A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Testnevelési Főiskola közleményei 1987/2.

Előszó

A tantervek legalapvetőbb szerkezeti elemeit a célok-feladatok, a tartalmak és a követelmények adják. Ezek közül a követelmények súlya már csak azért is a legnagyobb, mert bennük célok is... Tovább

Tartalom

ARDAY László: A testnevelési teljesítménypróbák átlagértékének
változása 11
DERZSY Bála - RIGLER Endre - MAGONY Katalin:
Előkísérlet leánytanulók torna mozgásrepertoárjának
meghatározására 27
KARÁCSONY István: A tanulás és a sporttevékenység kapcsolata a férfi
tornászok sportpályafutásában 51
REIGL Mariann: Előtanulmány fiatal kosárlabdázók sportági orientációjához 67
SEBŐ Attila - HARSÁNYI László:
Nemzetközi élvonalbeli sportolók teljesítményfejlődésének modellezése 83
IGLÓI László - QDOR Péter - BAKBA László:
Felmérési, kiválasztási és adatfeldolgozási rendszer a
testnevelésben és a sportban 97
HORTOBÁGYI Tibor - MERKELY Béla - TIHANYI József - SIÚ Attila - FODOR Tamás
- PHAM Quang:
Képességfejlesztő, illetve technikai edzés hatása a
távolugró teljesítményre 121
HORTOBÁGYI Tibor - SIÓ Attila - FODOR Tamás - MERKELY Béla - PHAM Quang:
Atlétikai jellegű motoros próbák közötti összefüggések
16-17 éves nem sportoló fiúknál 135
MŰHELY-TÁJÉKOZTATÁS
TAKÁCS Ferenc: A testkultúra esztétikai alapjai. /Kandidátusi értekezés
tézisei/ 147
KIRSCH, August: Új struktúrák a Sport Világtanácsban és a sporttudomány
aktuális problémái 163
BESZÁMOLÓK
SCHULEK Ágoston: Edzőképzés Afrikában 171
MÓNIJS András: A Nemzetközi Sporttudományos és Testnevelési Tanács
/CIEPSS/ ülései /Gdansk, 1986/ 175
FÖLDESINÉ SZABÓ Gyöngyi:
A XI. Szociológiai Világkongresszus /Új-Delhi, 1986/ 179
FÖLDESINÉ SZABÖ Gyöngyi:
A VIII. Nemzetközösségi és Nemzetközi Testnevelési és
Sporttudományos Konferencia /Glasgow, 1986/ 187
BIRÓNÉ NAGY Edit: Az 1986. évi AIESEP Kongresszus 191
KERESZTESI Katalin - HÁMORI Tamás:
A Nemzetközi Olimpiai Akadémia 7. pedagógiai
ülésszaka /Olümpia, 1986/ 195
MELLÉKLET
FÖLDESINÉ SZABÓ Gyöngyi:
Testedzés a harmadik életkorban szociológiai nézőpontból
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem