Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény IV.

Források és tanulmányok a társadalomtudományi tantárgyak tanulmányozásához

Szerkesztő
Lektor
Kapcsolódó személy

Kiadó: Janus Pannonius Tudományegyetem-Tanorg Oktatási Központ
Kiadás helye: Budapest-Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 777 oldal
Sorozatcím: Humán szervező (munkaügyi) menedzser
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-641-4785
Megjegyzés: Angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel. Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magasabb tudás megszerzésére, a tájékozódás képessége fejlesztésére és állandósítására a tudományok, a gazdaság és társadalom kommunikációs folyamatainak és ezek hordozó eszközeiből mentetteknek... Tovább

Előszó

A magasabb tudás megszerzésére, a tájékozódás képessége fejlesztésére és állandósítására a tudományok, a gazdaság és társadalom kommunikációs folyamatainak és ezek hordozó eszközeiből mentetteknek kitüntetett szerepe van. A kommunikációs folyamatok bonyolult, viszonylag önálló rendszert alkotnak, amelyben az információk és áramlásuk legelemibb jelenségei sem érthetőek meg az átfogóbb ismeretek nélkül. Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során a tantárgyakat és a közöttük lévő kölcsönhatásokat egységes kommunikációs keretben értelmezzük. Ennek alapján tanulmányokat folytatni, azokat alkalmazni nem lehet a szak- és társtudományok eredményeinek, legfontosabb megnyilvánulásainak ismerete nélkül. Továbbá: egyetlen gazdasági, társadalmi folyamat sem írható le egyetlen sémával, egyetlen oldalról közelítve. Jelen szöveggyűjtemény egyes szemelvényei, kötetei ebben a sokirányú kommunikációs rendszerben nyújtanak - célraorientált válogatással - áttekintést a magyar gazdaság, társadalom történetének szakaszairól, egyes jellemző megközelítéseken keresztül.
Az egyetemes és a magyar fejlődéstendenciák történeti kapcsolatai természetesek, sokrétűek. Ezek ismerete, értékelő elfogadása vagy elutasítása meghatározza szemléletünket, végső soron befolyásolja döntéseinket. Hiszen az ember képtelen rá, hogy ne értékeljen, akár tesz valamit, akár tartózkodik a tettektől. Minden döntés cselekvés, illetőleg valamiféle cselekvés mellett vagy ellen feltételezi, hogy az illető személyiség (valamit tudatosan vagy tudat alatt) fontosnak, magas rangúnak, cselekvésre kívánatosnak, egyszóval értékesnek tart. Mindnyájan az értékek csodálatos, de bonyolult világában élünk, amelyben és amelyhez a szöveggyűjtemény több oldalúan közelít. A válogatott, de sokszínű anyag a magyar társadalom történetének kezdeteitől a fordulatokban gazdag századokon át a máig, nem egy érdekes és szembetűnően friss kortörténeti dokumentum közlésével vezeti olvasóját azon az úton, amelyen körvonalazódik, esetleg határozottan rögződik a tudásunk és gyakorlatunk részévé váló értékrend.
A kötet összeállítóinak célja az volt, hogy számos korábbi egyoldalú korlátozottság helyett minél szélesebb körben teremtsenek kapcsolatot a korábbi események és a kötet használói között. Vissza

Tartalom

Előszó XVII
Lectori Salutem XIX
Bevezető a IV. kötethez XX
VIII. FEJEZET
A PÁRTÁLLAM / ÁLLAMPÁRT
(40 év határozatok és dokumentumok tükrében)1949-1989
Illyés Gyula:
Egy mondat a zsarnokságról 3
A Magyar Dolgozók Pártjának programnyilatkozata 1948. június 12-14. 6
Litván György:
„Mi, kommunisták, különös emberek vagyunk ..." 29
Vádirat Rajk László és társai elleni bűnügyben Szabad Nép 1949. szeptember 11. 45
Éljen a Magyar Dolgozók Pártjának II. Kongresszusa! Szabad Nép 1951. február 25. 51
Závada Pál:
Kulákprés (függelék) 54
Nagy Imre:
A miniszterelnöki expozé 1953. július 4. 91
Nyikita Hruscsov:
A személyi kultuszról és következményeiről SZKP XX. Kongresszusa 1956. 109
Nagy Imre beszéde (a semlegesség bejelentése) 1956. november 1. 131
Kádár János rádióbeszéde 1956. november 1. 132
Déry Tibor:
Barátaim 1956. november 2. 135
Németh László:
Emelkedő nemzet 1956. november 2. 137
Bibó István kiáltványa 1956. november 4. 141
Felhívás a magyar néphez! Megalakult a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 1956. november 4. 143
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. decemberi határozata 148
Lukács György levele Alberto Carroccihoz 155
1957-1989
Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei (1957. július) 174
A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről Tézisek. Társadalmi Szemle 1959. február 185
A filozófia lenini pártosságáért Tézisek. Társadalmi Szemle 1960. augusztus-szeptember 211
Az MSZMP Központi Bizottságának, közleménye: a mezőgazdaságban is uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok, 1961. február 17. 223
A szovjet nép világraszóló diadala. Megkezdődött az ember űrutazásának korszaka Népszabadság, 1961. április 13. 224
Pártunk kádermunkájának tapasztalatai és irányelvei Tézisek. Társadalmi Szemle 1962. február 225
A szocialista realizmusról. 1965. május-június 243
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a gazdasági mechanizmus reformjáról. 1966. május 25-27. 280
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a párt kádermunkájáról és az állami személyzeti
munka pártellenőrzésének helyzetéről, a káder- és személyzeti munka továbbfejlesztéséről. 1967. május 9. 312
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a magánszektor tevékenységének szabályozásával
kapcsolatos gazdaságpolitikai kérdésekről. 1968. február 6. 316
Közlemény. Népszabadság 1968. augusztus 23. 323
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának állásfoglalása a munkásosztály helyzetéről szóló 1958-as
KB-határozat végrehajtásáról, a munkásosztály jelenlegi helyzetéről. 1970. január 10. 325
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása ifjúságpolitikai kérdésekben. 1970. február 18-19. 332
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a gazdaságtalan termelés csökkentésére teendő
intézkedésekről. 1971. október 19. 347
Közlemény az MSZMP Központi Bizottságának üléséről 1972. november 14-15. 350
Az MSZMP Központi Bizottsága Kultúrpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása néhány társadalomkutató
antimarxista nézeteiről. 1973. március 352
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata népesedési helyzetünkről, népesedéspolitikai
feladatainkról. 1973. február 13. 366
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a párt káderpolitikájáról, a káder- és személyzeti munka helyzetéről,
valamint főbb feladatairól 1973. november 28. 381
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a háztáji, a kisegítő gazdaságok és az egyéb
kistermelés helyzetéről, termelésük fejlesztésről 1976. február 10. 388
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata hosszú távú külgazdasági politikánk és a termelési szerkezet fejlesztésének
irányelveiről. 1977. október 20. 396
Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a káderpolitikai feladatok végrehajtásáról
1979. október 16. 434
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata külgazdasági kapcsolataink alakulásáról, fejlesztésének feladatairól
1982. június 23. 439
Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközösségének irányelvei Lukács György születésének 100. évfordulójára
1983. augusztus 451
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésének feladatairól
1984. április 17. 453
Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a magyarországi cigánylakosságról, helyzetéről
és az időszerű feladatokról. 1984. október 2. 472
Az MSZMP Agitációs És Propaganda Bizottságának állásfoglalása az ellenséges-ellenzéki tevékenységgel
kapcsolatos tájékoztatási feladatokról. 1986. október 14. 485
A Magyar Szocialista Munkáspárt országos értekezletének állásfoglalása a párt feladatairól, a politikai intézményrendszer fejlesztéséről. 1988. május 20-22. 489
Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről
1989. február 10-11. 492
Az MSZMP Politikai Bizottságának 1989. május 26-i határozata a Kultúrpolitikai Munkaközösség 1973. márciusi
állásfoglalásáról. 1989. május 26. 497
a XIV. Kongresszus állásfoglalása A Magyar Szocialista Pártról 1989. október 7. 499
IX. FEJEZET
ÚJ HULLÁMHOSSZON
Fordulat és reform. 1987. 503
Társadalmi szerződés. 1987. 535
Történelmi utunk. 1989. 571
Berend T. Iván:
Nemzeti utak - és tévutak. 1990. 581
Kornai János:
A legfontosabb: a tartós növekedés. 1994. 597
Koltai Dénes:
A művelődés néhány stabilizációs funkciója. 1994. 612
Agárdi Péter:
Közelítések a Kádár-korszak művelődéspolitikájának történetéhez. 1994. 618
Berend T. Iván:
Átalakulás a világgazdaság perifériáin. 1995. 664
EGY NAGYVÁLLALAT ÁTALAKULÁSAI
Huszár Zoltán:
Vállalatirányítás, munkakultúra s szociális gondoskodás egy tőkés nagyvállalat életében 690
Krisztián Béla:
Egy vállalati kultúra hatása a térség társadalmi életére 1945 után 739
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény IV. Szöveggyűjtemény IV. Szöveggyűjtemény IV. Szöveggyűjtemény IV. Szöveggyűjtemény IV.

A lapélek kissé elszíneződtek. A borító és a lapok széle nedvességtől foltos, hullámos. A borító gerincén bejegyzés található.

Állapot: Közepes
3.540 Ft
1.410 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba