809.116

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1978/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Somogyi Éva: Az osztrák liberálisok és a dualizmus problémái az 1870-es évek második felében1
Láng Imre: Keynes és a New Deal33
Litván György: Elmélet és gyakorlat Szabó Ervin munkásságában70
Közlemények
Jemnitz János: Az angol Munkáspárt külpolitikai irányvonalához (1938: A "megbékéltetés" és "München" ellen)90
Elmélet és módszertan
Kosáry Domokos: Modellalkotás és történettudomány117
Az új magyar történeti szintézis előmunkálatai
Szűcs Jenő: A kereszténység belső politikuma. IV. Béla király és az egyház158
Vita
Bartha Antal: "Ami nem az értelem szerint való, az rút"182
Műhely
Ny. Sz. Derzsaluk: Magyarok a szovjet partizánmozgalomban185
Figyelő
A feudalizmusról és az eredeti jellegzetességekről. A Történelmi Szemle vita-ankétja (Klaniczay Gábor)202
Közelebb Eötvös Józsefhez (Bényei Miklós)213
Mégegyszer Mohácsról (Á. Rényi Zsuzsa)218
A Történettudományi Intézet hírei219
2. szám
Tanulmányok
Mickun Nyina: Kinek az érdekeit fejezte ki a Mesta?229
Berend T. Iván - Ránki György: Gazdasági elmaradottság és a külkereskedelem szerepe a XIX. századi Európában253
Bur Márta: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. században281
Elmélet és módszertan
Granasztói György: A történész és a mérés - egy modell korlátai314
Figyelő
Eric Hobsbawm: Észrevételek a marxizmus és nacionalizmus viszonyáról330
Kövér György: Az orosz obscsina történetéhez (Áttekintés a hetvenes évek szovjet szakirodalmáról)338
Bölöny József: Sacra Regni Corona355
Napló
Eötvös József: Naplójegyzetek. 1870. augusztus 6. - 1870. november 30. (Czegle Imre)364
Műhely
Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány411
3-4. szám
Tanulmányok
Karl Nehring: Mátyás külpolitikája427
L. Nagy Zsuzsa: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben441
Közlemények
Pritz Pál: Gömbös Gyula külpolitikai nézeteinek alakulásához (1918-1932)458
Joseph Goy: Adalékok a szokástörténet tanulmányozásához. Ház, házasodási és örökösödési szokások Bearn-ban és Bigorre-ban a XIX. században485
Elmélet és módszertan
Horváth Pál: Újkori jogfejlődésünk összehasonlító vizsgálata előtt álló akadályok leküzdéséhez497
Fórum
A Rákóczi-szabadságharc külpolitikai helyzetéről513
Benda Kálmán: A Rákóczi-szabadságharc és az európai hatalmak513
Karl Otmar von Aretin: Magyarország és I. József császár politikája520
V. A. Artamonov: Magyarország és az orosz-lengyel szövetség (1707-1712)527
Jacek Staszewski: Lengyelország és Magyarország a szabadságharc idején532
Műhely
Benczédi László: A Habsburg-abszolutizmus indítékai és megvalósulása az 1670-es évek Magyarországán535
Első dolgozatok
Poór János: A. L. Schlözer történetszemléletéről557
Bessenyei József: Mindszenthi Gábor emlékiratának történeti forrásértéke570
Figyelő
Gyáni Gábor: A várostörténetírás új irányzata (New Urban History)588
Soós István: A második világháború utáni lengyel historiográfiáról601
Életművek
Mályusz Elemér műveinek bibliográfiája609
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem