1.042.591

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ásványtan I-II.

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 936 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-1614-1
Megjegyzés: Fekete-ehér ábrákkal illusztrálva. A könyv 1000 példányban jelent meg. Tankönyvi szám: 42129. A kötetekhez 1 db melléklet tartozik
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ELSŐ KÖTET
Előszó5
Bevezetés13
Az ásványtan története17
Első rész
ÁLTALÁNOS ÁSVÁNYTAN
KRISTÁLYTAN (Koch Sándor)27
A térrácselmélet fejlődése, kristályrendszerek27
A kristálytan alaptörvényei33
A szögállandóság törvénye33
Paramétertörvény (A racionalitás törvénye)36
A zónatörvény40
Kristályvetületek42
Külső szimmetriaelemek46
A kristályosztályok levezetése, csoportosítása, jelölése51
Kristályformák, kombinációk54
A 32 kristályosztály56
Nem főtengelyes rendszerek kristályosztályai56
Háromhajlású (triklin) rendszer56
Egyhajlású (monoklin) rendszer57
Rombos rendszer60
Főtengelyes rendszerek kristályai64
Négyzetes (tetragonális) rendszer64
Háromszöges (trigonális) rendszer70
Háromszöges (trigonális) rendszer77
Hatszöges (hexagonális) rendszer80
Szabályos (tesszerális) rendszer kristályosztályai88
Belső szimmetriaelemek, tércsoportok97
Kristályok szabályos összenövése. (Párhuzamos összenövés, ikerkristályok)104
Kristályos és kristályosodott anyag107
Alakzat és termet108
Zárványok111
KRISTÁLYKÉMIA (Grasselly Gyula)113
A röntgensugarak jelentősége a kristálykémiában113
Az atomszerkezet és az elemek periódusos rendszere123
Kristályrácsok és a kémiai kötés132
Ionos kötés132
Kovalens kötés133
Átmenet az ionos és a kovalens kötés között. A polarizáció135
Fémes kötés139
Van der Waals-kötés140
Atom- és ionméretek a kristályrácsban144
Atom- és ionrádiuszok meghatározása144
Atom- és ionrádiuszok változása a periódusos rendszerben150
A rádiuszhányadosok és a koordináció153
Ionrácsok157
Általános jellemzés157
Ionkristályok rácsenergiája158
Ionkristályok rácsenergiájának meghatározása a Haber-Born-körfolyamattal160
A kötéserősség és egyes fizikai sajátságok összefüggése162
Ionrácsok osztályozása162
Izodezmikus szerkezetek163
Egyszerű izodezmikus AX-típusú szerkezetek163
Egyszerű izodezmikus AX2- típuső szerkezetek165
Összetett izodezmikus szerkezetek171
Pauling-féle szabályok173
Mezodezmikus szerkezetek175
a borátok szerkezete175
A szilikátok szerkezete175
Anizodezmikus szerkezetek189
Atomrácsok192
Általános jellemzés 192
Gyakoribb atomrácsú szerkezetek195
Fémes rácsok198
Általános jellemzés198
Fémes rácsok szerkezeti típusai199
Valódi fémes szerkezetek200
Meatlloid szerkezetek201
Fémes elegykristályok, intermetallikus vegyületek203
Gyakoribb szulfidszerkezetek206
Molekularácsok210
Általános jellemzés210
Polimorfia212
Izomorfia217
Kristályszerkezeti hasonlóság (Típia)219
Elegykristályképzés220
Diadochia223
Ideális és reális kristályok, rácshibák226
A kristáyok növekedése (Koch Sándor)229
A kristályrács lebomlása235
Álalakok (pszeudomorfózák)237
Alaktan (amorf) állapot239
KRISTÁLYFIZIKA (Koch Sándor)241
Szkaláris sajátosságok241
A sűrűség241
A fajhő243
Vektoriális sajátosságok243
A kristályok mechanikai sajátságai246
Elasztikus deformáció246
Plasztikus deformáció247
Hasadás, törés252
Keménység259
A kristályok fénytani (optikai) sajátságai264
A fény sajátságai264
A fény terjedése izotrop, ill. anizotrop közegben266
A fény interferenciája267
A fényvisszaverődés268
A fénytörés268
A teljes visszaverődés270
A színszórás270
A poláros fény271
A kettőstörés és a kristályok csoportosítása optikai sajátságaik alapján272
A törésmutató meghatározása273
Közvetlen módszerek274
Közvetett módszere275
Egy optikai tengelyű kristályok278
Két optikai tengelyű kristályok281
Összefüggés a rácsszerkezetek és a kristályok fénytani sajátságaik között288
Rétegrácsok és rétegszerű rácsok291
Láncrácsok és láncszerű rácsok293
Rácsok izometrikus csoportokkal293
Az ásványok vizsgálata poláros fényben294
Lineárisan poláros fény előállítása. A Nicol-féle prizma295
Az ásványtani vagy polarizációs mikroszkóp296
Vizsgálatok párhuzamos poláros fényben298
Segédlemezek, kompenzátorok303
Egyenes és ferde kioltás305
Ikerkristályok viselkedése keresztezett nikolitok között307
Vizsgálatok konvergens poláros fényben307
Egy optikai tengelyű kristályok tengelye308
Egy optikai tengelyű kristályok optikai karakterének meghatározása310
Két optikai tengelyű kristályok tengelyképe312
Két optikai tengelyű kristályok optikai karakterének meghatározása316
A Fedorov-féle univerzális forgatóasztal318
Kristályok optikai aktivitása, a cirkuláris polarizáció319
Erősen abszorbeáló (opak) kristályok vizsgálata322
Az ásványok fénye, színe 326
Rtikább fényjelenségek328
Többszínűség vagy pleokroizmus328
Lumineszcencia329
Laserek332
Az ásványok hőtani sajátságai334
Differenciális termikus elemzés336
A kristályok mágneses sajátságai338
A kristályok elektromos sajátságai339
Radioaktív ásványok343
ÁSVÁNYKÉMIA (Grasselly Gyula) 345
Az ásványképződési folyamatok jellege, a kéreg uralkodó ásványai345
A Gibbs-féle fázistörvény és ásványtani alkalmazása349
Kristályosodás és túlhűlés352
Fázisdiagramok szerkesztése termikus elemzés alapján355
Olvadékok kristályosodása358
Egykomponensű rendszerek kristályosodása358
A kén fázisdiagramja358
A SiO2-módosulatok stabilitási viszonyai359
Kétkomponensű rendszerek kristályosodása361
A két komponens eutektikumot képez, de sem vegyületet, sem elegykristályt nem alkot egymással361
A két komponens eutektikumot képez, a komponenseknek polimorf módosulatai vannak365
Kétkomponensű rendszer kongruens olvadáspontú vegyületképzéssel366
Kétkomponensű rendszer inkongruens olvadáspontú vegyületképzéssel367
Kétkomponensű rendszerek kristályosodása elegy kristály-képződéssel370
Hézagmentes elegykristály-képződés370
Elegykristály-képződés minimum-, ill. maximumponttal373
Elegykristály-képződés elegyedési hézaggal376
Háromkomponensű rendszerek kristályosodása378
Ábrázolásmód378
Háromkomponensű rendszer terner eutektikummal380
Háromkomponensű rendszer fázisdiagramja, ha két komponens elegykristályt képez382
AZ ÁSVÁNYKÉPZŐDÉSI FOLYAMATOK RÖVID VÁZLATA (Koch Sándor) 385
Magmás eredetű ásványtársulások386
Mállás és üledékképződés során keletkezett ásványtársulások391
Átalakult (metamorf) ásványtársulások394
MÁSODIK KÖTET
II. RÉSZ
RENDSZERES ÁSVÁNYTAN (Sztrókay Kálmán Imre)
Bevezetés: A rendszerezés korszerű alapelvei419
TERMÉSELEMEK423
Fémes elemek, természetes ötvözetek, intermetallikus vegyületek426
Aranycsoport426
Platinafémek csoportja433
Vascsoport433
Higany és amalgámok435
Félfémek és nemfémes elemek438
Arzén-, antimon-, bizmutcsoport439
Tellúr-, szelén-, kéncsoport442
Gyémánt- és grafitcsoport445
SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK451
Fémgazdag vegyületek és nemesfém-telluridok (R : S > 1 : 1) 457
Whitneyit-csoport458
Animikit-csoport460
Nemesfém-telluridok461
Szulfidok egyes (szinguláris) S2- -anionnal (R:s=2 : 1 - 1 : 2)465
Háromdimenziós (térhálós) szerkezetek465
Fémben gazdagabb vegyületek469
Kősó-típusú szerkezetek475
Nikkelin-típusú szerkezetek479
Wurtzit-típusú szerkezetek483
Szfalerit-típusú szerkezetek487
Vegyes rácstípusú (1:1 arányú) szulfidok500
Spinnell-rácsú szulfidok. (Linneit-csoport)501
Rétegrácsos (kétdimenziós) szulfidszerkezetek502
Molibdenit és rokon szerkezetek503
Tetradimit-rácsú vegyületek506
Lánc alakú szalagrácsos szulfidszerkezetek508
Antimonit és rokonsága511
Összetett szulfidok ("szulfosók") nagyrészt láncszerű szerkezettel525
Kettős (S2) kéncsoportú szulfidszerkezetek526
Pirit-rácsú vegyületek532
Markazit-rácsú vegyületek537
Egyéb szerkezetek: Skutterudit-rácsú vegyületek539
Fémben szegény és nemfémes jellegű szulfidvegyületek (R : S < 1:2)541
Függelék. Oxid-szulfidok543
OXIDOK ÉS HIDROXIDOK548
Egyszerű oxidok548
R2O-vegyületek551
RO-vegyületek554
R2O3-vegyületek (A2X3-oxidok)566
RO2-vegyületek (AX2-oxidok)596
Összetett oxidok597
R3O4-oxidok (AB2X4-vegyületek)607
R2O3-(ABX3-) vegyületek609
R3O5- (A2BX5-) vegyületek610
R5O8-(AB4X8-) vegyületek612
R2O4-(ABX4-), R3O6-(AB2X5-), R4O7-(A2B2X7-) és más vegyületek618
Függelék. Okkerfélék620
Hidroxidok és OH-tartalmú oxidok620
Hidroxidok OH-kapcsolat nélkül620
Hidroxidok OH-kapcsolódással622
Oxid-hidroxidok (OH-kapcsolódással)625
Uránhidrátok (uranil-hidroxidok)631
Összetett (komplex) anionos kristályszerkezetek
SZILIKÁTOK639
Nezo- (sziget-) szilikátok645
Fenakit-szerkezetek645
Olivin-szerkezetek646
Gránátok653
Cirkon-szerkezetek656
Andalúzit, disztén, staurolit, topáz659
Titanit és egyéb nezoszilikátok 664
Átmeneti (kevert) szerkezetek: epidot, zoizit, vezuvián666
Boro-nezoszilikátok671
Urán-nezoszilikát672
Szoro- (csoport-) szilikátok675
Szoroszilikátok Si2O7 kettős tetraéder-csoporttal675
Gyűrűs szoroszilikátok ("Cikloszilikátok")682
Szoroszilikátok (Si3O9)-es gyűrű alakú csoportokkal683
Szoroszilikátok (si4O12)-es gyűrűszerű csoporttal685
Szoroszilikátok (Si6O18)-as gyűrűkkel693
Függelék693
Ino- (lánc-) szilikátok694
Piroxének és amfibolok694
Piroxének 695
Amfibolok705
Egyéb inoszilikát-szerkezetek717
Wollastonit-piroxmangit-csoport717
Szillimanit- mullit-csoport723
Fillo- (réteg-) szilikátok725
Csillámok és rokon rácsépítményű ásványok726
Hármas rétegösszletű csillámok és csillámszerű ásványok726
Talk-pirofillit-csoport729
Csillámok731
Négyes és kettős rétegösszletű filloszilikátok740
Kloritfélék740
Szerpentinásványok749
Agyagásványok752
Kaolinfélék753
Illit- (hidrocsillám-) félék758
Montmorillonit-félék760
Vermikulitok763
Paligorszkit-félék765
Rétegszilikátok767
Tekto- T (térhálós vagy állvány-) szilikátok769
Földpátok769
Földpátpótlók790
Szodalitfélék793
Szkapolitok 796
Zeolitok797
FOSZFÁTOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK813
Vízmentes foszfátok815
"Semleges" vegyületek815
Pót- (inaktív) anionnal kiegyenlített vegyületek819
Víztartalmú foszfátok, arzenátok, vanadátok831
Pótanion nélküli vegyületek831
Inaktív (pót-) aniont tartalmazó foszfátok, arzenátok, vanadátok937
Uráncsillámok841
Függelék. Vanadátok nem tetraéderes koordinációjú összetett anionnal848
SZULFÁTOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK849
Vízmentes szulfátok851
Pótanion nélküli szerkezetek851
Pótanionnal kiegyenlített vízmentes szulfátok856
Víztartalmú szulfátok861
Pótanion nélküli szerkezetek861
Pótanionnal kiegyenlített víztartalmú szulfátok869
Kromátok, volframátok, molibdátok872
Kromátok872
Volframátok, molibdátok872
BORÁTOK, KARBONÁTOK, NITRÁTOK877
Borátok880
Nezoborát-szerkezetek 880
Szoroborátok881
Inoborátok 882
Filloborátok: kétdimenziós, lemezes szerkezetek mindkét koordinációs csoport részvételével882
Tektoborátok, térhálós építmények mindkét (BO3- és Bo4-) csoport részvételével882
Karbonátok890
Vízmentes karbonátok890
Víztartalmú karbonátok901
Nitrátok (és jodátok)903
HALOGENIDEK905
Egyszerű halogenidek906
(R : X - 1 : 1 )906
(R : X - 1 : 2 )908
Összetett halogenidek911
Függelék. Oxi-halogenidek912
ORGANIKUS VEGYÜLETEK913
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem