864.225

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1966/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - IX. évfolyam 1-4. szám

Előszó

GERICS JÓZSEF
A Tátony nemzetségről
Adalékok egy krónikahely értelmezéséhez
Az Árpádház XI. századi genealógiájának hosszú ideig vitás kérdése volt András, Béla és Levente herceg származása. A... Tovább

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK
1. szám:
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Gerics József: A Tátony-nemzetségről (Adalékok egy krónikahely értelmezéséhez) 1
Györffy György: Egy krónikahely magyarázatához 25
Jean Bouvier: A XIX. századi franciaországi kapitalista profitra vonatkozó adatgyűjtés problémái és eredményei 36
Sipos Péter: Az Imrédy-kormány válsága és bukása 42
Orbán Sándor: Adalékok a földreform utáni falusi viszonyok tanulmányozásához 85
VITA
Tolnai György: Az önálló tőkés fejlődés és a nacionalizmus megítélése a mai magyar gazdaságtörténetírásban (Válasz Berend T. Ivánnak) 98
Simon Péter: Nyilatkozat Berend T. Iván vitacikkéről 116
SZEMLE
Sugár Péter: Közép- és Kelet-Európa történetének kutatása az Északamerikai Egyesült Államokban 119
HÍREK 125

2. szám:
Molnár Erik 1894-1966 133
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Heckenast Gusztáv: A kora-árpádkori magyar vaskohászat szervezete 135
Vörös Antal: A paraszti termelő munka és életreform jellegének változásai a Dunántúlon 1850-1914 162
Berend T. Iván - Ránki György: Nemzeti jövedelem és tőkefelhalmozás Magyarországon 1867-1914 187
Ságvári Ágnes: Népfront és proletárdiktatúra 204
SZEMLE
Nagy László: A nemzetfogalom alakulásáról folyó vitához 227
Vita dr. Paulinyi Oszkár: Termelés és vállalkozás a selmeci bányagazdaságban a XVI. század derekán c. monográfiájáról 228
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 232

3-4. szám:
TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK
Szűcs Jenő: A magyar szellemtörténet nemzet-koncepciójának tipológiájához 245
Trócsányi Zsolt: Az erdélyi úrbérrendezési kísérletek történetéhez 270
Kővágó László: Államszövetségi tervek a Tanácsköztársaság idején 298
Gábor Sándorné: A német-osztrák köztársaság és a magyar tanácshatalom államközi gazdasági kapcsolatairól 325
Szabó Ágnes: Politikai, elméleti kérdések a magyar kommunista emigrációban 1919-1920 368
Tóth Gábor: Az MSzDP falusi szervező munkája és tevékenysége Hajdú megyében a gazdasági válság éveiben 397
SZEMLE
Bartha Antal: A feudalizmus kutatásának elméleti kérdései (B. F. Porsnyev új művéről) 423
HÍREK 427
KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 433-482
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1966/1-4. Történelmi Szemle 1966/1-4. Történelmi Szemle 1966/1-4. Történelmi Szemle 1966/1-4. Történelmi Szemle 1966/1-4. Történelmi Szemle 1966/1-4.

A kötetek borítói elszíneződtek, foltosak. A 3-4. szám gerince javított. Néhány lap szakadozott.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba