A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Lengyel költők antológiája

Fülszöveg

Mint már annyiszor, égető hiányt pótol A Világirodalom Gyöngyszemei új nemzeti antológiája is. A baráti lengyel nép költészetének seregszemléje a népköltszet kezdeteitől az utolsó évtizedekben felvirágzó mai lengyel líráig. A tragikus történelmű lengyel nép költőinek, akárcsak magyar pályatársaiknak, azonos sorsa volt: nemcsak költőnek, de mindennek jöttek : a nemzeti eszmények kifejezőjének, politikusnak, hitvitázónak, néptribunnak, filozófusnak, publicistának, és csak ezek mellett és ezek jegyében adatott meg nekik a szerencsésebb nemzetek költőinek lehetősége: a szépség énekese lenni. Olyan századokban, amikor a lengyel állam valóságban is megszűnt létezni, a legnagyobbaknak emigrációban élve kellett világköltővé válniuk, hogy lengyel költőkké lehessenek; a mai lengyel költészet pedig sok hangon, nagy intellektuális erővel, mély felelősségérzettel és friss kísérletező kedvvel kutatja egy új társadalom erkölcsi és szellemi képét, jövendő harmóniáját.

Tartalom

Bojtár Endre: Előszó7
Népköltés
Ha aztán a háborúba elmegyek (Kalász Márton)21
Feleségek gyilkosa (Kalász Márton)22
Amott a hegyélen (Kalász Márton)23
Megölte úrnőnk az urat (Kalász Márton)25
Hegyek, völgyek (Kalász Márton)28
Szállj, hangom, harmaton (Kalász Márton)29
Taszítsd le, uram, völgybe a hegyet (Kalász Márton)30
Hej, zöldet vetettem (Kalász Márton)32
Nyugodj le, napocska (Kalász Márton)33
Berekben a két kisökröm (Kalász Márton)34
Van asszonyom (Kalász Márton)35
Aki özvegyet vesz (Kalász Márton)35
Megnősült a farkas koma (Kalász Márton)36
Poharam-bátyuskám (Kalász Márton)36
Húsz feleség (Kalász Márton)37
Ismeretlen szerző
Istenszülő (Weöres Sándor)39
Mikolaj Rej
Ahhoz, ki olvasta (Kerényi Grácia)40
Jan Kochanowski:
A hársfa szól (Szabó Lőrinc)42
A szerelemhez (Rónay György)42
Magdolnához (Kócsvay Margit)44
Ökreim, ti, jó igások (Szabó Lőrinc)44
Ti, akik országunkat kormányozzátok (XIV. ének) (Rónay György)46
A hegyekhez és erdőkhöz (Rónay György)47
A "Gyászdalok"-ból (Szabó Lőrinc)48
Himnusz Istenhez (Rónay György)51
Mikolaj Sep-Szarzynski:
A földi dolgok mulandó szeretetéről (Gáspár Endre)53
IV. szonett (Kálnoky László)54
Szymon Zimorowic:
Bineda (Kálnoky László)55
Hippolytos (Kálnoky László)56
Jan Andrzej Morsztyn:
Szerenád (Kálnoky László)57
Dal (Kálnoky László)58
Waclaw Potocki:
Epigrammáimról (Szabó János)60
Aludjék a részeg (Szabó János)61
Wespazjan Kochowski:
Lengyel epigrammák (Kálnoky László)62
Ignacy Krasicki:
Himnus (Kálnoky László)64
Stanislaw Trembecki:
Vers Kossowska udvari korona-kincstartóné dicséretére, a varsói Redutában járt tánca alkalmából (Petra-Szabó Gizella)65
A divatos feleség (Részlet) (Radó György)67
Franciszek Karpinski:
Reggeli ének (Rónay György)69
Justynához (Kálnoky László)70
Franciszek Dionizy Kniaznin:
A bajuszhoz (Radó György)71
Hímzőráma pásztori modorban (Kálnoky László)72
Antoni Malczewski:
Milyen Velence karneválja? (Részlet a Maria c. verses regényből) (Majtényi Zoltán)74
Adam Mickiewicz:
Óda az ifjúsághoz (Kardos János)76
Romantikához (Tarbay Ede)79
Marylához (Kálnoky László)82
A Krími szonettekből84
A tenger csöndje (Fodor András)84
Bahcsiszaráj éjszaka (Szabó Lőrinc)85
A zarándok (Szabó Lőrinc)85
A lengyel anyához (Rónay György)86
Orosz barátaimhoz (Képes Géza)88
Pan Tadeusz (Részlet a XI. énekből) (Sebők Éva)90
A magányhoz (Szabó Lőrinc)93
A tó felett (Szabó Lőrinc)94
Elfolytak a könnyek (Devecseri Gábor)95
Juliusz Slowacki:
Távolból (Nemes Nagy Ágnes)96
Himnusz (Rónay György)98
Varsóhoz (Kerényi Grácia)100
Napóleon hamvainak hazaszállításakor (Weöres Sándor)101
Koleda (Weöres Sándor)104
Itt nyújtom az emlékek végső koronáját (Weöres Sándor)105
Azért szült az édes szüle... (Weöres Sándor)105
Ifjuság, higgyed... (Devecseri Gábor)106
Hogyha a lengyel... (Devecseri Gábor)106
Emlékezés Mme de st. marcel szül. Chauveux-re (Kardos László)107
Végrendelet (Lator László)110
Zygmunt Krasinski:
Hogyha vezérlőm... (Kálnoky László)112
Az angyal-mércét... (Kálnoky László)113
Akármi lesz... (Majtényi Zoltán)114
Cyprian Kamil Norwid:
Veronában (Kerényi Grácia)115
Ne bíztass engem (Rónay György)116
Az én hazám (Rónay György)116
Mondd, mit vétettél (Rónay György)118
Gyász-rapszódia Bem emlékére (Rónay György)120
John Brown polgárhoz (Kócsvay Margit)123
Chopin zongorája (Rónay György)124
A lengyel zsidók (Rónay György)129
Csinovnyikok (Rónay György)130
A költészet halála (Rónay György)131
Teofil Lenartowicz:
Kányafa (Majtényi Zoltán)133
Az árva lelke (Majtényi Zoltán)134
Wladyslaw Syrokomla:
Egy földesúr sírfelirata (Majtényi Zoltán)136
Dallamok a tébolydából (Kálnoky László)137
Kornel Ujejski:
Mezítláb jött (Lator László)139
Adam Asnyk:
A fiatalokhoz (Vidor Miklós)142
A pusztában hangzó kiáltás (Petra-Szabó Gizella)143
Új történeti iskola (Petra-Szabó Gizella)144
Maria Konopnicka:
Szabad cseléd (Vidor Miklós)146
Csillagok (Szabó Lőrinc)148
Nem, míg élek... (Csanádi Imre)149
Eskü (Vidor Miklós)150
Honvágy (Radó György)151
Waclaw Rolicz-Lieder:
Az emlék szomjas taván (Weöres Sándor)153
Ha meghalsz nékem (Weöres Sándor)154
Balkis (Tandori Dezső)154
Órák (Tandori Dezső)155
Jan Kasprowicz:
Csordát őrzött (Szabó Lőrinc)158
Télen, korán (Szabó Lőrinc)159
Varsavjanka (Tandori Dezső)160
Kazimierz Przerwa-Tetmajer:
Legenda Jánosik haláláról (Részlet) (Jékely Zoltán)163
Tandeusz Micinski:
Madonna Dolorosa (Székely Magda)169
*** (Székely Magda)170
Boleslaw Lesmian:
A zöldbefúlt (Jékely Zoltán)171
A ló (Rába György)172
Átváltozások (Tandori Dezső)173
A málnabokorban (Jékely Zoltán)174
Sötétben (Jékely Zoltán)175
A lány (Jékely Zoltán)176
A költő (Tandori Dezső)180
Emlék (Tandori Dezső)182
Veszendőben merült tájkép (Szabó János)184
A boldogság (Tandori Dezső)184
Leopold Staff:
Az első séta (Kálnoky László)186
Felix culpa (Kerényi Grácia)187
Gyerekkori emlék (Szabó Lőrinc)188
Hársfák (Szabó Lőrinc)189
A munkás-testvéreihez (Kócsvay Margit)190
Chopin varsói szobrának pusztulásakor (Vas István)191
Ars poetica (Vas István)192
Kazimiera Illakowiczówna:
Lila bivalyok (Weöres Sándor)193
Lopják az erdőt (Károlyi Amy)194
Nagyon egyszerű ének (Majtényi Zoltán)194
Julian Tuwim:
A táncoló Szókratész (Marsall László)196
Lengyel virágok (Részlet az epilógusból) (Sebők Éva)200
Lakók (Tandori Dezső)203
Egy nap közepén (Tandori Dezső)205
A cigány biblia (Tandori Dezső)205
Nyiratkozás (Tandori Dezső)207
Antoni Slonimski:
Dél keresztje (Vidor Miklós)208
Riadó (Vidor Miklós)209
Az olvasóhoz (Szokolay Károly)211
Jan Lechon:
Hérosztratosz (Kálnoky László)213
Dal (Kerényi Grácia)215
Az én szilveszterem (Kálnoky László)216
Jaroslaw Iwaszkienwicz:
Látogatás ifjúkorom tájain (Vidor Miklós)217
Érzelmes séta (Kálnoky László)218
Az éjszaka könyvéből (Kerényi Grácia)219
1932 nyár (Kerényi Grácia)219
Felhők (Kálnoky László)220
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska:
A boszorkány családja (Petra-Szabó Gizella)222
Ofélia (Kerényi Grácia)223
Erdei csend (Kerényi Grácia)223
La précieuse (Sebők Éva)224
Niké (Károlyi Amy)224
A Venushoz (Károlyi Amy)225
Nagyanyó (Károlyi Amy)225
Várakozó asszony (Károlyi Amy)226
Őszi legyek (Petra-Szabó Gizella)227
Szerelem (Petra-Szabó Gizella)227
Én (Petra-Szabó Gizella)228
Halottaskocsi (Tellér Gyula)229
Wladyslaw Broniewski:
Munkások (Illyés Gyula)231
Költészet (Szabó Lőrinc)232
Lózd (Kálnoky László)234
Fájdalom és dal (Lator László)236
Végső kiáltás (Vidor Miklós)237
Temetésem (Illyés Gyula)238
Boldogság (Szabó Lőrinc)239
Kedvesem (Nemes Nagy Ágnes)240
Morajlás (Kardos László)241
A tiszta papír... (Kerényi Grácia)242
Hozzám nőttél (Kerényi Grácia)242
Nekem úgy fáj... (Kerényi Grácia)243
Érzem: a hárs... (Kerényi Grácia)244
Bruno Jasienski:
Lyuk a csukán (Orbán Ottó)246
A Marseillaise (Pákozdy Ferenc)247
Nekik (Pákozdy Ferenc)249
Anyák (Pákozdy Ferenc)251
Gépészek dala (Orbán Ottó)251
A futuristákhoz (Orbán Ottó)253
Anatol Stern:
Megálmodott nők (Demény Ottó) 257
A gépek tisztelőjének (Parancs János)259
Balra a földet (Garai Gábor)261
A bűnbeesés (Tandori Dezső)262
A test forradalma (Részlet) (Weöres Sándor)264
Aeneis (Kerényi Grácia)265
Tytus Czyzewski:
A város őszi este (Petra-Szabó Gizella)267
Nagyvárosi koleda (Tótfalusi István)268
1917 tavasza (Demény Ottó)270
Stanislaw Mlodozeniec:
A világ és a szél (Tellér Gyula)272
Kiáltás (Tellér Gyula)274
Forradalom (Weöres Sándor)275
Tadeusz Peiper:
Kiáltvány háború után (Garai Gábor)276
Felső-Szilézia (Garai Gábor)278
Hogy (Weöres Sándor)279
Jan Brzekowski:
Ütőér (parancs János)282
Önéletrajz (Parancs János)283
Julian Przybos:
Tetők (Tandori Dezső)287
Szív-egyenlet (Kerényi Grácia)289
Diadalív (Tandori Dezső)291
Tegnap (Tandori Dezső)293
A nap Gwoznica dombjairól (Tandori Dezső)294
Rólam, neked (Tandori Dezső)295
Májusi vers (Tandori Dezső)296
Emlék (Tandori Dezső)296
Bölcsődal (Wejöres Sándor)297
Tavaszi tünemény (Tandori Dezső)298
Csillagok (Weöres Sándor)299
Adam Wazyk:
Tej-hazám (keréni Grácia)300
Hol vén fenyő... (kerényi Grácia)301
Konstanty Ildefons Galczynski:
Szevasz, Madonna (Orbán Ottó)303
A sarlatánok utcája (Orbán Ottó)304
Mázsa utca (Orbán Ottó)306
Inge Bartsch (Tótfalusi István)307
Költészetemben (Orbán Ottó)31
Háztartásunkról (Orbán Ottó)312
Miért nem dalol az uborka (Részlet az Irgalmasság című, hosszabb befejezetlen költeményből) (Kerényi Grácia)312
Dalok (Orbán Ottó)313
A Westerplatte katonái (Gáspár Endre)316
Jerzy Liebert:
Költők (Vidor Miklós)318
Ének a pusztulásról (Vidor Miklós)319
Mieczyslaw Jastrun:
Mitológia (Orbán Ottó)322
A waweli fejek (Kerényi Grácia)323
Az időben (Orbán Ottó)325
Jaroszlavna éneke (Orbán Ottó)326
Háború a sztyeppén (Orbán Ottó)327
Ha láthatnám még... (Orbán Ottó)328
Almák (Orbán Ottó)329
Józef Czechowicz:
Falu (Tandori Dezső)330
Szent Kázmér Menedéke (Tandori Dezső)331
Kesesűség (Tandori Dezső)336
Ősz (Tandori Dezső)337
Lucjan Szenwald:
Ének az árvízről (Tellér Gyula)338
Egy filológus tiszteletére (Tellér Gyula)340
Jerzy Zagórski:
Óda a font eséséhez (Tandori Dezső)343
Lót ideje (Tandori Dezső)3456
Rákok pokla (Tandori Dezső)346
Jel (Tandori Dezső)347
Tadeusz Gajcy:
Holnapután szerelem (Székely Magda)349
Búcsú anyámtól (Székely Magda)350
Annak, aki majd eljő (Tandori Dezső)351
Epitáfium (Székely Magda)352
Krzysztof Kamil Baczynski:
Fehér mágia (Kormos István)354
Sugarak (Kormos István)355
Szélben (Kormos István)356
Elégia (Kormos István)358
Puskára hajtott fejjel (Kormos István)359
Ha puskám egy napon leejtem (Kormos István)360
Zbigniew Bienkowski:
Párbeszéd (Nemes Nagy Ágnes)363
Kérés (Nemes Nagy Ágnes)364
Fiamhoz (Nemes Nagy Ágnes)366
Tadeusz Rózewicz:
Maszk (Kerényi Grácia)367
Megmenekültem (Kerényi Grácia)368
Rózsa (Sebők Éva)369
Fal (Kerényi Grácia)370
A tanú (Kerényi Grácia)371
Hagyjatok magunkra minket (Kerényi Grácia)372
Síkság (Részletek) (Sebők Éva)373
Az életút fele (Sebők Éva)378
A semmi Prospero köpenyében (Kerényi Grácia)381
Patétikus tréfa (Sebők Éva)382
Vázlat egy modert erotikus vershez (Cservenits Jolán)383
Építek (Cservenits Jolán)385
Ki a költő (Kerényi Grácia)386
Zbigniew Herbert:
Felfedezés (Weöres Sándor)387
Tamariszkusz (Weöres Sándor)389
Apollo és Marsyas (Weöres Sándor)392
A proconsul visszatérése (Kerényi Grácia)390
Elmélkedés a nemzeti kérdésről (Kerényi Grácia)394
Fortinbras sirató éneke (Kerényi Grácia)395
Artur Miedzyrzecki:
Az én őrült barátaim (Illyés Gyula)398
Szent közhelyek (Tandori Dezső)400
Túlkiabálni (Nemes Nagy Ágnes)401
Mieczyslawa Buczkówna:
Bevezetés a szerelemhez (Részletek egy hosszabb költeményből) (Kerényi Grácia)403
Jémina (Kerényi Grácia)405
A föld fényei ( Kerényi Grácia)407
Miron Bialoszewski:
Remeteségemről, fel-felsikongatva (Kerényi Grácia)408
Nem tudok írni (Kerényi Grácia410
Ballada a boltba lemenetelről (Kerényi Grácia)411
Faliszőnyeg-ballada (Weöres Sándor)412
Madonnák a körhintán (Tandori Dezső)414
Alvó énem testamentuma (Rába György)417
Múltkoriban... (Kerényi Grácia)418
Tanúnak lenni... (Kerényi Grácia)419
Witold Wirpsza:
Szállodában (Kerényi Grácia)420
Utazások (Az Íráspróbák című ciklusból) (Weöres Sándor)422
Téma variációkkal és szonettel (Tandori Dezső)423
Tadeusz Nowak:
Háborúban (Nagy László)428
Betlehem (Nagy László)429
Megítéltettem (Kerényi Grácia)430
Anya levele fiához (A Nagyböjti misztérium című sorozatból) (Kerényi Grácia)431
A síró ló (Kerényi Grácia)433
Szerelmes zsoltár (Kerényi Grácia)434
Wislawa Szymborska:
Kiáltás Yetihez (Kerényi Grácia)435
Buffo (Kerényi Grácia)436
Éhségtábor Jaslo mellett (Kerényi Grácia)438
Hérakleitosz folyójában (Kerényi Grácia)440
Tymoteusz Karpowicz:
Meztelenség (Tandori Dezső)441
Lecke csendből (Kerényi Grácia)443
Visszatérések (Kerényi Grácia)444
Stanislaw Grochowiak:
Imádság (Kerényi Grácia)445
Don Quijote (Weöres Sándor)446
Zsidó sírása (Kerényi Grácia)447
Nézőtér (Weöres Sándor)448
Meghívás szerelemre (Weöres Sándor)450
Jóéjszakát... (Weöres Sándor)451
*** (Sebők Éva)451
Jerzy Harasymowicz:
Púposok tánca (Tandori Dezső)453
Egy kis erotika, angyallal (Tandori Dezső)454
Éneklő gyerekek (Tandori Dezső)456
Fehér ezüstös égszínkék (Kerényi Grácia)457
Szent György-mítosz (Tandori Dezső)459
Angyaltemető (Tandori Dezső)461
Holt tenger (Tandori Dezső)463
Mágia (Rába György)464
Huligánok Madonnája (Tandori Dezső)465
Wiktor Woroszylski:
Közönség (Kerényi Grácia)469
A korai Chaplin (Kerényi Grácia)470
Wladyslaw Broniewski (Kerényi Grácia)471
A te mindennapi gyilkosod (Részlet) (Kerényi Grácia)473
Jegyzetek
Útmutató a lengyel tulajdonnevek kiejtéséhez479
A kötet költői 481
Jegyzetszótár515
A költők betűrendes névsora535
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lengyel költők antológiája Lengyel költők antológiája Lengyel költők antológiája

A védőborító enyhén kopott, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.230 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba