Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.649

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához

III. osztály/Szöveggyűjtemény a fakultatív irodalom tanulásához

Tartalom

Korok és stílusok11
Középkor11
Részletek a Ferenc-legendából11
Fancois Villon17
Barokk22
Pázmány Péter: Prédikációk (Részletek)22
Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (Részletek)29
Romantika36
Victor Hugo: Stella (Radnóti Miklós fordítása)36
A költeményről (Horváth Károly)37
Szemelvények az irodalmi anyagot elmélyítő témakörhöz41
Szemelvények a világirodalom feldolgozásához41
Lev Tolsztoj: Az újkor vége (Részletek - Torjai András fordítása)41
Lukács György: Tolsztoj és a realizmus fejlődése (Részletek)44
Török Endre: Lev Tolsztoj. Világtudat és regényforma (Részletek)46
Szemelvények a magyar irodalom feldolgozásához59
Sík Sándor: Vajda János titka (Részletek)59
Sőtér István: Újszerű és öröklött elemek Vajda stílusában65
Vajda János témáinak jelképessége66
Krúdy Gyula: Szindbád második útja69
Emlék és valóság a Szindbád-novellákban (Bori Imre)73
Ady és a francia szimbolisták (Schöpflin Aladár, Komlós Aladár, Király István)79
Komplex esztétikai elemzések témaköre87
Ady és Rodin87
Rilke: Auguste Rodin (Részletek a tanulmányból)87
Ady Endre: Az élet szobra89
A pénz esetei (Részletek)91
Harc a Nagyúrral (Király István)92
Ady Endre és Tornyai János95
Ady Endre: Lelkek a pányván95
Tornyai János Bús magyar sors, önéletrajz (1910) c. képe (Németh Lajos)95
A művészeti alkotás mint téma97
Babits Mihály: Hegeso sírja (Egy görög emlékre)97
Juhász Gyula: Primitíva (Egy Gauguin-kép alá)98
Nagy László: Egry ragyogása99
Szilágyi Domokos: Mozart100
Csanádi Imre: Rákóczi (Mányoki Ádám festménye)100
Ady és Bartók (Bodnár György)102
A film (némafilm)104
Babits Mihály: Mozgófénykép104
A versről (Kardos Pál)106
Kispéter Miklós: A győzelmes film (Részletek)107
Írók a moziban108
Szabó Dezső: A mozi (Részletek)108
Juhász Gyula: Moziban110
A századelő Magyarországon113
Nacionalizmus és progresszió a század eleji Magyarországon (Litván György)113
Huszadik Század118
Ignotus: Irodalom és politika (Részletek)118
Nyugat (Schöpflin Aladár)120
A Holnap123
Juhász Gyula A Holnapról124
Az Ady-vita (Schöpflin Aladár)125
Szemelvények az Ady és A Holnap körüli vitából126
Az Osztrák-Magyar Monarchia válsága (Mátrai László)130
F. W. Nietzsche132
Így szólott Zarathustra (Részlet - Szabó Ede fordítása)132
Ady Endre: Nietzsche és Zarathustra (Részlet)135
Juhász Gyula: Nietzsche és a társadalom (Részletek)135
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula levelezéséből137
Babits Nietzschéről139
Nietzsche hatása Magyarországon (Széll Zsuzsa, Hermann István, Kiss Endre)140
Az irodalom struktúrája143
A népköltészeti alkotások értéke143
Gyulai Pál: Adalék népköltészetünkhöz143
Molnár Anna143
A ballada magyar változatai (Csanádi Imre, Vargyas Lajos)152
Vargyas Lajos: A ballada és a mai ember153
Költők a népköltészetről (Illyés Gyula, Nagy László)157
Szemelvények a 19. századi regényirodalomból160
Alexander Dumas: A kaméliás hölgy (Részletek)160
Dumas: A kaméliás hölgy és Stendhal: Vörös és fekete (Részletek)164
A kaméliás hölgy164
Vörös és fekete171
A giccs178
Hermann István: Katarzis vagy giccs (Részletek)178
A műfordítás kérdései185
Tóth Árpád műfordítói tevékenysége (Kardos László)185
Örök virágok (Részlet a költő előszavából)186
Rába György: A szép hűtlenek (Részletek)187
Költők a műfordításról190
Vas István: Jegyzetek a fordításról (Részletek)190
Illyés Gyula: Helyünk a világirodalomban (Részlet)193
Irodalom és esztétika195
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben (Részletek)195
Füst Milán esztétikájáról (Nyírő Lajos)202
A tudomány és az irodalom kapcsolata205
A természettudomány hatása a naturalista regényre205
Zola írói pályájának kezdete205
Darwin és Claude Bernard (Salyámosy Miklós - Czine Mihály)206
Zola: A kísérleti regény (Részletek - Sáray Erzsébet fordítása)208
Zola elméletének kritikája (Czine Mihály)209
Freud hatása az irodalomra (Mátrai László, Szerb Antal)210
Babits Mihály A gólyakalifa c. regényéről (Rába György, Kardos Pál)213
Babits Mihály: Szobafestés214
Psychoanalysis Christiana (Kardos Pál)215
Kosztolányi Dezsőről (Németh László)218
Olvasás, olvasóközönség, műalkotás221
Zoltai Dénes: Műalkotások befogadásának tipológiája221
A műalkotás keletkezésének lélektana228
Magyar írók vallomásaiból228
Arany János Szemere Pálnak írt leveléből228
Arany János: Reményem231
Kosztolányi Dezső: Hogyan születik a vers és a regény?232
Weöres Sándor: A vers születése (Részletek)239
A műgond247
Maupassant: Flaubert (Részletek - Tóth Árpád fordítása)247
Részletek Flaubert leveleiből (Rónay György fordítása)249
A hétköznapok esztétikája253
Az iparművészet (Szerdahelyi István)253
Juhász Ferenc: A tárgyak világa254
Környezetesztétika (Koczogh Ákos)256
Ízlés és divat (Szerdahelyi István)257
Jegyzetek261
Felhasznált irodalom263
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához

A gerinc enyhén sérült.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba