Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I.

Egyetemi segédkönyv

Tartalom

1848-49 népköltészete5
Hogyha Kossuth5
Nincsen papvám5
Nem hajtok én5
Háromszínű magyar zászlók5
Amoda van egy nagy6
Kossuth volt az6
Huszárgyerek, huszárgyerek6
Estve jött a parancsolat6
A Kossuth-nóta7
Még Aradon7
Hej, Görgey7
Jobb szerettem volna7
Honvéd voltam7
Bakáéknál, jaj, de rosszul8
Esik eső8
Nyáron rossz a poros út8
Még azt mondja8
Kossuth Lajos nagy bújában9
Szennyes az én ingem9
Garibaldi csárdás kis kalapja9
Bérczy Károly793
Világ folyása794
Faniszka sírján794
Volnék795
Te a nap vagy, én a föld795
Április 14-én Pesten795
Két béna796
A hírnök796
Hervadott virág vagyok797
Egyszerű történet797
Élet-utak800
Előszó Puskin Anyégin Eugén-jének magyar fordításához822
Puskin: Tatjána levele Anyéginhez (Részlet az Anyégin-fordításból)824
Jegyzet1023
Berecz Károly825
Vad pohár825
Polgárhit827
Állatmutatvány827
Jobb, hogy születtem ezredév után830
Parainesis831
Himnusz a kor Istenéhez832
Lantot, ifjú!832
Fővárosi románc833
Népéletből833
Anno domini833
Mi és ők834
Többek között834
Az ünnepélyes fáklyafüst835
Ne húzd cigány835
Úti tárca (Részletek)835
Alkalmi észrevételek s jellemrajzok838
A régi "Fiatal Magyarország" (Részlet)842
Jegyzet1023
Degré Alajos974
Szerelem és diktatúra974
A száműzött leánya (Részlet)981
A kék vér (Részlet)989
Visszaemlékezéseim (Részlet)995
Jegyzet1024
Dobsa Lajos719
Az 1848. évi francia forradalom (Részlet)719
IV. László (Részlet)722
Jegyzet1024
Egressy Gábor28
Úti jegyzetek Pest és Párizs közt (Részletek)28
Törökországi naplója (Részlet)33
Levelek a színvilágból42
Levele Szigligeti Edéhez44
Levelei Petőfi Sándorhoz (I-IV.)44
Levele feleségéhez47
Jegyzet1024
Erdélyi János122
Pórfiú123
Irány124
Télen124
Ósdiakhoz124
Népdalok (1-6.)125
Egy bitóra126
Egy gyermek születésére126
Ének127
Semmiházi127
Mátyás, a szántó127
Mihók, a bohó (I-IV.)127
XIX. század130
A kor átka130
Dalünnepen131
Adtál király131
Mi vagy te131
Leng a zászló131
Lehet a szamár a132
Öltözzetek, öltözzetek132
A menekültek133
Vörösmartyhoz133
Jó órában134
Erdélyi János úti naplója és úti levelei (IX-X.)135
Népdalköltészetünkről (Részletek)137
Népköltészetről143
Népköltészet és kelmeiség147
Egyéni és eszményi155
Valami a romanticizmusról167
Petőfi Sándor (Részlet)168
A magyar líra, 1859 (Részlet)173
Madách: Az ember tragédiája179
Szépészeti alapvonalak191
Levelei Csengeri Imréhez (I-II.)198
Levele Vachott Cornéliához200
Levelei Szemere Miklóshoz (I-II.)201
Levele Csernery Antalhoz204
Jegyzet1024
Gorove István70
Nemzetiség (Részletek)70
A "Nyugat"-ból77
Jegyzet1024
Henszlmann Imre87
Drámai jellemek87
Shakespeare Othellója, a Nemzeti Színház közönsége színikritikája és az Atheaneum színiritikája90
Az újabb francia színköltészet és annak káros befolyása a miénkre93
B. Eötvös József: A falu jegyzője101
A népmese Magyarországon119
Jegyzet1025
Hugó Károly18
Bankár és báró (Részlet)18
Jegyzet1025
Horárik János515
A szabadság fája516
H. J. harca a hierarchia és az egyház ellen (Részletek)516
Vezéreszmék és teendők542
Polgár Szerkesztő!545
H. levele a Márczius Tizenötödike szerkesztőjéhez Besze Jánoshoz546
H. levele az "Ungar" kirohanásairól548
Magyar történelmi vázlatok552
Jegyzet1025
Irinyi József205
A táblabíró205
Német-, francia- és angolszászi úti jegyzetek (Részlet)211
Sajtótörvényről (Részletek)220
Jegyzet1025
Jámbor Pál (Hiador)881
Emléklapok egy főrangú hölgyhöz881
Főiskola883
Őrült tárcája (Részlet)884
Kossuth885
Új-Pest886
Párizsi emlékek (Részlet)886
Jegyzet1025
Kossuth Lajos282
Levelei édesanyjához (I-II.)284
Színművészetünkről287
Felelet dr. Széchenyi Istvánnak (Részletek)289
Cikkek a Pesti Hírlapból308
Bevezetés308
Halottasházak309
Bot, vessző, korbács311
Adalék a nemzeti önismerethez314
Szerkesztői megjegyzés317
Közvélemény318
A kérdések legkényesbike (1.)324
A műipar akadályai és ellenszerek327
Kiábrándulás331
A Hetilap-ból: Adózzunk334
Kossuth levele Wesselényihez a jobbágykérdésről337
Kossuth beszéde a kerületi ülésben az örökváltság ügyében (1847. dec. 3.)344
Kossuth beszéde 1848. március 17-én348
Kétszázezer honvédet!350
Kiátlvány a magyar néphez (1848. szept. 24.)362
Amnesztialevél Rózsa Sándornak366
Kossuth szegedi toborzóbeszéde366
Kossuth beszéde Debrecenben 1849. ápr. 14-én368
Visszapillantás a harcot megelőző reformmozgalomra378
Kossuth levele fiaihoz383
Kossuth levele Deák Ferenchez (Kasszandra-levél)384
Kossuth levele Mocsáry Lajoshoz389
Kossuth levele a Petőfi-társasághoz391
Komárom vármegyéhez394
Utolsó nyilvános beszéde (1889. jún. 5.)397
Jegyzet1028
Kriza János684
Ivásnál685
Erdővidék az én hazám685
Csipkebokor, galagonya685
A villám685
Erzsi hozzám begyes vagy686
Szegény székely nótája686
A hazatérő katona686
Ha ez meg amaz volnék687
Vadaink687
Országos magvetés687
Úrbér687
Egyet szeress687
Ne menj feiam a méhesbe687
Hajh te szép virágfüzér688
Előszó a Vadrózsák-hoz (Részlet)688
Levele Gyulai Pálhoz690
Levele Arany Jánoshoz692
Önéletrajzi levele692
Levele Toldy Ferenchez695
Jegyzet1028
Lauka Gusztáv757
Laurám emléke757
Történet758
Poézis759
Drámai hatás759
Táblabírói cantate759
Mese760
XIX. század760
Butter Flórián (Makula nélkül való románc)761
A barikádok embere761
Apotheozis762
Múlt, jelen és jövő762
Fiala literátor hazamenetele763
Műestély a vidéken768
A múltról a jelennek (Részletek)777
Jegyzet1028
Lisznyai (Damó) Kálmán967
Petőfi Sándorhoz967
Százötven kutya969
Országgyűlési mell-képek (Részlet)970
Két király971
Palóc dalok (1-4.)971
Kijöttem a zöld mezőre972
Palóc-alföld972
Jegyzet1029
Medgyes Lajos727
A Maroshoz727
Megelégedés728
Dithyramb728
Álmatlanság728
Újoncállítási népdal729
Jósszózat729
A néphez730
Bor közben730
Börtön-dal730
Békeszózat731
A segesvári téren731
Petőfi Sándornak732
Jegyzet1029
Mentovich Ferenc735
Erdélyi hangok Petőfihez736
Lejt a Maros737
A Szajna partján737
Tavaszhoz738
Pusztán739
A boldogsághoz740
A hazatért741
Az őrültek sírja742
A tél745
Új világnézlet (Részletek)746
Jegyzet1029
Pákh Albert940
Csont941
Egy este a debreceni színházban942
Egy nap az instruktor életéből946
Fővárosi újdonságok956
Jegyzet1029
Pálffy Albert888
Városi és falusi elmésség889
A szerkesztősegéd895
Egy kastély az erdőben900
Cikkek a Márczius Tizenötödikéből (I-VI.)916
A régi Magyarország utolsó éveiben (Részletek)926
Jegyzet1029
Petőfiné Szendrey Júlia673
Kezd már tombolni673
Ne higyj nekem673
Naplója (Részlet)674
Levelek Térey Marihoz681
Jegyzet1029
Pulszky Ferenc249
Népmondák (Részlet)250
A magyar ifjúság251
Petőfi Sándor összes költeményei255
A falu jegyzője261
A magyar jakobinusok (Részlet)265
Életem és korom (Részlet)267
Hogy lettem magyar íróvá280
Jegyzet1029
Samarjay Károly786
Az én babám786
Halászleány dala786
Honvágy787
A falu787
Szegény deák788
Kelet788
Az én Múzsám789
Éhhalállak küzdők790
Téli est791
Harc lesz talán792
Dal a viharban792
Hogyan haljunk?792
Jegyzet1030
Sárosi Gyula696
Egy külföldre távozott barátném emlékkönyvébe697
Népdal697
Lovassy dala697
Börtöndal698
Némák joga698
A rákász lány698
Úriszék699
Tégy jót699
Aradi népdal700
Gyakran szememre hányod...700
Vészdal701
Éljen egész világszerte701
Farsangi dal701
Az Újépületben702
Azt kérded galambom702
Ingeborg, önszületésnapján703
A "csárda romján"703
Krinolin-vers704
Az én aratásom704
Arany trombita (Részletek)704
Sárosi naplója Vas Paulinának (Részlet)713
Levele Szemere Miklóshoz714
Levelei Vas Paulinához (I-II.)716
Arad megye közönségéhez718
Jegyzet1030
Sükei Károly656
Hivatal656
Elmondottam656
Fehér csillag657
Sükei Károly hagyományaiból657
Irodalmi Ellenőr658
Előtájékozás658
Következetlenség660
Rendszeresség662
Tudás. Komoly beszéd664
Eszmevázlatok egy készülendő műből666
Kritika és művészet668
Jegyzet1030
Szalay László228
Észrevételek a Muzárion III. és IV. kötetéről228
Zsurnalisztika234
Az olvasóhoz236
Magyarország története. Pórháború (Részlet)238
Levél Újváry Mihályhoz243
Levél Szemere Pálhoz245
Levél Toldy Ferenchez245
Levél Bacsányi Jánoshoz246
Levelek Eötvös Józsefhez (I-II.)246
Jegyzet1030
Szelestey László959
Vörösmartynak959
Dalnok bér960
Magányomban961
Népnevelés962
Egy népköltőnkhöz962
A nép ügyében962
Balatonon jár a hajó963
Fonóházban szól a duda963
Ki a legény963
Rába vize964
Ne bántsatok964
Alkony a börtönben964
Köri estvély965
Előszó a kemenesi cimbalom-hoz966
Jegyzet1030
Szemere Bertalan409
Verses jellemrajzok 1848-49-ből410
Epigrammák412
Utazás külföldön (Részlet)413
A Szemere-minisztérium programja420
Naplóm (Részletek)422
Levelek Szemere Miklóshoz (I-II.)426
Jegyzet1030
Szemere Miklós871
A falu, hol lakom871
Avult csuha872
Kedvteléseim872
A lukai pap873
Apolló papja874
A vadon költészete874
Levelei Erdélyi Jánoshoz (I-II.)875
Levelei Pajor Istvánhoz879
Jegyzet1031
Táncsics Mihály587
Pazardi (Részlet)558
Sajtószabadságról nézetei egy rabnak (Részlet)561
Nép szava - isten szava (Részlet)581
Cikkek a Munkások Újságá-ból594
Forradalom594
Egyenlőség596
Politikai hitvallásom597
Ki a mi ellenségünk?599
Ki a jó hazafi?600
Petőfi Sándor601
Fegyvergyári munkásbarátaim!602
Mik a vörös republikánusok és mit akarnak (Részlet)603
Cikkek az Arany Trombitá-ból610
Hatalmas Magyarország610
Ipar!615
Munkásmozgalom616
Életpályám (Részlet)617
Jegyzet1031
Teleki László10
Kegyenc (Részlet)10
Teleki Sándor1000
Első találkozásom Bem apóval (Részlet)1000
Petőfi Sándor Koltón (Részletek)1007
Garibaldi alatt 1859-ben1019
Jegyzet1031
Tompa Mihály846
Könyvkiadási gyönyörűségek848
A fekete könyv (Részletek)851
Levelek Arany Jánoshoz (I-IX.)856
Levél Jókai Mórhoz862
Jegyzet1031
Tóth Lőrinc49
Rom49
Columb50
Falra hányt borsók50
1848 előtt és 1848 után51
Donna Sol52
Dalünnep56
Úti tárca (Részlet)59
Bírálat Jókai: Hétköznapok c. regényéről63
Jegyzet1031
Vachott Sándorné863
Rajzok a múltból863
Petőfi és Etelke863
Budapesten 1848-ban867
Jegyzet1031
Vasvári Pál430
Zrínyi Miklós, a költő (Részletek)431
Törtneti Névtár (Részletek)457
Irányeszmék469
Életünk és a történet489
Az emberiség földi célja és a világszellem fejlődése491
A nép az állam életében498
Népmozgalom499
Testvériség499
Világi zsarnokság a pápák kegyéből500
A pápai hatalom bukása500
Székely Dózsa György501
Petőfi köszöntése502
A sajtószabadságról503
Indítvány az iparűző és kézműves ifjúság ügyében506
Antiszemita tüntetésekről508
A jobbágyfelszabadításról508
Márciusi ifjúság510
Jegyzet1032
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem