A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században

Fülszöveg

E kötet a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszéke, a DE Történelmi Doktori Programjának, valamint az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportjának és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának a támogatásával a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században címmel 2007. november 15-16-án megrendezett tudományos konferencia előadásait tartalmazza.
A tág keretek ellenére is elmondható, hogy az egyes tematikus egységeknek van kohéziója. Az orosz és az egyetemes történelmi írások mellett önálló blokkot alkotnak a Kelet-Európáról szóló tanulmányok, s külön egységet alkotnak az Európán túli tapasztalatok is. A magyar történelemhez kötődő tanulmányok a felvilágosodás korához, reformkor és a dualizmus társadalmi-gazdasági modernizációs törekvéseihez, ideológiáihoz és problémáihoz kapcsolódó tanulmányokat tartalmaznak, beleértve egy-egy kiemelkedő személy tevékenységét, illetve egy-egy eszme elterjedését és hatását, a... Tovább

Tartalom

Előszó 9
Oroszország
Szvák Gyula: I. Péter ún. „modernizációja". Módszertani és historiográfiai megjegyzések 13
Sashalmi Endre: Az autokrácia ideológiája a tradíció és a modernizáció szemszögéből Nagy Pétertől 1906-ig. Megjegyzések a hivatalos orosz hatalmi ideológia kérdéséhez 23
Varga Beáta: Ukrajna integrációja az Orosz Birodalomba (1764-1835) 36
Bodnár Erzsébet: „Szimbolikus modernizáció." Régi és új vonások I. Sándor korai reformpolitikájában 47
V. Molnár László: Egy „hungarus" reformer két cár szolgálatában (Balugyánszky Mihály és az orosz modernizáció) 57
Kurunczi Jenő: Reformerek Oroszország modernizálásáért (XIX. század vége — XX. század eleje) 71
Seres Attila: Gazdasági rekonstrukció és modernizáció külföldi tőke-bevonással (A szovjet koncessziós politika tapasztalatai az 1920-as években) 78
Magyarország és a Kárpát-medence
F. Molnár Mónika: Modernizációs tervezetek Magyarországon a XVII-XVIII. század fordulóján. Luigi Ferdinando Marsigli gróf reformjavaslatai 93
Döbör András: A modernizáció kérdései és útjai a felvilágosodás-kori magyar politikai sajtóban 103
Medveczky Zsuzsa: A Német Szövetség tagállamairól szóló cikkek és értekezések megjelenése a Regélő Pesti Divatlap és a Figyelmező című lapokban 115
Gidó Csaba: Vasútállomás, mint a város kapuja. Marosvásárhely és a Magyar Keleti Vasút 124
Nagy Botond: „Több előnnyel jár egy teljesen meg nem tartott jó szerződés, mint a szerződés nélküli állapot" (Kereskedelmi szerződések és vámtarifák az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia között) 135
Bagdi Róbert: Sátoraljaújhely vonzáskörzetének meghatározása az 1896. évi anyakönyvek alapján 147
Pejkovszka Penka: Magyar gyógyszerész karrierek Bulgáriában a XIX. század második felébe 159
Miklós Péter: A politikai katolicizmus mint a társadalmi modernitás szimptómája Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján 168
Prepák Anikó: Tradícióőrzés a modern politikában: az ortodox zsidóság a magyar közéletben a XIX. század utolsó harmadában 178
Szendrei Ákos: Tíz választás, egy politikus. Justh Gyula képviselő-választásai 190
Ifj. Bertényi Iván: „Képviselői import" Erdélyben, avagy az unió egyik velejárója? 202
Szabó Imre László: Bánffy Miklós: egy konzervatív erdélyi politikus modern allűrökkel 214
Kerepeszki Róbert: A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon 224
Jobbágy István: Dél-Szlovákia hátrányos társadalmi és gazdasági helyzetének két világháború közötti gyökerei (1918-1938) 238
Kelet-Európa
Kránicz Mónika Emese: Anglia és a török reformfolyamat 1820 és 1830 között 251
Ress Imre: Vallás és modernizáció Boszniában a XIX. század utolsó harmadában (Kállay Béni egyházpolitikája) 262
Csaplár-Degovics Krisztián: Az ifjútörök mozgalom és az albánok (1889-1908) 272
Demeter Gábor: Háborús tervek és reformelképzelések a Balkánon (1908-1912) 280
Miczov Jordán: Magyarország és Bulgária revíziós külpolitikájának háttere az 1920-as években 292
Hornyák Árpád: A kettősbirtokosság intézménye a magyar-jugoszláv határon a két világháború között 301
Mészáros Zoltán: A korai titóizmus pragmatikus múltkezelése 313
Bíró László: Koszovó a jugoszláv államban (1918-1991) 325
Mitrovits Miklós: Szovjet válságkezelések Kelet-Európában 1956-ban és 1981-ben 335
Nyugat-Európa
Lévai Csaba: Nagyhatalmi politika és/vagy gazdasági felzárkózás: a svéd állam gazdaságpolitikája a XVII. században 349
Madarász Imre: Az olasz Risorgimento eszmeisége antik hagyományok és modern forradalom között 358
Nagy Vince Róbert: Nacionalizmus és modernizáció. A Finn Nagyhercegség a XIX. században 362
Papp Imre: A francia nemesség a forradalom után 371
Varga Ákos: Dennewitz - a porosz katonai reformok első bizonyítéka 382
Maczák Márton: Európai bevándorlás New Yorkba a XIX-XX. század fordulóján 393
Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt és a modernizáció (1918-1945) 403
Radics Zsolt: A CEFTA országok külkereskedelmének jellemzői az ezredvégen 414
Közel-Kelet
Prantner Zoltán: Érdek vagy érték: Magyarország és a Közel-Kelet, 1955-1965 425
Szilágyi Péter: Az 1969-es líbiai forradalom nyugat-európai visszhangja a magyar követi jelentések tükrében 432
Farkas Anikó: Szovjet—magyar—egyiptomi kapcsolatok a palesztinkérdés tükrében 442
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem