés vizsgálata79
W. Brockner: Halogenidek és oxid-halogenidek olvadékainak Raman-spektroszkópiás vizsgálata93
J. Durup: Ütközések és fél-ütközések111
Összefoglaló értékelések
Szalay T. : Volfrám-oxidok felületi kémiai reakciói vizes közegben125
Horányi Gy.:
Inzelt Gy.:
Torkos K.: Oxo és különleges helyzetű C-OH csoportok elektroredukciós átalakítása - CH2- csoportokká platinázott platinaelektródon, I. Oxovegyületek elektroredukciója141
Horányi Gy.:
Inzelt Gy.:
Torkos K.: Oxo és különleges helyzetű C-OH csoportok elektroredukciós átalakítása - CH2 - csoportokká platinázott platinaelektródon, II. Különleges helyzetű C-OH kötések reduktív hasítása163
Beszámolók177
Könyvbírálatok185
II-III. kötet
Biczó Géza: Rekurziós módszer felületi és belső elektronszerkezetek tejles meghatározására195
Mayer István, Révész Márta: Nemortogonális lokalizált pályák205
Császár Pál, Harsányi László: Az uracil-gőz infravörös színképének számítása CNDO/2 kvantumkémiai módszerrel213
Lukovits István, Kiss Árpád István, Hargittai István: Donor-akcveptor komplexek egyensúlyi geometriájának vizsgálata az NDDO módszerrel229
Surján Péter: Optikailag aktív pirido (1, 2a) pirimidinek kvantumkémiai vizsgálata234
Gellai Borbála, W. A. Van Hook: Egy számítógépes módszer vízmolekulák belső és külső (rács) rezgési eloszlásának számítására folyadékfázisban239
Hencsei Pál, Párkányi László: A szilatránok kötésszerkezeti vizsgálatának újabb eredményei252
Hargitai Magdolna, Vajda Tamásné, Tremmel János, Hargittai István: Vas-halogenidek molekulaszerkezetéről260
Rozsondai Béla, Hargittai István: Szerves szulfonok, szulfoxiok és szulfidok molekulaszerkezetének elektrondiffrakciós vizsgálata268
Schultz György, Hargittai István: Benzolszármazékok molekulaszerkezetének elektrondiffrakciós vizsgálata276
Tremmel János, Hargitai István: Az elektrondiffrakciós-tömegspektrométeres kombinált kísérlet283
Sohár Pál, Méhesfalviné Vajna Zsuzsa, Neszményi András, Láng Tibor, Kőrösi Jenő: 3-acil- és 2,3-diacil-1-(3,4-dimetoxi-fenil)-4-metil-5-etil-7,8-dimetoxi-1,2-dihidro-3H-2,3-benzoldiazepinek IR, 1H és 13C NMR vizsgálata, konformációs analízise290
Sohár Pál, Zubovics Zoltán, Toldy Lajos: Non-bonded S-O kölcsönhatás az N-karbetoxi-N'-[1',3'-bisz-(2",6"-dimetil-fenil)-4'-metil-imidazolidin-2'-ilidén]-S-metil-izotiokarbamid molekulában298
Sóti Ferencné. Bod Péter, Sohár Pál: Izomer ciklohexán-karbonsav származékok spektroszkópiai vizsgálata302
Kovács Ágnes, Mikite Gyula, Sohár Pál: Etán-típusú diasztereomerek és a megfelelő etilének geometriai izomerjeinek IR és 1H NMR vizsgálata308
Sohár Pál, Mátyus Péter, Szilágyi Géza: Pirazolszármazékok spektroszkópiai vizsgálata313
Sohár Pál, Medgyes Gábor, Kuszmann János: Egy váratlan C-alkilezési reakció spektroszkópiai igazolása321
Bihari Mária, Tamás József, Kapovits István, Rábai József: Diaril-diacil-oxi-spiro-szulfuránok tömegspektrometriás viselkedésének tanulmányozása elektronbombázásos és kémiai ionizációval326
Bujtás György, Czira Gábor, Tamás József: Elektronbombázás hatására lejátszódó átrendeződési folyamatok tanulmányozása ionszerkezetvizsgálati módszerekkel332
Horváth Gyula: Prosztaglandinok tömegspektruma. Prosztaglandin F1 és 6-keto-prosztaglandin F1340
Jerkovich Gyula: Tanuló algoritmusok, tömegspektrumok értékelésére349
Réffy József, Veszprémi Tamás, Nagy József: Szilíciumorganikus vegyületek vizsgálata elektronspektroszkópiai módszerekkel352
Billes Ferenc, Tóth Antal: Pirazin-származékok ionizációs egyensúlyi állandói és az ionok konformációi354
Kubinyi Miklós, Varsányi György: Az N, N, N', N'-tetrametil-p-fenilén-diamin molekula és gyökionjának rezgési spektroszkópiai vizsgálata366
Sztraka Lajos: Újabb eredmények a metil-amin belső rotációjának és inverziójának vizsgálatában371
Nemes László: A HNCO és HNCS molekula Rs geometriai szerkezete378
Jalsovszky György, Egyed Orsolya: Oldatok elnyelési intenzitásának mérése Fourier-transzformációs infravörös spektrométerrel385
Keresztury Gábor és Sóti Ferenc: A kristályos ß, ß-dimetil-akrilsav rezgési színképei és szerkezete391
Zelei Borbála, Dobos Sándor: p-szilfenilén típusú vegyületek infravörös dikroizmusa400
Dankovics Antal, Füzes László: A polietilének rövidláncú összelágazottságának meghatározása az infravörös spektroszkópiai adatok számítógépes feldolgozásával419
Burger Kálmán: ESCA vizsgálatok a koordinációs kémiában. Belső standardok alkalmazása az értékelésben431
Lévay Béla, Vértes Attila: Az orto-pozitrónium reakciói oldószerelegyekben440
Jónás Klára, Nemecz Ernő, Nagyné Czakó Ilona, Vértes Attila: Tűzálló anyagok vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiás módszerrel446
Vértes Attila, Nagyné Czakó Ilona, Burger Kálmán: Oldószer-oldott anyag kölcsönhatás tanulmányozása a vas(III)-klorid nemvizes oldataiban451
Nagy G. Ágnes, Dr. Manny Hillman, Dézsi István: Hidas ferrocénszármazékok Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata462
Jancsó Gábor, Jákli György: Gőznyomás izotópeffektus és molekularezgések a kondenzált fázisban470
IV. kötet
Hardy Gyula: Csűrös Zoltán (1901-1979)483
Medzihradszky Kálmán: Bruckner Győző (1900-1980)499
Berecz Endre: 150 éve született Schenek István523
Székfoglaló előadás
Tétényi Pál: A katalizátorfelület és a molekulák szerkezetének szerepe a fémek katalitikus hatásában531
Beszámolók559
Az Osztály hírei567
Könyvbírálatok579
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kémiai Közlemények 1980/1-4. Kémiai Közlemények 1980/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.500 Ft
1.000 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba