819.729

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1973/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XIX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Kádár János elvtárs üdvözlete a Párttörténeti Intézet kollektívájának
Tanulmányok
A munkásmozgalom története kutatásának negyedszázada
Balogh Sándor: Az ellenzéki pártok megjelenése és programjuk 1947 nyarán
Béki Ernő: Centristák a Berni Nemzetközi Munkás- és Szocialista Konferencián (1919. február 3-10.)
Kálmán Endre: A Kommunista Kiáltvány előtörténetéből
Nemes Dezső: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt választójogi harca 1911-1913-ban
Nemes Dezső: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az első világháború
Nemes Dezső: Az imperialista háború támogatásának ideológiája és taktikája az MSZDP-ben a háború első évében
Pintér István: A baloldal küzdelme a Szocialista Munkásinternacionáléban a munkásegységért (1933-1935)
Strassenreiter Erzsébet: A két munkáspárt együttműködése a felszabadulás után
Szakács Kálmán: Mezőgazdasági szociálpolitika és munkásbiztosítás Magyarországon az első világháború előtt
Vida István: A Független Kisgazdapárt 1946 második felében
Közlemények
Apró Antal: Az 1935-ös építőipari sztrájk történetéhez
Arató Endre: Magyar-csehszlovák demokratikus és munkásmozgalmi kapcsolatok a második világháború előtt (Új adatok az 1937-es esztendő mozgalmaiból)
Sztela Dimitrova: A Munkapárt (1924) - Az első kísérlet legális munkáspárt alakítására a fasiszta diktatúra létrejötte után Bulgáriában
Jemnitz János: Adalékok a magyar-svéd munkásmozgalmi kapcsolatok történetéből
Jordan N. Jotov: A bolgár marxisták nézetei a párt jellegéről és szerepéről az első világháború előtt
Kun László - Takács Ferenc: A Vörös Sport Internacionálé harca a nemzetközi munkás-sportmozgalom egységéért
Ördögh Piroska: A munkásság fellépése Gömbös Gyula érdekképivseleti törvénytervezete ellen
Konzultáció
Varga Lajos: A bolsevik párt megalakulása és harca a hatalomért
Vita
Erényi Tibor: Történelem és tömegkommunikáció
Dokumentumok
Rákosi Sándor: Adatok az egyesült munkáspárt összetételéről
Életrajzok
Nagy Eta: Bajáki Ferenc (1883-1946)
Friss Istvánné: Palotás Imréné Czövek Ilona (1897-1937)
M. Pásztor József: Végh Dezső (1882-1953)
Hírek
Rácz János: Ankét Szegeden Orbán Sándor könyvéről
Gábor Sándorné: Bolgár és magyar párttörténészek tanácskozása a korai munkásmozgalom kérdéseiről
Habuda Miklós: Csehszlovák és magyar párttörténészek tanácskozása
Munkásmozgalom-történeti kiállítás Novi-Sadon
Pályázati felhívás
Gábor Sándorné: Román és magyar párttörténészek tanácskozása a korai munkásmozgalom-történet problémáiról
Szabó Ágnes - Borsányi György: Román és magyar párttörténészek tanácskozása Bukarestben
Sz. É.: A szocialista országok központi pártarchívumai vezetőinek első nemzetközi konferenciája
N. F.: Tárgyalások a Lengyel Munkásmozgalom-történeti Intézet és a Párttörténeti Intézet együttműködéséről
Nagy Ferenc: Tárgyalások az NSZEP KB Marxizmus-Leninizmus Intézete és a Párttörténeti Intézet együttműködésének továbbfejlesztéséről
E. T.: Tudományos elméleti tanácskozások Berlinben a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 125. évfordulója alkalmából
S. E.: Tudományos eszmecsere szovjet és magyar kutatók között
Szemle
Folyóiratokról
Szász Zoltán: Anale de Istorie, 1970-1971. évfolyam
Follinus János: Szovjet történészek a fasizmusról
Szokolay Katalin: A "Z pola walki" 1970-1972-es évfolyamairól
Könyvekről
Hársfalvi Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén megye története és legújabb kori adattára
Strassenreiter Erzsébet: Csongrád megyei forráspublikációk
Standeisky Éva: Dokumentumok Szolnok megye felszabadulás utáni negyedszázadának történetéről
Gyimesi Sándor: Források Budapest múltjából
Habuda Miklós: Interjúk a munkásegységről (1945-1948)
Jemnitz János: Két életrajzi kötet Engelsről
Milei György: Kollektív monográfia az internacionalisták részvételéről az Októberi Forradalomban és a polgárháborúban
Vida István: Magyaország legújabb kori története szovjet szerzők tollából
Mérei Gyula: Munkásmozgalom-történeti Lexikon
Kende János: Pándi Pál: "Kísértetjárás" Magyarországon
Kemény G. Gábor: S. Vincze Edit: A hűtlenségi per (1871-1872)
Sipos Levente: Szakács Sándor: A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon, 1945-1948
Jemnitz János: A nemzetközi munkásmozgalom háborúellenes hagyományai
Kárpáti Sándor: A szocialista forradalom lenini elmélete és a jelenkor
Székely Gábor: Tanulmánykötet a Kommunista Internacionálé II. kongresszusáról
Orbán Sándor: Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története, 1944-1948
Sipos Péter: Dr. Vargyai Gyula: Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör (1919-1921)
Iván Géza: A Vietnami Dolgozók Pártjának rövid története
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem