865.711

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tudományos Közlemények 1971/I.

Magyar Testnevelési Főiskola

Tartalom

TUDOMÁNYELMÉLETI KONFERENCIA
KUTASSI LÁSZLÓ: A testnevelési és sporttudományok tudományelméleti kutatásainak időszerű kérdései 13
KÖTE SÁNDOR: Reflexiók egy tudományelméleti vitához 35
RÓKUSFALVY PÁL: Sportpszichológia a sporttudományok rendszerében 51
FRENKL RÓBERT: A testnevelési és sporttudományok és az orvostudomány kapcsolatának egyes kérdései 65
CZIRJÁK JÓZSEF: A testnevelési tudományok tárgya - a testneveléselmélet szerepe a testnevelési tudományokban 75
NÁDORI LÁSZLÓ; Az edzéselmélet helye, szerepe a sporttudományok kialakulásában 85
BIRÓ PÉTERNÉ: Hozzászólás a testnevelés tudományelméleti problematikájához a sportpedagógia aspektusából 91
TAKÁCS FERENC: A testnevelési és sporttudományok néhány elvi problémája 97
NEMESSURI MIHÁLY: A mozgásbiológia helye és szerepe a testnevelési és sporttudományok között 105
TUDOMÁNYELMÉLETI VITA 113
KUTASSI LÁSZLÓ 119, 134
KÖTE SÁNDOR 122, 139
RÓKUSFALVY PÁL 122, 136
FRENKL RÓBERT 122, 133, 142
CZIRJÁK JÓZSEF 124, 142
NÁDORI LÁSZLÓ 126, 138
NEMESSURI MIHÁLY 127
BIRÓ PÉTERNÉ 129
TAKÁCS FERENC 130, 137, 141
PERLUSZ JENŐ 140
TERÉNYI IMRE 143
TFKI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
I. Motorikus vizsgálatok
NÁDORI LÁSZLÓ: A TFKI központi kutatási témájának fő tézisei 155
ABÁD JÓZSEF: A TFKI motorikus vizsgálatainak kérdései, két alapvető kérdés fontossága 161
FEJES ZOLTÁN: A mozgásgyorsaság összetevőinek vizsgálata a vágtafutásban 171
MÁCSÁR JÓZSEF: Összefüggések a közép- és hosszútávfutók edzettségi paraméterei és teljesítményük között 179
MEZEI GYÖRGY: Labdarúgók sajátos állóképességének egyfajta vizsgálati módszere 185
SZÉKELY ÉVA: Úszók anaerob feltételek mellett mért teljesítményének összefüggései a versenyteljesítménnyel 193
SZENTGYÖRGYI ZOLTÁN: Az úszásban kifejtett erő hatékonyságának egyfajta ergometriás mérése és értékelése 199
TÓTH DEZSŐ - BRETZ KÁROLY - ALEXITS GYÖRGY: A Testnevelési Főiskola Kutató Intézete /TFKI/ műszereiről 209
II. Pszichológiai vizsgálatok
BAKONYI FERENC: Szociálpszichológiai faktorok hatása a labdarúgásban 233
KARCZAG JUDIT: A sportolók személyiségvizsgálatának módszereiről és gyakorlati alkalmazásáról 241
NAGYKÁLDI CSABA: Pszichomotoros vizsgálatok kutatásmódszertani alapjai a sportpszichológiában 251
NÁDORI LÁSZLÓ: A labdarúgó edzőkkel, vezetőkkel folytatott szociálpszichológiái interjú első eredményei 257
PILVEIN MÁRTON: A periférikus látás és a periférikus színfelismerés jelentősége labdarúgóknál 267
III. Élettani vizsgálatok
APOR PÉTER: Vizsgálati koncepciónk áttekintése 279
MIKLÓS MÁRTA - APOR PÉTER: Tüdővolumenek és tüdőkapacitások spirometriás adatai sportolóknál 283
LÁNGFY GYÖRGY - APOR PÉTER: Az aerob kapacitás és mérésének jelentősége a sportban 285
WAHLSTAB SIGRID - DÓKA JÓZSEF: Szívvolumen-mérés úszóknál 287
LÁNGFY GYÖRGY - APOR PÉTER - SZMODIS IVÁN: A vér összetételének és mennyiségének változása rendszeres edzés hatására 291
MIKLÓS MÁRTA - APOR PÉTER: A légzés gazdaságosságának becslése terhelés alatt 293
LÁNGFY GYÖRGY - APOR PÉTER - MIKLÓS MÁRTA: Összefüggés a vér totál haemoglobintartalma és a maximális oxigénfelvétel között 297
MIKLÓS MÁRTA - APOR PÉTER: A tüdő nagysága és a maximális oxigénfelvétel közötti összefüggés 299
APOR PÉTER - WAHLSTAB SIGRID: A pulzusnyugvás és az aerob kapacitás összefüggése 303
MIKLÓS MÁRTA: A kilégzés első másodpercében kifújható levegőmennyiség, a Tiffeneau-próba jelentősége 305
LÁNGFY GYÖRGY - APOR PÉTER: Vasszedés hatása a vér adaptációs változásaira állóképességi edzés során 309
APOR PÉTER - ÖLVECZKY VILMOS: Gyermekúszók long-term vizsgálata 311
LÁNGFY GYÖRGY - APOR PÉTER: Az aerob kapacitást mutató paraméterek mérési lehetősége a sportpályán 321
WAHLSTAB SIGRID - APOR PÉTER: A Koepplin-index és az úszás után mért pulzusrnegnyugvás összehasonlítása élversenyzőknél 323
APOR PÉTER - MIKLÓS MÁRTA - LÁNGFY GYÖRGY - WAHLSTAB SIGRID: Vitálkapacitás csökkenés a terhelés után 325
LÁNGFY GYÖRGY - SZMODIS IVÁN - APOR PÉTER: Pulzus, vérnyomás és vitálkapacitás változások labdarúgóknál 10x30 m futás és speciális feladattad végrehajtott futás után 329
WAHLSTAB SIGRID - APOR PÉTER: Laboratóriumban és uszodában mért pulzus-restitució 333
APOR PÉTER - ÜRMÉNYI ANGÉLA - WAHLSTAB SIGRID - LÁNGFY GYÖRGY - MIKLÓS MÁRTA: A pulzusnyugvás értékéről 335
WAHLSTAB SIGRID - LÁNGFY GYÖRGY - MIKLÓS MÁRTA - APOR PÉTER: Újabb lehetőségek a sportolók testfajsúlymérésének felhasználása terén 341
APOR PÉTER - LÁNGFY GYÖRGY - MIKLÓS MÁRTA - WAHLSTAB SIGRID: Az Achilles-reflex vizsgálata sportolóknál 343
MIKLÓS MÁRTA - APOR PÉTER - SZMODIS IVÁN - WAHLSTAB SIGRID: A légzésvisszatartás /apnoe/ élettani hatásának vizsgálata 347
WAHLSTAB SIGRID - DÓKA JÓZSEF: Serdülőkorú atléták csontéletkorának jelentőségéről 349
WAHLSTAB SIGRID - SZÉCSÉNYI JÓZSEF: Néhány élettani mutató és a sporteredményesség változása fehérjekoncentrátum, illetve Nerobol szedése esetén 351
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tudományos Közlemények 1971/I. Tudományos Közlemények 1971/I. Tudományos Közlemények 1971/I. Tudományos Közlemények 1971/I.

A borító gerince elszíneződött. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba